visitors on myspace
KNIPSELS | POSITIEF ATHEÏSME <>

KNIPSELS

image7313
twitter-icon-645 januari, 2016


Gevonden op Twitter:


Vragen voor gelovers in de Bijbel


Als een alwetend, almachtig, perfect wezen het meesterbrein achter de Bijbel is, waarom weerspiegelt het boek dan uitsluitend de cultuur, wetenschap, geschiedenis, literatuur, technologie, moraal en waarden van het tijdperk waarin het geschreven werd? En waarom bestaan er zo veel verschillende versies van? En waarom bevat het zo veel onnauwkeurigheden en inconsistenties? En waarom staat het open voor zo veel verschillende interpretaties? En waarom gaat het over stenigingen, martelingen, moorden, verbrandingen, slavernij, homofobie, onverdraagzaamheid en chauvinisme? En waarom zou iemand zo veel vragen over de Bijbel moeten stellen als die verondersteld wordt de richtlijn voor waarheid te zijn en het ultieme instructieboek voor ethiek? Iemand?

_____16 december, 2015


In 'The Onion - America's Finest News Source' vinden we het volgende verontrustende bericht. Laten we allen bidden dat de Paus als een gelouterd mens zijn zwaarste uur te boven zal komen.


Paus nerveus over zijn jaarlijkse beoordelingsgesprek met God


© The Onion


VATICAANSTAD – Meldend dat hij verward en afwezig was bij het lezen van de mis in de afgelopen dagen, rapporteerden insiders in het Vaticaan dat Zijne Heiligheid Paus Franciscus “nogal aardig bezorgd” is geraakt over zijn aanstaande jaarlijkse prestatie-beoordeling door God.

Franciscus, die tewerkgesteld is als Stedehouder van Christus, opvolger tot de troon van St. Petrus, en Paus van de Universele Kerk, is volgens de richtlijnen van het Vaticaanse bedrijf verplicht om jaarlijks voor zijn onmiddellijke chef, God, te verschijnen om onderworpen te worden aan een officiele evaluatie van zijn sterke en zwakke kwalificaties voor zijn positie. Het is een formaliteit die bij zijn positie hoort, maar die volgens omstanders heeft geleid tot een pauselijke zenuwinzinking.


“Ik heb het idee dat ik het wel aardig goed doe – ik heb harder gebeden, en mijn aantal zaligverklaring vermeerderd ten opzichte van vorig jaar – maar wie van ons weet hoe Hij denkt?” zei Franciscus,  die vanmorgen rusteloos heen en weer ijsberend  over de Seconda Loggia van het Apostolisch Paleis werd gezien, het voorhoofd wissend met een mouw van zijn soutane. “Ik weet zeker dat ik de kudde van gelovigen beter moet kunnen leiden. En misschien een paar meer heiligverklaringen er door persen. En ben ik wel boetvaardig genoeg iedere dag? Ik weet het niet.”


“Hij zegt dat het gewoon een kort praatje wordt, maar is dat iets goeds of iets slechts?” vervolgde de paus. “Man, ik wou dat dit achter de rug was.”


Bronnen binnen de Heilige Stoel bevestigen dat de paus een groot deel van de week besteed heeft aan het re-evalueren van zijn werkprestaties en zichzelf afvraagt of hij wel effectief omgaat met het managen van zijn taken, het beslissen over de juiste prioriteiten, het voldoende vervullen van zijn plaats als de enige aardse vertegenwoordiger van God’s wil voor de mensheid, en het stellen van bereikbare doelstellingen. Hoewel hij het vertrouwen uitsprak dat hij het wel aardig goed had gedaan met zijn officiele pauselijke vermaningen en berispingen, wordt gezegd dat hij zich zorgen maakt dat hij misschien wel eens “steken heeft laten vallen” bij een zedepreek of twee, over de laatste twaalf maanden.


Volgens liturgische experts vindt het beoordelingsgesprek over de paus ieder jaar plaats kort voor Aswoensdag en is dit een van de weinige dagen op de kerkelijke kalender waarop een medewerker van het Vaticaan wordt opgeroepen voor een persoonlijk interview door de Schepper van Hemel en Aarde. Achter de gesloten deuren van de ontruimde St. Petrus Basiliek zou de diensdoende paus moeten knielen voor God, die een aantal routine vragen stelt waarin de paus gevraagd wordt wat hij het leukste vindt aan zijn huidige baan, en op welke gebieden hij nog denkt te kunnen verbeteren.


“Vorig jaar had ik het wel aardig goed gedaan met mijn taakvervulling, en Hij drong er alleen op aan dat ik de communicatielijnen open moest houden en alle pauselijke proclamaties eerst door Hem liet fiatteren, als ze belangrijk waren,” zei Franciscus. “Ik denk dat ik dat gedaan heb, en dat is goed. Maar wat als ik niet aan Zijn verwachtingen heb voldaan? Het is heel goed mogelijk dat Hij me heeft ontzien vorig jaar omdat dit mijn eerste jaar in deze functie was.” 


“Ik probeer echt mijn best te doen en het Hem naar de zin te maken,” vervolgde de paus. “Hij kan soms erg opvliegend zijn.”


Hoewel God over het algemeen bekend staat om Zijn medeleven en genade, bevestigen leden van de Roomse Curie dat Hij veeleisend kan zijn als toezichthouder, terwijl sommigen speculeren dat omdat Hij zelf oneindig volmaakt is, Hij er toe neigt anderen zeer hoge eisen op te leggen. Ook zeggen ze dat pausen het bijzonder moeilijk hebben met de jaarlijkse employee beoordeling, aangezien hun directe chef zo veel macht heeft, en bovendien alles weet. Gelukkig, merken ze op, is Hij “nogal vergevensgezind”.


“Ik kan me zelfs niet voorstellen wat het is om voor een beoordelingsgesprek bij God Zelf te moeten komen, terwijl Hij daar op zijn machtige Troon zit om je verrichtingen te evalueren,” zei Aartsbisschop Dominique Mamberti, Prefect van de Apostolische Signatura. “Dat moet een intimiderende conversatie zijn, vooral omdat je geen van je vergissingen kunt verbergen, wetende dat Hij alles ziet. Hoewel, dit gezegd hebbende, moet Franciscus zich echt ontspannen. Hij heeft het goed gedaan.”

“Waarschijnlijk is hij gewoon zenuwachtig omdat hij gesproken heeft met de vorige knaap die zijn baan had,” voegde Mamberti daaraan toe. Die gozer kon het helemaal niet aan en gaf het zelfs tenslotte maar op.”


Bron: http://www.theonion.com/article/pope-nervous-for-annual-performance-review-with-go-37935


_____16 juli, 2015


Inge Bosscha meldt ons dat ze een nieuw artikel 'Gelovige ouders' aan haar site heeft toegevoegd, en bovendien een aanvulling op haar eerdere 'Gaat het nog wel goed met mij?' heeft toegevoegd. Zoals we van haar gewend zijn, zeer lezenswaardig en stof tot overdenking.


_____


24 juni, 2015

Gevonden via Twitter:


Jezus heeft nooit bestaan


Dat is de conclusie van een onderzoeker die zegt 126 teksten nagepluisd te hebben, geschreven in of kort na de tijd waarin Jezus geleefd zou hebben - en geen enkele vermelding over Jezus gevonden te hebben.

De bewering dat Jezus, de messianistische figuur in het middelpunt van ’s werelds grootste religie, het christendom, gewoon een fictieve figuur is is niet nieuw. Voorstanders van de “Mythische Jezus” theorie bestaan al jarenlang en stellen dat het verhaal over Jezus sterke overeenkomsten vertoont met talloze andere mythologische verhalen over goden in de Oudheid die uit maagdelijke moeders werden geboren, en wonderen verrichtten.

In een nieuw artikel getiteld “De fabel van Christus”, somt Michael Paulkovich zijn bevindingen, of gebrek aan bevindingen op. Deze leidden hem tot de overtuiging dat Jezus nooit heeft bestaan, maar een fictief karakter was, verzonnen om de volgelingen in een religie die in zijn naam werd opgericht een iconisch figuur te geven om te vereren.

Paulkovich zegt dat in slechts een van de 126 documenten die hij onderzocht een vermelding van Jezus voorkomt - en die, zo stelt hij, is een vervalsing. Die tekst staat in een boek uit de eerste eeuw, ‘De Joodse oorlogen’ door de Romeinse historicus Josephus Flavius, die dit werk in het jaar 95 schreef.

Echter, ondanks het feit dat deze  op slechts één mijl afstand van Jezus’ veronderstelde woonplaats  Nazareth woonde, scheen Josephus zich nooit bewust te zijn geweest van de beroemde wonderdoener die later naar Jeruzalem zou gaan waar hij zo’n politieke bedreiging vormde dat de Romeinen het noodzakelijk vonden hem te executeren door middel van kruisiging.

De enige vermeldingen van Jezus in ‘De Joodse oorlogen’, stelt Paulkovich, werden door latere bewerkers toegevoegd, niet door Josephus zelf.

Overigens, zo stelt de auteur, niettegenstaande de beweerde opmerkelijke verrichtingen van Jezus, en de grote politieke onrust die hij zou hebben teweeggebracht door zijn aankomst in Jeruzalem, is er geen enkele schrijver uit de tijd en plaats van Jezus’ leven die vond dat hij zelfs maar een voetnoot waardig was.


“Keizer Titus, Cassius Dio, Maximus, Moeragenes, Lucian, Soterichus Oasitus, Euphrates, Marcus Aurelius, of Damis van Hierapolis. Het schijnt dat geen van deze schrijvers uit de eerste tot de derde eeuw ooit van Jezus had gehoord, ondanks wonderen en beweerde wereldwijde roem,” zei Paulkovich in een recent interview.


De Dode Zee rollen, ook bekend als de Qumran teksten, noemen Jezus ook nergens. Zelfs de apostel Paulus, de nieuw-testamentische figuur aan wie de verspreiding van een nieuwe religie ‘Christendom’ genaamd wordt toegeschreven, zegt nergens dat Jezus een echt persoon  was, zelfs niet in de Bijbel.

“Paulus is zich niet bewust van een maagdelijke moeder, en weet niets over Jezus’ geboorte, zijn ouders, de voorvallen uit zijn leven, zijn getuigenissen, de verrichte wonderen, de apostelen, zijn verraad, zijn terechtstelling of zijn passie,” meldt Paulkovich. “Paulus weet niet waar of wanneer Jezus leefde, en beschouwt de kruisiging als beeldspraak.”


Hoewel vandaag het christendom de meest populaire religie in de wereldgeschiedenis is, met 2,2 miljard mensen die zich christen noemen, wijst Paulkovich er op dat nog zo laat als in de vierde eeuw het christendom nog een kleine en wijd vervolgde sekte was. De uitvinding van een mythisch figuur waar de volgelingen zich omheen konden scharen gaf de vroege christenen de kracht om te overleven, volgens deze theorie. Aan de andere kant, weer een andere voorstander van de “Mythische Jezus” theorie gelooft dat Christus door de Romeinen werd uitgevonden als propaganda om het publiek tevreden te stellen.


“Als ik deze 126 schrijvers beschouw, die allen van Jezus gehoord zouden moeten hebben maar dat niet deden - en Paulus en Marcion en Athenagoras en Mattheus met een tetralogie van tegenovergestelde Christussen, het zwijgen van de Qumran en Nazareth en Bethlehem, de elkaar tegensprekende bijbelverhalen, en zo veel andere mysteries en omissies,” schrijft Paulkovich, “moet ik concluderen dat Christus een fictieve figuur is.”


Bron: http://www.inquisitr.com/1504964/jesus-never-existed/#p7fUcRqOBd1d4Yta.99


_____24 april, 2015

Onze trouwe gast Piet van Dijk wijst ons op een zeer lezenswaardige Nederlandstalige site van ex-christen Albert Vollbehr, waaraan hij veel steun heeft ontleend. Warm aanbevolen! 

Zie: 

http://www.kolumbus.fi/volwassengeloof/index.htm


_____


23 januari, 2015

In 'Trouw' van 21-01-2015: 'Religie als bron van alle kwaad?' Zie: http://tinyurl.com/nzu95zv


_____ 


14 january, 2015

Interessant artikel: 'Why the Internet is slowly strangling religion'. Zie: http://tinyurl.com/luhbzzj


_____


2 januari, 2015

Een interessante reactie op de twee VU "filosofen" die menen nieuwe bewijzen voor Gods bestaan te hebben gevonden, en daarmee verder afbraak doen aan de toch al dubieuze wetenschappelijke status van een "Vrije Universiteit". 

Vandaag in de Volkskrant:


   Argumenten tegen bestaan God stapelen zich op

OPINIE De VU-docenten die 'een kentering' waarnemen in de wetenschap over het inzicht dat geloof in God irrationeel is, voeren een strijd die anderhalve eeuw geleden beslecht is, betoogt Maarten Boudry. En Pouwel Slurink heeft drie 'nieuwe bewijzen' tegen het bestaan van God.

Pouwel Slurink is freelancedocent filosofie 2 januari 2015, 02:00


   Als God zo goed is in 'finetuning' blijft het de vraag waarom er zo onnoemlijk veel levende wezens moeten sterven omdat ze net niet aangepast zijn aan hun omgeving

Grappig hoe twee filosofen van de VU kunnen claimen dat God springlevend is in de moderne filosofie. De argumenten waarnaar ze kort verwijzen - de 'finetuning van het universum en de ontdekking dat de kosmos een absoluut begin heeft gehad' - wekken de indruk dat ze nog steeds geloven in de 18de-eeuwse ingenieursgod van het deïsme. Als God echter zo goed is in 'finetuning' blijft het de vraag waarom er zo onnoemlijk veel levende wezens moeten sterven omdat ze net niet aangepast zijn aan hun omgeving. Als God goed is, waarom behoren strijd, ellende, ouderdom en dood dan tot de essentie van het leven? Deze vraag heeft geen enkele filosoof in 25 eeuwen ooit bevredigend beantwoord.


Naar mijn smaak zijn er sinds Darwin nog drie nieuwe argumenten tegen het bestaan van een goede God bijgekomen. Ten eerste blijkt 'finetuning' in de natuur eenvoudig het gevolg te zijn van een geboorteoverschot en het verschil in voortplantingssucces van verschillende varianten in verschillende omgevingen. Er is geen Schepper van levende wezens meer nodig, want we begrijpen nu hoe de natuur tot haar aangepaste 'ontwerpen' komt door strijd, ellende en dood. Het probleem van de goede schepper en het kwaad in de wereld is daarmee opgelost: de goede schepper is niet slechts een overbodige, maar vooral een misplaatste hypothese.


De beide VU-filosofen winkelen selectief in zowel wetenschap als filosofie

Ten tweede beginnen we te begrijpen waarom zaken als geest en bewustzijn zijn ontstaan. In den beginne was er geen geest. Een paar miljard jaar waren er op aarde niets dan eencelligen. Pas toen er na een heel lange periode dan toch meercelligen ontstonden en die elkaar begonnen op te eten, ontstond er een wapenwedloop op het gebied van informatieverwerking. Mobiele meercelligen die leefden van andere meercelligen hadden speciale informatie verwervende en verwerkende cellen nodig om hun prooien, partners en vijanden te lokaliseren en hun concurrenten voor te blijven. Uiteindelijk evolueerden geestelijke eigenschappen dus als producten van evolutie - niet als hun oorzaak. De 'geest-eerst'-filosofie keert dus de zaken op zijn kop. Bij de moderne evolutiebiologie past een 'geest-laat'-filosofie. Ik zou zelfs een lans willen breken voor een 'geest-zelden'-filosofie, gezien het moeizame ontstaan en mogelijk relatief snelle vergaan van intelligente roofapen met technologie.


Ten derde komt er nog een nieuw argument bij dat voortkomt uit voortschrijdend inzicht in het ontstaan van religies. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van religies, zowel natuurreligies als monotheïsme. Veel onderzoekers, inclusief filosofen, denken dat religie een groepsbindende functie heeft. Het geloof in strenge of moraliserende goden lijkt voort te komen uit een behoefte aan sociale controle in relatief grote samenlevingen met veel niet-verwanten. Het derde argument tegen het bestaan van God is dan ook gebaseerd op een soort weegschaal voor theorieën: als er een goede verklaring is voor het ontstaan van religie en godsdienst in het algemeen weegt dat zwaarder dan een zwakke onderbouwing van een specifieke variant van godsdienst in het bijzonder. Als je moet kiezen tussen een wereldbeeld waarin collectieve illusies soms zorgen voor lokale eensgezindheid en het wereldbeeld van twee VU-filosofen die eensgezind in God geloven, scoort de ene theorie meer dan de andere op punten zoals eenvoud, consistentie en verklaringskracht.


De beide VU-filosofen winkelen selectief in zowel wetenschap als filosofie. Zoals ik in mijn boek Aap zoekt zin heb proberen aan te tonen, moet een filosofie die zich modern noemt vooral rekening houden met onze enorm gegroeide kennis van de evolutie. Die kennis heeft sterke filosofische implicaties, ook voor vragen over het bestaan van God, de aard van geest en bewustzijn, en de vraag naar religie en zingeving.


Zie ook nog het uitstekende artikel van Maarten Boudry op dezelfde pagina.

 Maarten Boudry is postdoctoraal onderzoeker wetenschapsfilosofie aan de Universiteit Gent.


   De Tweede Wereldoorlog duurde tot augustus 1945, behalve voor de Japanse soldaat Hiroo Onoda, die begin dit jaar de geest gaf. Deze militaire buitenpost, die op een afgelegen eiland in de Filipijnen was gestationeerd, hield heldhaftig stand tot 1974, toen zijn commandant hem persoonlijk kwam overtuigen dat de oorlog echt was afgelopen.


Hedendaagse theologen doen me vaak denken aan deze tragische Japanse buitenposten, die in de oorlog bleven geloven lang nadat die voorbij was. Over de precieze einddatum van de strijd tussen God en de moderniteit (of de geallieerde wetenschappen), valt te redetwisten. 1859 lijkt een goede keuze: met de publicatie van Darwins On the Origin of Species was de tijd rijp voor overgave.


God ontslagen

God heeft door de eeuwen heen talloze leemtes in de werkelijkheid gevuld, maar telkens is hij door de wetenschap verjaagd, om zich vervolgens elders te verschansen. Ettelijke argumenten zijn bedacht om zijn bestaan te bewijzen: geen enkel heeft stand gehouden. Nog niet zo lang geleden had God een uitgebreid territorium en uiteenlopende bevoegdheden: hij beheerde de hemelsluizen, ontketende stormen en bliksem, verhoorde gebeden en verrichtte mirakelen, en hij trof de mensheid met plagen en epidemieën. Met zijn woord was alles begonnen, en met zijn bazuingeschal zou alles eindigen. De evolutietheorie ontsloeg God in één klap van zijn bevoegdheid over de levende natuur en haar wonderlijke ontwerpen: blinde natuurkrachten volstonden ruimschoots.


Theologie is de grootste intellectuele verliespost van de westerse geschiedenis: nergens is zoveel breinkracht verspild aan zo weinig inhoud

God heeft nog nooit een veldslag gewonnen en al kilometers terrein prijsgegeven, maar toch blijft het rommelen in de achterhoede. Naarstig blijven theologen de kosmos afspeuren naar tekenen van een bovennatuurlijke aanwezigheid: in haar gewelddadige geboorte (de oerknal), de fijnafstelling van haar natuurconstanten, of - waarom het zo ver zoeken - in ons eigen moreel bewustzijn. Ook die laatste bolwerken begeven het stilaan.


Maar wat deert de wereld ons? God zou springlevend zijn in de ijle abstracties van de hedendaagse filosofie, aldus Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder. Indien dat waar is, lijdt mijn vakgebied aan ernstige bloedarmoede. Gelukkig is het sterk overdreven. Godsdienstfilosofen zoals Alvin Plantinga en Richard Swinburne worden door een kleine schare gelovigen op handen gedragen, maar door de meeste filosofen nauwelijks ernstig genomen. Theologie is de grootste intellectuele verliespost van de westerse geschiedenis: nergens is zoveel breinkracht verspild aan zo weinig inhoud. Filosofen houden zich er beter ver van.


Neem Plantinga, waarmee De Ridder en Rutten schermen, zonder evenwel één argument te noemen. 's Mans werk is een rookgordijn van scholastische redenaties en pedante formalismen, waarachter een redenering schuilgaat die zo potsierlijk is dat ik ze hier zonder verlies aan inhoud in twee zinnen kan samenvatten: gereformeerde gelovigen zijn uitgerust met een onzichtbare voelhoorn in hun brein, door de Schepper zelf ingeplant, die aan hen onfeilbare kennis over God doorseint. Ergo: godsgeloof is rationeel! En wat met andersgelovige breinen? Die ontvangen ruis op hun antenne omdat ze zondig zijn. Bij de grootste doodzondaars - atheïsten - is het signaal morsdood. Dat soort dogmatiek, met een scholastisch strikje eromheen, gaat tegenwoordig door voor 'filosofie'.

Tegen de tijd dat je alle vernuftige drogredenen in het ene godsargument hebt doorgeprikt, hebben gelovigen alweer een andere bedacht.


Emanuel Rutten presenteerde zelf ook een 'godsbewijs': een logisch huzarenstukje over absolute zekerheden en noodzakelijke onwaarheden, zonder enige empirische inhoud, dat een voorkeursbehandeling geeft aan het drieletterwoord 'G-o-d', maar net zo goed opgaat voor een Roze Onzichtbare Eenhoorn (het favoriete mythische wezen van atheïsten).

Beide argumenten voor God heb ik eerder en uitgebreider aangepakt, voor wie het interesseert. Dat is aardig als logische vingeroefening om de geest te scherpen, maar ook hemeltergend, omdat het nergens toe leidt. Mijn bewondering gaat uit naar Herman Philipse, die in God in the Age of Science? 350 pagina's heeft besteed aan de waarschijnlijkheidsargumentatie van Richard Swinburne, tot en met het vermeende lege graf van Jezus. Over zoveel engelengeduld beschik ik niet.


Dood paard

Nadeel van die aanpak is dat 'God' van de weeromstuit weer over de tongen gaat. Als je een dood paard schopt, beweegt het ook een beetje. En tegen de tijd dat je alle vernuftige drogredenen in het ene godsargument hebt doorgeprikt, hebben gelovigen alweer een andere bedacht. Zolang uit de Hydra nieuwe hoofden groeien, is zij 'springlevend'.

De nederlaag van God tegen de wetenschap is een 'moderne mythe', aldus Rutten en De Ridder. Natuurlijk. Hiroo Onoda dacht ook dat de berichten over de capitulatie van Japan loze geruchten waren, verspreid door vijandige krachten om zijn moraal te ondergraven.


Wil iemand de VU eens inlichten dat de oorlog is afgelopen?


_____


15 december, 2014

Recent werd een debat 'God:Openbaar of Privé?' georganiseerd op initiatief van het Atheïstisch Verbond http://www.atheistischverbond.nl , in debatcentrum Dwars Diep te Groningen. Het gehele debat is te volgen op YouTube, zie:

https://www.youtube.com/watch?v=h5tTNf3UHzQ&index=1&list=PLFwh_l5jCp2kc8VFe2VeElHHxHKXuYZuo

 

_____

14 december, 2014

Werd vandaag herinnerd aan Gerard van het Reve's opstel "De ongelooflijke slechtheid van het Opperwezen".

Op VoxClamantis.nl kunnen we het nog eens van na genieten, compleet met van het Reve's commentaar op de lezersbrieven die hij in reactie ontving. Zie http://www.voxclamantis.nl/1files-sub/slechtheid-opperwezen.htm


_____


12 december, 2014

Vandaag ontvangen en interessant genoeg om hier door te geven:


Hallo Positief Atheïsme ,

Ik heb een artikel geschreven over atheïsme en hier wil ik jullie graag opattenderen. Wellicht leuk om te lezen en als jullie het zouden willen delenzou dat heel erg fijn zijn! De link naar het artikel: 

http://youngcritics.nl/2014/12/12/waarom-ik-niet-in-een-god-geloof-aan-de-hand-van-cabaret/

Met vriendelijke groet,

Martijn van der Laan
www.youngcritics.nl


_____


26 augustus, 2014

   “Landen met het hoogste percentage ongelovigen maken deel uit van de meest vrije, hoogst stabiele, best opgeleide, en gezondste naties van de wereld. Als volken worden gerangschikt volgens een menselijke ontwikkelingsindex, die factoren als levensverwachting, geletterdheid  en onderwijsniveau meet, hebben de vijf hoogst geplaatste landen - Noorwegen, Zweden, Australië, Canada en Nederland - allen het grootste percentage ongelovigen. De vijftig landen onderaan de index zijn allen intens religieus. De bevolkingen met het hoogste percentage zelfdodingen zijn meestal meer religieus; die met het hoogste peil van sekse-gelijkheid zijn het minst religieus. Deze associaties zeggen niets over de vraag of atheïsme naar positieve sociale indicatoren leidt, of omgekeerd. Maar het denkbeeld dat atheïsten op een of andere wijze minder moreel, eerlijk of betrouwbaar zijn, wordt ontkracht door onderzoek na onderzoek.” - Greg  Graffin

_____


17 augustus, 2014

Een bewijs voor het niet bestaan van God, gevonden op Twitter:

   God kan niet bestaan omdat Eric, de god-etende pinguïn bestaat. Eric is per definitie god-etend.

Dus tenzij men kan bewijzen dat Eric niet bestaat, bestaat God niet. Als men dit wel kan, geldt datzelfde bewijs ook voor het niet bestaan van God. Er zijn dus twee mogelijkheden: Eric bestaat of hij bestaat niet. In beide gevallen bestaat God niet. 

Amen.

_____


13 augustus, 2014

Een juweeltje van Gods logica, gevonden op Twitter (vertaald):


The Thinking Atheist

Het verhaal van de Verlossing

   De Almachtige God koos ervoor zijn macht niet te gebruiken om het mensdom eenvoudig te vergeven, maar paste een oplossing toe die vereiste dat hij een tienermeisje bevruchtte om hemzelf te baren zodat hij zichzelf kon laten slachten om de mensheid te redden van de hel die hijzelf had geschapen. Vervolgens besloot hij dit plan bekend te maken door elkaar tegensprekende verslagen die decennia later door anonieme auteurs werden geschreven en subjectief werden doorverteld door gebrekkige vertalers die het zelfs niet eens konden worden over de interpretatie van “maagd”.

   Denk daar eens over na!

_____27 juni, 2014

In de Leeuwarder Courant vandaag dit hoopgevende bericht:

Tweeduizend kerken te koop

door Gerben van 't Hof


141270

"De mooiste boekhandel van Nederland." Zo noemen veel mensen de nieuwe boekhandel Waanders in de vroegere Broerenkerk in Zwolle. Foto RTV Oost.


Amersfoort - Er komen zoveel kerken leeg te staan dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed sinds gisteren nauw samenwerkt met kerkbesturen, wetenschappers en restaurateurs.

Hoeveel kerkgebouwen in Nederland de laatste jaren een andere bestemming hebben gekregen is onduidelijk, zegt kunsthistoricus en erfgoedexpert Mirjam Blott. "Vast staat dat binnen nu en twintig jaar nog eens tweeduizend kerken komen leeg te staan. Bij kloosters speelt hetzelfde probleem: nu worden er nog 130 religieus gebruikt. Dat zullen er over tien jaar hooguit vijftien zijn. Wat doe je met al die gebouwen? En wat doe je met de inventaris? Niemand die het precies weet."


Dus stelden Blott en tal van wetenschappers, kerkleiders en ambtenaren een plan op: de 'Agenda Toekomst Religieus Erfgoed'. "De handen moeten worden ineen worden geslagen. Dat klinkt eenvoudig maar je snapt, dat is het niet."


Het aantal mensen dat naar de kerk gaat, neemt al jaren af. Met als gevolg dat kerkgebouwen leeg komen te staan. Gelukkig, zegt Blott, zijn de grofweg 6500 kerken in Nederland goed onderhouden. "Dus een kerk kan wel een tijdje leegstaan zonder dat het dak naar beneden komt. Maar hoe lang kun je blijven zoeken naar nieuwe investeerders? En wie investeert, en hoeveel? De tijd dat de overheid en het bedrijfsleven zakken met geld hadden klaarstaan, is voorbij. We zullen écht moeten nadenken over alternatieven om de boel te financieren. En als het niet lukt, moet je sloop overwegen."


Dat vormt wel meteen een nieuw probleem. "Want hoe bepaal je de waarde van een kerk? Kijk je alleen naar de cultuurhistorische waarde, dan zou je een pand uit 1700  belangrijker kunnen vinden dan een uit 1950. Maar elk kerkgebouw, of je het nu mooi vindt of niet, is óók onderdeel van de plek waar mensen wonen. Zodra het woord sloop klinkt, komt de hele buurt in opstand. Dan roepen mensen: 'Dat kan niet. Hier zijn onze kinderen gedoopt. Mijn ouders zijn er getrouwd.' Dat maakt het allemaal heel ingewikkeld."


De problemen met leegstand zijn het grootst op het platteland. "In grote plaatsen is voor kerkgebouwen meestal nog wel een alternatief te bedenken. De afgelopen jaren hebben veel kerken bijvoorbeeld een culturele bestemming gekregen. Ook zijn er kloosters vrijgekomen die prima geschikt blijken als hotel, of conferentieoord. Maar op een gegeven moment is het wel een beetje op. Terwijl binnenkort nog enkele kolossale kloostercomplexen vrijkomen. Toch heb ik goede hoop. Meer en meer mensen willen hun oude dag niet slijten in een verzorgingshuis of bejaardenhuis. Zij kunnen in een verbouwd klooster bij vrienden of familie wonen zodra ze een beetje in elkaar beginnen te storten."


Het geven van een nieuwe bestemming aan bestaande gebouwen wordt steeds belangrijker en er zijn allerlei mogelijkheden, zegt Blott. "We kunnen alles nieuw blijven bouwen. Maar er staat heel veel leeg en ons land raakt ondertussen vol. Voor architecten is het tegenwoordig juist een uitdaging om te kijken wat ze met bestaande gebouwen kunnen doen. En mensen, religieus of niet, ga gewoon eens kijken in een kerk of klooster. Om te zien hoe bijzonder die gebouwen zijn."


"Nederlanders in het buitenland bezoeken altijd kerken. In eigen land bijna niet. Het zou heel mooi zijn als we daar verandering kunnen brengen. Als de deur van een kerk minder vaak op slot zit. Zelf ben ik áltijd onder de indruk als ik een kerk binnenloop. De grootte. De stilte. En ja, ondertussen kijk ik ook wat er allemaal met het gebouw zou kunnen worden gedaan."

_____21 juni, 2014

In The Huffington Post UK van 20 juni, 2014 dit bericht:


Een seculiere overwinning: Eindelijk verbiedt Britse regering lessen in creationisme 

op ‘Free Schools and Academies’


BqncszXCQAIYeKZ

   Het wordt als seculiere overwinning verwelkomd dat de Britse regering het onderwijs in creationisme als wetenschap verboden heeft op alle bestaande en toekomstige academies en vrije scholen.

In een nauwelijks opgemerkt document heeft de regering een nieuw stichtings-voorschrift uitgevaardigd, met daarin clausules die specifiek het creationisme als pseudo-wetenschap verbieden. 

Het stichtings-voorschrift definieert creationisme als “iedere doctrine of theorie welke stelt dat natuurlijke biologische processen de geschiedenis, diversiteit en complexiteit van het leven op aarde niet kunnen verklaren, en daarmee de wetenschappelijke theorie van evolutie afwijzen,” en vervolgt met de opmerking dat dit idee niet alleen door de wetenschappelijke gemeenschap wordt afgewezen, maar ook door de meeste grote religies.

   “Het komt niet overeen met de wetenschappelijke concensus, of de zeer grote hoeveelheid bevestigd bewijs; noch wordt hier de wetenschappelijke methode accuraat en nauwgezet gevolgd, en als zodanig hoort het niet aan leerlingen van de academie als wetenschappelijke theorie gepresenteerd te worden,” stelt het voorschrift.

Het voegt daaraan toe: “De vereiste voor iedere school of academie om een breed en afgewogen studiepakket te bieden verbiedt hoe dan ook om creationisme als een op bewijs gebaseerde theorie op enige school of academie te onderwijzen.” 

   Dit betekent een substantiële overwinning voor degenen die ernaar streven schoollokalen vrij van religie te houden. ‘The British Humanist Association’, die deze verandering sinds 2011 heeft aanbevolen, feliciteerde de regering met deze maatregel. “[We] menen dat... de doelen van deze campagne grotendeels zijn bereikt,” stelde Pavan Dhaliwal, hoofd Public Affairs van de BHA in een verklaring.

   “Er blijven echter nog andere terreinen van zorg, bijvoorbeeld het grote aantal door de staat gefinancierde creationistische kleuterscholen, of de ontoereikende controle van privé creationistische scholen, en voortdurende waakzaamheid blijft geboden in deze door de staat gefinancierde sector. We blijven werken aan de hervorming van de resterende terreinen, maar we zijn blij dat de grote meerderheid van deze kwesties nu afgehandeld is.”

   De maatregel staat in sterk contrast met wat gaande is in scholen in de VS. Eerder dit jaar meldde ‘Politico’ dat onder de door belastingbetalers gesteunde privé scholen “honderden religieuze scholen schuilen die onderwijzen dat de aarde minder dan 10.000 jaar oud is, dat Adam en Eva met dinosaurussen in de tuin wandelden, en dat het meeste van de hedendaagse biologie, geologie en kosmologie een web van leugens is.”

   Van iedere vrije school en academie in de UK wordt in haar stichtings-overeenkomst vereist een breed en evenwichtig vakkenpakket te bieden – de expliciete stelling dat creationisme daarmee onverenigbaar is sluit uit dat dit als een wetenschappelijke theorie wordt onderwezen. 


   Deze maatregel is de bekroning op een langdurige campagne door vrijdenkers, die er eerst in slaagden om een verbod te bereiken op creationisme in alle toekomstige vrije scholen, daarna op toekomstige zelfstandige academies, en tenslotte op alle toekomstige scholengemeenschappen.

In 2012 verbood de Britse regering alle toekomstige vrije scholen om creationisme als wetenschap te onderwijzen, en gebood ze om natuurlijke selectie te doceren.

Destijds golden deze vereisten echter niet voor academies, noch waren ze van toepassing op bestaande vrije scholen. De nieuwe wijzigingen betekenen dat het alle door de staat gefinancierde scholen – huidige en toekomstige – verboden wordt om creationisme als een op bewijzen steunende theorie te onderwijzen.

_____14 juni, 2014

De verbittering van een voor het leven getekende overlevende van katholieke "zorg":


Niemands niemendal

Door Peter Lockhart - auteur van 'The Naked Emperor'


Vraag: Deze week hadden we het exposé over de ongeveer 796 lijkjes van kinderen die in een oude beerput in Tuam, Galway werden gevonden, bij wat vroeger een RK tehuis voor ongehuwde moeders was. Wat vindt je van deze zaak?

Peter: Ik was ontzet, maar in het geheel niet verrast.

Vraag: Waarom was je niet verrast?

Peter: In 1958 was ik zelf in een van deze tehuizen, in Bodmin, Cornwall. Ik heb daar verschrikkelijke dingen meegemaakt en ik twijfel er geen moment aan dat als men daar eens wat rondspit, ook daar een massagraf zoals in Tuam gevonden zal worden. En het is niet alleen die beerput. Wanneer mensen in die woonwijk  nu aan het tuinieren zijn, vinden ze schedels van baby’s waar ze ook maar graven. Die beerput is slechts een van de plaatsen waarin de kinderlijkjes werden gedumpt.

Vraag: Maar dit is in Ierland. Wil je zeggen dat dezelfde gruwelijkheden ook buiten Ierland voorkomen? In Cornwall en andere plaatsen in het Verenigd Koninkrijk?

Peter: Ja, dat is precies wat ik bedoel. Ziet u, niet Ierland is het probleem, maar het katholicisme. Het is het systeem, de mentaliteit, het geloof en de complete beheersing van het volk, en het totale gebrek aan aansprakelijkheid bij de katholieke kerk.

Vraag: Waar was je en wat gebeurde daar?

Peter: Ik was in het Saint Mary’s Convent of Mercy in Bodmin, Cornwall. “Convent van Genade” - wat een aanfluiting is die naam, het is als iets uit George Orwell’s ‘1984’, het Ministerie van Waarheid weet u wel, dat niets dan leugens verspreidde, en het Ministerie van Vrede dat constant oorlog voerde.

In 1958 was de RK kerk op het hoogtepunt van haar macht en zonder enige aansprakelijkheid, en konden ze doen wat ze maar wilden met moeders en kinderen, en ze waren bruut, wreed en totaal meedogenloos.

Vraag: Kun je meer specifiek zijn over wat er daar met jou en de andere kinderen gebeurde?

Peter: Ja, dat kan ik. Dit gebeurde op mijn eerste avond. Ik was de nieuweling, en ze zeiden dat ik het licht in de slaapzaal moest gaan uitdoen. Ik deed wat me gezegd werd, en toen ik weer bij mijn bed kwam, had er iemand in gepoept. Ik ging er maar naast liggen om te slapen, maar de volgende ochtend werd ik afgerammeld omdat ik in bed gepoept zou hebben, en naakt gewassen in het zicht van alle andere kinderen.

Vraag: Wat gebeurde daar nog meer?

Alle avonden voordat we naar bed gingen werden we geslagen. De nonnen waren er gek op pijn toe te brengen, vooral bij kinderen. We kregen met de zweep, gewoon voor alle zekerheid dat we die dag iets verkeerd zouden hebben gedaan. Vier jaar was ik. Wat zou ik verkeerd hebben kunnen doen binnen de begrenzing van het weeshuis?

De gedachte achter deze wreedheid was dat als je moest lijden, vooral als je moest lijden voor iets wat je niet had gedaan, je ziel van haar zonden gereinigd werd, zodat je klaar was om bij Jezus te zijn als je stierf. Kun je je dat voorstellen, heb je ooit in je leven zulke nonsens gehoord? 

Vraag: Maar je leven liep geen gevaar door die brute behandeling, of wel?

Peter: Ja, dat liep het wel. Ik had altijd honger, ze gaven ons weinig te eten, en toen ik ziek werd, werd daar totaal geen aandacht aan geschonken. Hun houding was van “Jezus is je dokter, en of hij laat je of leven, of hij kiest jou om te sterven.” Als je ziek werd kreeg je geen enkele zorg, in welke vorm dan ook. Ik bedoel, het was toch hun verantwoordelijkheid om voor me te zorgen, maar ze ranselden me af, verhongerden me, en gaven me geen enkele medische zorg of aandacht als ik ziek was. Als je stierf, zeiden ze dat het slechts Gods wil was, en ze lieten zich niets aan je gelegen.

Vraag: Wil je beweren dat hun behandeling van mensen wordt ontaard door hun religieus geloof?

Peter: Ja, dat is exact wat ik bedoel. Deze vrouwen waren en zijn complete psychopaten. Naar mijn mening is hun geloofssysteem totale nonsens, en zijn ze compleet gek. Het ontbreekt hen totaal aan empatie, ze houden van macht en het overheersen van anderen, en ze bestraffen mensen wanneer ze de kans daartoe hebben. Bestraffing beheerst hun hele leven. Het zijn pure psychopaten. Ze liegen en manipuleren mensen, en zijn gewoon boosaardig en tot op het bot verdorven.

Vraag: Welke invloed heeft dit op jou gehad?

Wel, het eerste wat ik daar leerde was dat ik alleen stond in een vijandige wereld, met niemand die van me hield of iets om mij gaf. Ik leerde daar dat mensen wreed zijn, en niet kunnen worden vertrouwd. Ik leerde dat de katholieke kerk niet kon worden vertrouwd of geloofd. Ik werd een atheïst, en anders dan Richard Dawkins die er 99% zeker van is dat er geen god bestaat, ben ik 110% zeker dat de god van de judeo-christelijke traditie een zootje leugens is.

Ik ben getekend door mijn verblijf in dat hellegat. Mijn hele leven lang ben ik gekweld door psychopaten, die mij, zo groot als ik ben, nog steeds zien als iemand die ze kunnen bezeren.

Vraag: Dat is nogal wat – hoe kun je er zo zeker van zijn dat er geen god is?

Peter: Wel, ik heb de geschiedenis over dit onderwerp bestudeerd, en de harde werkelijkheid is dat het christendom een compleet bedrog is.

Vraag: Geen ruimte voor twijfel?

Peter: Totaal niet!

Vraag: Je noemde ze psychopaten?

Peter: Dat deed ik. Psychopaten en narcisten zijn mensenkenners. Ze kunnen mensen beoordelen, zelfs van achter, en onmiddellijk de voor hen juiste persoon kiezen om aan te vallen. Ze kunnen iemand uitzoeken waarvan ze weten dat ze die kunnen kwetsen en er zelf mee wegkomen. Ik ben mijn hele leven al gepest, en de ergsten zijn familieleden, geloof het of niet. Zie je, als je in dat “Home” geweest bent, ben je getekend – het maakt je anders. En als je “anders” bent, wordt je gepest.

De kinderen in die rooms-katholieke tehuizen werden behandeld alsof ze – we – minder dan menselijk waren. We zijn "Untermenschen". We waren als de Joden en zigeuners in een Nazi concentratiekamp in Nazi-Duitsland. Als minder dan menselijk deden we er niet aan toe, en wanneer we stierven zoals de Joden en zigeuners en andere Untermenschen in een Nazi concentratiekamp, deden we de wereld gunst. Onze overblijfselen waren niets meer dan uitwerpselen en vuilnis dat moest worden opgeruimd.

Dus als men gaat rondkijken bij RK of christelijke tehuizen voor bastaarden en wezen, zal men daar de slachtoffers vinden van meer gruwelijkheden, wereldwijd, op alle plaatsen waar religies kinderen in hun macht hadden. 

In feite stel ik de rooms-katholieke kerk, en het christendom in het algemeen, gelijk aan het nationaal-socialisme. Het zijn Nazi’s. Zij hebben de Paus, die hun Führer is, en hun Bijbel, die hun ‘Mein Kampf’ is. Ze hebben zelfs Untermenschen, de bastaards en wezen, en ze zien er geen been in wreedheden als verkrachting van, en moord op kinderen te plegen.

Vraag: Je noemt het moord?

Ja, ik noem het moord. Het is verdomme moord. Net zoals de Nazi’s Untermenschen samendreven in hun concentratiekampen en ze op vele manieren vermoordden, met gaskamers en medische experimenten en zo, dreven de rooms-katholieken hun Untermenschen samen in hun tehuizen, en vermoordden ze door ondervoeding en verwaarlozing. In plaats van de crematoria, werden de overblijfselen in ongemerkte graven gestort, en zelfs in een beerput zoals het geval was in Tuam.

Vraag: Je zegt dat er nog veel meer moet zijn?

Peter: Ik zeg dat het geval Tuam maar het tipje van een hele grote en lelijke ijsberg is. Er zullen ongemerkte massagraven graven zijn overal waar katholieke kindertehuizen zijn. Ik zeg dat ik in een ervan was, en ik ondervond het persoonlijk. Ik was zo gelukkig het te overleven, maar ik overleefde. Ik zeg dat net als Auschwitz, het Tuam tehuis een misdaad tegen de menselijkheid is.

Ik zeg dat de rooms-katholieke kerk talloze mensen vermoord heeft, mogelijk zelfs miljoenen, en dat het tijd is dat ze voor het gerecht wordt gesleept. Kinderen verkrachten is één ding, maar ze vermoorden is iets heel anders. Hdet zijn moordenaars, allemaal. Ze gebruikten zelfs kinderen uit tehuizen voor medische proeven, omdat de katholieken Nazi’s zijn. De Nazi Joseph Mengele kwam uit een streng katholiek Beiers gezin. Ook hij deed experimenten op kinderen die er ook niet toe deden. Er is niets veranderd. Het zijn de mentaliteit en het geloof.

Als kind in een katholiek tehuis, ben je niet iemands baby of kleine jongen, je bent Niemands Niemendal. Je doet er niet aan toe, je hoort niet eens te bestaan, en had nooit geboren moeten worden. Dat laten ze je iedere keer luid en duidelijk verstaan. Dat is mij mijn hele leven al verteld. Ik ben Niemands Niemendal.

Vraag: Wat is jouw standpunt in dit alles?

Peter: We weten nu meer dan ooit tevoren, en in het algemeen spreken we nu veel meer verlicht. We weten bijvoorbeeld dat een psychopaat een voorkeur voor bepaalde beroepen heeft. Eén voorkeursberoep voor een psychopaat is priester of dominee. Voor de vrouwelijke psychopate is non het ideale beroep.

Naar mijn idee werden deze mensen niet gecontroleerd omdat ze werden vertrouwd. Ze deden wat psychopaten doen. Ze kregen de macht over anderen, ze zagen de kinderen als minder dan menselijk – de kinderen werden gedehumaniseerd. Ze werden geobjectiveerd – als objecten gezien. De kinderen werden gedevalueerd tot het punt waarop ze geen waarde meer hadden. Tenslotte werden de kinderen afgedaan en weggegooid als vuilnis in plaats van als menselijke wezens met rechten.

Dit kon allemaal gebeuren omdat de katholieke kerk werd vertrouwd. Het zal nooit weer gebeuren omdat de katholieke kerk nooit weer zal worden vertrouwd. Dit is nu het einde voor de katholieke kerk. Het imperium is gevallen. Het is over.


Bron: http://religionisbollocks.com/blog/40-nobody

_____


9 juni, 2014

Zaterdag jl. in de 'HeraldScotland':

Katholieke Kerk: we wisten niet dat 800 kinderen in massagraf begraven werden naast ons weeshuis


   De Katholieke Kerk in Ierland wordt met nieuwe beschuldigingen over de verwaarlozing van kinderen geconfronteerd, nadat een onderzoeker rapporten ontdekte over 796 kinderen waarvan men aanneemt dat ze in een massagraf begraven werden naast een voormalig weeshuis voor de kinderen van ongehuwde moeders.

Historica Catherine Corless zegt dat haar ontdekking van de gegevens over kindersterfte in de door katholieke nonnen gerunde instelling in Tuam, County Galway, suggereert dat een met botten gevulde vroegere beerput de laatste rustplaats is voor de meeste, zo niet al deze kinderen.

Kerkelijke leiders in Galway, westelijk Ierland, zeggen dat ze geen idee hadden dat zoveel in het weeshuis gestorven kinderen daar begraven lagen, en dat ze de plaatselijke inspanningen zouden steunen om ter plaatse een gedenkplaat op te richten met de namen van de 796 kinderen.

Het overlijdingsregister van county Galway toont aan dat de kinderen, de meesten nog baby’s en kleuters, vaak door ziekten stierven in het weeshuis tijdens zijn 35-jarig bestaan, van 1926 tot 1961. Het gebouw, dat daarvoor een werkhuis voor volwassen daklozen was geweest, is tientallen jaren geleden afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk.

Reeds in 1944 meldde een regeringsinspectie bewijzen van ondervoeding te hebben gevonden onder de 271 kinderen die destijds samen met 61 ongehuwde moeders in het weeshuis in Tuam verbleven.

De overlijdenscertificaten geven ziekten, misvormingen en voortijdige geboorten aan als oorzaken. Dit geeft een accuraat beeld van een Ierland dat in de eerste helft van de twintigste eeuw een van de hoogste cijfers voor kindersterfte in Europa had, en waarin TBC wijd verspreid was.

Ouderen herinneren zich dat deze kinderen een plaatselijke school bezochten – maar gescheiden werden gehouden van de andere leerlingen – totdat ze geadopteerd werden, of op ongeveer achtjarige leeftijd in door de kerk geëxploiteerde vakopleidingen werden geplaatst waar ze onbetaalde arbeid verrichtten en vernederd werden. Overeenkomstig de katholieke leer werd de doop aan zulke “onwettige” kinderen onthouden, of als ze in zo’n instelling stierven, een christelijke begrafenis.

Het is een ruimschoots vastgelegd feit dat in geheel Ierland in de eerste helft van de twintigste eeuw, de doden uit een door door de kerk geëxploiteerd wees- of werkhuis in ongemerkte graven in niet-gewijde grond werden begraven, aantonend hoe ongehuwde moeders – naar toenmalig gebruik uitgescholden als “gevallen vrouwen” – gewoonlijk werden verstoten door de samenleving, zelfs door hun eigen families. 

Documenten geven aan dat de beerput van het voormalige werkhuis in Tuam speciaal aangepast werd om als opslag te dienen voor de lijkjes van het weeshuis.

Inwoners van Tuam ontdekten de botten-bewaarplaats in 1975 toen de betonnen afdekplaat werd opgebroken. Voordat historica Corless haar onderzoek verrichtte, geloofden ze dat de stoffelijke overschotten hoofdzakelijk de resten waren van de mid-negentiende- eeuwse hongersnood die de bevolking van westelijk Ierland destijds decimeerde.

Uit respect voor het ongemerkte graf in hun midden, hebben inwoners lange tijd het omliggende gras onderhouden, en een kleine grot gebouwd met daarin een beeld van de maagd Maria.

Michael Neary, de aartsbisschop van Tuam zegt dat hij een ontmoeting zal hebben met de leiding van de religieuze orde die het weeshuis runde, de ‘Bon Secours Zusters’, om de fondswerving te organiseren voor een gedenksteen met daarop de 796 namen van de kinderen, en om een gedenkdienst aldaar te houden.

Mw. Corless en overige activisten uit Tuam hebben een ‘Children’s Home Graveyard Committee’ opgezet dat niet slechts een permanent monument voor de doden wil oprichten, maar ook een door de staat bekostigt onderzoek en opgraving van het terrein nastreeft.

De regering ziet af van commentaar. Ierland heeft al eerder de resultaten gepubliceerd van vier grootschalige onderzoeken naar kindermisbruik en het geheimhouden daarvan in katholieke parochies en in een netwerk van ambachtscholen voor kinderen. Het laatste hiervan werd in de negentiger jaren beëindigd. 


Bron:  http://www.heraldscotland.com/news/home-news/catholic-church-we-didnt-know-800-children-were-buried-in-mass-grave-beside-our-orpha.1401860154


Red.: Hoe ruimhartig van de aartsbisschop om namens de kerk in plaats van schuld- en spijtbetuigingen, te beloven een inzameling te zullen organiseren zodat niet zij, maar de bevolking een monument mogen betalen. Ter verdere promotie van dit door en door verdorven machtsinstituut zullen zij dan welwillend een pompeus en nietszeggend ritueel laten opvoeren door volgevreten mannen in potsierlijke jurken, in schrijnend contrast met de erbarmelijke omstandigheden waaronder deze ongelukkige kinderen door verwaarlozing het leven lieten.


_____


5 juni, 2014

In de 'Washington Post' van 3 juni schrijft Terrence McCoy:


Lichamen van 800 baby’s gevonden in beerput bij voormalig Iers tehuis voor ongehuwde moeders

   In een stad in het westen van Ierland, waar de ruïnes van kastelen het groene landschap sieren, staat een 1,80 meter hoge muur die eens een gebouw ‘The Home’ genoemd omringde. Duizenden “gevallen vrouwen” en hun “onwettige” kinderen passeerden door deze “Home”, gerund door de nonnen van Bon Secours in Tuam. Veel van deze vrouwen, na boete te hebben gedaan voor hun ongehuwde zwangerschap door dwangarbeid in deze instelling, verlieten daarna de ‘Home’ om elders in Ierland te gaan wonen en werken. Sommige van hun kinderen waren niet zo gelukkig.

ls-1

Ruim vijf decades nadat de ‘Home’ gesloten en afgebroken werd – waar nu een woonwijk en speeltuin staan – werd duidelijk wat er met deze bijna 800 opgegeven kinderen gebeurde: Hun lichamen werden opgestapeld gevonden in een enorme beerput achter het complex en daar achtergelaten, zonder doodskisten of grafstenen.

“Die botten liggen daar nog steeds,” vertelde lokale historica Catherine Corless, die de oorsprong van het massagraf aan het licht bracht uit een verzameling nooit eerder gepubliceerde documenten, in een telefonisch interview door de ‘Washington Post’. “Dit zijn de kinderen die in het “Home” stierven.”


De gruwelijke vondst, die nu door de politie wordt onderzocht, gunt ons een blik in een bijzonder duister tijdperk voor ongehuwde zwangere vrouwen in Ierland, waar ze door de maatschappij en kerk gestigmatiseerd werden. Zonder eigen middelen van bestaan, kwamen honderden vrouwen zo in het “Home” terecht. “Wanneer dochters zwanger raakten, werden ze compleet verstoten,” zei Corless. “Gezinnen waren bang dat de buren er achter zouden komen, omdat het zwanger raken buiten het huwelijk het ergste op aarde was. Het was de zwaarste misdaad die een vrouw kon plegen, zelfs als het zoals vaak door verkrachting was veroorzaakt.”


Volgens documenten die Corless aan de ‘Irish Mail on Sunday’ verstrekte, stierven veel van deze kinderen aan ondervoeding en verwaarlozing, terwijl anderen stierven aan mazelen, stuipen, tuberculose, buikgriep en longontsteking. De kindersterfte in het Home was verbijsterend hoog.

“Als je de cijfers nakijkt, bleken er twee baby’s per week te sterven, maar ik kan er nog steeds niet achterkomen, waarom ze de lichamen in een beerput dumpten,” zei Corless. “Konden ze zich geen kleine doodskistjes permitteren?”


De “Home Baby’s” zoals ze door de plaatselijke bevolking genoemd werden, stonden bloot aan verwaarlozing en vernedering. Velen in de plaatselijke omgeving herinneren ze zich nog goed. Ze herinneren zich hoe ze gescheiden aan de randen van de schoollokalen werden geplaatst, en hoe de plaatselijke nonnen het verschil met de andere kinderen benadrukten. Ze herinneren zich, zoals een inwoner de ‘Irish Central’ vertelde, “dat ze gewoonlijk op schoolleeftijd verdwenen waren – hetzij dood of geadopteerd.”

Volgens de ‘Irish Central’ beschreef een rapport van de plaatselijke gezondheidszorg uit 1944 de kinderen als “uitgemergeld,” “met oedeembuikjes,” “fragiel” en met “het vlees loshangend aan de ledematen.”

Boqm8oGCcAAEkRm

Een foto van de "Home Baby's" uit 1924


Corless heeft nog een levendige herinnering aan de Home Baby’s. “Als je ongehoorzaam was op school, dreigden de nonnen je naast de Home Baby’s te zetten,” zei ze. Ze herinnert zich een geval waarbij een ouder meisje een kiezelsteentje in een snoeppapiertje rolde en het aan een Home Baby gaf.

“Toen het kind dit opende, zag ze dat ze beetgenomen was,” vertelde Corless de ‘Irish Central’. “Natuurlijk moest ik dit later ook een keer doen, en dit ook eens proberen bij een klein Home meisje. Toen dacht ik nog dit leuk was.... Jaren later vraag ik me af wat ik gedaan had met dat kleine meisje dat nog nooit een snoepje had gezien? Dat is mij mijn hele leven  bijgebleven. Een deel van mij wil dat nog steeds goed maken voor ze.”


Ze zei dat ze voor het eerst het Home was beginnen te onderzoeken, iets wat de meeste inwoners wilden “vergeten”, toen ze begon te werken aan een plaatselijk jaarlijks historisch journaal. Ze had gehoord over een klein kerkhofje nabij het vroegere Home, en dat prikkelde haar nieuwsgierigheid. Hoeveel kinderen lagen daar?

Om dat uit te vinden, vroeg ze gegevens op bij het plaatselijke bevolkingsregister. De ambtenaar “antwoordde een paar weken later, en vertelde dat het aantal schrikbarend hoog was, honderden en honderden, dat het bijna 800 dode kinderen betrof,” zei Corless.


Al eerder, in 1995, vertelde Corless in het telefonisch interview, ontdekten verscheidene jongens bij toeval het massagraf, dat bedekt werd door een gebarsten plaat beton: “De jongens vertelden me dat het tot de rand gevuld was met menselijke schedels en botten. Ze zeiden dat ze tot de dag van vandaag daar nog steeds nachtmerries over hebben.”

Lokale inwoners vermoeden dat het aantal lichamen in het massagraf, dat waarschijnlijk binnenkort opgegraven wordt, zelfs nog hoger dan 800 zal zijn. “God weet wie er nog meer in dat graf ligt,” vertelde een anonieme bron de ‘Daily Mail’. “Het ligt daar al jaren, en niemand weet de complete omvang van het aantal lichamen daar.”

_____


3 april, 2014

Kosmische bedreiging: Waarom Neil deGrasse Tyson religieuze fundamentalisten zo verontrust 

Religieuze geloofssystemen geven de voorkeur aan een universum gecentreerd om de mensheid. Geen wonder dat “Cosmos” zo bedreigend is

ADAM LEE, ALTERNET

  De nieuwe Cosmos TV-serie die via Fox wordt uitgezonden is een waardige herstart van Carl Sagan’s origineel. Volgend in Sagan’s voetstappen, neemt presentator Neil deGrasse Tyson de kijkers mee op een reis door de uiterste bereiken van ons zonnestelsel en en daar voorbij, daarbij aantonend hoe onze zon slechts één ster uit honderden miljarden sterren in de majestueuze spiraal van het Melkwegstelsel is, en dat zelfs het Melkwegstelsel zelf maar een vlekje in het waarneembare universum is. Net als in de originele serie, comprimeert hij de geschiedenis van het universum tot een enkel jaar, en toont daarbij aan dat op deze schaal, de menselijke soort pas te voorschijn komt in de laatste luttele seconden voor middernacht op 31 december.

Sagan’s Cosmos was aan een update toe, en dan niet alleen omdat onze computer-animaties nu beter zijn. Sinds de originele serie werd uitgezonden hebben we robot-verkenners naar Mars gestuurd, waarbij monsters van haar gesteente werden verzameld en haar geschiedenis onderzocht.  We hebben honderden vreemde planeten buiten ons zonnestelsel gevonden, ontdekt dankzij de minieme gravitatieschommelingen die zij in hun eigen ster veroorzaken, of door de korte onderbreking van zijn licht als zij voor hun ster langs gaan, vanaf de aarde  gezien. We hebben het Higgs boson gevonden, het ongrijpbare en lange tijd alleen theoretisch bekend staande deeltje dat al het andere van massa voorziet. We hebben ontdekt dat de expansie van het universum die bij de oerknal begon, zichzelf versnelt onder invloed van een mysterieuze kracht, donkere energie genoemd. Deze wetenschappelijke vorderingen verdienen het om erkend en gevierd te worden.

   Het verhaal van Cosmos is tevens het verhaal van menselijke wezens. Voor het grootste deel van onze geschiedenis als soort, waren we zwervers, kleine groepen van jagers/verzamelaars. De beschaving is een recente vernieuwing, ontstaan gedurende de afgelopen paar duizend jaren, en de wetenschap is nog veel recenter, die verscheen pas in de laatste paar honderd jaren. Maar juist in deze paar korte eeuwen hebben we gigantische stappen voorwaards genomen, van houten zeilschepen naar space shuttles, van aderlatingen naar bionische ledematen, van ganzeveer naar internet. We hebben de sluiers gelicht van antieke mythologiën en een glimp geworpen op de ware immensiteit van tijd en ruimte. Vergeleken met die enormiteit, zijn wij onvoorstelbaar klein en onbeduidend; toch bezitten we een intelligentie en begripsvermogen dat, voor zover we nu weten, uniek is in al die ontelbare werelden. Zoals Carl Sagan zei, “ Wij zijn een manier voor de kosmos om zichzelf te kennen.”

   Echter, niet iedereen accepteert dit als een positieve ontwikkeling. Er blijven nog altijd mensen over die de voorkeur geven aan een kleine, overzichtelijke kosmos, met menselijke wezens prominent in haar middelpunt. De religieuze geloofssystemen die zich een dergelijk universum voorstelden, waren onze eerste, onbeholpen pogingen om het ontstaan van de wereld te verklaren, en die willen maar zelden hun macht vrijwillig delen. Degenen die tegen de conventionele wijsheid ingingen, die het waagden te suggereren dat de kosmos wonderen bevat waar de conventionele mythologie nog niet van kon dromen, hebben zichzelf altijd blootgesteld aan ernstige bedreiging door de poortwachters van het dogma, die menen te kunnen dicteren hoe ver het de gedachten van menselijke wezens moet worden toegestaan te gaan.

   De eerste aflevering van het nieuwe Cosmos illustreert dit duidelijk met de geschiedenis van Giordiano Bruno, een monnik in de zestiende eeuw die beweerde dat de zon een ster was zoals alle anderen, en dat iedere ster zijn eigen planeten had, en zijn eigen levende wezens. Bruno was geen wetenschapper, zoals het programma duidelijk maakt: zijn kosmologische inzichten vloeiden voort uit zijn mystieke, pantheïstische theologie, niet uit bewijs. Maar dat maakte geen verschil voor de Inquisitie, die Bruno gevangen nam en martelde, en toen hij weigerde te zijn mening te herroepen, hem levend verbrandde. Zijn standbeeld staat nog steeds op de Campo di Fiori, met het gezicht naar het Vaticaan gericht alsof hij zijn moordenaars beschuldigt.

Dan is er ook nog Bruno’s tijdgenoot, Galileo Galilei, de astronoom die de manen van Jupiter ontdekte en het heliocentrische solaire systeem beredeneerde. Als beloning voor zijn baanbrekende wetenschappelijke werk, werd hij door de Inquisitie van ketterij verdacht, en onder bedreiging van marteling gedwongen zijn eigen werk af te zweren; zijn boeken werden verboden en hij werd tot huisarrest voor de rest van zijn leven veroordeeld. De geschiedenis Van Galilei’s vervolging is zo welbekend dat ik aarzel die opnieuw te vertellen, ware het niet dat kerkelijke apologeten als Jay Wesley Richards die nog steeds verdedigen en afzwakken.

   Het is een feit dat de marteling en executie van Bruno zelfs nu nog steeds wordt verdedigd, zoals op de creationistische website Evolution News and Views, en door beroeps-antagonist William Donohue van de Catholic League, die bespottelijk genoeg beweert dat de Spaanse Inquisitie een goede zaak was. Een katholieke kardinaal, Angelo Sodano,  zei in 2000 insgelijks dat de Inquisiteurs die Bruno veroordeelden “het verlangen hadden de vrijheid te dienen en het algemeen belang te bevorderen, en al het mogelijke deden om zijn leven te sparen.”

   En nog een waarschuwende geschiedenis uit Carl Sagan’s originele serie: het  verhaal van Hypatia van Alexandria, een filosoof, astronoom en wiskundige die in het Egypte van de vierde eeuw leefde, in de nadagen van het Romeinse Rijk. Het christendom was in opkomst en fanatiek bezig met het uitroeien van heidense denkbeelden, en Hypatia werd door de lokale bisschop, Cyril van Alexandria, veracht om haar vriendschap met de gouverneur en haar afwijkende kijk op de wereld. Niettegenstaande het gevaar waarin zij verkeerde, ging zij door met haar onderzoek en onderwijs totdat ze op een kwade dag op straat werd aangevallen door een bende christelijke fanatici, die haar uit haar rijtuig sleurden en met tegels dood hakten. Haar werken werden vernietigd, haar boeken gingen verloren. Cyril werd heilig verklaard. 

(Hypatia’s leven en dood werden verbeeld in de 2009 film Agora, met Rachel Weisz in de hoofdrol.)

   Maar dit soort vervolging is niet slechts een reliek uit de vroege geschiedenis. Hoewel we gelukkig voorbij de dagen zijn waarin wetenschappers in de straten gestenigd konden worden of door kerkelijke tribunalen in kerkers opgesloten, leeft vandaag de anti-wetenschappelijke geest nog steeds in deze wereld, en ze is uiterst agressief.  Ze wuift de feiten weg die niet overeenstemmen met haar ideologie en probeert degenen die ongemakkelijke waarheden verkondigen het zwijgen op te leggen of te intimideren.

Het duidelijkst kunnen we dit zien bij een van de meest urgente kwesties waarmee de mens geconfronteerd wordt, het gevaar van een wereldwijde klimaatverandering. Hoewel het onder wetenschappers een onweerlegbaar feit is dat het verbranden van fossiele brandstoffen het klimaat van de aarde op gevaarlijke wijze aantast, wordt deze klimatologische wetenschap veel minder geaccepteerd door het gewone publiek, aangejaagd door de felle tegenstand van degenen die om ideologische reden weigeren dit te geloven.

   De vermaarde klimaatwetenschapper Michael Mann, wiens werk de basis vormt voor de klimaatrapporten van de Verenigde Naties en wiens beroemde “hockey stick” grafiek de wereldwijde temperatuur toename illustreert, is onderhevig aan doorlopende pesterij door conservatieve wetgevers, waaronder zelfs pietluttige dagvaardingen door Ken Cuccinelli, de voormalige rechtse procureur-generaal  van Virginia, die hem van wetenschappelijke fraude beschuldigde. In ander regio’s heeft de rechtse reactie op klimaatverandering epische proporties bereikt van kop in het zand steken, zoals bijvoorbeeld toen de North Carolina jurisdictie een wet aannam die het verbiedt wetenschap te gebruiken bij het voorspellen van toekomstige stijging van de zeespiegel.

   Ook religieuze groeperingen hebben zich onder het vaandel van klimaatverandering-ontkenning geschaard door de milieubeweging een heidense religie te noemen, en te beweren dat mondiale opwarming niet mogelijk is omdat volgens de Bijbel God niet zal toestaan dat de aarde te veel verandert. Toen het gematigde lid van de evangelische kerk Richard Cizik stelde dat christenen meer tijd moesten wijden aan milieukwesties, werd hij onder druk gezet en tenslotte gedwongen af te treden als vice-president van de National Association of Evangelicals door religieus-rechtse groeperingen die zeiden dat het spreken over mondiale opwarming “de aandacht afleidden van de grote morele kwesties van deze tijd”.

   De evolutie-theorie is zelfs nog overtuigender vastgesteld dan de klimaatverandering – al was het maar omdat die steunt op meer dan honderd jaren nauwgezet wetenschappelijk onderzoek – maar ook die loopt op tegen de weerstand van religieuze conservatieven.

   Een Pew enquete vorig jaar ontdekte dat een meerderheid van Republikeinse kiezers creationisten zijn, en groepen die ijveren voor de scheiding van kerk en staat krijgen vaak meldingen binnen over creationisten die als leraren in openbare scholen werken, en hun geloof verkondigen in het leslokaal. Vorige maand nog, debatteerde Bill Nye the Science Guy met Ken Ham, een creationist die gelooft dat de aarde maar 6.000 jaar oud is – dat wil zeggen, aanzienlijk jonger dan de oudste steden op deze planeet – en die een themapark wil bouwen, gewijd aan de genetisch en geologisch onmogelijke propositie dat iedere soort op aarde afstamt van twee individuen die op Nach’s ark voeren.

   Maar hoewel toekomstige generaties onder de gevolgen van klimaatverandering zullen lijden, en de verwerping van evolutie ons berooft van de basis van ons wetenschappelijk begrip over onze plaats in de wereld, kan de dodelijkste consequentie van de anti-wetenschappelijke houding duidelijk herkend worden in de anti-vaccinatie beweging.

   Door de ongegronde angstaanjagerij van bekende mensen zonder medische of wetenschappelijke kwalificaties worden velen weerhouden van het laten toedienen van vaccinaties aan hun kinderen en neemt het besmettingsgevaar weer toe – met het voorspelbare gevolg dat hoogbesmettelijke ziektes als mazelen en kinkhoest weer onder de bevolking terugkeren, zelfs in gebieden die hier al lange tijd vrij van bleven. Vaccinatie is een van de eenvoudigste, veiligste en meest doeltreffende medische ontwikkelingen ooit uitgevonden, en tot de dodelijke ziekten die hiermee worden voorkomen behoort zelfs de pokken. Er bestaat geen enkele reden waarom mensen (vooral kinderen) nog steeds aan deze ziekten moeten lijden of er zelfs aan sterven, behalve een dwaas en tragisch gebrek aan vertrouwen in de medische wetenschap.

Wetenschap is het meest krachtige middel ooit uitgevonden voor de uitbreiding van onze intellectuele horizon, en heeft zelfs buiten haar directe gunstige effecten de mensheid de onmeetbaar grote dienst bewezen onze plaats te ontdekken in een oneindig groot, miljarden jaren oude en meest wonderbaarlijke universum. Door het volgen van de wetenschappelijke methode hebben we geleerd dat we samengeklonterde sterrenstof zijn, omdat de zwaardere elementen in ons lichaam in supernova’s werden gesmeed; hebben we geleerd dat we door evolutie gevormd werden en ons DNA in een onafgebroken lijn van afstamming terug gaat naar de oorsprong van het leven zelf op deze aarde. En als een boom met een oneindig aantal vertakkingen zijn we in familieverband verbonden met alle andere levende organismen op deze planeet.

   Deze diepgaande openbaringen horen een grotere indruk op ons te maken, en ons meer te inspireren, dan enige op de mens gecentreerde mythologie – en horen ook onze morele horizon te verbreden, door onze nietigheid aan te tonen en onze fundamentele gelijkheid op genetisch en cognitief niveau. Hoewel wetenschap misbruikt kan worden om instrumenten van massavernietiging te produceren, zijn er minstens evenveel gevallen waarin ze resoluut weigert om populaire vooroordelen te bevestigen, dus is het geen wonder dat ze zo door regressieve, bijgelovige en autoritaire leiders, religieus of politiek, gehaat wordt.


Bron: http://tinyurl.com/o6f99k9

_____


18 maart, 2014

In de 'God Discussion' nieuwsbrief (http://tinyurl.com/ojkas2l) van 16 maart jl. troffen wij het volgende bericht:


Atheïsten zijn slimmer dan religieuze mensen

   Een onderzoek gepubliceerd in het “Personality and Social Psychology Review” toont aan dat religieuze mensen in het algemeen minder intelligent zijn dan ongelovigen. Het onderzoek maakte gebruik van 63 wetenschappelijke onderzoeken gedurende vele decades. In een van de gebruikte studies werden de overtuigingen van 1500 hoogbegaafde kinderen met IQ’s boven de 135 levenslang geanalyseerd. Het onderzoek werd begonnen in 1928 en eindigde in 2012. Het gepubliceerde overzicht van het totale onderzoek kwam tot stand onder leiding van professor Miron Zuckerman, en was getiteld “The Relation Between Intelligence and Religiosity: A Meta-Analysis and Some Proposed Explanations.” 

De samenvatting van de 63 onderzoeken besloot met “De meest voorkomende verklaringen (voor een negatieve relatie) delen een centraal thema – de premisse dat religieuze geloven irrationeel zijn, niet wetenschappelijk zijn vastgesteld, niet getest kunnen worden en daarom intelligente personen die 

‘wel beter weten’ niet aanspreken.”

   De studie biedt drie theorieën waarom dit het geval zou zijn. “Ten eerste zijn intelligente mensen minder geneigd tot conformeren, en daardoor beter bestand tegen religieus dogma. Ten tweede, intelligente mensen ontwikkelen een analytische (als tegengesteld aan intuïtieve) stijl van denken die het religieuze denken aantoonbaar ondermijnt. Ten derde, verscheidene functies van godsdienstigheid, waaronder rechtmatige beloning of bestraffing, zelfverdieping en betrouwbare relaties worden ook al door intelligentie verkregen. Hierdoor kunnen intelligente mensen minder behoefte hebben aan religieus geloven en praktijken.”

   Mede-auteur Jordan Silberman zegt “Ik ben er zeker van dat er intelligente religieuze mensen zijn en onintelligente atheïsten. De cijfers hebben betrekking op de gemiddelde intelligentie van religieuze en niet-religieuze mensen, maar zijn niet noodzakelijk van toepassing op enig bepaald persoon.”

   Ieder onderzoek werd onafhankelijk bestudeerd door de auteurs. Psychologen die de onderzoeken bestudeerden, definiëren intelligentie als “het vermogen om te beredeneren, te plannen, problemen op te lossen, abstract te denken, complexe ideeën te begrijpen, snel te leren, en uit ervaring te leren.” Godsdienstigheid definiëren ze als “betrokkenheid met enige (of alle) facetten van religie.” Geslacht, opleiding of mate van gelovigheid maakten geen verschil in de correlatie tussen religieus geloof en intelligentie.

_____14 maart, 2014

Om misverstanden te voorkomen: Het kleine stadje Montfoort in de provincie Utrecht mag dan wel naar uw webmaster vernoemd zijn ;-) , maar deze neemt nadrukkelijk afstand van de liefdevolle heilsverkondiging van het hieronder genoemde miserabele onderkruipsel wiens bestaan wij betreuren.  

Een bericht op de website van RTV Utrecht:


MONTFOORT - De dood van Els Borst is de wraak van God, zegt dominee Van Andel van de Hersteld Hervormde Kerk in Montfoort. Dit komt volgens hem doordat Borst de meest 'goddeloze wetten' heeft aangenomen. 

Hij noemt de oud-minister in het lokale kerkblad van Montfoort een 'engel des doods'. "God heeft gesproken en ze moest de Rechter ontmoeten, die ze zo ontzettend met haar goddeloze uitspraak heeft gekwetst", schrijft Van Andel in het blad van de Hersteld Hervormde Kerk. "Toen de euthanasiewet er door was, zei ze: "Het is volbracht."


"Els Borst heeft zoveel wetten ingevoerd die rechtstreeks tegen de bijbel ingaan. Een mens kan niet ongestraft doen en laten wat ze wil. Daar kan een mens niet mee door blijven gaan", zegt de predikant tegen RTV Utrecht. 

VIJANDELIJK
 Volgens Van Andel liet Borst een vijandelijk geluid horen tegenover christenen en heeft god wraak genomen. "Alles wat ze gedaan heeft aan kwetsende wetten en woorden, daarvoor heeft ze nu haar rechter ontmoet . God zei: 'deze vrouw zal geen natuurlijke dood sterven.'" 

Burgemeester Bert Jansen van Montfoort vindt de uitspraak verwerpelijk. De Hersteld Hervormde Kerk noemt het "niet de taak van de dominee om Borst te veroordelen." 

De kerk in Montfoort heeft zich afgescheiden van de Protestantse Kerk Nederland. De Hersteld Hervormde Gemeente heeft in Nederland 60.000 en in Montfoort zo'n 700 leden. Zie: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1151881/dominee-borst-was-engel-des-doods.html#.UyMe84X9qBY.twitter


15 februari, 2014

‘The Onion’, America’s Finest News Source meldt:

In Memoriam

MILDE DOOD VOOR HET OPPERWEZEN

HEMEL – Zich beroepend op het onvermogen om de steeds ouder wordende Almachtige behoorlijk te kunnen verzorgen, vertelden leden van het menselijk ras onze verslaggevers dat ze gedwongen waren geweest God, de Alwetende Schepper, die al meer dan 6.000 jaar aanbeden wordt door miljarden van verschillende geloven, in te laten slapen.

   “Dit is iets wat we al jarenlang voor ons uit hebben geschoven, maar tenslotte moet je toch erkennen dat dit het beste voor Hem is,” zei mens Daniël Whiting uit Appleton, WI, toegevende dat de “moeilijke beslissing” bereikt werd na jarenlange zorgen over de afnemende energie van de Goddelijke Schepper, de infecties aan Zijn urinewegen, de steeds weerkerende blindheid aan Zijn linkeroog , en Zijn opmerkelijke gebrek aan kracht en enthousiasme. “Er komt een punt waarop je je moet bezinnen over wat God het minst doet lijden: Hem in pijn nog duizend jaar langer door laten leven, of Hem nu vredig laten inslapen?”

   “Natuurlijk, het was een zware beslissing, maar die was op het laatst onontkoombaar,” gaf Jorge Mario Bergoglio in Vaticaanstad toe. “Tenslotte was Hij al 13 miljard jaar oud.”

   Volgens bronnen werd de bejaarde Almachtige Vader maandagmiddag om ca.13:34 uur geïnjecteerd met een hoge dosis pentobarbituraat, waardoor hij in een diepe slaap viel voordat hij een pijnloze hartstilstand kreeg, waarop de dood onmiddellijk volgde.

   In de uren na het overlijden van de Schepper van Hemel en Aarde, vertelden leden van het menselijk ras verslaggevers  dat, hoewel ze Zijn aanwezigheid misten, zij de voorkeur gaven aan hun dierbare herinneringen aan een jongere en meer energieke God.

   “De lichtgeraaktheid en de levenslust die Hij uitstraalde was aanstekelijk,” zei Maria Castellanos uit Guadalajara, Mexico, refererend aan de dagen toen het Goddelijke Wezen nog dartel het menselijk ras volgde, waar ze ook heen gingen en “Zichzelf allerlei onheil op de hals haalde.” Maar de laatste paar millennia, bracht Hij het meest van Zijn tijd alleen maar kniezende door – nog maar zelden Zijn Almacht toepassend, en nauwelijks meer in staat wonderen te verrichten of gebeden te beantwoorden. Hij was zich amper nog bewust van het bestaan van de mensheid, terwijl wij onze dagelijkse gang gingen.

   “Hij wás er alleen nog maar,” voegde Castellanos daaraan toe. “En hoewel we van Zijn aanwezigheid genoten, kon Hij het zelf niet meer opbrengen de dingen te doen waarvan Hij altijd zo genoten had.”

Maar de 7,14 miljard mensen van de wereld gaven echter toe dat er eerder talloze momenten waren geweest waarop ze overwogen hadden God in te laten slapen, maar uiteindelijk toch de hand over het hart hadden gestreken.

JEHOVA_big.jpg   “Er is een tijd geweest, zo ongeveer rond de derde eeuw v.o.j. toen God gewoon zo agressief en onbeheersbaar was dat we definitief dachten dat we Hem moesten laten afmaken,” zei Harvard theoloog Peter Gomes deze week. “En er zijn andere gelegenheden geweest dat het kantje boord was, zoals die keer toen Hij door een auto werd aangereden in 1983. Maar Hij redde het toch alle keren weer. Maar nu moesten we toch uiteindelijk toegeven dat de tijd gekomen was om afscheid van elkaar te nemen.”

   Ondanks het melden van een duidelijk gevoel van droefheid en verlies, bevestigde het menselijk ras vandaag dat ze ook dankbaar herinneringen ophaalden aan de vele voorvallen uit het leven van het Opperwezen en Verlosser, vanaf Zijn eerste schepping van de hemel en de aarde, tot aan de tijd toen Hij onbesuisd de aarde voor 150 dagen overstroomde, of aan Zijn toestemming voor de Holocaust vanaf 1938 tot aan 1945, en aan de prachtige zonsondergang van 13 juli, 1998.

   “Wat maakt dat ik me beter voel is het besef dat Hij een groots leven heeft gehad, zelfs toen tegen het einde de dingen een beetje minder werden,” zei Huai Cheng uit het gebied rond Peking. “Het is nu nog moeilijk om alles los te laten, maar te zijner tijd zullen we er weer over kunnen praten om een andere God te nemen.”

   “Misschien zelfs wel twee,” voegde Huai daar aan toe.

Bron:

http://www.theonion.com

_____


14 februari, 2014

In de Amerikaanse 'Christian Post' een opmerkelijk openhartig verslag door

Leonardo Blair, CP reporter


Justin Vollmar, online predikant voor doven, bekent atheïsme

   Justin Vollmar, een geestelijke die de afgelopen vier jaar de online Virtual Deaf Church runde, deed vrijdag een voor zijn volgers schokkende aankondiging door te verklaren dat hij atheïst was geworden, omdat “er geen God is” en het christendom “allemaal nonsens” is.

   Vollmar legde vrijdag zijn beslissing uit in een directe en blasfemische YouTube video waarin hij de christelijke doctrines verwierp over het bestaan van de Heilige Geest, Jezus als de Zoon van God, en dat Zijn moeder maagd zou zijn geweest ten tijde van Zijn geboorte.

   “Dit zal u compleet overdonderen,” zei Vollmar in zijn ondertekende verklaring die als ondertiteling bij de introductie van zijn onthulling liep. “Ja, ik ben atheïst geworden.”

   “Atheïsme betekent dat ik geloof dat er geen God bestaat. Ja, God is slechts een illusie of theologisch concept. Jezus is niet de zoon van God, Hij is niet uit de dood herrezen, noch is Hij uit een maagd geboren. Dat ontken ik absoluut,” vervolgt hij in de video.

   “Een ding zoals de Heilige Geest bestaat niet. Gods Woord is niet door God geopenbaard. De Kerk is een geheel menselijke uitvinding. Alles wat ik voorheen als christen geloofde is nu...is nu omgedraaid,” zei hij in totale verwerping van zijn geloof.

   Hij zei dat de beslissing kwam na “een lange en moeizame worsteling” waarin hij om verheldering zocht door een doctoraalstudie in Theologie te gaan volgen.

   Die verheldering, legde hij uit, resulteerde in de “diepe, wonderbaarlijke ommekeer” in zijn leven.

   “Mijn opvattingen zijn nu compleet omgekeerd. Dus mijn integriteit stond me niet meer toe zo door te gaan,” zei hij over zijn “ommekeer.”

   Sindsdien heeft hij zich aangesloten bij het ‘Clergy Project’, een besloten gemeenschap van 556 predikanten die niet langer in God geloven, maar waarvan sommigen nog steeds hun christelijke gemeentes voorgaan, volgens de website.

   “Er bestaat geen God,” herhaalde Vollmar voor zijn volgelingen tegen het einde van zijn video. “Het is allemaal nonsens.”

   Vollmar heeft veel waardering van atheïsten gekregen voor zijn moed, oprechtheid en helderheid online, waar zijn besluit een veelal vriendelijke discussie ontketende. 

   “Ook voor mij was de Bijbel de oorzaak van mijn atheïsme,” schreef één commentator op de YouTube video, die zichzelf identificeerde als AlwaysThink ForYourself.

   “Een christen voor 32 jaar! Toen besloten om de afgelopen twee jaar te wijden aan het zeer grondig bestuderen van de Bijbel. Daarna gerealiseerd dat het allemaal bedrog was en dat de profeties over Jezus tegen de Tanach ingaan. En de God in de Tanach weerspreekt zichzelf. En de wetenschap en de wiskunde in de Bijbel zijn totaal tegenstrijdig aan de realiteit. Tot besluit, ik en mijn kleine gezin, we zijn nu allemaal atheïst, “ voegde de voormalige christen hieraan toe.

   “Je kunt het niet horen, maar ik heb het gevoel dat de muziek veel helderder klinkt dan ik gewend was. Het enige droevige is dat er talloze anderen met gebreken zijn waarvan religie profiteert om ze valse hoop te verschaffen ter voorbereiding op een ontijdige dood, en dat die nooit waargemaakt zullen worden. Ik hoop dat u tien maal meer evangelisch wordt over uw atheïsme, dan u over het christendom was. De wereld heeft mensen als u nodig,” schreef Lily White in een boodschap aan Vollmar.


Bron:

http://www.christianpost.com/news/online-preacher-for-the-deaf-justin-vollmar-comes-out-as-atheist-god-is-an-illusionit-is-all-nonsense-he-says-114281/

_____


8 februari, 2014

De christelijke leer "in a nutshell".


8 februari, 2014

In het Britse dagblad "The Telegraph" bericht John Bingham, Religious Affairs Editor op 5 feb.j.l.:


   Een Britse magistraat heeft een opmerkelijke dagvaarding uitgevaardigd, gericht aan de wereldwijde leider van de Mormonen Kerk, waarin gesteld wordt dat zijn leerstellingen over de mensheid op oplichting neerkomen.

Thomas S. Monson, President van de ‘Church of Jesus Christ of Latterday Saints’ wordt opgedragen volgende maand te verschijnen voor de Westminster Magistrates’ Court in London om de kerkelijke doctrines te verdedigen, waaronder het geloof in Adam en Eva en over de oorspronkelijke Amerikanen.

In en door District Judge Elizabeth Roscoe ondertekende  formele dagvaarding wordt Mr. Monson, door Mormonen erkend als Gods profeet op aarde, gewaarschuwd dat een bevel tot aanhouding zal worden afgegeven als hij de reis vanuit Salt Lake City, Utah, niet onderneemt om op 4 maart a.s. voor het Hof te verschijnen.

In een van de meest opmerkelijke documenten ooit door een Brits gerechtshof  uitgevaardigd worden zeven doctrines van de kerk opgesomd, waaronder die dat de oorspronkelijke inwoners van Amerika afstammen van een gezin van antieke Israëlieten, als mogelijk bewijs voor oplichting.

Ook het geloof dat het ‘Book of Mormon’ een vertaling is van  antieke gouden platen die door engelen aan de oprichter van de kerk, Joseph Smith, werden geopenbaard wordt aangevoerd, en het doctrine dat Adam en Eva ongeveer zesduizend jaar geleden zouden hebben geleefd.

_____28 december, 2013


8 december, 2013 

Blasfemie gevonden op Twitter:


3 december, 2013


_____

29 november, 2013

In de Dagelijkse Standaard vandaag: (http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/11/god-is-dood-nu-de-vvd-nog)

God is dood, nu de VVD nog, door Bart Schut

   Kan iemand de "liberalen" in ons parlement uitleggen dat je niet kunt belasteren wat niet bestaat?

   Ik krijg er spontaan christofobie van. En vooral liberofobie. Nota bene de VVD gaat het schrappen van het verbod op godslastering tegenhouden. De zelfbenoemde liberalen scharen zich hiermee aan de kant van het handjevol godsdienstwaanzinnigen dat nog steeds probeert vanuit hun bastions in Zeeland, op de Veluwe en langs de IJssel ons land terug naar de 19e eeuw te polderen.

   Elke week wordt duidelijker dat de VVD allang CDA en PvdA van de troon heeft gestoten als het om plucheverliefdheid en corruptie gaat. De doorzichtige leugens die minister Ivo Opstelten gisteren vertelde om zijn partijmaatje Fred Teeven de hand boven het hoofd te houden, doen zelfs de meest partijgetrouwe VVD’er walgend inzien dat er bij de “liberalen” geen greintje integriteit meer te vinden is.

   Maar dat de Eerste Kamerfractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (een naam die zo misleidend is dat je je kunt afvragen of deze niet verboden zou moeten worden) nu overweegt het schrappen van het verbod op “smalende godslastering” te torpederen, geeft aan dat de partij werkelijk alles zal doen om aan de macht te blijven. Of is het nog erger en vinden de VVD’ers echt dat gelovigen extra bescherming verdienen tegen grappen over hun denkbeeldige vriendje?

   Is VVD-senator Heleen Dupuis een ouderwets christentutje of volgt zij blind de orders vanuit het Torentje, opdat de coalitie op de steun van de mannenbroeders van de SGP kan blijven rekenen? En welke van deze twee alternatieven is erger: het cynische machtsdenken of het offeren van de vrijheid van meningsuiting  ten gunste van religieuze fundamentalisten? Rutte en co zouden morgen steniging bij overspel invoeren als ze er 10 miljard meer door mochten bezuinigen.

   Weer bukt de VVD ver voorover voor het kruis van de poldertaliban. Waar eerder in de affaire rond de weigerambtenaar de liberale principes werden geofferd aan hun “Wille zur Macht”, is het nu de beurt aan het godslasteringverbod. Dus als het aan de VVD lag, mocht u eigenlijk in de commentaren van deze site niet meer schrijven dat Jezus een homo of Mohammed een pedofiel was. Verboten, zegt Dupuis en de vrouw is ethicus, godverdomme! Sorry, dat mag ik natuurlijk niet zeggen van de “liberalen”. Ja, maar het is toch niet meer dan een dode letter in de wet? Inderdaad, totdat gekken als Ineke van der Valk hun zin krijgen en artikel 147 Wetboek van Strafrecht gaan misbruiken om “islamofobie” te verbieden.

   Fijn hè, VVD’ers, dankzij jullie hebben we straks dezelfde regels over blasfemie als Saoedi-Arabië en hoeven we die sharia helemaal niet meer in te voeren. Religiecriticus Erik Schoorl, alias @Godvoordommen (blasfemie!), verwoordde gisteren op Twitter hoe simpel het ligt: of het blasfemieverbod is een dode letter in de wet en dan is er dus geen enkele reden het niet te schrappen. Of er zijn redenen het niet te schrappen en dan is het dus geen dode letter. Dan kan het gebruikt worden iedereen die religie bespot of zelfs maar bekritiseert strafrechtelijk te vervolgen. Kunt u het een beetje volgen, mevrouw Dupuis? Of dacht u dat het toeval is dat het in landen waar je mag godslasteren - ik noem de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië - veel beter is gesteld met de godsdienstvrijheid dan in staten waar dit verboden is, zoals in Maleisië, Pakistan of Iran?

   Trouwens, ook de Senaatsfractie van de sociaaldemocraten twijfelt of we wel af moeten van artikel 147, maar over de onheilige coalitie tussen links en de islam is al zoveel geschreven. Wel jammer dat de frisse wind die door de Partij van de Arbeid waait dankzij Lodewijk Asscher en Martijn van Dam, de Eerste Kamer nog niet heeft bereikt. Maar goed, terug naar de VVD, misschien ligt er een schone taak voor mijn gewaardeerde collega Carel Brendel een nieuw boek te schrijven: ‘Het Verraad van Rechts’.

   Want het is duidelijk dat onze vrijheid zelfstandig na te denken, te twijfelen, niet te geloven, te spreken, te schrijven en te spotten allesbehalve veilig is in de handen van dit stelletje machtswellustige nepliberalen. Wilt u een tekening maken van Mohammed met een bom in zijn tulband? Vindt u net als Tim Krabbé dat god en kut eigenlijk hetzelfde woord is? (Je hoeft alleen maar de g in een k te veranderen en de d in een t, dan is er nog maar een letter verschil.) Bevreemdt het u dat kinderverkrachtende mannen in jurken bepalen wat een vrouw met haar lichaam mag doen? Valt het u op dat die pijpenkrullen in Mea Shearim net zo gek zijn als de baarden in Gaza? Vraagt u zich af waarom de naar ascese strevende Boeddha moddervet was? Slik het in, want volgens de VVD mag u dit (nog net) denken, u dient wel uw mond erover te houden.

   Vrijheid is allemaal wel leuk en zo, maar we hebben de staatkundig-gereformeerden en hun EO-blije vriendjes van de CU hard nodig om dit land verder kapot te bezuinigen. Jullie kunnen ons niet voor de gek blijven houden, Rutte, Opstelten, Teeven en Dupuis. Blijf vooral proberen ons te verbieden jullie sprookjesfiguren te belasteren, we gaan ons daar nu eens lekker niets van aantrekken. Niet in woorden met het zwarte potlood en ook niet in daden met het rode. Het is tijd deze fopliberalen electoraal een enorme rotklap te verkopen, eentje die zij nooit meer vergeten. Doen zij dat wel, wacht hen hetzelfde lot als de kerken in ons land: leegstand en vergetelheid. God is dood, schreef Friedrich Nietzsche al in 1882, nu de VVD nog.

_____


24 november, 2013


Feiten betreffende het Nieuwe Testament

- Van de 27 boeken in het Nieuwe Testament worden er 11 door huidige wetenschappers als vervalsingen beschouwd.

- Deze vervalsingen zijn Efeziërs, Kolossenzen, 1 en 2 Petrus, Jacobus, en de Evangeliën van Matteüs, Markus en Johannes.

- Sommige geleerden geloven dat veel van de vervalsingen in het Nieuwe Testament van de hand van vroege christelijke leiders komen, om theologische geschillen te beslechten.

- De auteurs van de vier Evangeliën zijn niet bekend, maar ze werden niet geschreven door de discipelen van Jezus.

- Het eerste Evangelie was dat van Markus, dat minstens dertig jaar na de dood van Christus werd geschreven door een anonieme auteur.

- In de tijd van het vroege christendom bestonden er vele tientallen evangeliën die nu bekend staan als de apocriefe evangeliën.


De King James Versie van het Nieuwe Testament

- De King James versie van het Nieuwe Testament werd in 1611 voltooid door acht leden van de Church of England.

- Er bestonden(en bestaan) geen originele teksten om te vertalen. De oudste manuscripten die we kennen zijn honderden jaren na de dood van de laatste apostel geschreven. Er bestaan ca. 8.000 van deze manuscripten, waarvan er geen twee gelijk zijn.

- De King James vertalers gebruikten in ieder geval geen van deze geschriften. In plaats daarvan bewerkten ze eerdere vertalingen om een versie te creëren die Koning en Parlement zouden goedkeuren.

- Dus, christenen in de 21ste eeuw geloven dat “Gods Woord” een boek is dat in de 17de eeuw bewerkt werd uit 16de eeuwse vertalingen van 8.000 elkaar tegensprekende kopieën van 4de eeuwse tekstrollen die beweerden kopieën te zijn van verloren gegane brieven die in de 1ste eeuw waren geschreven.


Dat is geen geloof. Dat is waanzin.


Bronnen: http://bit.ly/MbXj7Z, http://bit.ly/Mymb9J 

_____20 november, 2013

En dan nog een mooie definitie:


18 november, 2013

Nog een juweeltje op Twitter:


14 november, 2013

Gevonden op Twitter:
12 november, 2013

Commentaar overbodig! 


6 november, 2013

In 'Trouw' vandaag schrijft Nienke Schippers:

Waarom atheïstische huwelijken langer duren dan christelijke

© thinkstock.

Het huwelijk is de hoeksteen van de samenleving, zeker in christelijke kringen. Toch komen echtscheidingen vaker voor in conservatieve christelijke kringen, dan in atheïstische.

'Het traditionele huwelijk ligt onder vuur van duistere krachten zoals feminisme, homoseksualiteit en goddeloosheid. Maar het geloof redt zowel de ziel als het huwelijk. De familie die samen bidt blijft bij elkaar, is een leus die in veel Amerikaanse kerken te vinden is'. Dat schrijft journalist Valerie Tarico op de site Salon.com.

Toch blijkt uit onderzoek dat echtscheidingen vaker voorkomen onder conservatieve christenen dan bij progressieve christenen en atheïsten. En het was geen toevalstreffer, ook een tweede onderzoek liet dezelfde resultaten zien. 33 procent van de huwelijken van evangelicale christenen eindigt in een scheiding, tegen over 30 procent van de huwelijken die zijn gesloten door mensen die zeggen niet in God te geloven. Bovendien blijkt de Amerikaanse biblebelt de hoogste echtscheidingscijfers te hebben. Wat is er aan de hand? 


Morele problemen

Kerkengemeenschappen zijn hechte gemeenschappen, waar scheiding morele problemen kan opleveren. Hoe kan het dan dat juist in die kringen de meeste echtscheidingen voorkomen?


De realiteit is complex: hoewel echtscheiding volgens de kerk zondig is, is de kerkelijke leer juist onbedoeld ook de oorzaak van veel scheidingen. Soms worden huwelijken gesloten om een nog groter kwaad te voorkomen: abortus. Kerken stimuleren stellen om jong te trouwen en om de 'familieplanning aan God over te laten'. Vrouwen die op jonge leeftijd kinderen krijgen, hebben minder kans om zich te ontwikkelen en zijn later vaker financieel afhankelijk van hun partner, beiden factoren die in verband worden gebracht met hogere echtscheidingscijfers.


Het moderne gezin

Seculiere stellen zien het huwelijk en kinderen meer als bewuste persoonlijke keuzes. Een kleiner percentage van deze stellen kiest voor het huwelijk, maar als ze er voor kiezen dan zijn ze ook gecommitteerd om er wat van te maken. Ze zijn ouder als ze besluiten tot een huwelijk en krijgen doorgaans ook minder kinderen. De verantwoordelijkheden binnen een gezin lijken evenwichtiger verdeeld te zijn tussen de man en de vrouw, waardoor er minder financiële afhankelijkheid is.

_____27 oktober, 2013

Column Nelleke Noordervliet − 27/10/13,  in Trouw. © thinkstock.

 
In het evangelie volgens Matteüs (ja, ook een atheïst neemt kennis van de Bijbel) staat een tekst waarin Jezus een vrij radicale keuze vraagt van de volgeling. Hij moet met alles breken en Jezus stellen boven de meest intieme familiebanden. Dat die eis haaks staat op een van de tien geboden (eert uw vader en uw moeder) is niet de enige tegenspraak die we in de Bijbel kunnen aantreffen.
Hoe moet een mens die tolerantie hoog in het vaandel draagt, omgaan met intolerantie?
Het probleem dat zich voordoet bij de radicale gehoorzaamheid aan een religie of een ideologie, is de onderschikking van de menselijkheid en menselijke relaties aan een systeem, een leer, een leider. Liefde en vriendschap vallen ten prooi aan de dwang van een totalitair regime dat elk onderdeel van het privéleven doordrenkt en beheerst.
Ik zal de laatste zijn te ontkennen dat religie voor veel mensen het leven zin geeft en verrijkt en hen inspireert tot daden van liefde en menselijkheid. Ik herken het beeld dat theoloog Stefan Paas en filosoof Rik Peels (Trouw, 23 oktober) scheppen van de door een culturele elite miskende gelovige totaal niet. Atheïsten zijn eerder de gebeten hond dan gelovigen. Dat een atheïst geen heil ziet in het geloof, hoeft de gelovige zich niet aan te trekken. Voor een goed leven in ethische zin is religie trouwens geen noodzakelijke voorwaarde. En wie de leer boven de mens stelt, veroorzaakt veel verdriet en verliest meer dan hij wint. Dat gebeurt eerder bij 'gelovigen' dan bij atheïsten.

Muur van de ideologie
Ik zeg dit zo omdat ik er in mijn omgeving twee voorbeelden van ken. Een van een christelijke sekte en een van een antroposofische, die de groepsleden dwingen tot isolement. De buitenwereld is slecht en bedreigend. In beide gevallen is er sprake van een echtpaar waarvan de een zich met huid en haar heeft verkocht aan een sekte, daarin de kinderen en de partner meesleept, met als gevolg dat de familie van die laatste wordt afgesneden van ieder normaal contact. Grootouders mogen de kleinkinderen niet meer zien, broers kunnen niet meer open en kameraadschappelijk met elkaar spreken, de feestelijke verjaardag van de vader mag niet worden bezocht. De pogingen van de familie om het contact te behouden lopen stuk op de muur van de ideologie en de segregatie.
De groep geeft veiligheid en zekerheid. Geen keuzestress: alles is voorgeschreven. Dat is in menig opzicht heel prettig, maar daaronder regeert de angst. Angst voor uitsluiting, angst voor de buitenwereld, angst voor
tekortschieten. De angst waarop elke sekte is gebaseerd maakt een open gesprek zowel intern als extern onmogelijk. Wat is een overtuiging waard die zich uitsluitend kan handhaven door fluwelen terreur? Wie oprecht overtuigd is van de waarde van zijn geloof, hoeft voor niets of niemand bang te zijn. Die kan de wereld open tegemoet treden. In het licht van de evidente waarheid is er geen enkele noodzaak actief zieltjes te winnen. Zendingsdrang is in diepste wezen onzekerheid.

Totalitair sektarisch denken
Sekten zijn rigide. Ze toetsen hun opvattingen niet, ze laten geen vrijzinnigheid toe. De anderen zijn zowel de vijand als de prooi, moeten worden bestreden of veroverd. Sekten zijn in oorlog. Scientology en mormonen gedragen zich als open godsdiensten, maar hebben alle kenmerken van een enge
sekte. Iedere godsdienst, iedere politieke theorie, ieder ideaal kan de grens naar totalitair sektarisch denken overschrijden.
De hardheid en intolerantie van sekten plaatsen de buitenwereld voor een groot probleem. Hoe moet een mens die tolerantie hoog in het vaandel draagt, zich gedragen ten opzichte van intolerantie? Van mij mag iedereen antroposoof zijn, lid van de Pinkstergemeente, communist, of rechts-extremist. Daarbij behoud ik me het recht voor het een wat griezeliger te vinden dan het ander: no tolerance without disapproval. Mijn
openheid wil ik beantwoord zien met dezelfde openheid. 

Uiteraard zijn er grenzen. Het propageren van geweld, het bestraffen van afvalligen, het beroven van vrijheid. Dat heeft de wet waaraan we allen dienen te gehoorzamen in principe goed geregeld. Helaas gaan sekten prat op de vrije wil van de aangesloten gelovigen en is manipulatie of vrijheidsberoving moeilijk bewijsbaar. De vijand van geloof is niet het atheïsme maar de intolerantie.

_____


30 september, 2013

In 'God Discussion' vandaag:

Stephen Hawking zegt dat het mogelijk kan zijn om onze hersens een tweede leven te geven via computers

 Stephen Hawking, 71 jaar, beweerde onlangs dat onze hersens mogelijk een tweede leven kunnen krijgen via een computer, hetgeen momenteel klinkt als een episode uit Star Trek, met als titel “Spocks brein”. Hij zei dat zijn idee momenteel theoretisch is, maar dat ons brein op soortgelijke wijze als een computer functioneert en daarom theoretisch na de dood op een computer zou kunnen worden overgebracht, en daarop blijven functioneren  “zonder het lichaam om het aan te drijven”.

 ‘The Telegraph’ schreef over Hawkings rede op het ‘Cambridge Film Festival’, betreffende de documentaire over zijn leven en zijn theorie over het na de dood overzetten van het brein naar een computer, waarbij Hawking ook zei dat het huidige geloof in een hiernamaals een "sprookje is voor mensen die bang in het donker zijn." 

 “Ik denk dat het brein als een programma in de geest is, dat als een computer werkt,” zei Hawking vorige week tijdens een optreden in het ‘Cambridge Film Festival’, meldde ‘The Telegraph’. “Dus is het theoretisch mogelijk het brein naar een computer te kopiëren en zo in een vorm van leven na de dood te voorzien.” Hij bevestigde dat een dergelijke prestatie “buiten onze huidige capaciteiten” ligt.

 Twee jaar geleden verklaarde hij in een interview door de ‘Guardian’ “er is geen hemel of hiernamaals”, en noemde dit een mythe, destijds verklarend dat er geen hiernamaals voor kapotte computers bestaat, en dat net als computers ook hersens stuk gaan en verdere dienst weigeren, zonder een leven na de dood, iets dat geen ruimte laat voor een God in de kosmos.

 In “Grand Design”, een vorig jaar gepubliceerd boek, verklaarde Hawking dat het “niet noodzakelijk was zich op God te beroepen ... om het universum te starten.”

 Hoewel Hawking toegeeft dat zijn theorie over het overzetten van een brein naar de computer momenteel nog buiten het bereik van de huidige technologie ligt, zijn er al wetenschappers, namelijk een onderzoeksgroep en zelfstandig werkenden bezig om dit mogelijk te maken. De Russische multi-miljonair Dmitry Itskov bijvoorbeeld, hoopt tezijnertijd de inhoud van een brein te uploaden in een levend-lijkend robotlichaam als deel van zijn ‘2045 Initiative’, meldde ‘The New York Times’ onlangs. Een aparte onderzoeksgroep genaamd de “Brain Reservation Group”, werkt aan de ontwikkeling van een proces om het brein te preserveren samen met zijn herinneringen, gevoelens en bewustzijn. Het proces, chemische fixatie en plastic verankering genaamd, omvat het omzetten van het brein naar plastic, waarna dit in dunne plakjes wordt gesneden, om het dan in een driedimensionale struktuur in een computer te laden.

 Eerder deze week steunde Hawking het recht van mensen die aan een terminale ziekte lijden, om in waardigheid te sterven en hun leven middels euthanasie te beëindigen, mits onder bepaalde beschermende voorwaarden. Gevraagd of familieleden van degenen die wensen te sterven in staat moeten zijn hulp te bieden zonder vrees voor gerechtelijke vervolging, beaamde professor Hawking dit.

 Maar hij voegde daaraan toe: “Er moeten garanties zijn dat de betreffende persoon werkelijk zijn of haar leven wil beeindigen en dat ze daartoe niet gedwongen worden, of dat het gedaan wordt zonder hun kennis of toestemming, zoals bij mij het geval zou zijn geweest.”

 Toen hij oorspronkelijk op 21-jarige leeftijd met ALS werd gediagnosticeerd, gaven de dokters hem hooguit nog twee jaar te leven, maar hij versloeg de kansen en overleefde de meeste ALS-patienten terwijl hij onderwees, lezingen gaf en een gezinsleven onderhield en tenslotte een documentaire over zijn leven schiep, volgens zijn meest recente speech op het ‘Cambridge Film Festival’.

 Volgens ‘Raw Story’ verklaarde Hawking dat hij dagelijks onder de dreiging van dood leeft, en er daarom een hekel aan heeft om tijd te verknoeien.

 “Mijn hele leven heb ik met de dreiging van een vroege dood geleefd, dus heb ik een hekel aan het verknoeien van tijd,” zei Hawking donderdagavond, gebruikmakend van de computergestuurde stem die hij bestuurt met een spier in zijn gezicht en het knipperen van een oog.

_____


16 september, 2013

Op 'God Discussion' van 14-09-2013:

Volgens paus mogen atheïsten naar de hemel

 Deze week deed paus Franciscus in een brief een moedige en controversiële uitspraak door te zeggen dat atheïsten naar de hemel kunnen gaan als ze goed zijn en hun geweten volgen. Dit gaat in tegen veel bijbelse geschriften die stellig beweren dat de enige weg naar de hemel via Jezus Christus is.

 Deze aankondiging deed velen schrikken in de Katholieke Kerk en in veel christelijke gemeenschappen die de Bijbel voor waar aannemen. Zij weigeren te geloven dat een ongelovige in de hemel kan komen. Toch verwelkomen sommigen de pauselijke acceptatie van alle menselijke wezens en zien zij dit als een eerste positieve stap in het herstellen van het imago van de kerk.

 Atheïsten schijnen echter niet onder de indruk te zijn van deze verklaring. Hoewel het lijkt alsof de paus de olijftak aanreikt om aan ongelovigen tegemoet te komen, maken atheïsten zich geen zorgen over de mogelijkheid om in de hemel te komen, daar zij om te beginnen niet in dit concept geloven.

 Wat betekent dit voor atheïsten en de Katholieke Kerk? Helemaal niets, eigenlijk. Atheïsten een beloning aanbieden waarin zij niet geloven kan de eeuwenlange door de Katholieke Kerk aangerichte schade niet ongedaan maken, en doet niets af aan de problemen die de kerk ook nu nog veroorzaakt. Herhaaldelijke beschuldigingen van pedofilie en het toedekken hiervan worden niet vergeten door simpel een plaatsje in de hemel aan te bieden. In plaats van een belofte van de hemel zouden atheïsten liever de priesters voor het gerecht zien brengen, gelijke-seks-huwelijken bekrachtigd worden, en de acceptatie van condooms om te helpen de wereldwijde AIDS-epidemie te reduceren.

 Dit wijst echter op een nieuwe toon vanuit het Vaticaan. Dit was niet de eerste keer dat de paus specifiek de atheïsten noemde, en aantoonde dat hij mogelijk het imago van de Katholieke Kerk probeert te veranderen.

 Volgens ‘The Guardian’ geeft de paus ook signalen af die op een wijziging in de kerkelijke celibaatswetten kunnen duiden. Pietro Parolin, een Italiaanse aartsbisschop, heeft wenkbrauwen doen fronsen door te erkennen dat “modificaties” in de wet op het priesterlijke celibaat mogelijk zouden zijn in de pauselijke hervormingsagenda. In opmerkingen naar de Venezolaanse krant ‘El Universal’ zei Parolin – die de aftredende nuncio, of pauselijke ambassadeur voor het Zuid-Amerikaanse land is, dat aangezien het celibaat een “kerkelijke traditie” is, als tegengesteld aan dogma, dit voor discussie open staat.

 Dus wat betekenen de inzichten van deze paus voor de toekomst van de Katholieke Kerk? Dit staat nog te bezien, hij is nog maar zes maanden paus geweest, maar te oordelen naar de opschudding die zijn opmerkingen hebben teweeggebracht, schijnt zijn toekomst bij de kerk op een groot aantal veranderingen te duiden, waarvan velen hoognodig zijn.

_____


11 september, 2013

Ingezonden mededeling

Van: Dirk Verhofstadt <verhofstadt.dirk@telenet.be>

Onderwerp: Boekvoorstelling

Datum: 11 september 2013 13:24:51 GMT+02:00

Aan: Peter van Montfoort <peter.vanmontfoort21@gmail.com>

Antwoord aan: Dirk Verhofstadt <verhofstadt.dirk@telenet.be>

Op donderdag 19 september om 20 uur stel ik mijn nieuw boek ‘Atheïsme als
basis voor de moraal’ voor. Dit zal plaatsvinden in het Liberaal Archief,
Kramersplein 23 te Gent (deuren open om 19u30). Verwelkoming door uitgever
Leo De Haes.Inleiding door prof. dr. em. Etienne Vermeersch. Daarna geef ik
een power-pointpresentatie over mijn nieuw boek. Nadien bied ik een receptie
aan en kan je het boek kopen. De inkom is gratis, maar reserveren moet wel
via verhofstadt.dirk@telenet.be

Vriendelijke groet,
Dirk Verhofstadt
Professor ‘Media en Ethiek’ UGent


29 augustus, 2013

Kinderziekenhuis klaagt ouders en God aan

 De laatste jaren komt het recht van ouders om religieus geloof boven de medische behandeling van ernstig zieke kinderen te stellen steeds vaker in het nieuws. Iets dat helaas steeds gewoner wordt, kwam deze week in de krantenkoppen in Ohio. In dit geval hebben een tienjarig Amish meisje, Sarah Herschberger,  en haar ouders besloten alle chemotherapie voor de behandeling van leukemie te beëindigen. Sarah werd in april, 2013 gediagnosticeerd en kreeg gedurende de hele maand mei chemotherapie. Zij en haar ouders waren “ontsteld en beangstigd” over de bij-effecten die ze ondervond, en volgens CNN verklaarde de moeder dat ze besloten hadden te stoppen “nadat ze God om wijsheid hadden gevraagd.” Nu geven ze de voorkeur aan alleen natuur-medicatie. Als resultaat, hebben dokters verklaard dat het bijna zeker is dat Sarah zal sterven. Als ze de behandeling hervat, bestaat er een 85% kans op overleving.

 Robert McGregor, de CEO van Akon kinderziekenhuis, vindt dat zijn organisatie legaal en moreel verplicht is om voor het kind te zorgen en de behandeling voort te zetten. Maria Shimer, een verpleegkundige en gevolmachtigde in het ziekenhuis, vroeg beperkte voogdij aan over Sarah bij het Medina County Probate Court , maar haar verzoek werd afgewezen door rechter John Lohn.

 De afwijzing werd mede gebaseerd op het feit dat de ouders waren onderzocht door het Department of Family and Children’s Service en dat er was vastgesteld dat er geen grond was voor een aanklacht van verwaarlozing. Hij verklaarde ook “Er bestaat geen wettelijke en geen feitelijke basis om deze aanklacht op te baseren.” De ouders prijzend voor hun zorgvuldigheid en zorgzaamheid, refereerde hij aan het feit dat de moeder om “wijsheid in het bepalen van Gods plan” had gebeden. Desgevraagd verklaarde Sarah dat de manier waarop ze zich voelde haar niet aanstond, en dat ze bang was dat het haar interne organen zou beschadigen en in onvruchtbaarheid zou resulteren.

 Momenteel ondergaat Sarah geen behandeling. Haar kansen op overleving dalen met met iedere dag dat ze zonder chemotherapie is. Het ziekenhuis overweegt in beroep te gaan.

_____


25 augustus, 2013

DMorgen.be meldt vandaag:

Na de hoofddoek nu ook met pastavergiet achter het loket?

© Yves Geunes/Facebook. De Gentse burgemeester is nog geen belijder van het pastafarianisme.

Nu het Gentse hoofddoekenverbod weggestemd is, willen bepaalde Gentenaars een stapje verder gaan. Zij vinden het tijd om het 'pastafarianisme' te promoten achter het loket in Gent en hebben daarvoor een Facebook-groep opgericht: Groep Ter Bevordering van Pastafarianism Achter Het Gentse Loket. Kort gezegd: zij willen dat ambtenaren met een pastavergiet op het hoofd mogen werken.

Het pastafarianisme is een godsdienst die het levenslicht zag in 2005. Drijvende kracht achter de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster was de Amerikaanse biologieleraar Bobby Henderson. Die had er schoon genoeg van dat hij in zijn lessen over de evolutie ook steeds op 'intelligent design' als optie moest wijzen. Hij besloot daarop om met een religie aan te komen die in zijn ogen nog van de pot gerukter was dan de andere.

Die godsdienst - met als opperwezen een klieder spaghetti - ging al gauw viraal en sloeg in verschillende landen aan. In april raakte bekend dat de Hasseltse pastafariaan Alain Graulus zich gefnuikt voelde in zijn godsdienstbeleving nadat hij van de lokale en federale administraties niet met een pastavergiet op het hoofd op zijn identiteitskaart mocht staan. De Oostenrijker Niko Alm prijkt - na drie jaar procederen - wel met vergiet op zijn rijbewijs.

Bron: http://www.demorgen.be/dm/nl/994/opmerkelijk/article/detail/1642562/2013/05/30/Na-de-hoofddoek-nu-ook-met-pastavergiet-achter-het-loket.dhtml

_____

18 augustus, 2013

Religieuze mensen zijn minder intelligent dan atheïsten 
Een analyse van tientallen wetenschappelijke onderzoeken die over decennia teruggaan

 Een nieuwe studie van 63 wetenschappelijke onderzoeken over de afgelopen decennia concludeert dat religieuze mensen minder intelligent zijn dan niet-gelovigen. Een artikel over de analyse door de University of Rochester, geleid door professor Miron Zuckerman, vond “een betrouwbaar negatief verband tussen intelligentie en religiositeit” in 53 van de 63 onderzoeken.

 Een onderzoek getiteld, ‘The Relation Between Intelligence and Religiosity: A Meta-Analysis and Some Proposed Explanations’, [Het verband tussen intelligentie en religiositeit: een meta-analyse en enige voorgestelde verklaringen] gepubliceerd in het ‘Personality and Social Psychological Review’ [Persoonlijkheid en sociaal psychologisch overzicht], toont aan dat hoe intelligenter een kind is, hoe waarschijnlijker het is dat het zich zelfs in zijn vroege jaren al van religie afwendt.

 Ook vonden de onderzoekers dat bovengemiddeld intelligente mensen op hogere leeftijd minder waarschijnlijk gelovig zijn.

 Een van de onderzoeken betrokken in Zuckermans rapport betrof een levenslange analyse van de geloven van 1.500 begaafde kinderen met een IQ hoger dan 135. Het onderzoek begon in 1921 en loopt nog steeds. Zelfs op zeer hoge leeftijden hebben de onderzochten een veel lager niveau van religieus geloof dan de gemiddelde bevolking.

 De studie, die een eerste systematische meta-analyse biedt van de 63 onderzoeken die tussen 1928 en 2012 werden uitgevoerd, toont aan dat van de 63 onderzoeken er 53 een negatieve correlatie tussen intelligentie en religiositeit laten zien, terwijl 10 ervan een positieve correlatie tonen. Slechts twee onderzoeken toonden duidelijk positieve correlaties aan, terwijl duidelijk negatieve correlaties in een totaal van 35 onderzoeken werden gevonden.

 De auteurs van het rapport bestudeerden ieder onderzoek onafhankelijk, rekening houdend met de kwaliteit van de data verzameling, de grootte van de steekproef en de methodes gebruikt voor de analysering.

 De drie psychologen die het onderzoek uitvoerden definieerden intelligentie als “vaardigheid in redeneren, plannen, probleemoplossing, abstract denken, omvatting van complexe problemen, vlug leren, en uit ervaring te leren”. Religiositeit werd gedefinieerd als betrokkenheid in enige (of alle)  facetten van religie. Andere factoren – zoals geslacht of opleiding – maakten geen verschil in de correlatie tussen intelligentie en religiositeit, volgens het onderzoek.

 Het niveau van geloof, of ongeloof, varieerde echter wel afhankelijk van leeftijd. De correlatie was het zwakst bevonden in de leeftijd vóór de middelbare school.

 De studie concludeert dat: “De meeste bestaande verklaringen (van een negatief verband) delen één centraal thema – de premisse dat religieuze geloven irrationeel zijn, niet in wetenschap verankerd, niet toetsbaar en daarom intelligente personen die ‘beter weten’ niet aanspreken. Eén criticisme op de conclusies is dat de studie alleen de definitie van analytische intelligentie gebruikt, en de nieuwer gevonden vormen van creatieve en emotionele intelligentie niet in aanmerking neemt.

 De psychologen die de studie uitvoerden probeerden ook de secularistische interpretatie van de uitkomsten voor zich te reserveren door de suggestie dat intelligentere mensen er minder waarschijnlijk religieuze geloven op na houden aangezien zij zich associëeren met denkbeelden over persoonlijke verantwoordelijkheid.

 “Het is typerend voor intelligente mensen dat ze meer tijd op school doorbrengen – een vorm van zelfregulering die voordelen op langere termijn kan opleveren,” schreven de onderzoekers. “Intelligentere mensen krijgen een hogere functie (en een betere baan met hoger salaris kan tot meer zelfrespect leiden), en bevordert het geloof in eigenwaarde.”

_____


4 augustus, 2013

Desmond Tutu zegt dat hij liever naar de hel zou gaan dan naar een homofobe hemel 

   De gepensioneerde Anglicaanse Aartsbisschop van Zuid-Afrika, Desmond Tutu, verwierp niet alleen religies en christelijke sekten die de homo/lesbo gemeenschap discrimineren op een UN conferentie om homo-rechten te bevorderen, maar verklaarde ook dat hij een homofobe godheid niet zal eren en liever naar de hel zou gaan dan naar een homofobe hemel.

“Ik zou weigeren naar een homofobe hemel te gaan. Nee, ik zou zeggen sorry, ik bedoel ik zou veel liever naar die andere plaats gaan,” zei aartsbisschop Tutu bij het lanceren van de ‘Free and Equal Campaign’ in Cape Town.

“Een God die homofoob is zou ik niet kunnen eren, en dat is hoe diep ik hierover voel.”

Aartsbisschop Tutu zei dat de campagne tegen homofobie leek op de campagne die eerder tegen racisme werd gevoerd in Zuid-Afrika.

“Ik ben net zo gepassioneerd over deze campagne als ik destijds was over apartheid. Voor mij staat dit op hetzelfde niveau,” voegde hij daaraan toe.

Volgens Amnesty International beschouwen 38 landen in Afrika homoseksualiteit als een misdaad. In Zuid-Afrika is homoseksualiteit legaal, maar het grofste geweld tegen homo’s en lesbiënnes vindt in dit land plaats volgens UN-Mensenrechten voorzitter Navi Pillay. Hoewel de wet in Zuid-Afrika homo’s veel bescherming biedt sinds de apartheid werd beëindigd in 1994, zijn zij slachtoffer geweest van de meest gewelddadige aanvallen.     

Vorige maand nog werd een lesbiënne dood gevonden, nadat zij verkracht was met een toiletborstel.

“De mensen betalen letterlijk voor hun liefde met hun leven,” zei ze, zo meldt de AFP nieuwsdienst.

De UN gaat zich inspannen voor de erkenning van homorechten in landen waar die illegaal zijn, zei mevrouw Pillay.

“Ik hoor nog steeds regeringen die mij vertellen, ‘maar dit is onze cultuur, onze traditie en die kunnen we niet veranderen’ ... Dus moeten we nog veel werk verzetten,” voegde ze daar aan toe.

Afrikaanse Anglicaanse bisschoppen bekritiseerden Desmond Tutu voor zijn bovenstaande opmerkingen, daarbij de grote verdeeldheid over homo’s binnen de Anglicaanse gemeenschap demonstrerend. Zijn collega-geestelijken beschuldigen hem van het accepteren van betalingen door homorechten organisaties om zulke verklaringen af te leggen, omdat die niet overeenkomen met het traditionele christendom.

Aartsbisschop Yinkah Sarfo  van Ghana veroordeelde Tutu in de meest strenge termen voor zijn uitspraken over een homofobe god en hemel.

“Aartsbisschop Tutu wordt in de Anglicaanse Kerk en wereldwijd gerespecteerd, maar deze keer is hij zijn boekje te buiten gegaan en alle Anglicaanse bisschoppen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika veroordelen zijn uitspraken in niet mis te verstane termen,” vertelde Sarfo Ghana’s Adom News. 

Sarfo meldde dat Tutu’s opmerkingen niet in overeenstemming waren met de gemeenschappelijke houding van de meeste traditionele en conservatieve geestelijken binnen de Anglicaanse gemeenschap.

“Wij [de overige Afrikaanse bisschoppen] vermoeden dat de ex-aartsbisschop Tutu gelden kan hebben ontvangen van sommige westelijke regeringen of van homorechten organisaties om hun zaak te bevorderen, maar de Anglicaanse Kerk veroordeelt homo praktijken, “ besloot Sarfo.

Volgens ‘Virtue Online’, een wereldwijde orthodoxe Anglicaanse website, kwamen Afrikaanse bisschoppen en aartsbisschoppen onlangs in Mauritius bijeen en veroordeelden ze unaniem de verklaringen van Tutu, en namen ze zelf afstand van zulke gedachten en ideeën. Sarfo vermaande alle Afrikaanse Anglicanen om te volharden in de leer van de kerk die homoseksualiteit verbiedt.

Jeff Walton, directeur van het IRD Anglicaanse programma, verklaarde dat Tutu’s standpunten impliceerden dat God aan zijn eisen voldoet en niet aan Gods eisen, daaraan toevoegend dat Tutu’s God afwijkt van de traditionele christelijke god. Hij definieerde “Tutu’s God” als een “geïdealiseerde versie van onszelf”, maar dan twee of drie keer beter, en zei dat hij niet spreekt namens de meerderheid van de Anglicanen in Afrika. 

Walton verklaarde tevens dat het centrum van het Anglicaanse leiderschap in Afrika verplaatst is naar Kenia en Nigeria en dat de meeste Anglicanen verlangen naar een eeuwigheid met God, en dit ook voor anderen wensen. 

“Afrikaanse Anglicanen zijn snel de stem van de meerderheid geworden in de Anglicaanse Gemeenschap. Zij richten zich op evangelisatie en discipelschap, trachtend zielen voor Christus te winnen, in plaats van aardse politieke ambities op de voorgrond te plaatsen.”

_____2 augustus, 2013


Keniaanse jurist presenteert aanklacht tegen Israël, Pontius Pilatus en anderen voor het kruisigen van Jezus

   Een Keniaanse jurist heeft een verzoekschrift ingediend bij het Internationale Strafhof in Den Haag. Het verzoekschrift stelt dat het proces en de kruisiging van Jezus Christus onwettig was, en dat Israël en anderen aansprakelijk gesteld dienen te worden. Dola Indidis, die beweert jurist te zijn, een rooms-katholiek en voormalig zegsman voor de Keniaanse rechterlijke macht, probeert Tiberius, Keizer van Rome, Pontius Pilatus, koning Herodes, de Republiek Italië en de staat Israël te laten vervolgen voor hun misdaden in verband met de kruisiging van Jezus. Indidis betwist de methode van onderzoek die gebruikt werden gedurende het proces tegen Jezus, de aanklacht, het verhoor en de uitspraak, meldt Jewish News One (zie bijgaande video), en betwist ook het bewijs dat leidde tot Jezus’ veroordeling en de vorm van bestraffing. Volgens Indidis, leed Jezus tijdens het juridisch proces. 

Een zegsman voor het Internationaal Strafhof zei, “Het is ons zelfs theoretisch niet mogelijk om deze zaak in behandeling te nemen.”

_____


25 juli, 2013

Blikseminslag doet historische Kapel van de Onbevlekte Ontvangenis sluiten

   De Chapel of the Immaculate Conceptie op de campus van Mount St. Mary’s University in Emmittsburg, Maryland is voor onbepaalde tijd gesloten nadat deze ernstig door brand beschadigd raakte tengevolge van een blikseminslag in de klokkentoren. De ‘Catholic Education Daily’ meldt dat het ongeveer 600.000 liter water nam om het vuur volledig te blussen in de nacht van 19 juli, en dat er voor meer dan 600.000 dollar schade was aangericht. De Catholic Education Daily merkt op dat de kapel in 1910 werd geopend, en als belangrijkste bezienswaardigheid op de campus werd aangemerkt. De kapel werd twee jaar geleden opnieuw ingewijd na een lange periode van renovatie die een nieuw dak, een nieuw orgel, verlichting, nieuw geluidssysteem, nieuwe marmeren vloer en gerenoveerde kerkbanken omvatte. 

De brandschade bleef beperkt tot de klokketoren en er vielen geen gewonden, waarschijnlijk dankzij een oplettende student.

St. Mary’s University meldt dat een student de inslag zag en onmiddellijk de authoriteiten waarschuwde. Het vuur werd binnen drie uur bedwongen. “We danken de oplettende en snel reagerende student, de verantwoordelijke stafleden hier en bij de brandweer die ploegen stuurde vanuit Emmitsburg, Northern Maryland en Southern Pennsylvania. De brandweerlieden waagden hun leven om onze geliefde kapel te redden. We danken God dat de brand geblust werd en vooral dat niemand gewond raakte en onze studenten beschermd bleven,” zei president Thomas H. Powell van de Mount St. Mary’s University.

_____


8 juli, 2013

In 'God Discussion ' vandaag:

Veroordeling doodslag gehandhaafd in Wisconsin zaak van gebedsdode

 De Wisconsin Supreme Court heeft met 6 tegen 1 stemmen besloten de doodslag veroordelingen te bekrachtigen in wat als ‘de zaak van de gebedsdode’ bekend werd, waarin Dale en Leilani Neumann betrokken waren, wier 11-jarige dochter stierf aan een diabetes conditie.

 Als eerder gemeld in mei 2009, veroordeelde een jury de moeder, Leilani, voor tweedegraads doodslag voor het doden van haar dochter omdat ze gebed verkozen had boven medische hulp. In een apart proces werd Dale Neumann aangeklaagd voor roekeloze doodslag wegens het nalaten zijn stervende dochter naar een dokter te brengen. Tegen de politie zei hij dat hij geloofde dat God haar zou genezen, en dat hij dacht dat ze gewoon sliep toen ze buiten bewustzijn raakte. In augustus van datzelfde jaar werd hij schuldig bevonden. Beiden konden 25 jaar gevangenisstraf tegemoet zien, maar werden veroordeeld tot zes maanden hechtenis en een proeftijd van tien jaar.

 Tijdens het proces verklaarden artsen dat de dochter van de Neumanns een goede kans op herstel had gehad als ze medische behandeling had genoten in plaats van gebedsgenezing.

NBC News meldt,

 De Neumanns behoren niet tot een bepaalde kerk, maar identificeren zich als Pentecostals (Pinkstergemeente), volgens feitelijke bevindingen in het procesverslag, dat door de Neumanns niet werd ontkend. Sommige Pentecostals – maar beslist niet allen – geloven dat gebed en een sterk religieus geloof alle ziekten kan genezen, een traditie die roem bracht aan “gebedsgenezers” als Oral Roberts en Benny Hinn.

 Volgens de NBC hebben de Neumanns niet besloten of zij de zaak voor de U.S. Supreme Court zullen brengen.

_____


20 juni, 2013

Al Stefanelli meldt vandaag op 'God Discussion' een hartverwarmend voorval, dat echter ook duidelijk de religieuze onverdraagzaamheid en diepe haat in protestants Amerika demonstreert:

  Afgelopen vrijdag besloot vijfjarige Jayden Sink limonade te gaan verkopen. Niet ongebruikelijk voor een vijfjarige in de hitte deze tijd van het jaar in Kansas.

 Jayden is echter niet de gemiddelde vijfjarige, en de plaats waar ze het verkocht is van belang.

988647_10151443006136752_1673451454_n

 Jayden is de dochter van Jon Sink, die de filantropische organisatie FRESHCASSETTE-Creative Compassion oprichtte.

 Jayden verkocht haar roze limonade in de voortuin van The Equality House, een regenboogkleurig huis dat toevallig precies tegenover het Westboro Baptist Church terrein staat, in Topeka.

 Het huis, geschilderd in overeenkomstige kleuren met de “gay pride” vlag, was gekocht door een van de oprichters van de groep ‘Planting Peace’, Aaron Jackson.

 Planting Peace is een non-profit organisatie die zich als doel stelt goodwill en gelijkheid rond de wereld te verspreiden.

 Het is duidelijk dat dit hen in directe tegenstelling brengt met de Werstboro Baptist Church, die zich tot doel stelt haat en verdeeldheid rond de wereld te verspreiden.

 Trots stond Jayden achter haar limonade stalletje, dat versierd was met een bord waarop stond,

Roze limonade voor Vrede: aanbevolen donatie $ 1

 Ze verkocht heel wat limonade. Op vrijdag voor $ 400 achter haar stalletje. De donaties varieerden van tien dollar tot ruim tweehonderd. Een koper doneerde $ 26, één dollar voor ieder kind dat in Newtown, Connecticut gedood werd.

 Ook ontving ze $16.000 via een online-campagne, georganiseerd door Crowdrise.

 Gedurende de hele dag echter, probeerden diverse ‘leden’ van Westboro Baptist een eind te maken aan Jaydens onderneming. Ze belden de politie, schreeuwden verwensingen, etc.

 Tenslotte vielen ze terug op hun beproefde en ware methode om haat te verspreiden.

 Een bord.

 Deze staat op hun terrein, en zegt,

“Flikkers en zij die het mogelijk maken branden allemaal in de hel. 

Limonade zal geen tongen koelen.”

o-WESTBORO-BAPTIST-CHURCH-RESPONDS-570

Jayden laat zich echter niet door dit bord afschrikken, en is van plan haar limonade business voort te zetten als de dagen in Kentucky warmer worden.

_____16 mei, 2013

De zogenaamde vrije wil van de mens, door apologeten aangevoerd als excuus voor al het onheil in de wereld ondanks een "Goedertieren God" die daarop toeziet, is logisch onmogelijk.

Een dialoog 

A: "Ik heb een vrije wil."

B: "Bedoel je dat je keuzes niet bepaald worden door onderliggende oorzaken?"

A: "Precies. Dat betekent dat ik vrije keuzes kan maken."

B: "Zijn die keuzes willekeurig?"


A: "Nee, natuurlijk niet, dan zouden het geen vrije keuzes zijn."

B: "Als je keuzes niet door onderliggende oorzaken bepaald worden, dan moeten ze   toch zeker als willekeurig overkomen?"


A: "Helemaal niet, ze schijnen mijn eigen bewuste keuzes te zijn."

B: "Dus je keuzes zijn gebaseerd op verlangens, omstandigheden, stemming, gedachten, etc.?"


A: "Ja, dat maakt ze mijn eigen keuzes."

B: "Dus je keuzes worden bepaald door onderliggende oorzaken. Dat maakt vrije wil..."


A: "Onmogelijk? Een illusie?"

B: "Beide, net als wij zelf."


Bron:

https://twitter.com/frank_is_free/status/334954380228960256/photo/1/large

_____


2 mei, 2013

Op God Discussion vandaag:

 ‘The God Discussion’ heeft al vaker gerapporteerd over de klimaatsverandering en de wetenschappelijke bewijzen die een op een opwarmende planeet duiden, alsmede de gevolgen die dit heeft voor onze watervoorziening, voor de vegetatie en de soorten. Als een natie slagen we niet in onze pogingen hierin verandering van enige betekenis te bewerkstelligen, en dit is gedeeltelijk te wijten aan het aanzienlijke aantal Amerikanen wiens religieuze overtuiging inhoudt dat de aarde een uiterste houdbaarheids-datum heeft, en dat die in de nabije toekomst ligt.

 Onderzoek uitgevoerd door wetenschappers David C. Barker van de ‘University of Pittsburgh’, en David H. Bearce van de ‘University of Colorado’ heeft enige schrikbarende, maar niet geheel onverwachte resultaten aan het licht gebracht.

 Geloof in einde-der-tijden profetiën is de motiverende factor onderliggend aan onze apathie, en zelfs weerstand, tegen het vertragen van veranderingen in ons klimaat.

 Het rapport meldt,

 “Het feit dat een dergelijk overstelpend percentage van ‘Republican’ burgers een geloof in de wederkomst van Jezus aanhangt (76% in 2006 volgens onze steekproef) suggereert dat pogingen door de regering om broeikasgas emissies terug te dringen op heftige weerstand zou stuiten, zelfs als iedere ‘Democrat’ in het land die zou willen beperken.”

 Het door Barker en Bearce uitgevoerde onderzoek zal in de juni uitgave van ‘Political Science Quarterly’ gepubliceerd worden.

 In feite toont het rapport aan dat naast factoren als politieke ideologieën, binding met een bepaalde politieke partij, en zelfs een natuurlijk wantrouwen in de media, het effect dat geloven in de einde-der-tijden profetie heeft op de weerstand tegen het bestrijden van klimaatverandering met twintig procent toenam.

 Het rapport zegt,

 “Het is alleen maar logisch dat de meeste ongelovigen voorstander zijn van de preservatie van de Aarde voor toekomstige generaties, maar dat einde-der-tijden gelovigen dergelijke pogingen rationeel als ultiem futiel beschouwen, en daarom ongewenst.”

 Gegeven de recente uitbarsting van voorgestelde milieuschadelijke wetsaanpassingen, is het niet moeilijk de in het onderzoek gepresenteerde feiten te begrijpen.

 Eén wetgever, Illinois Republican Representative John Shimkus, verklaarde dat zijn oppositie tegen klimaatmaatregelen werd ingegeven door, “...de Aarde zal alleen eindigen wanneer God het einde verkondigt.”

 Shimkus is voorzitter van het ‘Subcommittee on Environment en Economy’.

_____


23 april, 2013

Op 'God Discussion' meldde Dakota O'Leary gisteren:

 Richard Dawkins, spreker op het Chipping Norton Literary Festival in Engeland gisteren, herhaalde de mening die hij vorig jaar uitsprak – dat religie opdringen aan kinderen zonder de geldigheid van haar  beweringen te toetsen net zo slecht is als het misbruiken van kinderen, en dat de psychologische schade op termijn erger is dan seksueel misbruik door priesters. In een eerder interview door Al-Jazeera, citeerde Dr. Dawkins een RK vrouw die door een priester misbruikt was, volgens de ‘Daily Mail’:

 Prof. Dawkins’ bestseller ‘God als misvatting’ stelt dat geloof in een bovennatuurlijke schepper irrationeel is en schadelijk voor de samenleving.

 In een eerder interview stelde hij dat een vrouw hem had verteld dat hoewel door een priester misbruikt te zijn een ‘vieze’ ervaring was geweest, maar om als kind verteld te worden dat een protestant vriendinnetje dat gestorven was ‘in de hel geroosterd’ zou worden meer beangstigend was. 

 In opmerkingen tijdens een interview door het in Quatar gevestigde TV-netwerk Al Jazeera zei hij: ‘Hoe vreselijk seksueel misbruik ongetwijfeld is, was de schade aantoonbaar minder dan de psychologische schade op lange termijn die een kind wordt aangedaan door het katholiek op te voeden in de eerste plaats.

 Interviewer Mehdi Hasan vroeg hem: ‘Gelooft u dat opgevoed te worden als een katholiek erger is dan door een priester misbruikt te worden?’

 Professor Dawkins antwoordde: ‘Er zijn gradaties in het worden misbruikt door een priester, en ik citeerde een voorbeeld van een vrouw in Amerika die mij schreef dat ze toen ze zeven jaar was, ze seksueel misbruikt werd door een priester in zijn auto.

 In dezelfde tijd was een vriendinnetje van haar uit een protestant gezin gestorven, en er werd haar gezegd dat omdat haar vriendinnetje protestant was, ze naar de hel was gegaan om daar voor eeuwig te branden.

 Ze vertelde mij over deze twee misbruiken, het lichamelijk misbruik, daar was ze overheen gekomen; het was vies, maar ze kwam er overheen.

 Maar het mentale misbruik van het over de hel verteld worden, dat nam haar jaren om daar overheen te komen.’

 Dr. Dawkins zegt dat het nuttig is kinderen over religie te informeren, omdat het begrijpen van religie ons helpt literatuur te begrijpen, en de politieke gebeurtenissen de wereld over, maar dat deze opvoeding niet op een indoctrinerende manier moet worden gebracht, maar zuiver als informatie.

_____


12 april, 2013

Bidden verboden! (althans voor vrouwen).

Biddende vrouwen bij Klaagmuur opgepakt

JERUZALEM – De Israëlische politie heeft donderdag bij de Klaagmuur in Jeruzalem vijf biddende vrouwen aangehouden.

De vrouwen droegen een talliet (gebedssjaal) en gingen voor in gebed, iets wat volgens orthodoxe Joden aan mannen is voorbehouden.

Eerder dit jaar werden bij de Klaagmuur ook al biddende vrouwen opgepakt. Na die arrestaties, die tot veel ophef leidden, gaf premier Benjamin Netanyahu de semi-overheidsinstantie voor Joodse aangelegenheden opdracht een plan op te stellen waarin niet-orthodoxe vormen van gebed bij de Klaagmuur werden toegestaan.

De orthodoxe rabbijn van de Klaagmuur, Shmuel Rabinovitch, stemde woensdag in met een baanbrekend voorstel van deze instantie, dat voorziet in een aparte plek waar mannen en vrouwen samen kunnen bidden. Rabinovitch zei dat hij zelf weliswaar niet-orthodoxe vormen van gebed afwijst, maar dat hij wel bereid is deze vormen in een afgescheiden deel bij de Klaagmuur toe te staan, als daarmee een einde komt aan de strijd om de heilige plek. (AP)

Redactie PA:  

Schandalig dat deze vrouwen zich niet beperken tot hun door God geschonken heilige voorrecht om als fokmerrie de man van dienst te mogen zijn, en zich niet dankbaar wijden aan het in de wereld brengen van nog meer orthodoxe Joden van het mannelijk geslacht.

_____


11 maart, 2013

Op 'God Discussion' vandaag schrijft Bob Johnson:

 

Een Fins bedrijf dat toiletpapier maakt, Metsa Tissue, drukt opwekkende boodschappen op zijn toiletpapier. Onopzettelijk waren daar ook citaten uit de bijbel tussen, waaraan de christelijke geestelijkheid zich nogal stoorde. 

 Laila Riksaasen Dahl, een vrouwelijke bisschop uit Noorwegen, waar het aanstootgevende toiletpapier werd verkocht, was zeer ontdaan.Tegen een plaatselijke religieuze publicatie zei ze, “Dit is slechte smaak en toont gebrek aan respect. Bijbelverzen horen niet op een rol toiletpapier.” (Maar juist het feit dat Dahl lid is van de christelijke geestelijkheid, bisschop nog wel, is een regelrechte overtreding van wat de bijbel, die ze zo dwaas verdedigt, ons leert. Bijvoorbeeld, 1 Timotheus 2:12 leert ons: “ ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn.” Het is duidelijk dat Dahl meer haar bijbel moet bestuderen en daar de gevolgen uit trekken en ontslag uit de geestelijkheid moet nemen.)

 Het was niet de bedoeling minachting te tonen door de bijbelverzen af te drukken. Respect moet echter verdiend worden, en de bijbel verdient geen respect omdat die dat niet gewonnen heeft.

 Net zoals het verkeerd is om bekende leugens en valse voorstellingen te laten passeren zonder die aan te vallen (en anderen er voor te waarschuwen) zoals Thomas Paine duidelijk maakte toen hij “The Age of Reason” schreef, “Het is een belediging aan de waarheid om een leugen met voorkomendheid te behandelen’, zo is het ook verkeerd respect te tonen aan mensen of dingen die dit niet verdienen.

 Twee van de vele bijbelse voorbeelden van waarom Jodendom, Christendom en de bijbel geen respect verdienen kunnen in verband worden gebracht met dit komische toiletpapier geval. Ezechiel 4:12 beweert dat God de joden had bevolen: “Ook moet je nog een gerstekoek eten die je voor ieders ogen moet bakken op menselijke uitwerpselen.” En Maelachi 2:3 beweert dat God meende dat de priesters hem niet genoeg eer bewezen, dus bedreigde hij hen met: “Ik zal jullie nageslacht treffen en jullie de mest van de offerdieren in het gezicht gooien. Jullie zullen uiteindelijk zelf op de mesthoop belanden!”

 Bisschop Dahl vergist zich. Ze hoort zich te realiseren dat het van slechte smaak getuigt, en gebrek aan eerbied voor God, om de bijbel Gods Woord te noemen.

_____


7 maart, 2013

Kometen zouden leven op Aarde hebben gezaaid

 Een gezamenlijke onderneming resulteerde in een opmerkelijke ontdekking die de aanname steunt dat de oorsprong van leven op aarde resultaat was van kometen. Scheikundigen in Californië en Hawaii hebben data gepresenteerd die aantonen dat omstandigheden in de ruimte kunnen resulteren in de formatie van complexe dipeptiden. 

 Onderzoekers van zowel Berkeley als Manoa universiteiten hebben aangetoond hoe deze gekoppelde paren aminozuren, die bouwstenen zijn van alle levensvormen, op onze planeet gedeponeerd kunnen zijn door een komeet of van meteorieten afkomstig.

 Volgens een verslag gepubliceerd door Phys.Org., katalyseren deze kometen of meteorieten de formatie van proteïnen (polypeptiden) en enzymen, en mogelijk meer complexe moleculen als suikers. Deze enzymen zijn vereist voor het bestaan van leven.

 Scheikundige Richard Mathies van UC Berkeley, mede-auteur van een scriptie die vorige week gepubliceerd werd, verklaarde,

 “Het is fascinerend in aanmerking te nemen dat de meest elementaire biochemische bouwstenen die tot leven op aarde geleid hebben heel goed een buitenaardse oorsprong gehad kunnen hebben.”

 De scriptie zal op 10 maart a.s. in ‘The Astrophysical Journal’ gepubliceerd worden.

 Wetenschappelijke onderzoekers zijn al geruime tijd op de hoogte van het bestaan van elementaire organische moleculen, daar ze deze moleculen al gevonden hebben in veel meteorieten die op onze planeet insloegen. Echter, tot aan deze ontdekking toe, zijn ze niet in staat geweest de complexe moleculaire structuren te vinden die ‘in de eerste plaats vereist zijn voor de biologie van onze planeet.’

 Deze nieuwe ontdekkingen openen de mogelijkheid dat eerdere aannames dat leven op deze planeet is ontstaan, ernstiger in twijfel getrokken kunnen worden. 

 Volgens dit verslag werden in dit onderzoek test-materialen geplaatst in een:

 “...ultra-vacuüm vat, afgekoeld tot 10 graden boven het absolute nulpunt (10 gr. Kelvin), waarin Seol Kim en Ralf Kaiser van het Hawaiiaanse team een ijzige sneeuwbal in de ruimte simuleerden die koolstofdioxide, ammoniak en diverse koolwaterstoffen als methaan, ethaan en propaan bevatte. Wanneer deze bestookt werd met hoog-energie elektronen om de kosmische straling in de ruimte te simuleren, reageerden de chemicaliën met het vormen van complexe, organische verbindingen, vooral dipeptiden noodzakelijk voor leven.”

 Vervolgens analyseerden de onderzoekers de ontstane organische resten, gebruikmakend van door Dr. Mathies ontworpen hooggevoelige detectie-apparatuur, de ‘Mars Organic Analyzer’ genaamd, om ‘kleine organische moleculen in het zonnestelsel’ te identificeren.’

 Het resultaat was de identificatie van negen aminozuren en twee dipeptiden, die in staat zijn biologische evolutie te katalyseren.

 Voor verdere informatie, links, schema’s, grafieken en toegang tot ander onderzoeksmateriaal, zie het verslag op Phys.Org.

Bron: http://www.goddiscussion.com/107763/more-evidence-surfaces-that-we-are-stardust/

_____


5 maart, 2013

In 'The Huffington Post' van 4 maart jl. schrijft Ron Dicker:

Filantropisch imago van Mother Teresa een ‘mythe’, onthult nieuw onderzoek

 Een nieuw onderzoek door Canadese academici zegt dat Mother Teresa product van een hype was, die armen en zieken in minderwaardige omstandigheden huisvestte, ondanks haar toegang tot een fortuin.

 De ‘Times of India’ die verslag doet over het geruchtmakende essay, schrijft dat de auteurs vaststelden dat Moeder Teresa schoonheid zag in het lijden van de vertrapten en veel liever voor ze wilde bidden dan hen praktische medische zorg te bieden. Tegelijkertijd, zeggen de onderzoekers, begon het Vaticaan met een public relations offensief, en veegde zorgen over haar verdachte financiële transacties en contacten van tafel, om de vijf jaar wachttijd voor haar heiligverklaring te omzeilen.

 Een van de onderzoekers, Serge Larivee van de University of Montreal’s afdeling psychologie-onderwijs, zegt op de website van de school, “Gegeven het vrekkige beleid van de werken van Moeder Teresa, kan men zich afvragen waar de miljoenen dollars voor de armsten van de armen zijn gebleven?”

 Het onderzoeksrapport stelt dat de gevierde non 517 missieposten had in 100 landen op het moment van haar dood , maar dat de meerderheid van de patienten niet op de juiste wijze behandeld werden, en dat men velen van hen gewoon liet sterven, volgens de website van de universiteit. Bovendien wordt gezegd dat het Vaticaan de vaststellingen van een dokter genegeerd had toen dit concludeerde dat een wonder door Moeder Teresa een vrouw genezen had van tuberculoze en een ovariale cyste.

 Onderzoekers Carole Senechal van de University of Ottawa en Larivee en Genevieve Chenard van de University of Montreal kwamen tot hun conclusies door het onderzoek van 96 procent van de oorspronkelijk onderzochte, gepubliceerde werken over Moeder Teresa, volgens de U of M site. Hun bevindingen zullen worden gepubliceerd in het Frans-talige journaal ‘Studies in Religion/Sciences’.

 Onder hun bronnen waren medische vakbladen en de Britse journalist Christopher Hitchens, die Moeder Teresa een “bedriegster” noemde.

 In het verleden hebben andere onderzoekers Moeder Teresa’s inspanningen bekritiseerd. ‘Mother Teresa: A Biography, geschreven door Meg Greene en in 2004 gepubliceerd, haalt een artikel aan in het ‘Lancet’ medisch journaal, dat verslag deed van de nalatigheid en gebrek aan kennis in een instelling in Calcutta, opgericht door Moeder Teresa. 

 De website van de Nobel Prijs voor de Vrede, die Moeder Teresa in won in 1979, heeft een meer positieve opvatting over haar daden. Het zwaait lof toe aan haar vroege werk in de sloppen van Calcutta, en schrijft aan haar order en de afgeleiden daarvan toe “effectieve hulp te hebben gegeven aan de armsten van de armen in een aantal landen.” Het is inderdaad zo dat zelfs het U of M rapport toegeeft dat een van haar erfenissen de voortbrenging van filantropen is die door haar werden geïnspireerd.

 Moeder Teresa stierf op 87-jarige leeftijd in 1997.

Zie ook: http://dotsub.com/view/4815f101-0096-493f-bce7-092bc49c4ab1

_____


27 februari, 2013

Op de site 'The Clergy Project' van 26 feb. jl. het volgende bericht:

De Paus is niet alleen: Andere geestelijken willen er ook uitstappen

 “Adam” een lid sinds oprichting van het Clergy Project, heimelijk atheïst en werkzaam als predikant, is de eerste ontvanger van een Employment Transition Assistance Grant. (Beroeps-overgang hulp-tegemoetkoming).

 De Stiefel Freethought Foundation’s royale donatie van $ 100.000,00 geeft hoop aan leden van het Clergy Project die zich in de val gelopen voelen en niet in staat zijn seculier werk te vinden. Adam geeft in zijn eigen woorden details over de uitdaging waarvoor hij staat en de hoop die dit nieuwe programma hem biedt, terwijl hij probeert de preekstoel achter zich te laten.

Adam’s verhaal

"Voor de laatste vier jaar voelde ik me verstrikt en soms uitzichtloos omdat ik een heimelijke atheïstische predikant ben. Na veel overweging deel ik niet langer het religieus geloof van de congregatie die ik bedien. Ik behoor tot een fundamentalistisch evangelisch bijbelgelovende denominatie, hetgeen betekent dat als iemand dit ooit ontdekt, ik onmiddellijk mijn baan zou verliezen en mijn gezin financieel ruïneer. 

 Gedurend de laatste twee jaren heb ik in het geheim een seculiere baan gezocht, maar ben daarin niet geslaagd. Hoewel ik goede vaardigheden bezit die ook elders toepasbaar zijn, kom ik net als andere werkzoekenden enorme concurrentie tegen en moeilijke economische omstandigheden. Niet in staat om open te zijn tegenover anderen over mijn situatie en mijn wensen heeft de moeilijkheden nog vergroot. Ik werd zo ontmoedigd dat ik tenslotte stopte met solliciteren en me af ging vragen of ik ooit in staat zou zijn de religie te verlaten die ik niet langer accepteerde. Hoewel ik er naar verlangde om schijnheiligheid en voorwendsels achter mij te laten, voelde ik dat ik de zekerheid en welvaart van mijn geliefden boven mijn eigen gemak moest stellen en leren te leven met de pijn van het uitdragen van een religie waarin ik niet meer geloofde.

 Gelukkig werd ik lid van het Clergy Project, en dankzij de gulheid van de Stiefel Freethought Foundation, krijg ik nu waardevolle hulp bij het vinden van houdbaar emplooi. De diensten van een professionele ‘outplacement service’ – inclusief een ervaren transitie begeleider, een CV schrijver, gebruik van systemen voor persoonlijkheidstraining en inschatting van vaardigheden, toegang tot talloze privè opleidings mogelijkheden, en zelfs handmatig geselecteerde werkgelegenheidskansen – heeft veel verschil gemaakt. Ik ben opnieuw hoopvol.

 Ik weet nu dat ik niet alleen sta in mijn verlangen de geestelijkheid te verlaten, dus ben ik erg opgewonden niet alleen over het uitzicht op een nieuw leven, maar ook over de vooruitzichten van mijn vrienden die momenteel nog deel uitmaken van de geestelijkheid, maar ook een leven willen leiden gecentreerd op de rede in plaats van op geloof. Seculier werk vinden is ongetwijfeld de eerste cruciale stap om veilig verder dan geloof te gaan in een veel wijdere wereld van kansen."

‘Adam’

 Voor verdere informatie en om een vertrouwelijk interview (met geheim gehouden identiteit) met Adam te regelen, neem contact op met Catherine Dunphy, waarnemend Executive Director, het Clergy Project (202) 738-1764 of press@mail.clergyproject.org.

Het Clergy Project is een privè, alleen voor genodigden, online peer support gemeenschap voor actieve en voormalige geestelijken die geen bovennatuurlijk geloof hebben.


24 februari, 2013

Strijdvaardig Vaticaan beschuldigt media van poging “roddel” en “laster” tegen Paus te verspreiden; katholieke kerk loopt vooruit op pauselijk conclaaf

 Een Vaticaanse woordvoerder heeft rapporten over corruptie binnen de katholieke kerk krachtig als “roddel” en “laster” ontkend, en beweerd dat de media de verkiezing in het college van kardinalen pogen te beïnvloeden. De paus zal a.s. donderdag aftreden. De BBC meldt:

 ‘Een onbevestigd rapport in één van Italië’s grootste kranten, La Replubbica, suggereert dat de paus is afgetreden kort nadat hem een dossier was aangeboden met daarin gegevens over een netwerk van Vaticaanse priesters, “verenigd door seksuele oriëntatie”die gechanteerd zouden worden. Zonder geloof aan deze beschuldigingen te willen hechten of specifiek op dit rapport te reageren, zei de Vaticaanse woordvoerder dat degenen die zichzelf in een positie om te oordelen hadden geplaatst, hiertoe niet gemachtigd waren.

 “Degenen die seks, geld en macht vooraan in gedachten hebben, [red. PA: En wie durft de expertise van deze insider betwisten?]  bezien de wereld door deze bril en kunnen niet verder kijken, zelfs wanneer ze naar de Kerk kijken, “ zei hij. 

 “Hun opvatting kan de hoogte niet zien of de diepte bevatten van de spirituele dimensies en motivaties van het bestaan,” voegde hij daaraan toe. [...] Refererend aan het aanstaande conclaaf, waarin de volgende leider van de katholieke kerk zal worden verkozen, suggereerde Lombardi dat de media “onaanvaardbare druk uitoefenden om de stem van het ene of andere lid van het college van kardinalen te beïnvloeden.”

 De Vaticaan-correspondent van het Vaticaan, David Willey, zegt dat dit waarschijnlijk gericht is tegen pogingen in de Amerikaanse media om Amerikaanse kardinalen, beschuldigd van het toedekken van klerikaal misbruik, de reis om om deel te nemen in de stemming te ontraden. 

 De katholieke kerk staat al geruime tijd onder druk vanwege de talloze mensen die zich de afgelopen jaren meldden om seksueel misbruik door priesters te melden. Met nog maar enkele dagen te gaan tot het aftreden van de paus, komen nieuwe geruchten over intriges binnen de muren van het machtsinstituut Vaticaan aan de oppervlakte, en hoe een belegerd Vaticaan zich verdedigend opstelt. ChannelNewsAsia meldt nog:

 "Het geheime rapport, samengesteld door drie kardinalen alleen ter inzage van de paus, was resultaat van een uitgebreid onderzoek naar het uitlekken van vertrouwelijke rapporten vanuit het Vaticaan, dat vorig jaar enorme verlegenheid teweegbracht. De kardinalen ondervroegen tientallen Vaticaanse functionarissen en boden de paus hun eindrapport aan in december, 2012, net voordat Benedictus zijn voormalige butler Paolo Gabriele, die veroordeeld werd voor het lekken van de pauselijke memo’s, van vervolging ontsloeg."

 Het weekblad Panorama en de krant La Repubblica meldden donderdag beiden dat het rapport beschuldigingen van corruptie bevatte en van pogingen tot chantage van homoseksuele Vaticaanse geestelijken, en ook van bevoordelingen gebaseerd op homeseksuele relaties. Beide publicaties citeerden een bron met inzage van het onderzoek die zei dat de conclusies van de kardinalen zich “concentreerden op het zesde en zevende gebod” – “Gij zult geen overspel plegen” en “Gij zult niet stelen”.

 Het Vaticaan heeft afgezien van commentaar op deze rapporten, waarvan woordvoerder Federico Lombardi zei dat ze “gissingen, fictie en meningen” waren.

 Roddel is niets nieuws voorafgaand aan paus-conclaven als rivaliserende fracties om de macht gaan strijden; de paus heeft echter monseigneur Ettore Balestrero gedegradeerd, een machtig figuur achter de schermen in het Staatssecretariaat met een belangrijke rol in het contact met buitenlandse relaties van de Vaticaanse bank, toen de bank beschuldigd werd van een witwas-operatie, waardoor de bank recentelijk geen creditcards meer kon accepteren. Men meldt dat Balestrero naar Colombia is gestuurd. De Duitse jurist Ernst von Freyberg is door de paus benoemd om het door schandalen belaste financiële instituut te gaan leiden.


21 februari, 2013


17 februari, 2013 (1)

Paus zal veiligheid en immuniteit hebben door in Vaticaan te blijven

Door Philip Pullella

Vaticaanstad – 15 februari, 2013

(Reuter) – De beslissing van Paus Benedictus om in het Vaticaan te wonen na zijn aftreden zal hem veiligheid en privacy verlenen. Het zal hem ook juridische bescherming bieden tegen elke poging hem te vervolgen in verband met de seksueel misbruik gevallen over de hele wereld, zeggen kerkelijke bronnen en juridische experts. 

“Zijn aanblijvende aanwezigheid in het Vaticaan is noodzakelijk, anders zou hij weerloos zijn. Hij zou verstoken zijn van zijn immuniteit, zijn privileges, zijn veiligheid, als hij elders verblijft,” zei een Vaticaanse official, die sprak op voorwaarde van anonimiteit. 

“Het is absoluut noodzakelijk” dat hij in het Vaticaan blijft, zei de bron, er aan toevoegend dat Benedictus een “waardig bestaan” hoort te hebben in zijn resterende jaren.

Bronnen in het Vaticaan zeiden dat officials drie overwegingen laten mee tellen in hun beslissing dat Benedictus in een klooster in het Vaticaan moet gaan wonen na zijn aftreden op 28 februari.

De politie van het Vaticaan kent de paus en zijn gewoontes, en zal in staat zijn om zijn privacy en veiligheid te waarborgen en die niet aan een buitenlandse politie hoeven toe te vertrouwen, hetgeen noodzakelijk zou zijn als hij naar een ander land vertrekt.

“Ik voorzie een groot probleem als hij ergens anders heen zou gaan. Ik denk in termen van zijn persoonlijke zekerheid, zijn veiligheid. Wij hebben geen geheime dienst die haar enorme faciliteiten hieraan kan wijden (zoals zij doen) aan ex-presidenten,” zei de zegsman.

Nog een overweging was dat als de paus permanent naar een ander land zou verhuizen,  om in afzondering in een klooster in zijn vaderland Duitsland te wonen bijvoorbeeld, deze locatie een bedevaartsoord zou kunnen worden.

Potentiële blootstelling

Dit zou een complicatie voor de kerk kunnen vormen, vooral in het onwaarschijnlijke geval dat de volgende paus besluiten zou nemen waar de conservatieven het niet mee eens zouden zijn, die dan naar de woonplaats van Benedictus zouden kunnen gaan om hem daar hun sympathie te betuigen.

“Dit zou erg problematisch kunnen zijn,” zei een andere Vaticaanse zegsman.

De definitieve kernoverweging is de potentiële blootstelling aan juridische aanspraken met betrekking tot de seksueel misbruik schandalen in de katholieke kerk.

In 2010 bijvoorbeeld, werd Benedictus genoemd als gedaagde in een rechtzaak waarin gesteld werd dat hij als cardiaal in 1995 verzuimde actie te ondernemen toen hem zou zijn gerapporteerd over een priester die decennia eerder jongens had misbruikt op een Amerikaanse school voor doven. De advocaten hebben vorig jaar hun aanklacht ingetrokken en het Vaticaan zei dat het een grote overwinning was die bewees dat de paus niet aansprakelijk kon worden gesteld voor de acties van misbruikende priesters.

Momenteel wordt Benedictus niet specifiek genoemd in enige andere zaak. Het Vaticaan verwacht er niet meer, maar sluit de mogelijkheid niet uit.

“(Als hij ergers anders woonde) dan zouden we van die gekken kunnen krijgen die rechtszaken tegen hem aanspannen, of een magistraat zou hem kunnen laten arresteren zoals andere (voormalige) staatshoofden dat werden voor beweerde daden toen ze nog staatshoofd waren,” zei één bron.

Een andere zegsman zei: “Hoewel dit niet de belangrijkste overweging was, was deze zeker een afgeleide daarvan, een natuurlijk resultaat.”

Nadat hij aftreedt, zal Benedictus niet maar de souvereine heerser van de Staat van Vaticaanstad zijn, dat omringd wordt door Rome, maar zijn nationaliteit en inwonerschap van Vaticaanstad behouden.

Lateraanse Verdragen

Dit zou hem nog steeds immuniteit verschaffen onder de voorzieningen van de Lateraanse Verdragen zolang hij in het Vaticaan is, en zelfs als hij een uitstapje maakt in Italië als ingezetene van het Vaticaan.

De Lateraanse Verdragen van 1929 tussen Italië en de Heilige Stoel, die Vaticaanstad als een souvereine staat vaststelden, stelden dat Vaticaanstad als een “onveranderlijk en in alle gevallen als neutraal en onschendbaar territorium” beschouwd zou worden.

Er zijn herhaaldelijk oproepen geweest om Benedictus te arresteren wegens seksueel misbruik in de katholieke kerk.

Toen Benedictus naar Groot-Brittanië ging in 2010, vroeg de Britse auteur en atheïstische activist Richard Dawkins de autoriteiten om de paus te arresteren, teneinde zich te verantwoorden over het kerkelijk kindermisbruik schandaal.

Dawkins en wijlen de Brits-Amerikaanse journalist Christopher Hitchens gaven juristen opdracht om manieren te vinden waarop juridische acties tegen de paus konden worden ondernomen. Hun pogingen liepen op niets uit omdat de paus staatshoofd was en als zodanig diplomatieke onschendbaarheid genoot.

In 2011 vroegen slachtoffers van seksueel misbruik door de geestelijkheid het Internationale Strafhof om onderzoek te doen naar de paus en drie andere Vaticaanse officials over seksueel misbruik.

De in New York gevestigde rechtengroep Center for Constitutional Rights (CCR) en een andere groep, Survivors Network of those Abused by Priests (SNAP), dienden een aanklacht in bij het Internationaal Strafhof, waarin gesteld werd dat Vaticaanse officials misdrijven tegen de mensheid hadden begaan omdat zij seksmisdrijven tolereerden en mogelijk maakten.

Het ICC heeft deze zaak niet in behandeling genomen, maar nooit gezegd waarom niet. In het algemeen geeft het geen commentaar over waarom het een zaak niet gaat behandelen.

Niet als een CEO

Het Vaticaan blijft consistent zeggen dat een paus niet aansprakelijk kan worden gesteld voor misbruik-gevallen door anderen gepleegd, omdat priesters werknemers zijn van individuele bisdommen over de wereld en geen directe werknemers van het Vaticaan. Men zegt dat het hoofd van de kerk niet vergeleken kan worden met de CEO van een onderneming.

Slachtoffer groeperingen hebben gezegd dat Benedictus, vooral in zijn vorige baan als hoofd van de Vaticaanse doctinale afdeling, een oogje heeft dichtgeknepen over het totale beleid van plaatselijke kerken, die misbruikers van parochie naar parochie overplaatsden, in plaats van ze uit hun ambt te ontzetten en ze aan de autoriteiten over te leveren.

Het Vaticaan heeft dit ontkend. De paus heeft verontschuldigingen voor misbruik aangeboden, heeft samenkomsten met slachtoffers gehad op veel van zijn reizen, en een grootschalig onderzoek geboden over het misbruik in Ierland. 

Maar groepen die sommige van de slachtoffers vertegenwoordigen zeggen dat de paus zijn ambt verlaat met een vlek op zijn nalatenschap, omdat hij voor meer dan drie decennia een positie van gezag in het Vaticaan bekleedde, eerst als kardinaal en later als paus, en meer zou hebben moeten gedaan.

De schandalen begonnen al jaren voordat de toenmalige kardinaal Jozeph Ratzinger tot paus verkozen werd in 2005, maar de kwestie heeft zijn pausschap vanaf het begin overschaduwd doordat meer en meer gevallen aan het licht kwamen in bisdommen over de hele wereld .

Nog zo recent als vorige maand, werd de voormalige aartsbisschop van Los Angeles, kardinaal Roger Mahony, door zijn opvolger uit al zijn  publieke en administratieve functie ontheven nadat een dossier van duizenden pagina’s dat de gegevens over misbruik in de tachtiger jaren                          specificeerde openbaar werd.

Mahony, die vanaf 1985 tot 2011 aartsbisschop van Los Angeles was, heeft verontschuldigingen aangeboden voor “vergissingen” die hij als aartsbisschop gemaakt had, zeggend dat hij niet toegerust was om het probleem van seksuele misdrijven met kinderen aan te pakken. In dit geval werd de paus niet genoemd.

In 2007 bereikte het aartsbisdom Los Angeles dat 4 miljoen katholieken bedient, een civielrechtelijke schikking van  $ 660 miljoen met meer dan 500 slachtoffers van kindermolestatie, de grootste schikking van zijn soort in de Verenigde Staten.

De Vaticaanse zegsman pater Federico Lombardi zei dat de paus “de strijd tegen seksueel misbruik een nieuwe impuls had gegeven, zich ervan verzekerend dat nieuwe regels van kracht werden om toekomstig kindermisbruik te voorkomen en naar de slachtoffers te luisteren. Dit was een grote verdienste van zijn pausschap en daarvoor zullen we hem dankbaar zijn.”

(Verslaggeving door Philip Pullella; aanvullende verslaggeving door Robin Pomeroy; redactie door Simon Robinson en Giles Elgood).

Bron: http://www.reuters.com/article/2013/02/15/us-pope-resignation-immunity-idUSBRE91E0ZI20130215

_____


17 februari, 2013 (2)

Op 11 februari, 2013 schreef Matthew Chatterton het volgende op zijn site:

Vertrouwen op geloof

“Geloof” betekent ergens in te geloven zonder bewijs. Het wordt door talloze religies als hoogste deugd aangeprezen, als weg naar waarheid.

In werkelijkheid heeft “geloof” geen bestaansreden, en haar toepassing moet worden afgeraden.

Deugdzaam:

Theïsten wordt ingehamerd dat geloven een deugd is. Dit wordt gesteund door valse beloften over hemel of hel, en over een betere kwaliteit van leven door emotionele ervaringen, zoals door samen te zingen.

In feite vertellen de religieuze daden een heel ander verhaal.

De Spaanse Inquisitie, de Kruistochten, de Salem heksenprocessen van 1692 en de Holocaust zijn allen te wijten aan geloof. Ik daag iedere marskramer in geloof uit me een voorbeeld te geven van iets dat aan geloof te danken is, en dat net zo goed is als de Holocaust slecht was.

Momenteel woedt er een holocaust tegen homoseksuelen in Oeganda op basis van Leviticus 20:13, het vers dat mensen vertelt homo’s te vermoorden. Als de Oegandese regering niet in de Bijbel zou geloven, wat zou dan hun rechtvaardiging, laat staan motivatie, kunnen zijn voor het systematisch vermoorden van homo’s?

Als geloof verondersteld moet worden een deugd te zijn, moet worden bewezen dat geloof meer goed dan kwaad doet, maar het tegendeel blijkt inmiddels bewezen.

De weg naar waarheid:

Hoe kan geloof ons naar de waarheid leiden? Kan geloof wel van vooroordeel worden onderscheiden?

Geloof is bedoeld om bewijs, rede en logica teniet te doen, die allen hun verdiensten al bewezen hebben door de toepassing van hun gebruik. Dit gaf ons zonne-energie. Dit gaf ons computers. Dit gaf ons het polio vaccin. Dit heeft ons een nieuwe behandeling van kanker in de schoot geworpen, door middel van gemodificeerde dode HIV-cellen.

Zaken die aan geloof worden toegeschreven, in termen van kennis, ziin uiteraard niet aantoonbaar. Wanneer “geloof” te hulp wordt geroepen om iets vast te stellen, is dat niet beter betrouwbaar dan een willekeurige mondelinge uitspraak. In contrast daarmee verandert empirisch bewijs niet als gevolg van oneerlijke willekeur.

De waarheid zoeken door middel van geloof, leidt mensen er toe om in  beweringen te geloven die door de wetenschap als onwaar zijn bewezen, zoals dat Eva uit Adam’s rib werd gemaakt, dat slangen en ezels kunnen spreken, het hele verhaal over Noachs ark, en dat een mosterdzaad het kleinste zaadje is. Voor wat het christendom betreft is geloven op basis van religie een prachtige manier om het helemaal verkeerd te hebben.

Competitie:

Welk nut zou religie kunnen hebben wanneer een veelvoud aan religieuze geloven elkaar tegenspreken? Ze kunnen niet allemaal gelijk hebben, en er bestaat geen waarneembaar verschil in hun geldigheid. Alles wat dit doet is het tegen elkaar doen wegvallen van onderling conflicterende geloven.

Als een priester mij vertelt geloof in Jezus te hebben, en een imam me zegt geloof in de profeet Mohammed te hebben, en ik moet daar een keuze uit maken, zou het kruis of munt gooien net zo’n goede methode zijn als alle andere methoden.

Verder bestaat er een oneindig aantal andere mogelijke beweringen. Er zou op dit ogenblik een onzichtbare roze eenhoorn naar mijn genitaliën kunnen zitten staren. Er zou een zingende theepot in een buiten Mars omgaande baan  om de zon kunnen wentelen. Er zou een tierende homofobe Republikein kunnen zijn die niet homoseksueel is. Dit alles zou zonder bewijs beweerd kunnen worden en hetzelfde antwoord verdienen: om zonder bewijs afgewezen te worden.

Conclusie:

Het komt er allemaal op neer dat geloven een beroerde manier is om je denken te doen.

_____


11 februari, 2013 (1)

Op 'Religion Poisons' vandaag:

Gods plaatsvervanger neemt ontslag

"Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft".

Geeft op wegens gebrek aan kracht.

_____

11 februari, 2013 (2)

Op de website van de Ierse organisatie Care2 het volgende rapport:

Ierse vrouwen in decennialange slavernij gehouden, regering geeft eindelijk medeplichtigheid toe

door Kristina Chew, 8 februari, 2013

De Ierse regering heeft toegegeven dat ze meer dan zeven decennia lang heeft samengewerkt met wasserijen die werden beheerd door religieuze congregaties, waarin generaties van vrouwen en meisjes (zo jong als 12) praktisch in slavernij werden gehouden. Terwijl sommige van deze vrouwen ongehuwde moeders waren, werd de meerderheid daar geplaatst wegens mentale ziekte of fysieke gebreken, dakloosheid of kleine overtredingen.

De Magdalene wasserijen ontlenen hun naam aan Maria Magdalena, de bijbelse figuur waarvan destijds (toen de werkhuizen in het midden van de jaren 1800 werden opgericht) werd aangenomen dat ze een prostituee was geweest. Ze werden geëxploiteerd door religieuze congregaties, en de Ierse regering heeft altijd beweerd dat ze privaat bezit waren, en werden beheerd door nonnen. Maar volgens een zojuist gepubliceerde regeringsverklaring van 1.000 pagina’s, was de Ierse staat verantwoordelijk voor het naar de wasserijen sturen van meer dan een kwart deel van de minstens 10.000 jonge vrouwen.

Bovendien sloot de staat  lucratieve contracten af met de wasserijen, die niet overeenstemden met haar eigen ‘Fair Wage Clause’ (Eerlijke beloning clausule). Degenen die uit de wasserijen ontsnapten werden opgespoord en terug gebracht door de Gardai, de politie.

De Ierse regering verzuimt de overlevenden een verontschuldiging aan te bieden 

Hoewel de Ierse regering haar medeplichtigheid aan het sturen van vrouwen naar de Magdalene wasserijen heeft bekend, heeft premier Enda Kenny verzuimd een formele verontschuldiging uit te spreken. Terwijl hij zei dat “het hem speet dat deze vrijspraak van schuld, en begrip voor zo veel van deze vrouwen niet eerder had plaatsgevonden, omdat ze allen als gevallen vrouwen gebrandmerkt waren,” zei hij ook dat de staat niet eerder een reactie kon geven dan nadat eerst een volledig parlementair debat was gehouden.

Overlevenden van de werkhuizen en hun groepen van supporters, waaronder ‘Justice for Magdalenes’, hebben onmiddellijk aan de bel getrokken bij de Ierse regering die het rapport twee weken geleden ontving. Steven O’Riordan van de lobbygroep ‘Magdalenes Survivors Together’ zei dat Kenny’s reactie “op zijn best lafhartig” was en dat hij zich ergerde “omdat deze klonk als een terloops gebaar”.

Nog maar onlangs over de Magdalene wasserijen gehoord hebbend, die opereerden vanaf 1922 tot zo recent als 1996, suggereert dat bij Kenny en de Ierse regering het lijden van zo veel onschuldige vrouwen en hun families nog niet is doorgedrongen. Zodra ze in een werkhuis werden opgenomen – zestigjarige overlevende Maureen Sullivan herinnert zich rechtstreeks van school daarheen gebracht te zijn in een bestelwagen van de wasserij – werd door de nonnen aan alle vrouwen een andere naam gegeven, onder het voorwendsel dat hiermee hun privacy beschermd werd.

In werkelijkheid werden aan de “Maggies” (zoals de meisjes en vrouwen in de wasserijen werden genoemd) alle rechten ontnomen. Ze werden gedwongen dag in, dag uit de was te doen (inclusief die van de belangrijkste hotelketens en het Ierse leger) en ieder contact met de buitenwereld werd hen onthouden, vooral dat met hun families.

Zoals Sullivan aan de Guardian vertelt, werd ze fysiek en verbaal mishandeld voor “overtredingen” als het niet snel genoeg door de wasserij lopen:

“Er was fysieke mishandeling waarbij ze je in de zij porden met het dikke kruis aan hun rozenkrans, waarbij ze je een vuistslag tegen de zijkant van het hoofd gaven, en constant vernederden met geschreeuwde verwensingen. Je kreeg al het kruis tussen de ribben gepord als je vertraagde op je weg door de wasserij.

[De nonnen] aten zeer goed terwijl wij op een dieet van vet, thee en brood waren. Ik herinner me nog een kwelling – een terwijl we allen zeer hongerig waren – konden we de geur van dingen als roast beef en gebraden kip ruiken van waar de nonnen zaten te eten. Dat voelde als nog een belediging.”

Sullivan ontving geen scholing terwijl ze in de Magdalene wasserij gevangen zat, en na haar vertrek was ze voor een periode dakloos. In de zeventiger jaren zocht ze juridisch advies over wat haar was overkomen, en zoals ze zegt, “toen kwam het allemaal terug, al de mishandeling en exploitatie waaronder ik in deze plaatsen geleden had.”

Bejaarde overlevenden van de Magdalene wasserijen dreigen in hongerstaking te gaan als de Ierse regering geen financiële genoegdoening biedt. Ik huiver bij de gedachte dat deze vrouwen die al voor verscheidene mensenlevens geleden hebben, zichzelf zoiets zouden moeten aandoen. Kenny en de Ierse regering dienen deze vrouwen hun verontschuldiging aan te bieden en volledig te compenseren voor een wrede en inhumane bestraffing die geen van hen verdiend had.

Lees meer: http://www.care2.com/causes/ireland-snubs-women-enslaved-in-catholic-workhouses.html#ixzz2KbaJ7l61

_____


3 februari, 2013

Op 'Religion Poisons' vandaag:

Het historisch bewijs voor Jezus

De meeste christenen weten dit niet, maar...

“In de hele eerste christelijke eeuw wordt Jezus niet genoemd door enig Griekse of Romeinse historicus, religie wetenschapper, politicus, filosoof of dichter.

Zijn naam komt in geen enkele inscriptie voor, en is nooit in enige privé correspondentie gevonden.”

Dr. Bart Ehrman, Professor Religieuze studies aan de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill.

 _____

19 januari, 2013

Vandaag op "Religion Poisons' 

http://wp.me/p1gBEp-Ie

17 januari, 2013

Op CNN iReport van 14 januari jl. de verklaring van een Texaanse moeder van twee tieners over haar filosofie van het opvoeden. Meer dan 40.000 lezers stemden hiermee in! 

Waarom ik mijn kinderen opvoed zonder God

    Toen mijn zoon ongeveer drie jaar oud was, stelde hij me vaak vragen over de hemel. Waar is die? Hoe lopen mensen zonder lichaam? Hoe kan ik jou daar vinden? U kent het soort vragen dat kinderen stellen.

   Voor meer dan een jaar loog ik tegen hem en verzon verhalen over de hemel die ik zelf niet geloof. Zoals de meeste ouders hou ik zo veel van mijn kind dat ik hem niet bang wilde maken. Ik wilde dat hij zich geborgen zou voelen, en geliefd en vol hoop. Maar in ruil daarvoor zou ik dingen moeten verzinnen, en hem indoctrineren om in verhalen te geloven die onzinnig waren, vehalen die ik zelf ook niet geloof.

    Op een dag zou hij daar achter komen, en zou hij niet meer op mij vertrouwen. Hij zou begrijpen dat ik een ingewikkeld verhaal had verzonnen – zoals we de kinderen ook vertellen over Santa – om de inconsistente en onlogische legende over God te verklaren.

    Dus besloot ik dat het beter was om eerlijk tegenover mijn kinderen te zijn. Ik ben ongelovig, en verkeer al jaren aan de rand van mijn gemeenschap. Maar als een blogger ontdekte ik evenwel dat er veel ouders zoals ik bestaan. Wij voeden de volgende generatie kinderen op, en nu ontstaan overal jonge agnostici, atheïsten, vrijdenkers en humanisten die, naar we hopen, te zijner tijd de religieuze koorts van onze natie zullen doen afnemen.

   Hier zijn enige van de redenen waarom ik mijn kinderen opvoed zonder God.

God is een slechte ouder en rolmodel

   Als God onze vader is, dan is hij geen goede ouder. Goede ouders staan hun kinderen niet toe om anderen kwaad te doen. Goede mensen staan niet aan de kant en kijken toe hoe vreselijke daden worden gepleegd tegen onschuldige mannen, vrouwen en kinderen. Ze keuren geweld en misbruik niet goed. “Hij heeft ons een vrije wil gegeven,” zegt u? Onze kinderen hebben een vrije wil, maar wij zullen ze begeleiden en hun gids zijn.

God is niet logisch

   Hoe vaak heeft u niet gehoord, “Waarom liet God dit gebeuren?” En dit: “Het is niet aan ons om dit te begrijpen.” Vertaal dat als: We begrijpen het niet, dus willen we er niet over nadenken of er iets aan doen. Neem bijvoorbeeld de zinloze tragedie in Newtown. In plaats van het probleem van vuurwapens in Amerika aan te pakken, schuiven we de verantwoordelijkheid op God. Hij had een reden. Hij wilde meer engeltjes. Alleen hij begrijpt waarom. We schrijven gedichten waarin we God zeggen onze scholen te verlaten. Nu laat hij ons de prijs daarvoor betalen. Als er een goede, alwetende, almachtige God bestaat die van zijn kinderen houdt, is het dan logisch dat hij de moorden, kindermisbruik, oorlogen, mishandelingen, martelingen en miljoenen gruweldaden toe zou staan die in de geschiedenis van de mensheid gepleegd werden? Gaat dat niet regelrecht in tegen alles dat Christus ons in het Nieuwe Testament geleerd heeft?

   De vraag die we onszelf horen te stellen is deze: “Waarom hebben we dit laten gebeuren? Wat gaan we daaraan doen?” Geen denkbeeldig persoon gaat ons daarop het antwoord of de reden geven. Alleen wij hebben de mogelijkheid om logisch te denken en een probleem op te lossen, en we moeten deze verantwoordelijkheden niet op ‘God’ afschuiven alleen omdat een onderwerp te moeilijk is of te delicaat om te benoemen.

God is niet rechtvaardig

   Als God rechtvaardig is, waarom verhoort hij dan de dwaze gebeden van sommigen terwijl hij andere, serieuze verzoeken niet verhoort? Ik heb mensen gekend die gebeden hebben dat ze geen geld voor nieuwe meubelen hadden. (Verhoord.) Ik heb mensen gekend die tot God baden om ze te helpen een voetbalwedstrijd te winnen. (Verhoord.) Waarom werden de gebeden van ouders van stervende kinderen niet verhoord?

   Als God rechtvaardig is, waarom worden sommige baby’s dan met hartafwijkingen, autisme, missende ledematen of samenvergroeid met een ander geboren? Het is duidelijk dat niet alle mensen gelijk geschapen werden. Waarom wordt een goed mens op straat buiten bewustzijn geslagen, terwijl een slecht mens  rijk wordt ten koste van anderen? Dat is niet rechtvaardig. Iemand die een spel maakt waarin toeval het lot van het mensdom bepaalt, heeft niet een rechtvaardig spel gemaakt.

God beschermt de onschuldigen niet

   Hij beschermt onze kinderen niet. Als een samenleving verdedigen we degenen die dit niet zelf kunnen, en geven we ze een stem. We beschermen onze kleintjes zo veel mogelijk. Wanneer een kind ontvoerd is, werken we samen om het terug te vinden. We tolereren geen misbruik en verwaarlozing. Waarom kan God, met al zijn almacht, de onschuldigen niet beschermen?

God is niet tegenwoordig

     Hij is niet hier. Het is dwaasheid onze kinderen te zeggen dat ze van een persoon moeten houden die ze niet kunnen zien, aanraken, horen of ruiken. Het betekent dat we onze kinderen leren van een waanbeeld te houden, een beeld dat alleen in onze verbeelding bestaat. Wat we ze eigenlijk leren, is van een idee te houden dat we zelf geschapen hebben, een idee gebaseerd op onze angsten en onze hoop.

God leert onze kinderen niet om goed te zijn

     Een kind moet morele keuzes maken om de juiste redenen. Als we het zeggen zich goed te gedragen omdat God het ziet, betekent dit dat zijn moraliteit naar buiten gericht wordt in plaats van innerlijk gestructureerd. Het is alsof we het kind vertellen zich goed te gedragen, anders brengt de Kerstman geen cadeautjes. Als we God buiten beeld laten, plaatsen we de verantwoordelijkheid om het juiste te doen op de schouders van onze kinderen. Nee, ze zullen niet naar de hemel gaan als ze sterven, maar ze zullen ‘s nachts beter slapen. Ze zullen hun ouders trots op ze maken. Ze zullen zich beter voelen over wie ze zijn. Ze zullen fatsoenlijke mensen zijn.

God brengt narcisme

   “God heeft een plan met jou.” Kinderen vertellen dat er een grote man in de lucht zit die een speciaal plan met ze heeft maakt ze narcistisch; het laat ze denken dat voor hen de wereld ter beschikking staat en dat, wat er ook gebeurt, het er niet aan toe doet omdat God alles beheerst. Dat geeft kinderen een vals gevoel van zekerheid en creëert egoïsme. “Wat ik ook doe, God houdt van mij en vergeeft me. Hij kent mijn doel. Ik ben bijzonder.” De ironie van dit alles is, terwijl we dit verhaal aan onze kinderen vertellen, worden andere kinderen misbruikt en vermoord, uitgehongerd en verwaarloosd. Allemaal deel van Gods plan, of niet soms?

   Als we kinderen opvoeden zonder God vertellen we ze de waarheid – dat wij niet meer bijzonder zijn dan het volgende wezen. We zijn gewoon een zeer, zeer klein deel van een groot geheel – of dat geheel nu de natuur is of de samenleving – en de invloed die we daarop hebben is minuscuul. Realiseren hoe onbetekenend wij zijn geeft ons het juiste idee van bescheidenheid.

   Ik begrijp waarom mensen God nodig hebben. Ik begrijp waarom mensen een hemel nodig hebben. Het is angstaanjagend te bedenken dat we alleen zijn in het universum, dat de dag zal komen dat wij – samen met de kinderen waar we zo veel van houden – zullen ophouden te bestaan. Het denkbeeld van een God en een hiernamaals biedt velen van ons houvast, gemeenschap en hoop.

   Ik wil niet dat religie verdwijnt. Ik wil alleen dat religie thuis of in de kerk beleden wordt, waar het thuis hoort. Het is iets persoonlijks, zoals een tandenborstel of een paar schoenen. Het is er niet om door een ander gebruikt of gedragen te worden. Ik wil dat het mijn kinderen vrij staat om niet te geloven, en te weten dat onze scholen en onze regering besluiten zullen nemen gebaseerd op wat logisch, rechtvaardig en eerlijk is – niet op wat zij denken dat een denkbeeldige God wil.

_____


13 januari, 2013

Op zijn blog  'A Voice of Reason in an Unreasonable World' van 7 januari jl. becommentarieerde Al Stefanelli een CNN-bericht:

Uw aansporing om een eind aan slavernij te maken hoort te beginnen met het begrijpen van wat uw heilige boek hiervan zegt

Hallo, vrienden. Een beetje druk vandaag, maar ik wilde de maandag niet voorbij laten gaan zonder een opinie te bieden over een verhaal dat CNN en andere kanalen presenteren over een christelijke groep die besloten heeft het probleem van slavernij aan te pakken, op een internationale basis.

Meer dan 60.000 christelijke jongeren kwamen hier in Atlanta bijeen voor de ‘Passion 2013’ conferentie vorige week. Zij kwamen uit meer dan 50 landen en vertegenwoordigden ongeveer 2300 universiteiten om, volgens de organisators, ‘licht te werpen op hedendaagse slavernij.’

Ere wie ere toekomt...

Het feit dat de slaven hier in de Verenigde Staten ‘bevrijd’ zijn betekent nog niet dat slavernij niet een veelbetekenend probleem zou zijn voor sommigen in de rest van de wereld. Dus valt het toe te juichen dat zij hun aantal en duidelijke invloed willen aanwenden om dit probleem aan te pakken. Elk geval waarin iemand voor de burgerrechten van een ander opkomt moet worden toegejuicht. De VN meldt dat wereldwijd bijna 30 miljoen mensen slaaf zijn.

Naar mijn mening hoort er een gezamenlijke poging door de organisatoren te worden ondernomen, misschien in de vorm van een formele declaratie, die in de eerste plaats veroordeelt wat de bijbel heeft te zeggen over slavernij voordat ze een beweging starten om die te bestrijden. Nu lijkt het een beetje op in een Chevrolet Suburban rond te rijden met daarop bumperstickers met de tekst, ‘Bescherm het milieu.’

Ik weet wel dat dit waarschijnlijk niet gaat gebeuren, dankzij al die theologen en de geestelijkheid die hun uitleg opvolgt. In plaats van te zeggen dat de inhoud van de bijbel waar die het over slavernij heeft verkeerd is, en dat zij de aanbevelingen voor slavernij die wij in de bijbel vinden afkeuren als bekrompen en door onwetenden geschreven, zullen zij verkiezen zich in allerlei onmogelijke bochten te wringen om hun cognitieve dissonantie weg te verklaren met de meest absurde excuses.

Oh, het is dus OK omdat het Gods Woord is, en zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Oh, het is OK omdat slavernij toen iets anders betekende. Oh, het is OK omdat de slaven geen zwarten waren. Oh, het is OK omdat... Enfin, u snapt het wel.

Aldus sprak de Heer...

Met dank aan onze vrienden van de ‘Skeptics Annotated Bible’, geven we hiereen paar teksten uit de bijbel weer voor zover die over slavernij gaan:

“Wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij je zes jaar lang dienen; in het zevende jaar mag hij als vrij man vertrekken, zonder iets te hoeven betalen.” – Exodus 21:2

“Wanneer iemand zijn dochter als slavin verkoopt, kan zij niet vrijkomen zoals de mannelijke slaven.” – Exodus 21:7

“Wanneer iemand zijn slaaf of slavin met een stok slaat en hij of zij sterft ter plekke, dan moet er vergelding plaatsvinden. Als de slaaf of slavin nog enkele dagen in leven blijft, gaat de eigenaar vrijuit; door het verlies van zijn eigendom is hij genoeg gestraft.” - Exodus 21:20-21

“Gebeurt dit echter na zonsopgang, dan laadt hij wel bloedschuld op zich. De dief moet alles vergoeden; bezit hij niets, dan moet men hem verkopen voor een bedrag ter waarde van het gestolene.” – Exodus 22:2

“Maar wanneer een priester iemand als slaaf heeft gekocht, mag die er wel van eten. Ook allen die in zijn huishouden geboren zijn, mogen van het priestervoedsel eten.” – Leviticus 22:11

“Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en zichzelf aan jou verpandt, mag je hem niet als slaaf behandelen.” – Leviticus 25:39

“Als slaven en slavinnen kun je mensen kopen uit de omringende volken, of vreemdelingen die bij jullie wonen of de nakomelingen die zij in jullie land hebben gekregen. Die slaven en slavinnen zijn je eigendom, je kunt hen als erfelijk bezit aan je nakomelingen nalaten; zij zullen voor altijd als slaaf voor je blijven werken. Maar je volksgenoten, de Israëlieten, je eigen verwanten, mag je nooit als slaven afbeulen.” – Leviticus 25:44-46

“Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid;” – Efeziërs 6:5

“Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer.” – Kolossenzen 3:22

“Wie het slavenjuk draagt, moet zijn meester hoogachten, zodat Gods naam en de leer niet worden bespot.” – Timoteüs 6:1

“Slaven moeten in alles het gezag van hun meester erkennen en het hem naar de zin maken. Ze mogen hem niet tegenspreken of van hem stelen, maar moeten laten zien dat ze volkomen betrouwbaar zijn. Dan verhogen ze in alles wat ze doen het aanzien van de leer van God, onze redder.” – Titus 2:9-10

“Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige.” – 1 Petrus 2:18 


Spreek geen kwaad...

Vorig jaar ontwierp ik een aanplakbiljet voor mijn vriend Ernest Perce, dat de aandacht vestigde op wat de bijbel over slavernij zegt. Het werd aangeplakt in Harrisburg, Pennsylvania. In minder dan 24 uur werd het afgescheurd. Als christenen zo beledigd worden door wat er in hun bijbel staat, moeten zij zich kunnen voorstellen hoe beledigd niet-christenen dan zijn. Maar dat is niet erg waarschijnlijk.

Hier is een foto van die poster:

Nogmaals, hun motivatie en inspanningen om een verschrikkelijke realiteit uit de wereld te helpen, juich ik toe. Maar in aanmerking nemende wat hun bijbel zegt over slavernij, homoseksualiteit en een overvloed aan andere bijbelteksten die zwaar beledigend zijn voor hun medemens, zouden ze eens aan introspectie moeten doen, en een schaar pakken om alle onverdraagzaamheid, haat en discriminatie uit de bijbel knippen. 

Bedenk eens hoe makkelijk het wordt een pamflet bij je te dragen in plaats van een dikke, oude bijbel... 

Zie ook: Video Etienne Vermeersch: "Openbaring" en slavernij 

_____


10 januari, 2013

SATIRE In het hele land is oproer ontstaan nu blijkt dat in de gemeente Den Haag een met subsidie in stand gehouden gebouw dienst doet als religieuze ontmoetingsplek, schrijven Dirk-Jan Hoek en Steven van der Jagt van het satirische weblog de Speld.

Het gebouw is een zogenaamd kerkgebouw, herkenbaar aan een toren en een symmetrisch grondplan. Van oudsher zijn kerkgebouwen bierbrouwerijen, boekhandels, poppodia en supermarkten. Het is onduidelijk wat de beweegreden is van de mensen om hier religieuze bijeenkomsten te organiseren. 

Nederlandse kerkgangers reageren vol verbijstering en ongeloof. Tim van Amerongen (17), scholier uit Amsterdam, gaat wekelijks tweemaal ter kerke. 'Een kerk is een plek om te dansen en in pillen te handelen. Wie denken deze mensen wel niet dat ze zijn om deze gebouwen zo te ontheiligen?'

De organisatie die het gebruik van de kerk heeft opgeëist, karakteriseert zichzelf als christelijk. Het christendom is een aan de islam verwant geloof dat in Nederland een kleine schare aanhangers kent. De groep is zich van geen kwaad bewust. 'Het was een leegstaand pand. Als daar niet voldoende activiteiten plaatsvinden, hebben wij het recht om er gebruik van te maken.'

De gemeente Den Haag rechtvaardigt de subsidie met een historisch onderzoek dat zou hebben uitgewezen dat de betreffende kerk eeuwen terug al dienst deed als religieuze plaats, zoals een moskee die functie heeft voor moslims. Burgemeester van Aartsen:  'Er zijn zelfs aanwijzingen dat heel Nederland haar wortels heeft in een christelijke cultuur. Wij vonden het leuk om op deze manier een stukje geschiedenis te sponsoren.'

Harco ten Dorsselaar, vestigingsmanager van de Lidl in een Doetinchemse kerk, hekelt deze redenering. 'In 1300 was het misschien zo, maar de tijden veranderen. Op basis van een Middeleeuwse gewoonte een gebouw claimen, is natuurlijk het toppunt van een zwaktebod. In een kerk verkoop je sperziebonen, geen stichtelijke praatjes.'

Dirk-Jan Hoek en Steven van der Jagt zijn redacteuren van het satirisch weblog De Speld.

_____

31 december, 2012

Op Al Stafanelli's website http://www.alstefanelli.com/ deze week:

Het fundamentalistisch christendom verlaagt het hele menselijke ras 

“Het humanisme is een filosofie van vreugdevolle dienstbaarheid aan het grotere goed van de hele mensheid, voor de toepassing van nieuwe ideeën van wetenschappelijke vooruitgang ten gunste van allen” – Linus Pauling

Het christendom, vooral in haar meer fundamentele versies, heeft de mensheid in een positie van achteruitgang gesteld. Haar doctrine houdt volgelingen voor dat zij onwaardig zijn in Gods ogen, en eist dat onze levens besteed worden in boetedoening voor alles waarvan de Bijbel ons beschuldigt. De gelovige wordt bestookt met eisen om aan de vreselijkste geboden te gehoorzamen en de doctrine van menselijke opoffering te aanvaarden – en dat is nog maar het topje van een ijsberg die bestaat uit afschuwelijke, gevaarlijke en onoprechte doctrines, overtuigingen en acties. Deze overtuigingen sterken de gelovige niet. Zonder een gezond scepticisme en vaardigheid tot kritisch denken, strompelen gelovigen door een dicht oerwoud van waanbeelden zonder de middelen, kracht of kennis die noodzakelijk zijn om zichzelf los te maken uit het samengegroeide onkruid dat ze gevangen houdt.

De hemel kan wachten...

Het christendom is één van die religies die haar volgelingen voorhoudt dat de waarde van een mensenleven pas in het “hiernamaals” bereikt wordt, en niet in ons bestaan in het hier en nu. Velen van hen strijden voor het ongeboren leven, maar het moment dat het kind in de wereld komt, wordt het zondig en onwaardig. Volgens doctrine kan een persoon niet de gunsten van de christelijke God herwinnen tenzij hij of zij – afhankelijke van de kleur van het geloof – de doctrine van menselijke opoffering aanvaardt, of slechts mag hopen de weegschaal van hetzij een eeuwigheid in de hemel of in de hel in zijn of haar voordeel te doen tippen.

Het blijft een feit dat veel religies een actieve en constante bedreiging voor de beschaving vormen, en de geopenbaarde Abrahamitische geloven vallen onder de slechtste die de mensheid heeft uitgevonden. Ik vind het vermakelijk dat zo veel christelijke fundamentalisten moord en brand schreeuwen over het gevaar van Islamitische fundamentalisten, terwijl ze zich niet beter gedragen en hun interpretatie van de Bijbel net zo ranzig is als de interpretatie van de Koran door radicale moslims.

Voor het menselijk ras is religie hetzelfde als wat de appendix is voor het menselijk lichaam. Vroeger had die een nut, maar nu is het niets meer dan een nadeel, en zelfs iets dat op korte termijn kan doden. Als ongelovigen hebben we de verantwoordelijkheid de aandacht te vestigen op het schandelijk gedrag van sommige gelovigen die schijnen te gedijen op onverdraagzaamheid, haat en discriminatie. Ja, religieus geloof is ferm gevestigd en verschanst, maar dat betekent nog niet dat we moeten zwijgen als de religieuze extremisten allen die niet aan hun zieke en verwrongen overtuigingen conformeren voorstellen als minderwaardige en diep gezonken individuen.

Als vrijdenkers zijn wij het die de sleutel houden tot het toekomstig succes van onze soort; een toekomst die de wetenschap omarmt en zich houdt aan filosofieën die aard-gebonden zijn en bestaat uit ideeën die in de realiteit verwekt worden. De fundamentalistische gelovigen zijn verstrikt in waanbeelden, in de overtuiging bestemd te zijn voor een eeuwigheid in het paradijs – en zijn onverschillig over de planeet en de mensenrechten van ieder die hen in de weg staat.

Ons gevecht tegen hen is er niet een van bewapening, maar van de rede. Zoals ik al vele malen eerder heb gesteld,

“Het collectieve intellect van de mensheid is enkel het resultaat van menselijke onderzoek. Het is door rede en de inspanning van een vrije geest dat we bijgeloof overwinnen, en als er een betere toekomst voor het mensdom is zal die door ons komen, en niet door degenen die zich vastklampen aan de laatste fragmenten van een aftands geloofssysteem.”

Als u zich afvraagt waarom ik soms zo onverdraagzaam ben voor fundamentalistisch religieus geloof, dan komt dat omdat ik me ben gaan realiseren dat religie ons allemaal achteruit doet strompelen, en ik het als mijn verantwoordelijkheid beschouw intellect te cultiveren. Tot dat doel voel ik mij verplicht omdat de religieuzen beweren dat intellect moet worden gewantrouwd, terwijl het geloof in magie en sprookjes niet vertrouwd hoort te worden .

“Mensen werden geboren voor het belang van mensen, opdat zij anderen helpen.” - Cicero

_____


29 december, 2012

Hoe religie en politiek me deden twijfelen aan God

Door Sheri Lawson

   Opgevoed als een Mormoon, heb ik nooit getwijfeld aan het bestaan van God. Er werd mij geleerd dat we een ziel hadden vóór we geboren waren en dat die ziel zou voortbestaan na onze dood – en door alle eeuwigheid heen – omdat God dit zo gepland heeft. Mijn eerste afgescheiden ziel bereikte me toen ik zeventien was, en dit was voor mij niet moeilijk te accepteren omdat dit mij zo geleerd was. Ik twijfelde niet omdat ik diep in mijn hart voelde dat een deel van ons voortleeft nadat ons sterfelijke lichaam tot stof is vergaan, en al mijn twijfels hebben daar geen verandering in gebracht.

Echter, om ergens zo sterk in te geloven vanaf jonge leeftijd inspireert iemand niet tot twijfel of verder onderzoek van iets dat als waarheid geaccepteerd word, simpel op grond van horen zeggen. In feite schijnt het dergelijk onderzoek zelfs te ontmoedigen vanwege de premisse dat als we beginnen te twijfelen, we ons geloof kunnen verliezen, en dat zou het risico met zich meebrengen van verlies van zegening of enig andere beloning in de hemel – en misschien zelfs verlies van onze ziel zelf. Vrees is een sterke motivatie, vooral als die vrees bestaat uit de angst voor een bestraffing die ons bestaan in de eeuwigheid tot een hel zou maken als we van het rechte pad zouden afwijken.

Natuurlijk is het noodzakelijk aan bepaalde regels te gehoorzamen. Hoe zouden we kunnen leven in een samenleving zonder wetten om ons te beschermen? Als we geen stoptekens of verkeerslichten op kruisingen hadden? Hierin zou beslist chaos ontstaan. Stel u eens voor dat er geen wetten zouden zijn die gewelddadige criminele activiteiten zouden verbieden. Dat we gewoon aan onszelf werden overgelaten, en hopen dat niemand ons of onze geliefden kwaad zou doen. We zouden al snel terugkeren tot de dagen van holbewoners, waarin overleving een kwestie van fysieke kracht en de vaardigheid voor de jacht was – hetgeen inderdaad de overleving van de sterksten zou betekenen. Misschien zullen we ooit eens tot het punt evolueren waarop wij allen het allerbeste voor de ander willen, net zoveel als we dat voor onszelf willen. Waarop we niet willen dat anderen lijden alleen om onze zin te krijgen. Helaas denk ik dat we nog ver verwijderd zijn van het bereiken van dit soort welwillendheid op grote schaal – tenminste oordelend naar de huidige gebeurtenissen dichtbij en wereldwijd.

Het ligt voor de hand, tenminste nu nog, dat we voorschriften nodig hebben totdat we zo ver ontwikkeld zijn dat we in alle zaken zelf kunnen oordelen. Maar wat te denken van regels die geen concrete oorzaak en gevolg hebben waarop we kunnen wijzen en zeggen, “Kijk, dat krijg je als men zich niet aan de voorschriften houdt”. Dat is de vraag die zich uiteindelijk bij mij opdrong toen ik ontdekte wat het standpunt van mijn kerk was over het homo-huwelijk. Toen zij begonnen met hun grootschalige aanval op het recht van mijn homo-vrienden en homo-paren in California en de hele natie om wettelijk te kunnen trouwen met de persoon waarvan ze houden, begon ik te twijfelen.

Mijn religie was in frontale botsing met de politiek gekomen, en hierdoor begon mijn zoektocht met het onbevreesd ter discussie stellen van alles dat mij ooit geleerd werd. Logica en gezond verstand leerden me dat het homo-huwelijk op geen enkele wijze het traditionele huwelijk bedreigt, zoals zij zo gepassioneerd beweren. Dus als zij daarover logen, over wat zouden ze dan nog meer gelogen hebben? Wanneer we niet meer bang zijn voor de antwoorden, wordt waarheid zeer belangrijk. Ik ben altijd een zoeker naar waarheid geweest (dat dacht ik tenminste), maar een diep gegrond geloof weerhield me van te diepgaand onderzoek omdat ik bang was voor wat ik mocht vinden. Wat als alles dat mij verteld werd een leugen zou blijken? Wat als Jezus alleen maar een mythe was (of zijn wonderen in ieder geval) en de bijbel geschreven was om de massa’s bang te maken, en dus te laten gehoorzamen? Wat als God niet echt bestaat en ons hele bestaan het resultaat is van het gelukkig toeval van een oerknal?

Plotseling ontdekte ik dat ik precies deze vragen aan het overwegen was. En, nog beter – ik was helemaal niet meer bang voor de antwoorden. Tenslotte, wat de waarheid ook mocht inhouden, zou die niet de manier waarop ik mijn leven leidde veranderen. Ik weet al boven alle twijfel dat er een wet van oorzaak en gevolg bestaat; wat omhoog gaat, moet weer neerkomen; er kan geen licht zonder duisternis zijn, en geen duisternis zonder licht.

Er bestaat een bekend Mormoons geschrift dat zegt, “Er moet een tegenovergestelde voor alle dingen zijn.” Er bestaat ook nog een ander geschrift dat zegt, “Er bestaat een onherroepelijke, in de hemel uitgevaardigde wet voorafgaand aan de fundaties van de wereld waarop alle zegeningen zijn gebaseerd, en als we een zegening van God ontvangen voldoet die aan de wet waarop die is gebaseerd.” In mijn jeugd schenen beide geschriften van grote betekenis. Het eerste overtuigde me van het idee dat alles een doel had – zelfs de duisternis en wat we als het kwaad beschouwen. Ik nam aan dat het betekende dat zonder het tegenovergestelde we nooit de significantie zouden doorgronden van wat het betekent om sterfelijk te zijn. Het nam me langer om het tweede te bevatten. Ik begon me af te vragen waarom ik al het mogelijke had gedaan om een deugdzaam en gehoorzaam leven te leiden, gebaseerd op de voorschriften die mij voorgehouden waren,  maar nog steeds geen financiële welstand kon bereiken.

Ik was opgevoed met het idee dat als ik aan alle regels gehoorzaamde, alles op mijn weg zou komen. Voor mij betekende dat gezondheid, geluk, overvloed, etc. Maar bijna alles bleef moeilijk – vooral alles dat met financiën te maken had. Op een dag begreep ik het plotseling. Ik leidde een spiritueel deugdzaam leven en verwachtte daarvoor een financiële beloning. Het geschrift zegt, zegeningen komen als we de wetten gehoorzamen waarop zegeningen zijn gebaseerd. In andere woorden, spirituele zegeningen komen voort uit het leiden van een spiritueel leven, en financiële zegeningen komen voort uit de wetten van financiële welvaart.

Bidden om geld levert geen geld op. Om rust bidden zou u rust kunnen brengen, maar geld komt gewoonlijk uit het volgen van verscheidene goed vastgestelde stappen, zoals hard werken, verstandig werken, investeren, en af en toe risico nemen; er is grotere inspanning dan alleen geloof vereist. Gewapend met deze nieuwe informatie begon ik mijn financiële situatie te verbeteren. En hoewel ik zelfs nog niet in de buurt van rijkdom  kom, en nog steeds veel financiële problemen ken (hoofdzakelijk omdat ik in South Orange County, CA woon en geen academische graad heb), heb ik binnen drie jaar nadat dit tot mij doordrong mijn jaarlijks inkomen met $ 10.000 vermeerderd.

Nog een ‘aha-erlebnis’ volgde toen ik me realiseerde dat mijn kennis over een leven na de dood niet noodzakelijk een geloof in God vereiste – tenminste niet het soort god waarin ik in mijn jeugd geloofd had. Welke kracht het ook is die ons bezielt – die onze lichamen doet schokken van het lachen, of vocht uit onze traanbuizen over onze wangen doet lopen als we door emotie geraakt worden, hoeft die kracht niet langer toegeschreven te worden aan het denkbeeld dat een superwezen, God genaamd, dat zo wil. En de energie van de zielen die mij vanuit een ander gebied bezochten schijnen zich alleen iets aan te trekken van het idee van liefde, vergeving en aanvaarding. Geen van hen is ooit bang geweest voor een veroordelend wezen dat zij na hun dood ontmoetten.

Plotseling werden de mogelijkheden eindeloos. Misschien is er een god die alles geschapen heeft wat we zien en kennen. Of misschien dat de miraculeuze oerknal resulteerde in een energie die de hele kosmos doordringt en in iedere ziel woont die tot bestaan geboren werd, een energie die nooit verloren kan gaan. Misschien is de waarheid wel zo bizar dat we daar nog nooit aan gedacht hebben, omdat onze sterfelijke geesten niet in staat zijn een dergelijke werkelijkheid te omvatten. Al dat ik zeker weet is dat een deel van ons voortleeft; daar heb ik geen twijfel over. Al deze overwegingen doen geen afbreuk aan mijn verlangen te voldoen aan de regels die ons tot een zachtaardiger en vriendelijker menselijk bestaan leiden. De wet van oorzaak en gevolg heeft me vaak doen inzien dat alles wat we doen als een boemerang naar ons terugkeert – ten goede of ten kwade. Het mag dan niet onmiddellijk duidelijk zijn, maar op een dag zullen we op één of andere wijze betalen voor onze zonden van onvriendelijkheid. En de vriendelijkheid die we anderen tonen zal exponentieel tot ons terugkomen op een wijze die we ons nauwelijks kunnen voorstellen.

Wie had kunnen denken dat  toen ik mijn eerste YouTube video’s maakte om ieders wettelijk recht te steunen om met de persoon te trouwen waar hij of zij van houdt (ongeacht geslacht), en honderden uren besteedde om over dit onderwerp te debatteren met diegenen die me vertelden dat ik naar de hel zou gaan omdat ik geloofde dat homoseksualiteit een karaktertrek was en geen afwijking, of toen ik mijn eerste boek ‘The Spell of Religion and the Battle Over Gay Marriage’ schreef en publiceerde, dat mijn spiritualiteit zou opbloeien door de politiek? Er gebeurt iets opmerkelijks wanneer we zonder vrees beginnen te twijfelen. Een nieuwe wereld van mogelijkheden opent zich voor ons, en we beseffen dat de waarheid bewijsbaar is. Het is niet iets waarop we moeten wachten tot nadat we sterven, of om eindelijk beloond te worden voor onze onwrikbare gehoorzaamheid. Wat voor soort god zou zulke blinde gehoorzaamheid trouwens eisen?

Er zullen natuurlijk altijd mysteries overblijven die zelfs de grootste intellectuelen, goeroes, kosmologen, theoretisch natuurkundigen, pauzen, profeten, religieuze leiders en mystici nog moeten aantonen of zich zelfs maar kunnen beseffen. Maar onze enige manier om de waarheid te ontdekken over die ongelooflijk complexe wereld van energie, is die met open geest te onderzoeken. En soms, zoals in mijn geval, is het raakvlak van politiek met religie de allerbeste manier om de nieuwsgierigheid aan te wakkeren in zelfs de meest vrome geest.

______


27 december, 2012
Nee, het christendom is complexer dan dit, zult u zeggen. Dit is gewoon een karikatuur!
 Toch is het dat niet. De overgrote meerderheid van christenen, de typische christen gelooft waarschijnlijk precies zo.

"Hallo, ik ben God. Ik kan alles doen en weet alles. Ik stel u voortdurend op de proef, hoewel ik van te voren al weet wat u gaat doen. En hoewel ik u geschapen heb en weet wat u gaat doen, zal ik u straffen voor wat u zal doen, hoewel het geheel volgens mijn plan is."

26 december, 2012

Ex-katholieke priester Edward Tarte, nu een atheïst, toont aan wat atheïsten en gelovigen gemeen hebben. De God die gelovigen vereren is moreel inferieur aan zowel hen als ons.

Engelstalig. Zie: 

 http://wp.me/p1gBEp-HC

 

22 december, 2012

Vandaag op "Religion Poisons" een illustratie van religieuze vooruitgang:

18 december, 2012

Hier konden we natuurlijk op wachten. Fundamentalistisch Amerika wijst op de achtergrond en oorzaak van het verschrikkelijke schietdrama op een basisschool.

Deborah Beekma meldt op haar blog "God Discussion":

In zijn “On the Box” programma – bijgenaamd “een bijbelse waarheid zone” – verdiept Ray Comfort van ‘Living Waters Ministry’ zich in de verschrikking en tragedie van de recente schietpartij op Sandy Creek basisschool in Newtown, Connecticut, teneinde zijn kijkers uitleg te kunnen bieden. De reden voor massamoorden en geweld in Amerika, volgens Comfort, is omdat “British redcoats” (vert.: een verwijzing naar de Amerikaanse onafhankelijksstrijd van 1775–1783) “onze natie zijn binnengedrongen en de harten van onze kinderen hebben gestolen”, en daarmee de natie de vrees voor God hebben ontnomen. Deze “redcoats”, zo ging hij verder, zijn evolutie-bioloog Richard Dawkins en wijlen auteur Christopher Hitchens. 

In de video van het programma verklaarde Comfort letterlijk,

"Er gaat iets radicaal verkeerd met onze natie en ik denk dat de Bijbel de oorzaak duidelijk aangeeft. Als een natie hebben we de vrees voor God verloren. En in 1950 werd Amerika een godvrezende natie genoemd. Maar als je tegenwoordig over de vrees voor God praat, ben je een fundamentalistische bijbelfanaat, een bekrompen dweper vol hel en verdoemenis, maar de vrees voor God is het begin van wijsheid, dat is het gewoon, het begin van wijsheid. En iemand die God vreest richt zich op God voor zijn morele begeleiding. Die gaat zomaar niet overspel plegen, die liegt niet, die steelt niet, en die gaat zeker geen mensen doden.

En wat er nu is gebeurd, is dat British redcoats onze natie zijn binnengedrongen en onze jeugd door het hart hebben geschoten. Mensen als Richard Dawkins en Christopher Hitchens, die nu tegenover zijn schepper heeft gestaan, kwamen met hun gladde Engelse accenten en hebben miljoenen van onze jonge mensen ervan overtuigd dat ze niets meer dan primaten zijn. Dat er geen ultiem goed is, geen ultiem kwaad. En als dat een natie overkomt, als zij God gaan haten, dan sterft er iets binnen een natie en dat is wat in Amerika is gebeurd. Als een mens een basisschool kan binnenlopen en mensen neerschieten, inclusief kinderen, en dan zichzelf doodschiet, heeft hij totaal geen vrees voor God."


16 december, 2012

Vandaag op "Religion Poisons":

Paus steunt moord op homo’s

Als de paus in het verleden niet duidelijk genoeg is geweest, maakte hij het gister zeker duidelijk: het is helemaal in orde om homoseksuelen te vermoorden.

Deze week ontving de Speaker van het Oegandese parlement, Rebecca Kadaga, de formele zegen van de paus.

Vorige maand haalde Kadaga wereldwijd het nieuws toen ze het goedkeuren beloofde van de Anti-Homosexuality Act als een “Kerstcadeau voor christenen”. Als deze wet wordt aangenomen wordt het legaal en gerechtvaardigt voor de regering homo’s op te sporen en te executeren enkel op basis van hun seksuele geaardheid.

Dat is het dus. De zegen van de paus voor de vrouw die u wil laten executeren. Duidelijker kan het niet, wel?

Full story via "Dangerous Minds". 


13-12-2012

Op 'Religion Poisons' vandaag: "The Final Solution"


8 december, 2012

Op Al Stefanelli’s weblog “A Voice of Reason in an Unreasonable World” (http://tinyurl.com/bvq23xk) deze maand dit opinie-stuk:

Hoe durft u mij “onwetend” te noemen!

“Onwetendheid wordt vaker vertrouwd dan kennis” – Charles Darwin

   Dus kreeg ik vanmorgen een e-mail van een vrome christen, die me berispte voor het concluderen dat religieuze mensen onwetend zijn. Wel, beste vriend, berisp maar raak, maar dat is wat u bent. Onwetend zijn is niet noodzakelijk een kleinering. Eigenlijk is het een beschrijving voor iemand die zich van iets niet bewust is, om welke reden dan ook. Ja, het wordt vaak in de vorm van ‘onnozelheid’ als belediging gebruikt, en zo gebruik ik het ook vaak. Maar er zijn veel dingen waar ik onwetend over ben, gewoon omdat ik de gewenste informatie niet kreeg of vond om daar iets aan te doen.

Ik weet dat als ik in mijn auto stap en de pook in de D-stand zet, de auto vooruit gaat als ik op het gaspedaal trap. Ik heb niet het flauwste idee waarom dit gebeurt. Over hoe een automatische transmissie werkt ben ik totaal onwetend. Maar we hebben het nu niet over dit soort onwetendheid. We hebben het over: 

Moedwillige onwetendheid...

Als iemand ons iets vertelt, het doet er niet aan toe wat, dan kunnen we een keuze maken. We kunnen het kritiekloos accepteren, of we kunnen ons kritisch vermogen inschakelen.  En natuurlijk zijn sommige dingen zo voor de hand liggend dat ze geen verder onderzoek vereisen.

Religieus geloof, dat spook van kleine geesten, is een goed voorbeeld van evolutionaire psychologie. Informatie, data en statistieken over de evolutie van het religieus geloof van de mens zijn ruim verkrijgbaar uit een verscheidenheid van onafhankelijk van sektarische invloeden staande bronnen, die volgens standaard modellen geverifiëerd zijn. In aanvulling op de evolutionaire psychologie, biedt onderzoek in archeologie, antropologie, biologie en veel andere richtingen een alomvattend begrip over hoe wij, als soort, zo gemakkelijk evolueerden  tot geloof in het bovennatuurlijke.

Om met de door de knapste en helderste geesten verzamelde informatie voor ogen toch nog de solide wetenschap te ontkennen over wie we zijn, waar we vandaan komen, de aspecten van onze planeet, ons zonnestelsel en het universum in het algemeen, is toch wel het toppunt van moedwillige onwetendheid.

Het is die moedwillige onwetendheid die de balans van de menselijke geest ontwricht, een conditie die bekend staat als cognitieve dissonantie. De vaardigheid van onze soort om bijgeloof in stand te houden in weerwil van feiten, en om zo fanatiek beschermend over onze goden te doen, is verreweg het meest schadelijke resultaat van onze psychologische evolutie voor wat onze hang naar het goddelijke betreft. De moedwillige onwetendheid die ontstaat uit religieus geloof is iets dat het proces van kritisch denken verhindert, en is waarschijnlijk het meest schadelijke obstakel voor onze ontwikkeling en evolutie als soort.

Lullige sprookjes...

Er bestaat zoveel makkelijk toeganglijke kennis voor iedereen die voorgehouden werd dat de aarde minder dan tienduizend jaren oud is, dat wanneer je tegen jezelf praat je in werkelijkheid communiceert met een onzichtbaar wezen, dat twee naakte mensen in een tuin in het Midden-Oosten met een voorkeur voor vers fruit er oorzaak van waren dat hij of zij kwaadwillig, smerig en stinkend in deze wereld geboren werd, die kennis moet iedereen in staat stellen zich eindelijk eens te bezinnen en tegen zichzelf te zeggen:

“Onmogelijk! Dit is gewoon mythische lulkoek die holbewoners eeuwen geleden verzonnen toen ze het in hun broek deden voor een onweer of niet begrepen waarom al hun dieren plotseling dood neervielen.”

Ik wil zelfs niet eens beginnen over dat hele gedoe van “menselijke opoffering”. Het is al erg genoeg dat religie verantwoordelijk is voor de enorme hoeveelheid doden en vernietiging in het verleden. Maar ook de mentale schade is verschrikkelijk.

Op achterbakse wijze veroorzaakt religie grote verwarring in de geest, en dat is zo erg omdat juist onze geest dat deel van ons bestaan vormt waardoor onze soort bepaald wordt. Ons vermogen tot redeneren en om feit van fictie te onderscheiden is wat onze soort vooruit helpt. Religieus geloof infecteert slechts onze genenpool met het verzwakken van onze collectieve intelligentie.

Als iemand informatie aangeboden krijgt die gesteund wordt door wetenschappelijk bewijs verkregen uit gecombineerd onderzoek door duizenden gedisciplineerde, hoog opgeleide individuën, en die informatie wordt ingeruild voor een dwaas, antiek bijgeloof dat verzonnen werd door een geitenhoeder met het intellectuele equivalent van dat van de gemiddelde kleuter, hebben we geen andere keus dan die persoon te verbannen tot de kring van mentaal achterlijken. Nee, niet het soort achterlijkheid dat gevolg is van ernstige leermoeilijkheden. Ik gebruik het woord als volgt gedefinieerd:

II. ach’terlijk, bn. en bw. (-er, -st) 1. ten achteren zijnde in lichamelijke of geestelijke ontwikkeling (van pers.: zwakzinnig) of in groei (van dieren, bomen en planten) .....

[Bron: van Dale’s Groot woordenboek der Nederlandse taal.] 

Ik vind het ongelooflijk ironisch dat zo veel christenen verwijzen naar degenen met een geavanceerde kennis - hetzij door academische opleiding dan wel door eigen onderzoek en kritisch denkvermogen - als zouden zij ‘de waarheid van God inruilen voor de leugen’ of zo iets, zoals geschreven in Romeinen 1:25.

Deze individuën zouden er goed aan doen te begrijpen dat zij degenen zijn die de waarheid ruilen voor de moedwillige onwetendheid die hun geloof van hen eist.

Religieus geloof heeft enige positieve aspecten verleend aan ons bestaan, daar kunt u van verzekerd zijn. De realiteit is dat er vele, vele mensen in de wereld bestaan die in een god geloven, maar die de doctrine van georganiseerde religie afwijzen en verkiezen vooruitstrevend te zijn voor wat betreft de grote verscheidenheid aan menselijke ondervinding. Ik ken genoeg progressieve christenen, het zijn prachtige mensen die graag de wetenschap omarmen, voor zichzelf denken en hun eigen keuzes maken uit wat religieuze leiders en andere rechtse idioten van tijd tot tijd uitbraken.

Maar juist door haar ware aard, baart religie ook de onverdraagzaamheid, discriminatie, haat en geweld die nu onze gemeenschap doordringen. En dit komt allemaal door de moedwillige onwetendheid die religie zo schadelijk maakt voor onszelf, onze gemeenschappen en de maatschappij in het algemeen.

Zoals ik al eerder gesteld heb,

“De enorme hoeveelheid kennis die de evoluerende wijsheid van de wetenschappelijke geest vertegenwoordigt, is positief bewijs dat religie niet meer relevant is in de post-moderne wereld. Dagelijks biedt de wetenschappelijke gemeenschap de gelovigen veel redenen om niet meer te geloven dat “god het deed.” Echter ook dagelijks voeden religieuze leiders hun kuddes met opzettelijke onwetendheid door kennis te ontkennen.”

Hoewel ik positief blijf over de groei van de ideologie die als Humanisme bekendstaat en die de positieve aspecten van geloof omarmt zonder de poeha van religieus bijgeloof, blijf ik stil en rustig skeptisch over wat komen gaat.

_____


17 november, 2012

In 'God Discussion ' (www.goddiscussion.com) deze week:

Cenk Uygur verwoordt de mening van atheïsten en agnostici over religie die de moraal dicteert

Naar aanleiding van de dood van een 31-jarige tandarts en aanstaande moeder, die een miskraam had maar een abortus werd geweigerd omdat een hartslag zou zijn waargenomen in haar stervende foetus, is een storm van protesten uitgebroken over het Ierse verbod op abortus. De BBC meldt dat ongeveer 2.000 mensen protesteerden buiten het het Ierse parlement in Dublin, en nog eens 40 protesters zich verzamelden voor de Ierse ambassade in Londen. Honderden vrouwen in Ierland protesteren en eisen een wetswijziging, zo meldt de NBC.

Een meerderheid van mensen in dit politiek-katholieke land gaf in een recente enquete als mening dat abortus gelegaliseerd moet worden om het leven van de moeder te redden, maar de wetten zijn obscuur en de regering is traag om dit onderwerp aan te pakken. De katholieke invloed op de regering is zo sterk in Ierland dat het niet voor 1985 was dat het mensen van over de 18 toegestaan werd condooms te kopen zonder recept, zeiden Cenk Uygur en Ana Kasparian van ‘The Young Turks’. Hoewel de katholieke kerk een machtige stem heeft in de regering van de natie, is er een sterke en stabiele afname in onafhankelijke katholieken die nog de mis bezoeken. 

Uygur barstte daarna uit in een woedende tirade over religie, uitdrukking gevend aan een standpunt dat veel ongelovigen en, tot bepaalde hoogte “onkerkelijke maar spirituele”, mensen delen. Waarschijnlijk verklaart dit ten dele waarom een groeiend aantal mensen niets met religie te maken wil hebben.

(Noot van de vertaler: In zijn oprechte en terechte woede over dit christelijk geïnspireerde en onbestraft gebleven misdrijf gebruikte de presentator ongebruikelijk stevige taal!):

“Ik vind dat religieuze fundamentalisten die zo extreem ver gaan de meest immorele mensen in de wereld zijn. Dus het is niet een kwestie van “Och kom, religie, dat is moraliteit, of, ze zijn hetzelfde als ieder ander.” Nee, nee, nee! Ze zijn niet hetzelfde als ieder ander! Wanneer je stomme wetten die nergens op slaan en die zelfs niet in je Bijbel staan – er staat nergens in de Bijbel dat je geen abortus mag hebben – en je past die dan toe op iedereen of ze nu in jouw religie zijn of niet in jouw religie zijn, of ze het er mee eens zijn of niet, en als daardoor dan mensen sterven, is dat zo’n immorele handeling als maar mogelijk is.

  En waarom? Omdat nee, nee, nee – een keizer, Constantijn, maakte 1600 jaar geleden een politiek document waarvan hij zei dat Jezus of Jezus’ vrienden 400 jaar eerder dat gezegd konden hebben – dat is zo stom! Hoe durven jullie? Hoe durven jullie haar zo laten sterven?

En nu hebben we die Neandertalers in Amerika die ons terug willen voeren naar de middeleeuwen, met duizenden van die wetsvoorstellen over het hele land, proberend om reproductieve rechten in te perken. Ik kan niet geloven dat we deze discussies voeren, en in veel staten winnen ze.

Man, ik ben de religie van die mensen zo zat. Ik ben het zo zat! En het gaat maar door, nee, je moet mijn religie doen, je moet mijn religie doen – sodemieter op. Waarom moet ik jullie religie doen? Dat doe ik niet. Ik geloof niet in jullie religie. Die geloof ik niet, krijg dat nou eens in je stomme hersens.

Het kan me geen barst schelen. Het maakt me niet uit of het fundamentalistisch christendom, fundamentalistische Islam, of fundamentalistisch wat dan ook is – het is voodoo. Het kan me geen barst schelen! Jullie gaan niet mijn leven bepalen met je achterlijke geloven.

Als jullie met logica en rationaliteit kunnen komen en we daarover kunnen praten, zo van luister, hier is een redelijke basis voor die wet, OK, goed. Maar als je bij mij komt, zeggend mijn hemelgod, denk ik, zei tegen een verdomde braambos, en praatte met verdomde Mozes, en zei toen, wel, als er een zaadje in je lichaam is .... en dat toen een achterlijke paus dat 1500 jaar geleden interpreteerde als betekenend misschien moet je dit of dat niet doen, en daarom laat ik je vrouw sterven, barst dan! Fundamentalistisch gelul!” 

_____


6 november, 2012

   In het novembernummer van “De Vrijdenker” een verslag van de benoeming van biochemicus en emeritus hoogleraar Piet Borst tot Vrijdenker van het jaar 2012. Bij de lezers van NRC is Piet Borst vooral bekend om zijn columns waarin hij – als lid van de Vereniging tegen Kwakzalverij - alternatieve geneeswijzen, homeopathie en andere kwakzalverijen aan de kaak stelt. In zijn dankwoord ging Piet Borst uiteraard ook in op de overeenkomst met religie van deze praktijken. De volledige tekst hiervan, samen met veel andere voor atheïsten interessante artikelen en meningen is gepubliceerd in bovengenoemd tijdschrift. Voor een abonnement, los nummer of lidmaatschap, zie www.devrijegedachte.nl. Warm aanbevolen! 

Hieronder een paar fragmenten uit zijn dankwoord: 

“....................................”

“Ter zake. Ik zou beginnen met mijn bekering tot het atheïsme. Die heeft nooit plaats gevonden en dat is eigenlijk ongepast voor een Vrijdenker van het jaar. Voor mij is een Vrijdenker toch iemand die zich zelf heeft vrijgedacht; die zich aan de haren uit het religieuze moeras heeft getrokken, zoals Maarten ’t Hart. Ik kom daarentegen uit een diep ongelovig gezin en mijn familie is al in de 19de eeuw van God los geraakt. Atheïsme was bij ons thuis vanzelfsprekend. Ik ben het levend bewijs dat geloof in een god  niet het onafwendbaar lot is van ieder mens. Ik herinner mij (maar ik heb het niet nagetrokken) dat ik bij Menno ter Braak las hoe hij als atheïst opkeek naar de sterrenhemel en door twijfel overvallen werd. Zou er toch niet “iets” zijn? Ik las het en begreep het niet. Ik kijk geregeld naar de sterren en heb nooit de geringste aanvechting gehad om in “iets” te geloven. Dat de mens van nature tot ietsisme gedoemd is, lijkt mij een onhoudbaar standpunt. In mijn grote familie van atheïstisch opgevoede kinderen is ook nooit iemand alsnog afgeslagen naar de kerk. Godsdienst hoeft echt niet. Het zit niet in onze genen, het is een aangeleerde slechte gewoonte uit een verleden tijd, waarin wij als mensen nog weinig begrepen van de wereld, zo weinig dat goden en geesten van voorouders de meest plausibele verklaring waren. 

Iedere atheïst gaat door een aantal fasen en dat geldt ook voor iemand die als atheïst in de wieg is gelegd. Het begint met strijd, het weerleggen van religie. Ik heb daar vrolijk aan mee gedaan, eerst als redacteur van het studentenblad Propria Cures en later een enkele keer als columnist. Het is bevredigend werk dat religion bashing. Waarom godsdienst fout is, waarom de bijbel vol tegenstrijdige zogenaamde feiten staat, waarom het opvallend is dat die door god ingefluisterde teksten nooit iets bevatten dat simpele nomaden in het Midden-Oosten niet wisten. Simpele dingen als dat Australië en Amerika bestaan. Of een zinnetje over de basen in ons DNA, A, T, G en C. En dat het DNA van parasieten, zoals trypanosomen, de rare base J bevat. Wij hebben die base twintig jaar geleden ontdekt. Had base J in de bijbel gestaan, dan hadden wij ons veel moeite kunnen besparen. Strijd dus tegen al die onzin die mensen geloven, tegen al die wonderen waar de RK kerk mee pronkt, de wonderen van gisteren, want vandaag past de kerk wel op met het claimen van toetsbare en weerlegbare mirakels.”

“...........................................................”

“De strijd tussen kerk en wetenschap is een lange geschiedenis van landjepik, begonnen met de kerk op de high ground. De kerk wist alles van hemel en aarde, kennis gebaseerd op solide goddelijke openbaring. De wetenschap bevond zich in de periferie in een moeras van bijgeloof en primitieve methoden. De wetenschap heeft zich aan dit moeras ontworsteld en is systematisch land aan de kerk gaan ontfutselen. Dat proces is onstuitbaar gebleken. Ik weet het, bijgeloof tiert nog welig, zeker in Amerika, maar onder de leden van de Amerikaanse National Academy of Sciences is er toch praktisch niemand meer die gelooft in een interventiegod die echt iets bijdraagt. Meer dan 90% van de NAS-leden is atheïst.

Ook in de afgelopen 20 jaar heeft de wetenschap nog belangrijke stukken land gewonnen op de kerk. Denk aan het neurologisch onderzoek naar religieuze ervaringen, dat de dringende goddelijke boodschappen heeft ondergebracht bij de epilepsie.”

“.................................................”

“Ik besef dat ik in dit lange dankwoord nog maar weinig over de kwakzalverij heb gezegd. Er zijn uiteraard gelijkenissen tussen religie en kwakzalverij. Beide berusten op een sterk en irrationeel geloof, waar mensen moeilijk van zijn af te brengen. Ook het geloof in alternatief wordt soms al geïnstalleerd in de opvoeding, zoals in antroposofische gezinnen. Dan is het geloof in alternatief moeilijk kwijt te raken, zolang iemand zijn antroposofische beginselen niet achter zich heeft gelaten. Geloof en alternatief profiteren ook beide van de natuurlijke loop  der dingen: als ik mijn regendansen maar strikt volgens voorgeschreven ritueel blijf uitvoeren, komt die regen heus wel, zeker in Nederland. Als ik die homeopathische druppels maar trouw blijf innemen, gaat mijn verkoudheid zeker een keer over. Zowel geloof als alternatief zijn veelkoppige monsters, waar altijd weer nieuwe koppen aangroeien, die afgehakt moeten worden. Zowel bij geloof als alternatief is er ook een kaste van priesterprofiteurs, die bijgeloof actief in stand houdt. Zonder bestrijding groeit het bijgeloof. Er zijn echter ook verschillen tussen geloof en alternatief. Alternatief is een geloof dat meestal op latere leeftijd wordt verworven. Het is daarom minder hardnekkig dan religie, die met de paplepel wordt ingegoten.”

“................................................”

“Dit lijkt mij voldoende over de strijd tegen religie en kwakzalverij. Nu dan de vraag naar het waarom? Waarom geloven mensen al die onzin? Wat maakt ons zo vatbaar voor bijgeloof? Hoe is het mogelijk dat een succesvolle, intelligente Amerikaan als Mitt Romney, presidentskandidaat, lid is van de mormoonse kerk, een christelijke sekte met een volstrekt absurde oorsprong? Iedereen kan nalezen hoe de primitieve maar charismatische oplichter Joseph Smith de mormonensekte heeft opgezet. Hoe kan een man als Mitt Romney deze absurde oplichterij aanhangen, als hem dat ook diskwalificeert als president bij veel orthodox protestante gelovigen?

“Now you are talking business,” zou mijn vrouw zeggen. Houd op met uit te leggen dat geloof bijgeloof is, dat weet ieder zinnig mens en zeker vrijdenkers. Maar waarom doen mensen dat? Waarom moeten wij ons half uitkleden voor we in een vliegtuig gaan – met alle irritatie en vertraging van dien – omdat die gelovige gekken denken dat een niet bestaande allah klaarstaat om hen een plek in het paradijs aan te bieden als ze je vliegtuig opblazen? Ik merk terzijde op dat die maagden die een opgeblazen terrorist in het paradijs wachten op een vertaalfout schijnen te berusten. Die maagden moeten rozijnen zijn. Je zult maar moslimterrorist zijn, je bom af laten gaan en op rozijnen worden getrakteerd.

Serieus nu. Religie is één van de meest destructieve en onverzoenlijke krachten in onze wereld en het is daarom een legitieme en urgente vraag wat mensen brengt tot die gevaarlijke onzin. De grove en opportunistische wijze waarop Joseph Smith zijn racistische openbaringen bij elkaar heeft gefantaseerd is goed gedocumenteerd en voor iedereen na te lezen. Hoe kan Mitt Romney deze charlatan volgen? Dit lijkt mij voor een vrijdenkersclub één van de meest prangende vragen. Waar komt het vandaan, die godsdienst? Wat is de pathogenese?

In de geneeskunde is pathogenese van een ziekte cruciaal. Zolang je niet weet hoe het komt, blijft je therapie vaak symptoombestrijding. Zodra je de pathogenese van een ziekte begrijpt, ontstaan er mogelijkheden voor preventie en meer doelgerichte, causale therapie. En dat geldt hopelijk ook voor bijgeloof.”

“...........................................”

“Als tsunami’s vanzelfsprekend verklaard worden door langs elkaar schurende aardschollen en bliksem als elektrische ontlading dan blijkt het mee te vallen met onze onbedwingbare neiging tot religie. Ik denk dat mijn optimistische ouders uiteindelijk gelijk gaan krijgen: we zulle eindigen in een maatschappij zonder godsdienst. Het gaat alleen langer duren dan zij dachten en hoopten.”

___


25 oktober, 2012

Op zijn website http://alstefanelli.wordpress.com publiceert auteur en journalist Al Stefanelli een uittreksel uit zijn boek Free Thoughts –  A Collection Of Essays By An American Atheist” onder de prikkelende titel:

De Bijbel bewijst dat de christelijke God niet bestaat

   Eén van de meest gestelde vragen die aan atheïsten wordt gesteld is te bewijzen dat God niet bestaat. Dit wordt “Het negatief bewijs” genoemd, en is één van de moeilijkste kwesties om aan te pakken. Niet vanwege de vooronderstelling zelf, maar omdat christenen die deze vraag stellen de scherpzinnigheid missen om het uiterst ridicule van hun vraag te bevatten. Bestaan onzichtbare roze eenhoorns gewoon omdat het onmogelijk bleek hun niet-bestaan te bewijzen? Het is duidelijk dat deze mensen het concept van de bewijslast niet doorgronden.

De bewijslast...

   De last van bewijs rust altijd bij de persoon die de bewering maakt, en buitengewone beweringen vereisen buitengewoon bewijs. Als iemand mij vertelt dat God bestaat, vraag ik diegene om het te bewijzen met echt, empirisch bewijs. Maar toch blijven zij ons vragen te bewijzen dat God niet bestaat. Wat zij eigenlijk echt vragen is te bewijzen dat hun God niet bestaat, want zelf hebben zij de goden van alle andere religies, nu en in het verleden, al als vals afgewezen. Blijkbaar hebben ze het hele concept van “pot verwijt ketel” niet doorzien.

Dus, laten we eens rationeel  redenerend onderzoeken waarom het concept van de christelijke God vanuit het bijbelse standpunt niet kan bestaan.

De juxtapositie...

   Volgens het christendom bestaat hun God, en is hij perfect. Daarom kan een imperfecte God niet bestaan. Dus, als we kunnen bewijzen dat hun God niet perfect is, dan kunnen we hiermee bewijzen dat hij niet bestaat. Hiermee stort het hele kaartenhuis dat het christendom is, in elkaar. Hoe kunnen we dit doen? Met gemak, daar de christenen ons zelf het middel daartoe verschaffen in de vorm van hun ondoorgrondelijke, meerduidige, met vergissingen beladen, geïnterpoleerde, inconsistente verzameling van antieke geschriften die zij de “Bijbel” noemen.

Het christelijke doctrine stelt dat de “schepping” volmaakt was omdat die werd vormgegeven door een “perfecte” god, en dat bleef zo totdat de “zondeval” plaatsvond in de Tuin van Eden. 

Dit roept de vraag op waarom God in de eerste plaats de behoefte voelde om iets te gaan scheppen. De behoefte om te scheppen ontstaat uit het besef dat er geen balans is tussen wat bestaat, en wat hoort te bestaan. Dus, wat verstoorde Gods perfectie en dwong hem te scheppen?

Als God verondersteld wordt perfect te zijn, dan zou hij compleet zijn en niets meer nodig hebben. Conventionele christelijke “expertise” stelt dat God ons schiep omdat hij verering door ons wenste. Wel, een wens ontstaat uit een behoefte, en behoefte impliceert een gebrek, en een gebrek impliceert imperfectie. Dit is waar het bestaan van de christelijke God onmogelijk wordt, omdat perfectie niet kan bestaan zolang er behoefte, gebrek of verlangen bestaat. Een God die perfect is doet niets behalve bestaan, en daarom is een God die iets schept niet perfect.

We weten natuurlijk dat een favoriet antwoord van christenen is dat “Gods wegen ondoorgrondelijk zijn”, hetgeen niet slechts het toppunt van onbenul vormt, maar zo’n uitgesproken gebrek aan rationaliteit toont dat men niet anders kan dan het hoofd in ongeloof te schudden. Kort samengevat komt het er op neer dat een beweerde perfecte God een perfect universum schiep dat imperfect werd gemaakt door zijn schepping van mensen. Hieruit volgt dat de uiteindelijke bron van imperfectie God zelf is.

Een imperfecte mensheid kan daarom alleen door een imperfecte God geschapen zijn en het christendom kent geen imperfecte God, waaruit volgt dat God niet kan bestaan. Hij is logische denkfout op zich.

De paradox…

   Dit is een paradox van monumentale proporties voor christenen, en heeft een overvloed aan christelijke colleges, universiteiten en denkgroepen in het leven geroepen met als enig doel te pogen de cognitieve dissonantie te elimineren die onlosmakelijk met het christendom verbonden is. Het beste waar zij met kunnen aan komen is het concept van de “vrije wil”, dat in wezen zegt dat menselijke imperfectie slechts een bijproduct is van onze hoedanigheid als vrije, moreel handelende personen.

Dit is allemaal heel aardig, maar het concept was vanaf het begin tot mislukking gedoemd. Volgens de christelijke theologie gebruikten de fictieve figuren Adam en Eva hun vrije wil om het kwaad te kiezen, hetgeen dus een ontwerpfout is. Als we in “intelligent design” moeten geloven, dan maakt het scheppen van iets dat niet deugt God helemaal niet intelligent. Het was deze tekortkoming in Gods ontwerp die verantwoordelijk was voor de introductie van imperfectie in een voorheen perfect universum. Alweer een bewijs van imperfectie, en daarmee nog een bewijs dat God niet bestaat. En om het nog erger te maken, God wist dat Adam en Eva alles totaal gingen verpesten voor de rest van het mensdom en deed daar niets aan, ondanks het horen van de jammerkreten van de verdoemden. Nee, deze perfecte, met ieder meelevende, van ieder houdende God ging gewoon door met zijn plannen, wetende dat miljarden mensen uiteindelijk voor eeuwig tot de hel verdoemd zouden zijn.

Niets schreeuwt harder om medeleven dan eeuwig lijden voor tijdelijke zonden... 

Natuurlijk is eeuwige verdoemenis te vermijden zolang men Jezus als Heer en Verlosser aanvaardt. Die verlossing is echter alleen noodzakelijk omdat het probleem van zonde in de eerste plaats door God werd veroorzaakt. De noodzaak voor verlossing is onverenigbaar met een perfecte God, omdat een perfect rechtvaardige God geen oneindige straffen zou uitdelen voor eindige zonden. Het feit dat het beste dat God kon doen een menselijk offer was als oplossing voor zijn gebrekkig geschapen mensheid is verder bewijs dat hij imperfect is, en daarom niet bestaat.

Wat we hier hebben is een gebrek aan communicatie...

   Nog een bewijs dat God niet perfect is, is zijn keuze van communicatie met zijn imperfecte schepping – door middel van de Bijbel. Het vermijden van eeuwigdurende bestraffing door in Jezus te geloven is prachtig zolang je toegang hebt tot een bijbel. Er zijn echter miljarden mensen in het verleden, heden en toekomst in afgelegen gebieden over de hele planeet die nog nooit van Jezus of zijn “evangelie van verlossing” hebben gehoord of dat ooit zullen doen. Volgens christelijke theologie zijn al deze mensen gedoemd tot eeuwige bestraffing – ongeacht hun grootmoedigheid, zachtaardigheid, moraal, ethiek of opstelling – omdat ze Jezus niet geaccepteerd hebben als hun persoonlijke Heer en Verlosser. Zonder toegang tot de Bijbel, worden ze bestraft voor een misdaad waarvan ze geen idee hadden dat die bestond. Een God die de mens beoordeelt op grond van zijn geloof in plaats van op zijn acties is imperfect, en bestaat daarom niet.

Dus, hoe bestrijdt God het probleem van de schaarste aan bijbels in iedere taal die de mensheid kent en de gelijke schaarste aan christelijke boekhandels in de Amazone jungle en andere afgelegen plaatsen waar ze zelfs geen Starbuck’s hebben? Reislust! Ja, het zijn de reislustigen die het evangelie van het goede nieuws van Jezus Christus over de wereld verspreiden, of niet? En wie zijn deze reislustigen?

Niemand minder dan een van de meest destructieve mensengroepen die ooit het oppervlak der aarde bewandelden. Missionarissen. Zij hebben hele culturen vernietigd en hele landen gestolen van hun oorspronkelijke bewoners. Als u mij niet gelooft, vraag het elke “native American” (vert. “Indiaan”). Missionarissen geloven dat het hun taak is om het “Woord Gods” te brengen aan iedere primitieve stam, primitief hier betekenend iedereen die niet hetzelfde gelooft als zij. Het probleem is dat net zoals de imperfecte christelijke God, de Bijbel ook imperfect is.

Het is een logisch onontwarbare samensmelting van boeken die zoveel fouten, tegenstrijdigheden, misleidingen en onwetendheid bevatten, alle logica te buiten gaand, dat het verbazingwekkend is dat zelfs maar iemand die ooit serieus neemt. Het is een povere poging  tot het veronderstelde perfecte woord van God. Het feit dat geen twee personen het ooit eens zullen worden over wat de Bijbel in zijn geheel zegt, is geen aanbeveling. Een imperfecte God die zijn imperfecte wil in een imperfect boek openbaart is alweer een bewijs dat God niet bestaat.

Nog een ander interessant punt om op te merken is dat volgens het christendom, God al de emoties van een menselijk wezen kan ervaren. Wat zij over het hoofd zien is dat emoties een reactie zijn op iets dat voorheen onbekend was. Een perfecte God die alwetend is kan nergens onwetend over zijn. Niets kan voor hem verborgen blijven en niets kan hem geopenbaard worden, daarom kan er geen aanleiding zijn om emotioneel te reageren. Dan zou hij niet alwetend zijn. Alweer een punt van overweging waarom God niet kan bestaan.

Gemeenschappelijke waanbeelden bestaan...

   Toch blijven meer dan twee miljard mensen nog steeds koppig volhouden dat er een God bestaat die ons constant in de gaten houdt, hetgeen ze toch op zijn minst een beetje ongemakkelijk moet doen voelen. Ziet hij ons ook als we naar het toilet gaan? Ziet hij ons ook seks bedrijven? Masturberen? In onze neus peuteren? Ons achterwerk krabben? Luistert hij mee in onze telefoongesprekken? Leest hij onze email? God is overal? God woont in ons? Penetreert hij ons soms? Alsjeblieft, wanneer zullen mensen zich realiseren hoe onlogisch en onredelijk dat hele God ding is, en het punt in hun leven bereiken waarop ze eindelijk beseffen dat er geen God bestaat?

Godheden werden in de dageraad van tijd uitgevonden en bleven door onze geschiedenis heen stand houden om te verklaren wat onverklaarbaar was in de vroege jaren van onze ontwikkeling. De culminatie van menselijke kennis en intelligentie heeft nu veel vragen waarop de antwoorden nog tot voor kort onbekend waren, met zekerheid beantwoord. We hoeven niet langer te vertrouwen op antiek bijgeloof om klimaatpatronen, genetica, biologie en andere vragen over het leven te verklaren. We hoeven geen offerandes meer te brengen, of een leven van lichtgelovige onderdanigheid te leiden om het een boze God naar de zin te maken zodat hij onze oogsten kan doen groeien, of om ziektes op afstand te houden of welke ook van de vele andere bijgeloven.

Het is tijd daar overheen te groeien...

Het concept van God is van voorbije tijden en niet langer nodig. Mensen zijn uitstekend zelfstandig in staat tot moreel gedrag, onbaatzuchtige acties, innerlijke vrede en geluk. We kunnen een keuze maken. We kunnen kiezen wat juist is ongeacht wat religie ons zegt, of we kunnen doen wat religie zegt, ongeacht of het juist is. Het eerste is een keus die onze soort toestaat te evolueren. Het laatste kan slechts tot onze uitroeiing leiden.


3 oktober, 2012

'Geloofsovertuiging is ook maar een mening'

Een interessant opiniestuk van Martin Slagter, docent Nederlands, journalistiek en filosofie, in de Volkskrant vandaag:

OPINIE Zelfs veel niet-gelovigen menen dat religie van een hogere orde is dan een seculiere opvatting. Dat maakt de verontwaardiging over de protesten tegen de anti-islamfilm Innocense of Muslims wat hypocriet, vindt Martin Slagter.

Het begint een bekend patroon te worden: in het Westen wordt, al dan niet opzettelijk, de islam 'beledigd', waarna in de Arabische wereld duizenden moslims de straat op gaan. Er worden Amerikaanse vlaggen verbrand, men scandeert anti-Westerse leuzen, er vallen doden en gewonden.

Recent waren er de gewelddadige protesten rond de film Innocence of Muslims. Daarbij kwamen onder anderen de Amerikaanse ambassadeur van Libië en drie van zijn medewerkers om het leven. Eerder waren er de Mohammed-cartoons in de Deense krant Jyllands Posten, de voorgenomen koranverbranding door de Amerikaanse dominee Terry Jones en de abusievelijke verbranding van korans op de Amerikaanse luchtmachtbasis Bagram. Het wachten is op de volgende 'belediging'. 

Verschillende columnisten en commentatoren wijzen erop dat men in de Arabische wereld zelf veel verder gaat in het bespotten en beledigen van andere religies. Er circuleert daar een eindeloze stroom aan antisemitische filmpjes, televisieprogramma's, boeken en artikelen met de grofste beledigingen aan het adres van joden en christenen. Dat is waar, maar toch is deze 'jij-bak' geen adequate reactie van het Westen op het geweld in de Arabische wereld. Die reactie zou moeten bestaan uit het principieel ter discussie stellen van de geprivilegieerde status die godsdienst ook in de westerse wereld nog steeds heeft.

Ook geseculariseerde mensen lijken vaak nog te denken dat religieuze overtuigingen meer 'respect' verdienen dan andere opvattingen. Zo zijn bijvoorbeeld op vrijwel alle Nederlandse middelbare scholen petjes en baseballcaps verboden, maar mogen moslimmeisjes wel een hoofddoek dragen. Deze 'ongelijke behandeling' van jongens en meisjes in het Nederlandse onderwijs kan alleen verklaard worden uit een neiging om  religieuze overtuigingen met meer respect te behandelen dan seculiere opvattingen. Het verlangen van moslimmeisjes om op school een hoofddoek te dragen zou 'dieper gaan' en daardoor meer legitimiteit bezitten dan het verlangen van identiteitszoekende maar 'ongelovige' jongens om een baseballcap te dragen. Maar een seculiere overheid ontbreekt het aan een criterium om tussen deze verlangens onderscheid te maken: vanuit een neutraal-rationeel standpunt is een (religieuze) geloofsovertuiging niet respectabeler dan een seculiere mening. 

In het debat met de Arabische wereld en de islam moet het Westen zich consequent op het standpunt stellen dat een religieuze overtuiging niets anders dan een mening is. Er is geen principieel verschil tussen het geloof enerzijds en de overtuiging van de 'ietsist' of atheïst anderzijds. Voor Nederland betekent dit dat artikel 6 over de vrijheid van godsdienst uit de Grondwet geschrapt kan worden. Dit artikel plaatst de mening van religieus-gelovigen ten onrechte in een uitzonderingspositie. We hebben genoeg aan artikel 7, dat de vrijheid van meningsuiting garandeert.

Als we dan toch aan het schrappen zijn, kunnen we in één moeite door artikel 147 en 147a van het Wetboek van Strafrecht afschaffen. Ook dit wetsartikel, waarin 'smalende godslastering' strafbaar wordt gesteld (gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie), plaatst religieus geloof onnodig in een uitzonderingspositie. Bovendien is godslastering een intentionele taalhandeling. Ik kan me alleen schuldig maken aan belastering of belediging als ik de bedoeling heb dat te doen. Iemand die niet in een god gelooft, kan logischerwijs ook niet de bedoeling hebben die god te beledigen. Met andere woorden: het begrip 'godslastering' vooronderstelt het geloof in het bestaan van de belasterde god. Een volwassene kan toch ook Sinterklaas niet 'belasteren'? Dat kunnen alleen kinderen die in zijn bestaan geloven. 

Alleen een consequent uitgedragen verlicht westers standpunt inzake religie en godsdienstigheid zal de gewelddadige protesten tegen 'belediging' van de islam op termijn doen afnemen.


2 september, 2012

Pompeuze Rooms-katholieke kerk heeft haar ‘uiterste houdbaarheid’ met 200 jaar overschreden

Door Barry Duke in “The Freethinker

   Dat was de mening van de vroegere aartsbisschop van Milaan en paus-candidaat Kardinaal Carlo Maria Martini die vrijdag overleed. In een laatste interview gepubliceerd in de Italiaanse Corriere della Sera voordat hij tot glorie bevorderd werd, zei Martini dat de katholieke kerk:

Al tweehonderd jaren niet meer van deze tijd is. Onze cultuur is verouderd, onze kerken zijn groot en leeg en de kerkelijke bureaucratie groeit, onze rituelen en soutanes zijn pompeus.

Volgens dit rapport voegde Martini, vroeger de favoriet van Vaticaanse progressieven om paus Johannes Paulus II op te volgen en een prominente stem in de Kerk tot aan zijn dood op 85-jarige leeftijd, daaraan toe:

De Kerk moet zijn vergissingen toegeven en een radicale verandering beginnen, beginnend bij de paus en de bisschoppen. De pedofilieschandalen verplichten ons een reis van transformatie te ondernemen. 

Martini, beroemd om zijn commentaar dat het gebruik van condooms in bepaalde gevallen acceptabel zou kunnen zijn, zei tegen zijn interviewers dat de kerk open zou moeten staan voor nieuwe soorten gezinnen, of riskeren haar kudde te verliezen.

Een vrouw die door haar echtgenoot verlaten wordt kan een nieuwe metgezel vinden om voor haar en haar kinderen te zorgen. Een tweede liefde kan slagen. Als tegen dit gezin gediscrimineerd wordt, wordt niet alleen de moeder afgesneden, maar ook haar kinderen.

Op deze wijze “verliest de Kerk de toekomstige generatie”, zei Martini tijdens het interview, verleend twee weken voor hij stierf. Het Vaticaan verzet zich tegen echtscheiding en verbiedt voorbehoedsmiddelen ten gunste van trouw binnen het huwelijk en onthouding daarbuiten.

Als liberale stem binnen de kerk, werd Martini’s kans om de volgende paus te worden aangetast toen hij vertelde dat hij aan een zeldzame vorm van Parkinson leed, en in 2002 trok hij zich terug.

In plaats daarvan werd paus Johannes Paulus II opgevolgd door paus Ratzinger, een held van de katholieke conservatieven die bekend staat als “Gods Rottweiler” vanwege zijn rigide standpunten over theologische kwesties.

Martini’s laatste boodschap aan de paus was om zonder uitstel met de hervorming van katholieke Kerk te beginnen.


31 augustus, 2012

Jesus for President!

Op Deborah Beeksma's site "God Discussion" vindt men talrijke voorbeelden van de verwoestende religieuze invloed op het denken van veel Amerikanen. Hieronder een  sprekend voorbeeld:

   Christelijke “bemiddelaars” zijn van plan een tent op te zetten op de White House Ellipse voor een 40-dags non-stop gebed. Dit evenement begint op 25 september.

   De gebedsgroep schrijft op de website van “David’s Tent”:

   We zoeken teams van vereerders uit alle 50 staten om samen te komen en in verering voor te gaan vanaf een Oval Altar bij het Oval Office. Een veertig dagen lange 24-uurs aanbidding vanaf een podium op het White House Ellipse! Als Amerika ooit een Verlosser nodig had, dan is het nu. Amerika’s verlichte positie onder de naties loopt het risico verloren te gaan. Velen zijn reeds tot de onvermijdelijke conclusie gekomen dat geen mens die tot het presidentschap wordt verkozen Amerika nog kan redden. We hebben Jezus nodig. We hebben de macht van Zijn Aanwezigheid en Geest van Openbaring nodig in het Witte Huis, Washington DC en in heel Amerika.

We realiseren ons dat Amerika in een wanhopige positie verkeert, maar zijn niet zonder hoop. We geloven dat God ons als natie opgeroepen heeft om de huifkarren in een cirkel op te stellen bij het Witte Huis en een altaar van verering op te bouwen als bemiddeling voor Amerika.

“We verwachten erg veel van deze tijd in David’s Tent,” zegt de directeur van het Washington House of Prayer, Jason Hershey. “Nog voordat Amerika naar de stembus gaat om te kiezen voor het leiderschap van dit land, willen we eerst Jezus op de troon zetten in onze continue aanbidding voor veertig dagen. Jezus is de Koning der koningen en Heer der heren. Zoals koning David heeft ingesteld, zal aanbidding het naast tot de regeringszetel zijn.”

   De leden van de Raad van Advies tellen onder andere “profeten” en “apostelen” van de New Apostolic Reformation, zoals John en Jolene Hamill van de Lamplighter Ministeries die betrokken waren bij de 40 Days Over DC (District of Christ) gebedsrally, en Cindy Jacobs van Generals International die onder andere beweerde dat ze de doden kan doen herrijzen en “profeteerde” dat de doden in Detroit zullen herrijzen. Verder beweerde zij dat de Affordable Care Act implantatie van RFID chips vereiste, en gaf ze de schuld van de vogel- en vissterfte in Beebe, Arkansas aan de gelijke rechten voor homoseksuelen.


25 augustus, 2012

Vandaag in de Volkskrant:

Predikant verzorgt uitvaart van zijn slachtoffer

   De politie in Costa Rica heeft gisteren een predikant gearresteerd, terwijl hij de uitvaartdienst van zijn slachtoffer leidde. De man wordt ervan verdacht dat hij de 45-jarige Irene Carranza Zúniga heeft gewurgd. Dat meldt de Costaricaanse krant La Nación.

Het lichaam van de vrouw werd woensdag in de buurt van een rivier gevonden. De predikant van een kleine protestantse gemeente in de provincie Alajuela zou een verhouding met de vrouw hebben gehad. De actie van de politie leidde tot ontsteltenis bij de gelovigen in de kerk. Sommige vielen flauw en andere begonnen te huilen en te gillen. Na zijn arrestatie zette een andere predikant de rouwdienst voort.


14 juli, 2012

In de Leeuwarder Courant van vandaag:

Voor gereformeerden was AOW ‘zondige wet’

Ruim een halve eeuw na invoering van de AOW in 1957 gaat de pensioenleeftijd voor het eerst omhoog. Vijftig jaar geleden verzetten de gereformeerden zich tegen deze in hun ogen ‘zondige’ ouderenwet.

Geestelijk vader van de wet, Willem Drees, voorzag destijds al dat de pensioenleeftijd ooit omhoog moest. Na jaren van praten en onderhandelen, is die stap nu genomen.

Toen in 1956 in de Tweede Kamer werd gestemd over de invoering van de Algemene Ouderenwet, waren op de SGP na alle partijen voor. SGP-kamerlid Pieter Zandt stemde tegen omdat hij de AOW beschouwde als ‘staatssocialisme’. Ook was hij niet tevreden over de regeling voor gewetensbezwaarden: voor hen zou de premie worden opgeteld bij de inkomensbelasting en niet als aparte afdracht worden geïnd. Zandt kreeg overigens wel voor elkaar dat de term ‘ouderenverzekering’ werd gewijzigd in ‘ouderenwet’. In zijn achterban leefden bezwaren tegen verzekeren.

Het GVP zat nog niet in het parlement, maar een aantal vrijgemaakt-gereformeerden verzette zich in nog krassere bewoordingen dan de SGP tegen de ouderenwet. In tegenstelling tot rooms-katholieken, Nederlands-hervormden en synodaal-gereformeerden omarmden vrijgemaakten de verzorgingsstaat niet zonder stoot of slag.

Het socialistisch idee van een ‘volksgemeenschap’ zou niet stroken met het bijbelse spreken over een gemeenschap. Ook zou de verzorgingsstaat het diaconaat in de wielen rijden. Volgens de gereformeerden waren de eigen familie en de geloofsgemeenschap de eerst aangewezen verbanden om hulp te bieden bij armoede.


18 februari, 2012

Correspondent Henri Vervoort in Italië meldt vandaag in de Leeuwarder Courant onder de kop “Machtige kerk”:

   Wat er ook in Italië mag veranderen, de Rooms-Katholieke Kerk staat nog recht overeind. De macht die de kerk in het dagelijks leven heeft, is absurd. En dan bedoel ik niet dat mensen geen condooms mogen gebruiken. Naar wat er gepredikt wordt, luistert toch vrijwel niemand.

   Het probleem is de wereldlijke macht. Om het dicht bij huis te houden: ik woon in de omgeving van Acqui Terme, de zetel van een van de vele Italiaanse bisdommen. Ongeveer een op de drie huizen in de stad is eigendom van de kerk.

   Een enkeling in de kerkelijke hiërarchie is een werkelijk gelovige pastor en geniet dan ook respect. De grote meerderheid bestaat echter uit heren met illegale kinderen of problemen met kinderen. Het zijn de geheimen van de straat, zoals ze hier zeggen.

   Een veel voorkomende praktijk is dat bij hoogbejaarde mensen de ‘Don’ op bezoek gaat aan het einde van hun leven om de dame of heer er van te overtuigen bezittingen en huis na te laten aan de kerk. De zo verworven woningen vallen onder het traktaat tussen kerk en staat.

   Het zijn ‘luoghi di culto’, dat wil zeggen geloofsoorden, waarover geen belasting hoeft te worden betaald. Geen onroerendgoed- of afvalheffing. Niks, nul komma nul. Jaarlijks geeft de gemeente (Acqui Terme heeft ruim twintigduizend inwoners) bijna een ton aan de kerk voor onderhoud van dat onroerend goed. Het echte probleem is de macht van de kerk in de gemeente zelf.

   Geen bouwvergunning komt er door zonder een ‘donatie’ aan de kerk. In de apotheek wordt de pil niet verstrekt, omdat anders de kerk deze apotheek in de ban doet en via de gemeente de vergunning onder druk laat zetten. Het gemeentebestuur moet hier wel gehoor aan geven, want de kerk controleert het stemgedrag van zijn huurders. Dat is toch gauw eenderde van de stemmen.

   De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de kerk vroeger ook goed werk deed: er was een royale kinderopvang in Acqui, met sportveldje. Helaas wordt die al bijna twintig jaar niet meer gebruikt. De grond is daarom geschonken aan een bevriende aannemer die er vier flatgebouwen op neerzet; twee ervan worden aan de kerk cadeau gedaan om te verhuren.

   Een echte Italiaan gelooft – door schade en schande wijs geworden – graag in complottheorieën. Als het om het instituut kerk gaat zijn die vaak waar. 

   Doodzonde voor al die priesters en nonnen die buiten al deze machtsspelletjes blijven en de mensen werkelijk te hulp schieten en via gaarkeukens proberen de toegenomen stroom armen te eten te geven. Deze mensen zijn de echte gelovigen van Italië. Het instituut kerk gelooft vooral in macht.

_____

8 januari, 2012

In de Volkskrant van 07-01-2012 een profiel van ons aller favoriete prelaat Wim Eijk, door Maartje Bakker:

"De maatschappij beukt af en toe in op het bastion dat Eijk heet, zoals toen uitlekte dat hij heeft gedoceerd dat homoseksualiteit een 'neurotische ontwikkelingsstoornis' is. Homo's zouden niet in staat zijn tot liefde, maar slechts tot 'wederzijdse zelfbevrediging'. Onlangs, toen Eijk zich schaarde achter een priester die weigerde een man te begraven die euthanasie had laten plegen, veroorzaakte hij grote onrust onder Brabantse katholieken.

Aanvankelijk dacht Eijk nog dat hij niet bekend zou worden om zijn orthodoxe standpunten, maar als een bisschop die alleen maar over geld spreekt. Hij reorganiseerde zijn bisdom in Groningen continu; er vielen ontslagen en er werden gebouwen afgestoten. Het lukte hem het bisdom winstgevend te maken.

Indachtig zijn wapenspreuk 'Weiger het werk niet' wikkelde hij na zijn benoeming tot aartsbisschop een 100-dagen programma af. Hij trok door het land om alle parochies te bezoeken. Daarna volgden fusies, ontslagen - die Eijk aangrijpt om vooruitstrevende geesten terzijde te schuiven - en zelfs de sluiting van de priesteropleiding in Utrecht, van de ene dag op de andere dag en zonder overleg met collega-bisschoppen.

Critici spreken van stalinistische praktijken, waarbij besluiten van bovenaf worden opgelegd. Eijk zou niet in staat zijn te communiceren en autistische trekken hebben. 

Dat hebben ook de slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk ervaren. Ze beklagen zich over een gebrek aan empathie van Eijks kant. 

Eijk betoogt graag dat katholieken het zout van de samenleving zouden moeten zijn. 'Christus gaf Zijn volgelingen een opdracht: christenen moeten de samenleving 'kruiden', zij moeten smaakmakers zijn' schreef hij in 2010. Dat de katholieke kerk is verworden tot zout dat in een open wond prikt, ontkent hij.

_____

7 januari, 2012

Onder de kop: ‘Profeet van het ongeloof’ publiceert de Leeuwarder Courant van 7 januari een intervieuw van Richard Dawkins die eind volgende week een publiekslezing zal houden in Groningen, door Esther van der Meer.

...............................

EvdM: “Een belangrijk onderdeel van uw werk is het vertalen van wetenschap naar een breed publiek, de universiteit van Oxford benoemde u in 1995 tot ‘Professor in the Public Understanding of Science’. Waarom is dit zo belangrijk voor u?”

RD: “Ik vind het zonde dat niet meer wetenschappers deze taak op zich nemen. Wetenschap is zo prachtig dat iedereen de kans moet krijgen die schoonheid te ervaren. Voor wie moet ik anders schrijven? Carl Sagan, een van de grootste populair wetenschappelijke schrijvers, zei: als je verliefd bent, wil je dat met de hele wereld delen. Ik houd van de waarheid, de natuurwetenschappelijke waarheid. In ieder geval op deze planeet heeft die geleid tot een buitengewone, verbazingwekkende variëteit aan hoogst gecompliceerde levende wezens, die mooi zijn en intelligent, en die aanleiding geven tot die machtige illusie dat er wel een opperwezen móet zijn die dat alles heeft gemaakt. In mijn nieuwste boek, ‘De betoverde werkelijkheid’, mijn eerste boek voor jongeren, prachtig geïllustreerd door Dave McKean, laat ik door mythes en wetenschappelijke verklaringen naast elkaar te zetten, zien dat wetenschap zijn eigen schoonheid heeft.”

EvdM: “Toch heeft de wetenschap nog niet alles kunnen verklaren, al komen we steeds een stapje verder. Op welke vragen zou u nog graag een antwoord krijgen?”

RD: “Terugkijken in de tijd, naar de meest verre uithoeken van de ruimte, lijkt me een goede methode om uit te vinden hoe ons universum is ontstaan. Dat zou ik graag willen weten. Maar misschien wel het grootste mysterie van de moderne wetenschap is het begrip bewustzijn: de gevoelens die iedereen heeft, maar die niemand nog begrijpt. Computers kunnen zo geprogrammeerd worden dat ze de menselijke intelligentie dicht benaderen. Ze kunnen onze grootste schaakmeesters verslaan. Maar niemand denkt dat ze een bewustzijn hebben, pijn voelen of teleurgesteld zijn als ze verliezen. Er gaat dus iets raadselachtigs om in het menselijk brein wat we moeten zien te achterhalen. Ik hoop, en ik denk, dat dat gaat lukken, maar ik heb geen idee hoe zelfs maar het begin van een antwoord er uit zal zien.”

EvdM: “De opbrengst van uw lezing gaat naar de Richard Dawkins Stichting voor Rede en Wetenschap.”

RD: “Deze stichting brengt dvd’s uit, doet onderzoek en ontwikkelt projecten. Een onderdeel is bijvoorbeeld het fonds ‘Ongelovigen geven hulp’, voor mensen die graag aan goede doelen willen geven, maar zeker willen weten dat hun geld niet terecht komt in handen van missionarissen of religieuze organisaties. Na de aardbeving in Haïti hebben we zo binnen een maand een half miljoen dollar binnen gehaald. In Amerika hebben we een speciale website opgezet voor geestelijken die hun geloof verloren hebben. Daar kunnen ze elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en uithuilen op elkaars schouders. Sommigen durven hun ambt te verlaten, een enorme stap voor ze, omdat dit het enige bestaan is dat ze kennen en omdat ze bang zijn uitgestoten te worden door familie en vrienden.”

EvdM: “In Nederland woedt een felle discussie over verhoging van de pensioenleeftijd. U bent zeventig, reist de hele wereld over en denkt nog niet aan stoppen. Heeft u nooit de behoefte gehad op uw lauweren te gaan rusten?”

RD: “Ik voel me goed, waarom zou ik stoppen? Dit is mijn leven. Het is niet dat ik alle dagen naar een advocatenkantoor moet of zo iets saais. Ik doe iets wat de moeite waard is.”

_____

29 december, 2011

(Overgenomen uit Jerry Coyne’s weblog Why Evolution is True):

In “The Portable Atheist” poneerde Christopher Hitchens deze uitdaging: “Noem mij een ethische bewering of actie door een gelovige die niet door een ongelovige gedaan zou kunnen worden.”
Hier is een goed voorbeeld: een bezemgevecht door priesters over de geboorteplaats van een fictief wezen.

De Geboorte Kerk in Bethlehem, de veronderstelde geboorteplaats van baby Jezus, wordt onderhouden door drie religieuze donominaties: De Grieks-Orthodoxe Kerk, de Armeense Orthodoxe Kerk, en de Orde van Franciscanen van de RK kerk. De kerk verkeert in slechte staat van onderhoud, hetgeen baby Jezus doet huilen, en de priesters zijn altijd aan het ruzieën over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Gisteren, tijdens het schoonmaken van de kerk voor het nieuwe jaar, konden de priesters zich niet langer inhouden, en vielen ze elkaar aan met hun bezems.

Zoals de BBC meldt (http://bbc.co.uk/news/world-middle-east-16347418) is deze ruzie een jaarlijks ritueel:

Groepen priesters zijn al eerder slaags geraakt in de kerk, gebouwd op de plaats waarvan christenen geloven dat Jezus daar geboren is.

“Het is maar een triviaal probleem dat ieder jaar gebeurt,” zei luitenant-kolonel Khaled al-Tamimi van de politie in Bethlehem tegen Reuters. (http://www.youtube.com/watch?v=Jn90BNz729k&w=500&h=284)

Recidivisten dus! Maar waarom werden ze niet gearresteerd? Dit is erg grappig:

“Niemand werd gearresteerd omdat alle betrokkenen dienaren van God waren,” zei hij.

_____

28 december, 2011

In het redactionele voorwoord van het Kerstnummer van de “New Statesman”, waarvan Richard Dawkins gastredacteur voor dit nummer is, fulmineert de laatste tegen door de staat gesubsidieerde religieuze scholen, waar onschuldige kinderen geïndoctrineerd worden in het geloof van hun ouders. Omdat deze praktijk helaas ook in ons land al jarenlang gangbaar is, lijkt een kort uittreksel ook voor onze lezers interessant: 

   “Ondertussen toont het zojuist gepubliceerde British Social Attitudes onderzoek duidelijk aan dat religieuze verwantschap, religieuze naleving en religieuze standpunten over sociale kwesties hun lange-termijn verval hebben voortgezet en nu irrelevant zijn voor allen behalve een minderheid van de bevolking. Voor wat betreft levenskeuzes, sociale standpunten, morele dilemma’s en identiteitsbewustzijn, ligt religie op haar sterfbed, zelfs voor degenen die zich nog nominaal met een religie identificeren.

 Dit is goed nieuws. Het is goed nieuws omdat als we van religie afhankelijk zouden zijn voor onze waarden en onze cohesie, we inderdaad nergens zouden zijn. Het hele idee dat we onze moraal aan de Bijbel of Koran zouden moeten ontlenen zou ieder fatsoenlijk persoon die tegenwoordig de moeite neemt deze boeken te lezen – in plaats van alleen de zorgvuldig uitgekozen verzen die overeenkomen met onze moderne seculiere consensus - van afschuw vervullen. En voor wat de neerbuigende aanname betreft dat mensen de belofte van de hemel (of de obscene bedreiging van marteling in de hel) nodig hebben om zich moreel te gedragen, wat een verachtelijk immoreel motief om moreel te zijn! Wat ons samenbindt, wat ons bewust van empatie en compassie doet zijn – onze goedheid – is iets veel belangrijkers, meer fundamenteel en krachtiger dan religie: het is onze gedeelde menselijkheid, ontstaan uit onze vóór-religieuze evolutionaire erfenis, sindsdien verfijnd en verbeterd, zoals professor Steven Pinker stelt in “The Better Angels of Our Nature”, door eeuwen van seculiere verlichting.

 Een divers en grotendeel seculier land al Groot-Brittannië (red : en Nederland!) hoort de religieuzen niet te bevoordelen ten koste van de niet-religieuzen, of religie op te leggen of ondersteunen in enig aspect van het openbare leven. Een regering die dit doet loopt niet meer in de pas met moderne demografie en waarden. Een moderne gemeenschap vereist en verdient een werkelijk seculiere staat, waarmee ik niet een atheïstische staat bedoel,maar staatsneutraliteit in alle zaken die op religie betrekking hebben: de erkenning dat geloof persoonlijk is en de staat zich daarmee niet mag bemoeien. Individuen moeten altijd vrij zijn “iets aan God te doen” als ze dit wensen; maar een regering voor het volk moet dit zeker niet doen.” 


21 december, 2011

Hier is nog een uittreksel uit de lofrede op Christopher Hitchens door Richard Dawkins in de “Independent”:

Ziekte maakte Hitchens een symbool van de oprechtheid en waardigheid van atheïsme

"Hij inspireerde ons, wekte ons op en bemoedigde ons. Hij maakte dat we hem haast dagelijks toejuichten."

"Hij bracht zelfs een nieuw woord voort – de ‘hitchslap’ (Red.: vrijelijk vertaald als een oorvijg door Hitch). Het was niet alleen zijn intellect dat we bewonderden; het was ook zijn vasthoudendheid, zijn vitaliteit, zijn weigering om toe te geven aan eerloze compromissen, zijn directheid, zijn ontembare geest, zijn onomwonden eerlijkheid."

"En precies op de manier waarop hij zijn ziekte onder ogen zag, belichaamde hij één deel van de zaak tegen religie. Laat het maar aan de religieuzen over om te grienen en jammeren aan de voeten van een denkbeeldige godheid in hun angst voor de dood; laat het aan hen over hun levens te besteden in het ontkennen van de werkelijkheid. Hitch zag die recht onder ogen: het niet ontkennend, er niet aan toegevend, maar het openlijk en eerlijk onder ogen ziende, met een moed die ons allen inspireert."

"Vóór zijn ziekte was het als erudiet auteur, essayist en schitterende, vernietigende spreker dat deze dappere ruiter de aanval leidde tegen de dwaasheden en leugens van religie. Tijdens zijn ziekte voegde hij nog een wapen toe aan zijn wapenrusting en de onze – misschien wel het meest formidabele en krachtigste wapen van al: zijn hele karakter werd een subliem en niet te miskennen symbool van de oprechtheid en waardigheid van atheïsme, en ook van de waarde en waardigheid van het menselijk wezen wanneer dat niet neergehaald wordt door het infantiele geleuter van religie."

"Iedere dag van zijn afnemende leven demonstreerde hij de onwaarheid van die meest smerige van alle christelijke leugens: dat er geen atheïsten in schuttersputjes zitten. Hitch zat in een schuttersputje, en hij verdroeg dit met een moed, een eerlijkheid en een waardigheid waarop wij allen trots zouden zijn daarover te beschikken. En tijdens dit proces toonde hij zich zelfs nog meer waardig van onze bewondering, respect en liefde."

"Vaarwel, grote stem. Grote stem van rede, van humaniteit, van humor. Grote stem tegen huicheltaal, tegen hypocrisie, tegen obscurantisme en aanmatiging, tegen alle tirannen inclusief God." 

21 december, 2011

Tot mijn, en ongetwijfeld ons aller, ontzetting het slechte nieuws dat Christopher Hitchens, na een dodelijke ziekte is overleden. Veel prominente atheïsten hebben in de afgelopen dagen hun verdriet hierover meer eloquent kunnen uitdrukken dan ik bij machte ben. Daarom hier alleen een link naar een overzicht van "Obituaries" op de website van de Richard Dawkins Foundation:

http://richarddawkins.net/articles/644246-christopher-hitchens-obituaries 

8 december, 2011

Website bezoeker Maarten attendeert ons op de volgende christelijke wijsheid op het Christelijk Informatie Platform:

Evolutie

"In onze dagen is de evolutietheorie de overheersende veronderstelling over de herkomst van het heelal. Kort gezegd veronderstelt deze theorie dat het heelal ontstond toen zo’n 15 à 20 miljard jaren geleden een samengebalde 'hete kern van cosmetische energie' met een grote knal uiteenspatte. Door het uiteenspatten koelde deze materie af, waardoor het jonge heelal verder kon uitdijen en geleidelijk waterstofwolken en heliumatomen gevormd werden. Ongeveer 10 miljoen jaar geleden begonnen deze gaswolken zich te verdichten en hieruit ontstonden de vaste sterren, die zich groepeerden tot melkweg stelsels. Ongeveer 5 miljoen jaar geleden ontstonden er ineens 'nieuwe sterren', zogenaamde 'supernova’s', die de rondvliegende delen van ontplofte 'oude sterren' aantrokken, waardoor zonnestelsels werden gevormd, bestaande uit om een kern draaiende planeten met daar om heen draaiende manen.

Waar kwam de oorspronkelijke 'kern van kosmische energie' vandaan? Deze vraag is nog nooit door evolutionisten beantwoord. Dit punt is het krachtige kosmologische argument voor het bestaan van God.

Waar werd de explosie (Big Bang) van dit gecondenseerde kosmische ei van massa-energie door veroorzaakt? Als dit zulk een buitengewone samengeperste energiekern was, dat zelfs lichtgolven er niet uit konden ontsnappen, dan is een spontane autogene ontploffing zeer onwaarschijnlijk.

Hoe kan, als materie door een ontploffing over alle richtingen gelijkmatig is verdeeld, in het heelal zo’n ongelijkmatige verdeling van materie zijn, wat we in alle sterrenstelsels  terug zien? Waarom zijn er op de ene plaats opeenhopingen van sterrenstelsels en elders dunne linten van sterrenstelsels met grote lege ruimten ertussen? Waarom zijn sommige sterren veraf (zogenaamde 'quasars') te helder en hebben ze teveel energie? Voor deze problemen probeert men weer andere theorieën te bedenken, zoals het totaal niet bewezen idee: koude donkere materie verklaart de toename van deze zwaartekracht.

Waarom is de Melkweg zo 'plat'? Bij een explosie gaat materie alle kanten op! Als het heelal begon met een grote knal, dan zou het heelal bolvormig moeten zijn.

Als alles begon met een middelpuntvliedende explosie vanuit één centraal punt, hoe kan dan het  merendeel van de materie in de ruimte zich cirkelvormig  bewegen? En waarom beweegt deze materie, voortgekomen uit een en dezelfde explosie, zich in tegengestelde draairichtingen? Waarom roteren bijvoorbeeld Uranus en Venus zich tegengesteld aan de andere planeten in ons zonnestelsel? Waarom draaien 11 van de 42 manen in ons zonnestelsel tegengesteld aan hun planeten? Vanuit een uitdijende explosie is dit onverklaarbaar. Het is alleen te verklaren als er een bewuste schepping was door een groot en wijs Schepper.

Zijn er 'wetenschappelijke' oplossingen voor deze problemen? De evolutiewetenschappers zijn er niet in geslaagd antwoorden te formuleren op deze problemen.

Wat zegt de Bijbel over de schepping? Nehemia 9:6 beantwoordt alle boven gestelde vragen op passende en afdoende wijze. “U alleen bent de Heer, U hebt gemaakt de hemel der hemelen, met al hun heir, de aarde en alle dingen daarop.”

Een uitgebreidere studie is te vinden op www.bijbelcursussen.nl, bij de studie: 'ieder het juiste antwoord'

Commentaar: Waar zouden we zijn als domme heidenen, als dergelijke scherpzinnige christenen ons niet bij de les zouden houden?

_____

14 november, 2011

Katwijkse hervormden: kinderen slaan is goed

Katwijk – Ouders moeten een tegendraads kind slaan en wie dat niet doet gaat in tegen de wil van God. 

Deze boodschap brengt de nieuwsbrief van de Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk. Strafbaar, vinden organisaties van jeugdbeschermers. “Een vrijbrief voor het gebruik van geweld.”

De zaak doet denken aan de rel rond de Amersfoortse predikant Goldschmeding. Deze kreeg in 2009 problemen met Justitie en Jeugdzorg nadat hij in preken de ‘corrigerende tik’ had verdedigd. In de Hervormde Nieuwsbrief gaat het echter over meer dan alleen een tik.

De verhandeling van dominee A. Vlietstra volgt op een gelukwens aan een Katwijks echtpaar dat net het vijfde kind heeft gekregen. Hij haalt teksten aan uit de zeventiende eeuw die ‘beslist nog niet uit de tijd zijn.’ Als een kind zondigt is ‘kastijding’ (lichamelijke bestraffing of slaag) een noodzakelijk antwoord, houdt Vlietstra de gelovigen voor. Een ouder kind mag zwaarder worden gekastijd, omdat dat meer kan verdragen. Kinderen die ‘obstinaat’ zijn moeten zelfs ‘scherp gekastijd’ worden. “Een zware misdaad en gruwel moet niet zacht worden bestraft.”

Onacceptabel, schadelijk en strafbaar, vinden zowel het Nederlands Jeugdinstituut, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling als de stichting Defence for Children. Het slaan of pijn doen van kinderen is in Nederland verboden.

Paul Baeten van Bureau Jeugdzorg meent dat de oproep uit Katwijk ‘evident strijdig is met de wet en ook met de geldende maatschappelijke norm’.

Het Openbaar Ministerie buigt zich nog over de tekst uit de nieuwsbrief. (GPD)

Commentaar: Beminde gelovigen, waar zijn de goede oude bijbelse tijden gebleven toen we nog gewoon op Gods aanwijzingen onze weerspannige zonen bij de stadspoort konden stenigen? Wat moet er van deze wereld terechtkomen? Het einde der tijden is nabij!


6 november, 2011

Gister werd Professor Herman Philipse door de Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte uitgeroepen tot Vrijdenker van het jaar, tijdens een goed bezochte bijeenkomst in de aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. In zijn dankwoord vroeg Herman Philipse zich af waaraan hij die eer verdiend had, daar hij zichzelf nog nooit als vrijdenker beschouwd had. Had men hem uitverkoren tot voetballer van het jaar, dan was  in ieder geval duidelijk geweest dat hij die eer niet verdiend had, zo hield hij ons voor. Naar zijn mening kwam dit eerbetoon ook te vroeg, daar zijn boek God in the Age of Science? A critique of Religious Reason pas in februari 2012 verschijnt.
Toevallig werd ik enige dagen geleden door een citaat op het weblog van Jerry Coyne herinnerd aan een eerdere gedenkwaardige uitspraak van Philipse, namelijk dat theologie niet op een universiteit onderwezen dient te worden, daar het geen wetenschap is.
Het door Coyne aangehaalde citaat is van Richard Dawkins en is te mooi om hier onvermeld te laten:

“Wat heeft de theologie ooit gezegd dat voor iemand van het geringste belang is? Wanneer heeft theologie ooit iets gezegd dat aantoonbaar waar is, en niet allang voor de hand lag? Ik heb naar theologen geluisterd, ze gelezen, tegen ze gedebatteerd. Ik heb nog nooit een van hen  iets van het minste belang horen zeggen, iets dat niet banaal en nietszeggend was, of pertinent onwaar. Als al de prestaties van wetenschappers morgen uitgewist zouden worden, zouden er geen dokters meer zijn maar medicijnmannen, geen transport sneller dan een paard, geen computers, geen gedrukte boeken, geen landbouw behalve handmatige akkerbouw. Als al de prestaties van theologen morgen uitgewist zouden worden, zou iemand dan ook maar het geringste verschil opmerken? Zelfs de slechte dingen die wetenschappers hebben uitgevonden, de bommen,  en de sonargeleide walvisjagers werken! De prestaties van theologen doen niets, bereiken niets, betekenen niets, Waarom denkt men eigenlijk dat “theologie” een onderwerp is?”


21 october, 2011

Op Sigmunds blog (http://sneerreview.blogspot.com/) van 9 september jl. vonden we het antwoord op een levensvraag. Lees en huiver!

Christelijke wetenschappers calculeren de datum van de zondeval

eden.jpg


Christelijke onderzoekers hebben vandaag bekend gemaakt wat beschreven wordt als “de grootste ontdekking in de historische chronologie sinds bisschop Ussher het exacte moment van de Schepping definieerde.” Usshers analyse, die aantoonde dat de schepping van het hele universum plaatsvond in de week volgend op zaterdagavond, 22 oktober 4004 vC, riep een belangrijke vraag op die nu pas wordt beantwoord.

Wanneer precies vond de zondeval plaats?

Sprekende op de persconferentie vandaag, beschreef senior onderzoeker Francis Conway Miller hoe zijn team een combinatie van geavanceerde bijbelse analyse en de laatste wetenschappelijke technieken toepaste om de termijn te beperken waarbinnen de datum van de “Zondeval” ligt, om het exacte moment waarop God Adam en Eva uit het paradijs verdreef te kunnen bepalen.

“Eerlijk gezegd, ben ik ontzet” verklaarde Conway Miller.

“We wisten dat Adam tot 3074 vC leefde en de leeftijd van 930 jaar bereikte, maar tot op heden was niet duidelijk hoe oud hij was toen hij en Eva de verboden vrucht aten.”

Conway Miller legde uit dat het probleem voor bijbelse wetenschappers was gelegen in de interpretatie van Genesis 2:19-20.

“Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn. 20 Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; “

“In feite moest hij alle dieren benoemen. Dat is moeilijk genoeg voor een 20-jarige student in de zoölogie, maar let op, Adam was nog maar twee dagen oud toen hij begon!

Natuurlijk kun men zeggen “Wat is het probleem, hij had nog 930 jaar om die taak af te maken”, maar laten we hier even logisch denken, is het werkelijk waarschijnlijk dat een slang zou praten tegen een 930-jarig stel! Het idee alleen al!

Conway Miller verklaarde dat de doorbraak voor het onderzoeksteam kwam toen zij realiseerden dat het de “Zondeval” zelf was die de dood in de wereld bracht.

“Als niets sterft, krijg je een exponentiële toename in het aantal organismen op aarde!”

“Het was op dit punt dat we ontdekten dat voor het ontsluieren van het antwoord op hoe lang het duurde vanaf de schepping tot aan de “Zondeval” slechts een simpele calculatie nodig was. We hoefden alleen maar uit te vinden hoe lang het genomen zou hebben voor levende organismen, omdat ze niet aan sterven onderhevig waren, om tot een niveau te vermeerderen waarbij ze de aarde zouden overstelpen – of op zijn allerminst de stank in het paradijs ondraaglijk zouden maken.”

“In termen van biomassa en voortplantings cycli kunnen we in feite de complexe organismen verwaarlozen, en de vraag beantwoorden door te concentreren op wat met bacteria gebeurt.”

Volgens Conway Miller maken bacteria de helft van de biomassa van de aarde uit, wat ongeveer 280 miljard ton gewicht bedraagt.

“Gebruikmakend van een zeer conservatieve inschatting van een verdubbeling per dag, ontdekken we dat de bacteriële populatie zal toenemen tot een massa groter dan dat van de hele planeet in minder dan 45 dagen! Kunt u zich de stank voorstellen! Het is geen wonder dat het serpent de appel aanbood! Hij moet gekokhalst hebben!”

“Het is duidelijk dat het 45-dagen punt niet bereikt kon worden – de bacteria zouden al veel eerder zonder voedingsstoffen en water zijn komen te zitten, maar dat stelt tenminste een bovengrens aan de paradijs periode. Realistisch gesproken, kunnen we wetenschappelijk concluderen dat het incident van de slang die tot Eva sprak, niet later kon plaatsvinden dan een maand na het scheppen van leven – hetgeen ons een laatst mogelijke datum geeft van 22 november, 4004 vC.”

“Ik veronderstel dat men zou kunnen zeggen dat het nogal streng van God was om Adam en Eva zo te bestraffen toen ze nog maar een maand oud waren, maar wie zijn wij tenslotte, om Zijn mysterieuze wegen in twijfel te trekken!”


8 oktober, 2011

In zijn column in de Volkskrant van vandaag besteed Bert Wagendorp aandacht aan het verscheiden van Steve Jobs, en de enorme impact die hij op de wereld heeft gehad. De vergelijking met de Messias ligt voor de hand:

Jobs

..... Hij veranderde jou en mij, zijn gelovigen. Hoe vaak keek je in 2000 op je scherm van je mobieltje? En nu? Nou dan.
Steve Jobs was, iets anders viel er niet van te maken, de messias van de digitale wereld - en het zal niet lang meer duren, dan is dat de echte wereld. Hij kwam op aarde als een verschoppeling, maar stierf voor onze zonden, de aanschaf van al die pc's met shitsoftware van Microsoft.
Nadat hij bij zijn eigen Apple door John Sculley was verraden en gekruisigd, stond hij op uit de dood en keerde als Redder terug bij zijn volgelingen. Waarna hij Jobs koninkrijk op aarde vestigde, een prestatie die de echte Messias eerst nog maar eens moet zien te evenaren.  ......

1 oktober, 2011

In haar column in het oktobernummer van ‘Historisch Nieuwsblad’ gaat Jolande Withuis in op het boek ‘Tussen caritas en psychiatrie’ door de Maastrichtse historica Annemieke Klijn.

Het kwaad dat domheid aanricht

.... Daaraan moest ik denken bij de berichten over St. Joseph, de inrichting waar de commissie Deetman, die het seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk onderzoekt, op een raadselachtige sterftepiek stuitte, begin jaren vijftig. ....

In haar boek .... beschrijft Annemieke Klein hoe in St. Joseph mentaal gehandicapte jongens als slaafjes werden uitgebuit. Ondergebracht op overvolle slaapzalen, begeleid door harteloze dommekrachten en zonder contact met de buitenwereld, vervaardigden de jeugdige pupillen ten behoeve van Philips in ploegendienst achterlichtjes voor fietsen. ....

Mijn vader koesterde de overtuiging dat geloof mensen kennis onthoudt, waardoor ze kritiekloos, weerloos en gezagsgetrouw in het leven staan, wat in het belang is van winstmakers. Maar economische uitbuiting is niiet het enige kwaad waartoe geloof en domheid leiden. Het kwaad dat domheid aanricht wordt onderschat. Al te vaak krijgt domheid een aura van goeiigheid.

Een van de fundamenten van de verzuiling is de gedachte dat een kind toebehoort aan zijn ouders en via hen aan de geloofsgemeenschap waartoe die ouders behoren. ....

Omdat geboorteplanning verboden was, evenals voorlichting omtrent methoden van anticonceptie, hadden katholieke gezinnen extreem veel kinderen, onder wie nogal eens een ‘mongooltje’. Die kwamen terecht in Heel. Van differentiatie op grond van medisch-wetenschappelijke inzichten in ernst en type aandoening was geen sprake. Ook dat was deels domheid: de broeders hadden nog niet de minste opleiding doorlopen voor de patiëntenzorg.

De inrichting diende feitelijk als gevangenis van kinderen en jongeren die thuis ongewenst waren. Onaangepast gedrag, ontuchtigheid, zwakbegaafdheid, homoseksualiteit, lichte criminaliteit, debiliteit, krankzinnigheid, epilepsie – alles zat bij elkaar. ....

‘Wanneer een kind ziek was, haalde de huisarts zeker niet alles uit de kast.’ Ook in de religieuze achtergrond van deze verwaarlozing speelt domheid een geniepige rol. Aangezien zonde voortkomt uit weten geldt: hoe dommer, hoe reiner de ziel. Volgens dit dogma zouden mentaal gehandicapte kinderen ‘engeltjes’ worden en linea recta in de hemel komen. Waarom zou je een griepje dan bestrijden?

30 september, 2011

Op Jerry Coyne's weblog een gastbijdrage van de Ierse Grania Spingies:

Het normaliseren van marteling

Terwijl de jaren voorbij gaan en meer en meer gevallen van kinderverkrachtingen en misbruik door rooms-katholieke priesters aan het licht komen, raken we gewend aan de rapporten en wordt ons gevoel immuun hiervoor, tot niets meer rest dan gelatenheid over die schijnbaar eindeloze parade van verschrikkingen. 

Amnesty International heeft de geïnstitutionaliseerde misleiding en exploitatie van kinderen als marteling geklassificeerd, en dit is zo ongeveer de dichtst mogelijke benadering die taal veroorlooft voor het beschrijven van de litanie van misdaden gepleegd tegen kinderen en volwassenen door leden van rooms-katholiek geleide instituten in Ierland over de laatste paar decades.

Het is haast een amusante bezigheid geworden om de excuses op een rij te zetten die vertegenwoordigers van de kerk hebben geboden in hun schaamteloze pogingen tot schadebeperking en de zo wijd mogelijke verlegging van de schuld hiervoor. Het Vaticaan en haar mindere vertegenwoordigers hebben de schuld gegeven aan homoseksuelen, overwerk, secularisatie, Ierse moeders en zelfs de slachtoffers zelf. Blijkbaar is iedereen schuldig, behalve het instituut zelf dat zo veel gedaan heeft om jarenlang onderzoek te blokkeren, de misdadigers te verbergen, en juridische processen te dwarsbomen.

Maar het is niet alleen een ver verleden dat langzaam aan wordt blootgelegd. Deze week rapporteerden de Ierse kranten opnieuw dat weer een priester “vakantie heeft genomen” toen een nieuw politie-onderzoek gestart werd.

In een nooit eerder voorgekomen verklaring in Juli dit jaar doorbrak de Ierse premier Enda Kenny de lang instandgehouden terughoudendheid van de Ierse regering ten opzichte van de kerk, en bekritiseerde die openlijk: “Wanneer het op bescherming van de kinderen van deze staat aankomt, kunnen en zullen de gedragsnormen die de kerk als passend voor haarzelf beschouwt niet toegepast worden op de uitwerking van democratie en burgerlijke gemeenschap van deze republiek.”:

Deze opmerking dient evenwel gezien te worden in het licht van de verklaring van de huidige paus Ratzinger die zei: ”Gedragsnormen die passend zijn voor de burger-gemeenschap of de werking van een democratie kunnen niet eenvoudigweg op de kerk worden toegepast.” Momenteel bestuurt de rooms-katholieke kerk meer dan 90% van de door de staat gefinancierde scholen in Ierland. Ze is ook honderden miljoenen euro’s voor juridische kosten schuldig nadat verscheidene onderzoekscommissies rapporteerden over geïnstitutionaliseerd kindermisbruik door een aantal Ierse katholieke instituten. Tot nu toe echter, heeft de Ierse belastingbetaler het grootste deel hiervan betaald. Momenteel is niet duidelijk of deze schuld ooit nog zal worden terugbetaald door de kerk. 

Maar zelfs nu nog zijn sommige Ierse priesters en hun verdedigers weerspannig en zonder spijt – en van plan oppositie te voeren tegen nieuwe wetten die de geestelijkheid legaal verplichten alle kennis van zulke misdaden te rapporteren, zelfs als die verkregen werd uit de biecht. De directeur van het Iona instituut, Ierlands ultra-conservatieve katholieke “denk-tank”, verklaarde dat de voorgestelde nieuwe wet overeenkwam met redeloos massageweld: “Zelfs het revolutionaire Frankrijk tijdens de dagen van het ergste geweld tegen de kerk, vaardigde geen wet uit die het doorbreken van het biechtgeheim inhield.”

Voor mensen als deze, weegt de reputatie van de kerk veel zwaarder dan enige werkelijke misdaad tegen, of misbruik van haar weerloze leden.

De officiële reactie van het Vaticaan op de rede van de Ierse premier was een complete afwijzing, waarbij de beschuldiging van pogingen van het instituut om het juridisch proces te frusteren, ongegrond werd genoemd.

In feite weerspreekt de geschiedenis deze bewering direct. In 2001 zond Ratzinger een brief aan de Ierse bisschoppen waarin bepaald werd dat de kerk haar eigen onderzoeken in het geheim moesten uitvoeren, en alle bewijzen voor een periode van minstens tien jaar geheim moest houden. De brief is een herhaling van eerdere missives die pleitten voor dezelfde taktieken in 1997 en in de zestiger jaren.

Ondanks  redes van boetvaardigheid en zelf-medelijden bij tijd en wijle, speelt het Vaticaan in het algemeen een taktiek van tijd rekken, ontkennend en vertroebelend voor zo lang ze kunnen. Het publiek raakt langzaam aan verdoofd door de aanhoudende nieuwsstroom over gevallen van misbruik, marteling en verkrachting; en onze traagheid en onwetendheid stelt dit instituut en haar sympatisanten in de gelegenheid hun verantwoordelijkheid en medeplichtigheid in deze misdaden die al decades lang duren, te ontkennen. De gevoelloze onverschilligheid voor rechtvaardigheid en genoegdoening van de katholieke kerk is werkelijk grenzeloos.

Hoewel de conclusies van deze rapporten afschuwwekkend zijn, en diep bedroevend, moeten ze niet vergeten worden of ongelezen blijven totdat uiteindelijk gerechtigheid heeft plaatsgevonden.

U kunt het Ryan rapport hier lezen.

***

Jerry Coyne voegt hieraan toe:

Als u het uithoudingsvermogen mist – of de weerzin te groot wordt – voor het Ryan rapport, laat me dan de handelingen beschrijven van maar één priester zoals die zijn vastgelegd op deze pagina’s. En geloof me, dit is nog niet het ergste van de vele gevallen – en het zijn er veel. Hoewel het volgende weerzinwekkend is, is er geen andere manier om te bevatten hoe walgelijk de daden van katholieke priesters werkelijk waren.

Dit is de getuigenis van een volwassene uit hoofdstuk 7, deel III, van het rapport (“Rapport van misbruik: mannelijke getuigen”):

“Broeder ...X... kwam en trok me van mijn bed naar zijn slaapkamer, hij draaide zijn radio omhoog tot vol volume en zei “trek dat nachthemd uit, je kunt nu schreeuwen zo hard als je maar wil, kleine rotzak”. Hij trok zichzelf af met zijn linkerhand terwijl hij me sloeg met zijn riem ... Hij liet gewoon de riem op mij neerkomen en schopte me met zijn laarzen aan, dat was alles wat hij aanhad ... Hij dreigde dat als ik het iemand vertelde hetzelfde nog eens zou gebeuren ...

Op zekere ochtend zette hij ...(Broeder X) me zo tegen de muur omdat ik linkshandig was .... geeft aan met armen boven hoofd gestrekt ... en begon me af te ranselen met de leren riem. Bij deze gelegenheid verloor ik alle zelfbeheersing en deed het in mijn broek, hij nam me bij het oor naar de douches. Hij liet me naakt uitkleden en onder de douche gaan, het water was ijskoud ... Ik vind het heel moeilijk om dit te vertellen .... maar dat wil ik toch .... ik was in elkaar gekropen in de hoek, hij greep me bij mijn haar en trok me overeind van de vloer, op de latten weet je, latten om op te zitten en hij verkrachtte me weer, en zei me mijn mond te houden, ik gilde, ik was in erge pijn weet je. Hij had het eerder gedaan in mijn bed en liet me bloeden, hij scheurde de huid, weet je. Het kon eenmaal per week zijn en dan zou hij voor een maand niet bij je komen. Het duurde al de jaren dat ik daar was.

Lees en huil – en wordt razend.

28 september, 2011

In een achtergebleven gebied van het land van de onbegrensde mogelijkheden hebben kerkleiders een nieuwe manier bedacht om het teruglopend aantal kerkbezoekers op te vijzelen. Want minder kerkbezoekers betekent minder collecte-opbrengsten, en zoals u weet heeft "God" nog altijd geld nodig. Vandaag verscheen in diverse dagbladen het volgende GPD bericht:

Crimineel mag kiezen: cel of jaar naar de kerk
Bay Minette - Wie in het Amerikaanse Bay Minette veroordeeld wordt, kan nu kiezen tussen een celstraf, een geldboete of een jaar naar de kerk.
De alternatieve straf voor lichtere vergrijpen is bedacht door kerkleiders. Die hebben het programma Restore Our Community (Herstel onze gemeenschap) opgezet, omdat ze geloven dat veel criminaliteit het gevolg is van uitholling van waarden en normen.
Inmiddels hebben 56 kerken hun medewerking aan het programma toegezegd.
Volgens predikant Bruce Hooks kunnen veroordeelden in de kerk leren"dat ze waardevol zijn, en dat God een plan en een doel met hen heeft en dat ze succesvol kunnen zijn."
De veroordeelde mag zelf bepalen naar welke kerk hij gaat. Hij moet zich elke week vervoegen bij de pastor, die regelmatig contact heeft met de politie. De politiechef verwacht dat de maatregel ook geld bespaart. (GPD)

Commentaar: Dit is natuurlijk een originele nieuwe invulling van het principe "Met boeven vang je boeven". Maar mogen seculiere partijen nu op hun beurt ook beslissen over de straf voor mensen die hun medemens misleiden door ze tot slaaf van een god te maken die duizenden jaren geleden door barbaren in het Midden-Oosten bedacht werd, een volk dat het offeren van eigen kinderen (zie Genesis 22:10) niet schuwde? En wat zou de lezer als passende straf voor deze bedriegers willen aanbevelen?

18 september, 2011

Op het weblog van Jerry Coyne 'Why Evolution Is True' een bijdrage van Grania Spingies:

Het vreemde geval van het katholieke celibaat voor priesters

De Noord-Ierse bisschop Edward Daly probeert de katholieke kerk zo ver te krijgen om getrouwde priesters te accepteren, vooral omdat dit het nu afnemende aantal nieuwe priesters zou beperken.
Zijn aanbeveling maakt weinig kans serieus te worden genomen door het Vaticaan, maar duizenden katholieken zullen het ongetwijfeld met hem eens zijn.
Zelf ben ik het wel een beetje met hem eens, vooral omdat ik het vasthouden aan het celibaat altijd al bizar en ongezond heb gevonden.
Hij gaat echter verder en zegt, “Er zal altijd plaats in de kerk blijven voor celibatair priesterschap”.
Maar hij zegt niet waarom.
Het verbijstert  me nog steeds dat deze traditie sowieso kon ontstaan, daar het christendom ontstond uit het jodendom, dat deze beperking niet aan zijn rabbijnen oplegt. Onder de verklaringen die ik daarvoor tegenkwam in mijn ongeveer twintig jaren als oprechte katholiek is dat het celibaat de energie van de priester op zijn werk richt. Dit komt op mij over als een bijzonder zwak argument. Om te beginnen, bestaat er al helemaal geen bewijs voor dat een verplicht celibaat resulteert in grotere prerstaties, en het argument gaat voorbij aan het tegengestelde bewijs van andere sektes die wel getrouwde priesters hebben, zoals de anglicaanse kerk, waarin geen aanwijzingen bestaan dat parochies veronachtzaamd worden omdat de priester getrouwd is. Het gaat ook voorbij aan het feit dat seksuele frustratie nauwelijks bevorderlijk is voor de concentratie op wat dan ook.
Een andere verklaring die wordt gegeven is dat de kerk niet belast wil worden met het onderhoud van het gezin van de priester. Nog ëën is, dat dit het onbedoeld resultaat is van een vroegere beperking in de kerk, die bepaalde dat mensen die ter communie kwamen vanaf de voorgaande middernacht moesten vasten en zich van seks onthouden. In de vroegste tijden van christelijke sekten werden bijeenkomsten als deze maandelijks gehouden, maar toen dit ritueel eenmaal een dagelijkse gebeurtenis werd, was het huwelijk voor de priester geen haalbare kaart meer. 
Onverschillig welke reden de gelovige nu nog als de juiste mag aannemen, maakt de geschiedenis duidelijk dat dit niet altijd traditie in de kerk  geweest is, daar dit pas een (zeer impopulaire) wet werd in 1139. Puur theoretish is het zelfs geen doctrine van de kerk. Zelfs nu nog worden uitzonderingen toegestaan – zoals bijvoorbeeld in het geval van getrouwde anglicaanse priesters die zich willen bekeren tot het rooms-katholicisme.
In het huidige katholicisme geldt nog steeds de primitieve notie van kuisheid en reinheid, alsof maagdelijkheid een niveau van heiligheid zou verlenen dat zelfs door een monogaam huwelijksbed op een of andere manier wordt ontwijd. Het Vaticaan wijdt nog steeds uitvoerig uit over de deugden van maagdelijkheid en onthouding, en over het schuwen van geslachtsgemeenschap. Waarschuwing: u zult die verklaringen niet begrijpen als u “gelooft” in de werkelijkheid in plaats van in mythologische eschatologie.
Hoe dan ook, het kerkelijke krampachtig vasthouden aan het celibaat heeft waarschijnlijk geresulteerd in het aantrekken van een percentage gestoorde mannen die ontdekt hebben dat ze in hun normale dagelijkse leven op geen enkel niveau met vrouwen konden omgaan. De Kerk biedt ze een leefmilieu waarin hun probleem in de omgang met vrouwen als een positieve eigenschap wordt beschouwd.
Het is daarom nauwelijks verrassend dat de Kerk vergeven is van vrouwenhaat en paternalisme, en bezeten van een ongezonde voorkeur voor het vinden van manieren om haar leden ervan te overtuigen dat seks iets is dat mensen verlaagt en dat streng beperkt dient te worden.

30 augustus, 2011

A.L. Snijders in zijn column 'Mosterd' deze week:

Bij de Joodse Omroep zag ik een Israëlische boer een ingenieus apparaat demonstreren, een schuif die zonder mensenhand het voer naar de koeien schoof. Uitgevonden om het werk ook tijdens de sabbat te laten doorgaan.
Ik houd van triviale oplossingen van spirituele problemen. Toen de varkens door hun grote populariteit de natuur in het Midden-Oosten ontregelden, hielpen de gewone waarschuwingen niet. Pas toen God zich er op verzoek van de rabbijnen mee bemoeide, konden de varkens in de ban worden gedaan. Een Joodse boer kan op de sabbat de koeien door een atheïst laten voeren, en dat wordt ook gedaan.
Het woord hypocrisie valt, een woord dat bij mij niet in een kwade reuk staat. Integendeel, hypocrisie is een belangrijk smeermiddel om de zaak gaande te houden.
De boer legde uit dat de stringente voorschriften voor de sabbat je alleen maar willen tonen: dit is geen gewone dag.
De eenvoud maakte indruk op me - terwijl ik naar de anoniem bewegende schuif keek, dacht ik: dit is geen gewone dag.

26 augustus, 2011

In het katern 'On Faith' van 'The Washington Post' schrijft Paula Kirby:

Evolutie bedreigt het christendom

Rick Perry (red: VS presidentskandidaat), vertelde een jongen tijdens een campagne- bijeenkomst deze week dat evolutie  ‘slechts een theorie’ is met ‘gaten’, en dat in Texas zowel creationisme als evolutie wordt onderwezen. Volgens een Gallup onderzoek in 2009 zeggen slechts 38 procent van de Amerikanen in evolutie te geloven. Als een meerderheid van Amerikanen sceptisch of onzeker is over evolutie, moeten scholen het dan onderwijzen als enkel “theorie”? Waarom is evolutie zo bedreigend voor religie?

paula-kirby 145x100


Zogenaamde “reality TV” heeft de wereld weinig goeds gebracht. En ik bedoel niet alleen omdat de overgrote meerderheid van deze programma’s geestdodend vervelend zijn, maar omdat ze mensen het idee hebben gegeven dat realiteit iets is dat beslist kan worden door de meeste stemmen. In een “reality TV” show wordt de winnaar bepaald door een populariteitscontest: de persoon die van de kijkers de meeste stemmen krijgt, komt als winnaar tevoorschijn. Het is moeilijk iets voor te stellen dat minder met realiteit te maken heeft – tenminste wanneer het over wereldse feiten gaat.

In de echte wereld zijn feiten koppige beesten. Het raakt ze absoluut niet of we ze fijn vinden of niet. We mogen het idee streng afkeuren dat uit het raam stappen van de veertiende verdieping tot onze dood leidt; we kunnen nog verder gaan en resoluut alle beweringen daarover tegenspreken, ons religieus vastklampend aan het idee dat een dergelijke activiteit een plezierige en opwindende manier is om een middag door te brengen; maar noch onze afkeur noch ons ongeloof maakt ook maar het geringste verschil voor de zeer reële doodsmak.

Hetzelfde geldt voor evolutie. Evolutie is een simpel feit. We kunnen verkiezen het niet te willen weten, we kunnen onze vingers in de oren steken en weigeren erover na te denken, we kunnen er zelfs tegen te hoop lopen en schreeuwen en krijsen dat het niet waar mag zijn. Maar feiten zijn feiten, die gaan niet weg omdat we ze niet leuk vinden. We kunnen niet stemmen over onze voorkeursmethode om als soort te zijn ontstaan, niet meer dan we kunnen kiezen om door de ooievaar gebracht te zijn, in plaats van op normale wijze verwekt en geboren te zijn.

De primaire rol van de school is nogal eenvoudig: dat is onderwijzen. Ze moet jonge mensen de gelegenheid bieden zoveel mogelijk over de wereld te leren, op grond van de beste kennis die we hebben. Onderwijs gaat over het overwinnen van onwetendheid – dus is het idee om onwetendheid tot het lesrooster toe te laten, om zich verder te verspreiden door generatie na generatie informatie over te brengen waarvan we al sinds 150 jaar weten dat ze onjuist is, is een beschamende misleiding; een misleiding van jonge mensen die ons vertrouwen en die beter verdienen; en een verraad aan het hele idee van onderwijs zelf.

Let wel, ‘onwetendheid’ is niet een belediging, maar slechts een term voor ‘gebrek aan kennis’. Veel van degenen die zo schreeuwerig protesteren tegen het onderricht over evolutie beseffen niet hoe overweldigend sterk de bewijzen ervoor zijn; en veel van degenen die beweren “Maar het is maar een theorie” begrijpen niet dat de wetenschappelijke en de alledaagse gebruiken van dit woord sterk verschillen. In het alledaagse taalgebruik kan ‘theorie’ iets vaags beduiden, een gevoel, een gok. In de wetenschap staat het zo ver als maar mogelijk is van die betekenis af: in de wetenschap is een theorie de beste verklaring voor een stel feiten. Het is een belangrijk begrip: in de wetenschap kan niets een ‘theorie’ worden genoemd totdat het inderdaad grondig is vastgesteld. De wetenschap kent haar eigen term voor wat, in niet-wetenschappelijke context, de rest van ons een ‘theorie’ noemt; de wetenschappelijke term voor een suggestie, een gok, iets dat aannemelijk lijkt maar waarvan de waarheid nog niet is aangetoond, is een ‘hypothese’. U zult een wetenschapper nooit horen spreken van ‘de hypothese van evolutie’, voor de simpele reden dat evolutie dat stadium ver voorbij is. Evolutie is een theorie in wetenschappelijke zin – beproefd, onderzocht en bevestigd door massa’s en massa’s bewijzen. Er kunnen nog steeds specifieke details zijn waarover men het niet geheel eens is; maar het feit van evolutie zelf wordt niet bestreden door reputabele wetenschappers. (Indien u nog twijfelt over de bewijzen voor evolutie kan ik twee boeken ten zeerste aanbevelen, ‘The Greatest Show on Earth’ door Richard Dawkins, en ‘Why Evolution is True’ door Jerry Coyne, daar beide auteurs in prachtige en alomvattende, zeer toegankelijke teksten uitleggen waarom we er zo zeker van kunnen zijn dat evolutie werkelijk een feit is.)

Kinderen deze kennis onthouden, of die af te zwakken en daarmee suggereren dat het maar een wilde gok is, betekent dat men ze  moedwillig de gelegenheid ontzegd kennis te nemen van een van de grootste en meest verlichtende onderwerpen van kennis die de mensheid ooit verworven heeft. Het betekent dat men ze moedwillig afhoudt van wat we nu weten de waarheid te zijn. Het betekent het verbergen van hun ware identiteit voor ze, en alle kennis van betekenis over hun oorsprong. Suggereren dat creationisme in ieder geval een rivaliserende ‘theorie’ is, betekent de werkelijkheid met de mythe te verwarren. Creationisme verhoudt zich tot evolutie als Santa Claus tot de uitgeputte ouders die voor hun kinderen verwoed kadootjes kopen en inpakken voor Kerstmis. Er komt een stadium in onze kindertijd dat we het geloof in Santa Claus los moeten laten; en er komt een punt in onze  beschaving waarin we de fantasie over creationisme ook moeten laten gaan.

Evolutie is wetenschap, en hoort onderwezen te worden tijdens de natuurkunde lessen. Creationisme – laten we daar zeer duidelijk over zijn – is een puur religieus doctrine, met geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Het is zelfs zo dat alle bewijzen overtuigend de onwaarheid ervan aantonen. Daarom heeft het geen plaats in het onderwijzen van kennis. Wetenschap vordert op basis van bewijzen, religie op basis van geloof, en iedere onderwijzer die probeert op geloof gebaseerde dogma’s te onderwijzen in de natuurkunde lessen, bewijst daarmee haar ongeschiktheid voor die rol.

Natuurlijk betekent evolutie een probleem voor het christendom. Dat wil niet zeggen dat het een probleem is voor alle christenen, aangezien veel christenen evolutie best willen accepteren: zij zien Genesis 1 als slechts een metafoor, en zeggen dat als God verkoos ons te scheppen door middel van evolutie, ze dat ook goed vinden. Zo’n soort christen was ik ook; maar ik moet bekennen dat mijn zorgeloosheid alleen maar mogelijk was omdat ik slechts het vaagst mogelijke idee had over hoe evolutie werkt en er zeker niet genoeg over wist om me te realiseren dat ongerichtheid er centraal in staat. Hoewel ik iedereen verwelkom die erkent dat bewijzen voor evolutie zodanig zijn dat ze niet rationeel ontkend kunnen worden, werken pogingen om evolutie als deel van een goddelijk plan te zien beslist niet, en suggereren die een hoogst oppervlakkig begrip over dit onderwerp. Het is niet alleen zo dat evolutie op geen enige wijze gestuurd wordt, maar ook dat een bewuste en waarnemende gids een monster van de meest sadistische soort zou moeten zijn: want evolutie is niet mooi, is niet zachtaardig, is niet vriendelijk, is niet meelevend, is niet liefdevol. Evolutie is blind, en gewelddadig, en ongevoelig. Het is niet een aspiratie of een blauwdruk waarnaar we moeten streven (die moeten we voor onszelf maken): het is gewoon wat gebeurt, de blinde, onverbiddelijke natuurkrachten die aan het werk zijn.

Een almachtige godheid die evolutie door natuurlijke selectie koos als middel om de verscheidenheid aan levende wezens te veroorzaken die nu de Aarde bevolken, zou veel eigenschappen hebben, maar liefhebbend is daar niet een van. Noch perfect. Noch meelevend. Noch genadig. Evolutie produceert een aantal wonderbaarlijk mooie resultaten: maar dat gebeurt op kosten van onnoemelijk lijden door talloze miljarden individuen en zelfs van hele soorten, waarvan 99 procent tot dusver zijn uitgestorven. Dit is onverenigbaar met een liefhebbende god. Evolutie betekent evenwel een verdere bedreiging aan het christendom, een bedreiging die recht naar het hart zelf van de christelijke leer gaat. Evolutie betekent dat de scheppingsverhalen in de eerste twee hoofdstukken van Genesis fout zijn. Dit is niet hoe mensen ontstonden, noch het vee, noch de kruipende dieren, noch de beesten in de aarde, noch het gevogelte in de lucht. Evolutie kon niet een enkele moeder en vader van alle toekomstige mensen produceren, dus er waren geen Adam en Eva. Geen Adam en Eva: geen zondeval. Geen zondeval: geen noodzaak voor verlossing. Geen noodzaak voor verlossing: geen noodzaak voor een verlosser. Geen noodzaak voor een verlosser: geen noodzaak voor een kruisiging of de wederopstanding, en geen noodzaak om in een verlosser te geloven om het eeuwige leven te verwerven. En in de eerste plaats, niet de geringste reden om in een eeuwig leven te geloven.

Het christendom is als een dikke warme trui. Misschien voelt die comfortabel, misschien houdt die je warm, maar zodra er maar één steek loslaat zie je het hele ding voor je ogen uiteen rafelen. Evolutie is die steek. Evolutie vernietigt de liefhebbende schepper waarop het hele christendom gebouwd is. Ik kan goed begrijpen waarom de gelovigen de handen ten hemel heffen in afschuw voor het hele idee, en al het mogelijke willen doen om het te onderdrukken. Maar ze kunnen hun handen heffen zo veel ze willen: het zal geen verschil maken voor de realiteit. Alles dat bereikt kan worden met hun vastberaden pogingen jonge mensen misleid te houden is dat een andere generatie Amerikanen zal worden veroordeeld tot onwetendheid, niet in staat  de wereld om hen heen behoorlijk te begrijpen, en op grote achterstand wanneer ze te maken krijgen, en moeten concurreren, met hun gelijken in meer verlichte landen. 

Moedwillige onwetendheid is een keuze: evolutie is dat niet. 

24 augustus, 2011

The Freethinker meldt:

Katholieken vestigen hoop op bloed van dode paus om gangster criminaliteit in Mexico in te dammen

Katholieken hebben een aantal bizarre ideeën, vooral met betrekking tot de verscheidene onderdelen waaruit overleden “heilige” figuren bestonden. Deze, zo geloven ze, bezitten “miraculeuze” eigenschappen.
De voorhuid van Jezus is daar een voorbeeld van. In verschillende perioden van de geschiedenis hebben een aantal kerken in Europa beweerd het afgeknipte eindje van de piemel van Jezus te bezitten – soms zelfs tegelijkertijd!
Volgens de auteur David Farley, van ‘Fore Shame’:
“Afhankelijk van wat men leest, waren er acht, twaalf, veertien, of zelfs 18 verschillende voorhuiden in diverse Europeese steden in de Middeleeuwen."
Vele honderden jaren later blijft het katholieke geloof in de genezende eigenschappen van gruwelijke relikwieën nog onverminderd standhouden.
Vandaag werd gemeld dat een medicijnflesje met bloed van wijlen paus Johannes Paulus II spoedig overgevlogen zal worden naar Mexico in een poging de criminaliteit in te dammen in dit grotendeels katholieke land.
Een bisschoppenconferentie in Mexico heeft gevraagd het relikwie over te sturen en, volgens radio Vaticaan, zal het relikwie in het land arriveren op 17 augustus en dan naar de Basiliek van onze Vrouwe van Guadaloupe in Mexico City overgebracht worden.

blood


Een week later zal het flesje bloed van de “zalige” paus Johannes Paulus, een titel die hij posthuum verwierf nadat zijn opvolger Benedictus XVI hem zalig verklaarde in mei, op pelgrimage gaan naar andere katholieke dioceses door het land.
Het relikwie zal begeleid worden door een standbeeld van de overleden paus, geboren Karol Woytyla, met de beoogde boodschap van verzoening.
Het aantal moorden in delen van Mexico is de laatste jaren omhoog geschoten, ondanks een militaire strijd tegen de georganiseerde misdaad en drug kartels, die soldaten de straten op stuurden.
Mexicaanse bisschoppen zeiden in een verklaring die door radio Vaticaan werd uitgezonden: “De herinnering aan Johannes Paulus II en de liefde die hij voor ons land had horen een aansporing te zijn om het geloof van het Mexicaanse volk te versterken, in een tijd waarin onze natie diepgaande sociale veranderingen ondergaat.
Verscheidene flesjes bloed werden paus Johannes Paulus II afgenomen gedurende de laatste dagen van zijn leven in 2005. Dat betekent dat er nog een paar over zijn om sociale onlusten elders te onderdrukken.

David Cameron, houd dat in de gaten.

---- Een lezer reageerde aldus:
"Als het zo goed werkt om vrede te brengen, waarom tappen we Ratzinger dan niet af?

23 augustus, 2011

A.L.Snijders meldt deze week in zijn vaste rubriek 'Mosterd' in de VPRO gids:

Prijs en bouwjaar
Ik houd erg van de Amish. Hun hoeden, hun koetsjes, het glooiende land.
De EO toonde een documentaire over een jonge Amish familie die overstapte naar een andere vorm van christendom. Ik begreep dat het om een geloof ging waarin Jezus meer een vriend was met wie je kon jodelen.
Bij de Amish is God onbereikbaar en de mens door en door slecht.
Er zijn mensen die deze visie niet een heel leven kunnen verdragen.De afvallige Amish familie had een mentor die hielp bij de overstap naar het gezellige zingen en handenklappen, een type dat ik wel ken, omdat ik regelmatig naar de EO kijk. Hij hielp ze ook bij het vinden van een goede tweedehands auto.
Hij belde op terwijl ze een proefrit maakten en zei: 'Neem deze maar niet, Jezus heeft een betere en goedkopere voor jullie gevonden.'
Hij noemde prijs en bouwjaar. 

19 augustus, 2011

Onze correspondent in Costa Rica wijst op het volgende bericht met commentaar van evolutiebioloog en hoogleraar Jerry Coyne op diens site http://whyevolutionistrue.wordpress.com/

Paus schenkt katholieken een “abortus vakantie”

CNN meldt dat de paus, die momenteel Spanje bezoekt, Spaanse priesters het recht heeft verleend om katholieken absolutie te verlenen voor abortus. Tot dusver hadden slechts een klein aantal priesters het recht om katholieke vrouwen absolutie te verlenen voor deze doodzonde en de automatische excommunicatie die daaruit volgt. CNN licht toe:

“Al de priesters die het sacrament van de biecht uitoefenen tijdens de Wereld Jeugd Dagen hebben de algemene bevoegdheid om absolutie te verlenen voor de straf van excommunicatie wegens abortus als iemand die opbiecht.... wanneer iemand daar behoefte aan heeft,” vertelde Vaticaan zegsman Rev. Federico Lombardi CNN op donderdag, naar aanleidng van het evenement dat paus Benedictus XVI donderdag naar Madrid bracht voor een vierdaags bezoek.

Aartsbisschop Antonio Maria Rouco Varela van Madrid kondigde de uitbreiding van deze bevoegdheid tot meer priesters aan in een verklaring op de website van het aartsbisdom, zeggend dat  deze maatregel genomen werd in de hoop dat “al de gelovigen die de viering van de 26ste Wereld Jeugd Dagen in Madrid bezoeken gemakkelijker de vruchten van de goddelijke genade kunnen verwerven, zodat de deuren naar een nieuw leven voor ze geopend worden.”

confessionals


De kerk heeft 200 biechtstoelen opgezet in de parken van Madrid voor priesters om de biecht in af te nemen.

De bepaling luidt als volgt:

Varela zei dat de rooms-katholieke kerk “aan alle priesters die legitiem bevoegd zijn om de biecht af te nemen en die in Madrid zijn tijdens de week van 15 tot 22 augustus, de gedelegeerde bevoegdheid heeft verleend om bij de acte van berouw de excommunicatie kwijt te schelden die het resultaat was van de zonde van abortus, aan gelovigen die oprecht berouw tonen, en daarbij een gemakkelijke boetedoening opleggen.

Let wel, de katholieke kerk beschouwt abortus als een “groot kwaad” dat, indien geen boetedoening wordt gedaan door de biecht, een doodzonde wordt die een persoon naar de hel kan sturen. Dus nu is het zo, dat de paus heeft geproclameerd dat God mensen van de hel excuseert als ze toevallig biechten bij een priester die toevallig in de buurt van Madrid is in een bepaalde week. Hoe weet de paus dat? Dit soort trucjes maken een aanfluiting van het kerkelijk beleid inzake abortus, en van de veronderstelde morele authoriteit van het Vaticaan.

Commentaar: Dit genereuze gebaar doet mij ook direct denken aan dat rake citaat van voormalig predikant Dan Barker in zijn boek 'Losing Faith in Faith'. Het luidt:

"Het hele idee van zonde komt uit de bijbel. Het christendom biedt de oplossing voor een probleem van eigen maaksel. Zou u een persoon dankbaar zijn die u met een mes bewerkt om u een pleister te verkopen?"


17 augustus, 2011

Bron: www.dekrantvantoen.nl

Streng christelijke dorpen waren in de jaren zestig nog zo berucht om hun gewelddadigheid dat de politie de wet niet durfde handhaven. Nergens was het zo bont als in Staphorst, landelijk dieptepunt van wetteloosheid.Probleem was de zogenaamde eigenrichting tegen dorpelingen die ervan werden verdacht huwelijkse ontrouw te plegen.
In 1961 werd het dorp aan de nationale schandpaal gehesen, nadat de plaatselijke jeugd weer eens een 'volksgericht' had uitgevoerd. Een man en een vrouw met een buitenechtelijke relatie werden in een varkenskot gehesen boven op een kar. Urenlang werden ze rondgereden door het dorp.
Een naïeveling zou er grappige folklore in kunnen zien, maar voor de slachtoffers was het een hel. Zowel de man als de vrouw werd gewelddadig ontvoerd en vervolgens urenlang bespuugd, uitgescholden en met stokken geslagen.
Uiteindelijk werd aangekondigd dat ze met varkenskot en al in de sloot zouden worden gegooid, tenzij ze hun wandaden bekenden en beterschap beloofden. Het stel was doodsbang en deed wat de dorpelingen verlanden.
Volgens de wet hadden de jongeren een zware gevangenisstraf moeten hebben. Vrijheidsberoving, zware mishandeling en doodsbedreiging zijn forse misdrijven. De politie kneep echter een oogje toe.
Staphorst kon niet zomaar wennen aan de moderne tijd, zei majoor De Vrieze. "Forceren zou funest zijn." CHU-minister Beerman liet zelfs weten "dat men bij nuchtere beschouwing begrip moet hebben voor de mentaliteit waaruit zulke volksgerichten geboren worden."
In 1941 had de politie nog wel met "rake klappen" opgetreden toen een huis van een opstandeling werd vernield. Er moeten nog ontelbare andere volksgerichten hebben plaatsgevonden. Het dorp zweeg erover.
In 1966 bewaakte de politie een huis waar zich een losbandige dorpeling ophield. De agenten waren echter niet opgewassen tegen de zeer agressieve dorpsjeugd. Alleen met pistoolschoten wisten zij de woeste massa op afstand te houden.
Staphorst wist in 1971 weer het nieuws te halen met meerdere volksgerichten. Het erf van een onzedelijk geacht meisje werd bedekt met een stinkende massa en haar ouderlijk huis werd geheel besmeurd.
Veel later werd justitie echt streng voor het dorp. Jongeren pleegden in 2004 zware vernielingen aan een huis van een dorpeling die hen zou hebben verraden aan de politie. Een verdachte, die tot celstraf werd veroordeeld, vond toen nog altijd dat "een volksgericht in Staphorst soms gebeurt en erbij hoort".

Commentaar: "Christelijke naastenliefde en verdraagzaamheid gelden niet voor christenen .... 


27 juli, 2011

De Leeuwarder Courant meldt vandaag:

De Ieren zijn klaar met de katholieke kerk
Kerken lopen leeg na pedofilie-schandalen

Dublin - De Ieren willen even niets meer weten van de rooms-katholieke kerk. Premier Enda Kenny heeft hard uitgehaald naar Rome.
"De katholieke kerk minimaliseert de verkrachting en marteling van kinderen om voorrang te geven aan de eigen macht, het eigen belang en reputatie", stelde Kenny toen recent een Iers rapport over kindermisbruik binnen de kerk ter sprake kwam.
Hij sprak voor een groot deel van de Ierse bevolking, dat het ooit almachtige geloof massaal de rug heeft toegekeerd. ..................................
Premier Kenny hekelde vorige week 'het disfunctionele, wereldvreemde elitisme en het narcisme die de cultuur van het Vaticaan tot op de dag van vandaag domineren'. Zijn regering wacht twee weken na publicatie nog steeds op een reactie van de Heilige Stoel op de bevindingen van het zogenoemde Cloyne-rapport. Die luidden dat, ondanks eerdere pedofilieschandalen, Rome het melden van kindermisbruik door priesters tot in 2009 actief ontmoedigde en vervolgens de onderzoekscommissie die zich over het bisdom Cloyne boog, tegenwerkte.
In plaats van een mea culpa  uit te spreken, besloot paus Benedictus XVI na Kenny's speech zijn nuntius (de diplomatieke en geestelijke vertegenwoordiger van het Vaticaan in een land) terug te halen. Dit wordt geïnterpreteerd als een ongeoorloofde terechtwijzing van de overheidskritiek.
"Dit toont gewoon aan dat ze nog steeds denken dat ze zich alles kunnen veroorloven, dat ze boven de mensen en de wet staan", foetert Patricia Kelly, een lerares op een katholieke school. "Ze lijken echt niet door te hebben dat hun macht en invloed allang en voorgoed over zijn."
Het bezoek dat de kerkvader volgende zomer aan het eiland zou brengen, lijkt nu zo goed als zeker van de baan. Dat hij gewoonweg niet langer welkom is, is even zeker. ................................................
(Kerkspecialist) McGarry haalt een treffend voorbeeld aan van de dramatische ontkerkelijking van het eiland: "Vorige maand werd in Dublin de allereerste atheïstische wereldconventie gehouden. Rooms-katholieke conventies lokken op de openingsdag ook veel mensen, maar tegen dag drie zit er geen hond meer. De atheïstische bijeenkomst zat het hele weekeinde lang afgeladen vol."

Commentaar: Hoe terecht die afschuw ook is voor de wandaden van deze dienaren van een criminele organisatie, blijft het teleurstellend dat die pas de oorzaak moesten zijn waarom de gelovigen zich van de kerk afwenden, en niet het algemeen aanvaard inzicht dat deze organisatie eeuwenlang het bijgeloof van primitieve mensen in de oudheid ten eigen bate bleef exploiteren.

23 juli, 2011

Een ingezonden brief in de Volkskrant:

Keerpunt

Grenzeloos verbaasd was ik door het verhaal van Jim Schilder (Uitgelicht, 20 juli), die uit volle overtuiging priester wordt in de katholieke kerk. Ik werd net als hij in een gelovig gezin met tien kinderen geboren. Met veel pijn en moeite heb ik me aan de christelijke indoctrinatie kunnen ontworstelen. Ik was de leeftijd van dertig jaar gepasseerd voor ik aan de relatie met een vrouw ruimte mocht geven.
Hoe Schilder kan zeggen dat een priester met Christus trouwt, gaat mijn menselijk verstand te boven. Ik werd pater franciscaan, missionaris en nog even parochiekapelaan, maar ik heb nog nooit zoveel vrijheid, warmte en energie ervaren sinds ik tot het inzicht kwam dat er geen God bestaat, laat staan dat hij een zoon zou hebben. Dat was mijn keerpunt.
Impliciet geeft genoemde kandidaat-priester aan dat moraal en naastenliefde alleen in het christelijk geloof te vinden zijn. Moraal en naastenliefde zijn algemeen menselijk en geen monopolie van gelovigen.                       Anton Mullink, Haarlem.

Waarvan akte!

20 juli, 2011

Streng gereformeerden willen ook boerkini             (bron: Leeuwarder Courant)

Wijk en Aalburg - Bevindelijk gereformeerden zouden een voorbeeld moeten nemen aan de zedelijkheid van moslims in het zwembad.
Dit stelt de Landelijke Stichting ter Bevordering van de Staatkundig Gereformeerde Beginselen (LSBSGB) in hun blad 'In het spoor'.
De redactie signaleert dat zelfs in de gereformeerde gezindte de badmode nog weinig van het lichaam verhult, terwijl moslima's zich kuis kleden in boerkini. 'Beschamend is dat deze afgodendienaars, zoals de mohammedanen immers zijn, op dit punt het zevende gebod beter begrijpen en in praktijk brengen dan velen in de gereformeerde gezindte', aldus de stichting.
PVV-leider Geert Wilders zou zich volgens de auteurs niet moeten verzetten tegen deze verhullende zwemkledij, maar juist tegen Nederlandse badgasten die op stranden 'beslist onzedelijk gekleed gaan'. De stichting betreurt het dat veel SGP-fracties al decennialang geen bezwaar meer aantekenen tegen vergunningen of subsidies voor zwemgelegenheden waar gemengd gezwommen wordt.

Commentaar: Voor de heidenen onder ons ('Verdorven zijn ze, en gruwelijk hun daden, geen van hen deugt.') heb ik nog even naar de tekst van het zevende gebod ge-Googled. Zoals gebruikelijk in gelovige kringen blijkt men hierover van mening te verschillen. Een RK site zegt dat deze tekst luidt 'Gij zult niet stelen', maar de meeste gelovigen zijn het niet met die verfoeide papen eens. In protestante kringen bestaat consensus over de tekst zoals die ook boven mijn bed hangt: 'Gij zult niet echtbreken.' 
Het verband met zwemmen ontgaat mij nog even, maar ongetwijfeld zal mij dit op catechisatie van de jongelingsvereniging nader verklaard worden door een ingewijde in de diepste zieleroerselen van de Almachtige.

18 juli, 2011

Een bericht in de Leeuwarder Courant:

Gebedsactie tegen Leeuwarder festival

Leeuwarden - Evangelische christenen bidden tegen satanische invloeden op Into the Grave, het metalfestival op 13 augustus in Leeuwarden.

Via een rondzend mail worden christenen opgeroepen te bidden en evangeliseren tijdens het festival om zo "Gods licht te laten zien in de duisternis". Volgens de mail wordt via het festival de deur voor "het kwaad" naar Leeuwarden en omgeving geopend. Dat de toegangsprijs € 6,66 is, is volgens de initiatiefnemers veelzeggend. Het getal 666 wordt in de bijbel het "getal van het beest" genoemd. Volgens de organisatie van Into the Grave is die prijs met een knipoog vastgesteld.

Commentaar: Even heb ik overwogen dit bericht op de Humor pagina te plaatsen waar het eigenlijk thuishoort, maar dat zou de indruk kunnen wekken dat dat ik het in een melige bui zelf verzonnen had. Ongelofelijk dat zulke mensen anno 2011 nog in een beschaafde maatschappij onder ons kunnen leven! Gelukkig zijn ze ongevaarlijk ...

P.S. dd. 25 juli, 2011. Al weer een illusie minder. Hoe gevaarlijk dergelijke ontspoorde geesten soms kunnen worden, hebben we nu in Noorwegen geleerd. Laten we hopen dat onze veiligheidsdiensten minder naïef zijn dan ik tot nu toe was.

13 februari, 2011

   Door een hardnekkige digitale storing was het enige maanden lang onmogelijk om op de gewenste wijze tekst aan deze pagina toe te voegen. Dit euvel is nu - met Gods hulp, natuurlijk - weer verholpen.

   In de afgelopen week werd op TV aangetoond hoe Kardinaal Simonis, onlangs als getuige onder ede gehoord in de zaak van het pedopapisme, bij die gelegenheid mijneed pleegde. En hiervoor, in zijn door “God” gegeven arrogantie, nota bene dezelfde frase gebruikte als die waarop de Duitse bevolking zich na zijn nederlaag in 1945 beriep, “Wir haben es nicht gewüsst!” In zo’n geval schiet mij altijd de archaïsche slotfrase van onze eedsformule te binnen: ”Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” Voor het zelf denkend deel der mensheid is die toevoeging even zinvol als, “Zo waarlijk helpe mij The Flying Spaghettimonster.” Gelukkig is ook het meer verplichtende, “Dat beloof ik.” toegestaan, want dan beloven we echt om de waarheid te spreken. 

   Conclusie: Ook de kardinaal zal zich volledig bewust zijn van de betekenisloosheid van de kreet “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” En dat verleent dan weer grond aan mijn stelling, dat veel van dit religieus bedrog heel bewust door mensen die wel beter weten gepleegd wordt. 

   In het bulletin HULPPOST van Artsen zonder Grenzen een hartverwarmende foto die me lang bezig heeft gehouden. Een medewerkster van die organisatie houdt een Haïtaans tienjarig meisje met slechts één beentje in haar armen, terwijl ze samen deelnemen aan het “voetballen” met andere slachtoffertjes van die verschrikkelijke aardbeving. Beiden hebben dolle pret! Het is een indrukwekkend en diep ontroerend beeld van enerzijds het beste dat een mens kan geven, liefde, en anderzijds van menselijke veerkracht. Het meisje had bij die ramp niet alleen een been, maar ook haar moeder en grootmoeder verloren. Door de belangeloze inzet en zelfopoffering van hoog opgeleide mensen die, vaak  in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden, niet bidden maar keihard werken om te helpen, is er voor dit meisje en duizenden anderen als haar, weer toekomst. Het valt voor een zinnig mens moeilijk voor te stellen dat gelovigen overtuigd zijn van het feit dat dergelijke rampen alleen door hun God over ons kunnen worden uitgestort, en dan toch op zondag in hun kerken zijn naam bejubelen.

Mocht u ook zo denken, gedenk dan deze humane organisatie, giro 4054!

   Verder deze week ook weer een fraai staaltje van hoe de misleide religie-aanhanger kan denken, per e-mail ontvangen. Aangezien de postmaster-general mailde dat mijn antwoord hierop niet verzonden kon worden, wordt hierbij de inhoud anoniem weergegeven, “ter leeringhe ende vermaeck.”

   “Jullie gemenerikken zijn racisten. Hou eens op om zo over het christelijk geloof artikelen te plaatsen. Vooral die verzonnen 'bijbelteksten' die door jullie zijn verzonnen op deze site.

   Ik ben zelf een katholiek persoon. Ik ben gelukkig met mijn familie en vrienden. En met mijn baan op het onderwijs. Maar jullie? Jullie zijn gewoon een groot zielig stel die alleen maar deze ???site hebben en een beetje de christenen te beledigen. Babies dat jullie zijn!”

   Waarvan akte!

15 september, 2010

   Op de opiniepagina's van de Volkskrant vandaag, deelt Peter Schouten onder de chargerende kop 'Misbruik door r.k. priesters gebeurt nog steeds overal' zijn vermoedens hierover met de meerderheid van het zelf denkende deel (als tegengesteld aan het misleide gelovige deel) van het grote publiek hierover. Want hoewel in zijn artikel geen concrete aanwijzingen voor het ten laste gelegde worden gegeven, en deze kop dus niet geheel verantwoord is, leeft het vermoeden hierover met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid onder velen. We laten Schouten aan het woord: "Ik ben geen samenzweringsfanaat, dus ik geloof niet dat de onderzoekscommissies alleen over strafbare feiten van vóór de gemiddeld langste verjaringstermijn rapporteren, omdat dit de priesters achter de tralies zou weghouden. Ik neem aan dat de gevallen die niet zijn verjaard niet in de onderzoeksrapporten terechtkomen en meteen worden overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Het kan niet anders of de rechtbanken zullen binnenkort worden overstroomd door dit soort zedenzaken. Er zullen genoeg verdachte priesters zijn die in de periode 1982-2010 seksueel misbruik hebben gepleegd." 

Een ander facet aan dit walgelijke blijk van de verdorven moraal die onder deze "hoeders van de moraal" opgeld doet en dat ik nog nergens aan de orde heb zien komen, houdt mij vooral als ouder bezig. Het is de verbijsterende mentaliteit van de ouders van de slachtoffertjes. Zij hebben het al die tijd geweten en stilgehouden, uit slaafse eerbied voor de vertegenwoordigers van dit door en door verdorven machtsinstituut. Want tegenover wie anders zou een geschokt, verdrietig en  wanhopig kind zijn hart het eerst uitstorten? Ik ben geen jurist, en misschien kan iemand met meer kennis hier helderheid over verschaffen, maar voor mijn gevoel zijn deze ouders medeplichtig aan misdrijvendie in minstens dertien gevallen zelfs tot zelfmoord leidden. Misdrijven waarvan hun eigen kind het slachtoffer was! Iets lagers kan ik mij niet voorstellen. 

   Deze website werd destijds opgezet uit verontwaardiging over de door religie veroorzaakte corruptie van de rede, waarvan een naast familielid toen duidelijk blijk gaf. Nu blijkt ze ook nog de moraal te corrumperen ! Wat staat ons nog meer te wachten als er nu niet krachtig wordt ingegrepen?

11 september, 2010

   Bij onze zuiderburen blijkt men het misdrijf van pedopapisme voortvarender aan de kaak te willen stellen dan hier de commissie Deetman doet. Daar zal het gevaar getalsmatig ook groter zijn, gezien het aandeel priesters op de totale bevolking. De hartverwarmende journaalbeelden van het doortastende optreden van de Belgische justitie die het archief (de doofpot?) van dit door en door verdorven machtsinstituut leeghaalden, zullen ons nog lang bijblijven. (En wat doet de Nederlandse justitie?) Dit ondanks het feit dat een Belgisch hof bepaalde dat dit onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal is. Blijkt ook hieruit weer de onterechte en onrechtmatige invloed die het Vaticaan op alle sectoren van de Belgische samenleving uitoefent? 
   Vandaag bericht de Volkskrant onder de kop 'Misbruik in België wijdverbreid" het volgende:
   "Het seksueel misbruik door priesters in België is veel wijdverbreider en gruwelijker geweest dan tot nu toe werd gedacht. Het misbruik vond plaats op alle internaten en heeft tot zeker dertien zelfmoorden geleid. 'Een stomp in uw maag', noemde voorzitter Adriaenssens het rapport over de misstanden dat zijn commissie vrijdag rapporteerde. De slachtoffertjes, merendeels jongens, waren gemiddeld twaalf jaar als het misbruik begon, sommigen nog veel jonger (2, 4, 6 jaar). 'Vele slachtoffers hadden nog nooit seksuele voorlichting gehad voor de feiten gebeurden. Maar zelfs zij die wel voorgelicht waren, konden het masturbeergedrag van de pastor, de pogingen om het kind te masturberen, ervaringen van orale en anale seks niet plaatsen. Ze werden in totale verwarring achtergelaten', aldus het rapport. .... Adriaenssens heeft geen aanwijzingen dat de kerk systematisch probeerde het misbruik in de doofpot te stoppen. Dat het verzwegen werd, heeft veel meer te maken met de cultuur van zwijgen in de kerk en de samenleving. De slachtoffers werden niet geloofd of waren bang iets te zeggen omdat de priester grote macht over hen en hun families had. De priester kon de ouder informeren over het 'onwillig studiegedrag' van het slachtoffertje en adviseren tot bijles bij hem op de kamer. .... De meeste slachtoffers hebben (vaak zware) psychische en relationele problemen overgehouden aan het misbruik. Dertien van hen pleegden zelfmoord, zes deden een poging daartoe.  ...."

   Verder in deze krant een interview met Rik Torfs, hoogleraar Kerkelijk Recht en senator voor de Vlaamse christen-democraten, onder de kop 'Nine Eleven voor de Belgische kerk'
   " .... (vraag) 'Het priestergewaad is de vieze regenjas voor enge mannen geworden. Is dit het einde van de kerk?' (antwoord) 'Nee, maar het is wel het einde van een tijdperk. De kerk was oppermachtig in Vlaanderen, de aartsbisschop had meer invloed dan welke politicus ook. Het wegvallen van die macht was al langer gaande en vloeit nu samen met de verhalen over seksueel misbruik door priesters en bisschoppen. Dat genereert haat in het kwadraat. Dat de leiders achter dat drukkende systeem woord en daad op zulke hypocriete wijze uiteen hebben gedreven. Mensen reageren woest: 'gooi ze in de vergeetput; laat ze wegrotten!' 
   'Wat resteert voor de kerk is de sterkte van de christelijke boodschap. Dat is een vreemde paradox: zonder geloof is er geen kerk maar met deze kerk verdwijnt langzaam het geloof. Bovendien dreigt het gevaar dat de kerkleiding nu zegt: seksueel misbruik is het gevolg van priesters die zich hebben laten meeslepen door nieuwlichterij, door seks en drugs en rock-and-roll. Dat deze gelegenheid wordt aangegrepen voor de terugkeer naar een strakke moraal op alle terreinen. De Belgische aartsbisschop kan die link leggen, een aantal Nederlandse denkt ook in die richting. Dan schrompelt de kerk ineen tot een klein groepje van semi-heiligen.'

19 juli, 2010

   Papa Rat en zijn medeplichtigen schijnen nu een nieuwe oekaze te hebben uitgevaardigd, waarin ze beloven de pedofilie van hun priesterschaar voortaan te zullen bestraffen met ontzetting uit hun ambt, maar nog steeds niet met aangifte bij justitie. Hou je dan nog wel personeel over? En is het verzwijgen van een misdrijf dan niet laakbaar? En om hun wereldvreemdheid nog eens extra te benadrukken, blijken ze het op een lijn te stellen met het 'misdrijf' van de inwijding van vrouwen tot het priesterambt. Zelfde straf! God sta ons bij....

5 juli, 2010

   De Volkrant meldt vandaag dat een snelgroeiend aantal Vlamingen zich laat  'ontdopen', ofwel uit het kerkregister schrijven. Ongetwijfeld wordt deze versnelde geloofsafval mede gestimuleerd door de publiciteit over de grootschalige Belgische justitionele aanpak, waarbij onder andere een grote groep seksueel gefrustreerde oude mannen in praaljurken enige tijd in een van hun paleizen werd vastgehouden, in het kader van het onderzoek naar de wijze waarop pedofilie oogluikend toegestaan en onder de mijter werd gehouden.

   "Overigens is 'ontdopen', gezien vanuit de rooms-katholieke geloofsleer, officieel niet mogelijk. Want het doopsel is onomkeerbaar. Het vormt een noodzakelijke voorwaarde om Gods genade te ontvangen. Dank zij het doopsacrament zou de gedoopte naast vergiffenis van eerder begane zonden een onuitwisbaar merkteken op de ziel, een heiligmakende genade ontvangen."

   Gelukkig maar dat ze dat zo goed met God hebben afgesproken. Zonder zo'n concurrentiebeding zou iedere bedrieger maar lukraak zonden kunnen gaan vergeven. Nu kan nog maar één het doen.

29 juni, 2010

   Er is vooruitgang. Zo blijkt uit berichtgeving van de laatste dagen dat de rechterlijke macht, althans in de Verenigde Staten en in België, niet langer beschroomd terugdeinst wanneer het vervolging van misdaden door de dienaren van de kerk betreft. Vanochtend berichtte de Volkskrant onder de hoopgevende kop: "Vervolging Vaticaan om misbruik", dat het Amerikaanse Hooggerechtshof zich gisteren weigerde uit te spreken over de immuniteit van de stadstaat.

   "Daarmee maakte het hof de voortzetting mogelijk van een rechtszaak uit 2002, tegen een pedofiele priester uit Oregon en tegen het Vaticaan, dat de priester beschermd zou hebben. (....) Een lagere rechtbank oordeelde eerder dat de staatsimmuniteit van het Vaticaan in deze zaak niet geldt. De stadstaat ging daartegen in hoger beroep, maar door de weigering van het Hooggerechtshof zich hierover uit te spreken, blijft de uitspraak van de lagere rechtbank van kracht. Het proces tegen het Vaticaan kan nu voortgezet worden. (....) De advocaten van het slachtoffer waren tevreden. 'Vele duizenden slachtoffers van seksueel misbruik hebben nu eindelijk een echte kans om de waarheid te achterhalen over de medeplichtigheid van de verantwoordelijken van het Vaticaan', zei een van hen."

   Wat ik tot zo ver in de berichtgeving hierover mis, is hoe het Vaticaan aan die status van stadstaat gekomen is. Die is namelijk pas op 11 februari, 1929 vastgelegd in het Verdrag van Lateranen, tussen de Italiaanse fascistische dictator Mussolini en de katholieke kerk. Ruim vier jaar later, op 20 juli, 1933, versterkte de nieuwe stadstaat haar positie door ook met nazi misdadiger Adolf Hitler een overeenkomst te sluiten, het zogenoemde Concordaat. We weten waar dat toe geleid heeft.

   Ook de efficiente wijze waarop de Belgische justitie deze zaken aanpakt, verdient alle lof. U zult de berichten gelezen hebben over de goed georganiseerde invallen in een aantal kerkelijke paleizen, waaronder die waar op dat moment alle bisschoppen gelijktijdig bijeen waren. Zij moesten hun mobiele telefoons afgeven en werden enige tijd afgezonderd gehouden, terwijl gelijktijdig andere invallen plaatsvonden. Hierbij werd ook het archief, bestaande uit 475 dossiers, van deze door de kerk in het leven geroepen onderzoekscommissie naar seksuele misdrijven in beslag genomen. 'De Volkskrant' bericht hierover:

   "De Belgische ambassadeur in Vaticaanstad is maandag door de paus op het matje geroepen over de inval van justitie in de Belgische katholieke kerk. Volgens demissionair minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere heeft de ambassadeur uitgelegd dat 'België net zoals zoveel andere westerse landen gekozen heeft voor een duidelijke scheiding van kerk en staat'. De minister onderstreepte dat 'wat de gerechtelijke overheid doet, enkel onder haar verantwoording valt en daar kunnen we als uitvoerende macht niet tussen komen'."

   Waarvan akte! 

26 mei, 2010

   Een treffend citaat in een nabeschouwing van Hans Fels, een van de bedenkers van het plan 'Beagle, in het kielzog van Darwin' het VPRO-project om met de clipper 'Nieuw Amsterdam' het traject van de 'Beagle' in de jaren 1831-1836 opnieuw te verkennen met talloze wetenschappers aan boord, staat deze week in de VPRO Gids:

   "Darwins uitleg van de evolutie en hoe die wordt voortgedreven is een troostende theorie die veel meer soelaas biedt dan de gedachte dat er een God en een hiernamaals zou zijn. We zijn, dat heb ik de afgelopen maanden geleerd, onderdeel van een of andere geweldige motor die het leven voortstuwt zonder dat de richting een logisch doel  op zichzelf is.  Min of meer per ongeluk hebben we een grote kop gekregen waarin veel hersens passen en dat heeft ons een plaats tussen de insecten en al het andere gekrioel gegeven die ons uniek maakt. Waarschijnlijk kunnen wij als enige levende wezens nadenken over de vraag wie we zijn, en waar we zijn. Omdat alles zo onbegrijpelijk is hebben we God uitgevonden zodat er tenminste nog enig plan aan het leven ten grondslag lijkt te liggen. Maar we zijn hier alleen en heel even maar, en dat is een geruststellende gedachte die ons als rentmeesters verplichtingen oplegt ten opzichte van onze omgeving en niet in de laatste plaats ten opzichte van onze medemens."

22 mei, 2010

   De frequentie van meldingen over dit onderwerp begint die van het weerbericht te benaderen, en zal dus door krantenredacties als minder interessant voor de lezer worden beoordeeld, maar toch plaatst de Volkskrant vandaag nog een ANP-bericht in de zijlijn:
   "In het op een na grootste katholieke bisdom van Duitsland, Freiburg, worden tientallen geestelijken verdacht van seksueel misbruik en het plegen van geweld. Er loopt een onderzoek tegen 43 geestelijken en andere medewerkers van de kerk, aldus het Zuid-Duitse bisdom vrijdag. De meeste gevallen zouden in de jaren tussen 1950 en 2000 hebben plaatsgevonden."

Red.: Met dit bericht wordt de indruk gewekt dat het bisdom dat onderzoek zelf uitvoert. Dat doet dan weer denken aan de slager die zijn eigen vlees keurt, en dan rapporteert dat "alles van zuiver biologische oorsprong is, en de productie op duurzaamheid gericht." En het is juist dat laatste dat ons zoveel zorgen baart. Want zoals bij alle grote internationale ondernemingen gebruikelijk is zal een uiterst deskundige groep adviseurs opdracht krijgen, niet om deze wandaden in de toekomst te voorkomen, maar om winstderving en verlies van invloed als gevolg van ledenverlies te beperken. En daar heeft men al twintig eeuwen ervaring mee, onderschat die puntmutsen niet.

   En wat te denken van al die ouders die niet gereageerd hebben op desbetreffende klachten van hun kinderen?

   En in de column van Sylvia Witteman in het Volkskrantmagazine:

   "(......) A propos God en Twitter, jongstleden moederdag stuurde ik de volgende tweet de virtuele wereld in: 'Sta ik hier godverdomme op moederdag zelf de afwasmachine uit te ruimen!' Dat had ik beter niet kunnen doen. Niet alleen omdat, blijkens de reacties, een niet uitgeruimde afwasmachine nog het minste is wat een moeder op Moederdag kan overkomen, maar ook omdat ik de maandag daarop (op zondag mailen zulke mensen niet, denk ik) een boze mail kreeg van een woordvoerder van de Bond Tegen Het Vloeken.
Ik koester grote sympathie voor deze bond, alleen al omdat letterlijk al hun pogingen om de wereld van godslastering vrij te maken op spectaculaire wijze averechts werken. Zo twitterde ik uiteraard onmiddellijk hetzerig over die bekeringspoging van de Bond, waarop vierduizend followers opgetogen begonnen aan een cumulatieve reeks knetterende vloek-tweets. En wie kent niet die beruchte poster met de papegaai en de tekst 'Vloeken is aangeleerd', waarvan vrijwel elk exemplaar door balorige passanten wordt aangevuld met de puntige zinsnede: 'Bidden ook!'

   Ook de vermanende slogan 'Wie vloekt, verliest' was een dergelijk lot beschoren (Wie verliest, vloekt') Ik vraag me af: zou er ook maar één Nederlander zijn die bij de aanblik van zo'n antivloekposter of mailtje van de Bond daadwerkelijk het ferme besluit neemt om nooit meer 'godverdomme' te zeggen, en zich daaraan nog houdt ook, alle hamers op duimen en kokend theewater in het kruis ten spijt?"

23 april, 2010

Een nieuw luilekkerland voor pedopapen?

In de Volkskrant vandaag:

Van pedofilie verdachte priesters zijn overgeplaatst naar Mexico
   InMexico bestaat geen wetgeving tegen pedofilie. Zeker 16 in de VS beschuldigde priesters werken in diverse bisdommen in Mexico. Door Iñaki Oñorbe Genovesi

   Amsterdam Zeker 65 katholieke priesters die worden verdacht van seksueel misbruik zijn de laatste jaren al dan niet bewust vanuit diverse landen naar Mexico overgeplaatst. Dit gebeurde omdat er in Mexico door het ontbreken van specifieke wetgeving tegen pedofilie geen risico bestond op strafvervolging. Dit zegt de Amerikaanse non-gouvermentele organisatie voor slachtoffers van pedofiele priesters SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests). Of al deze verdachte priesters nog voor de kerk actief zijn, kan SNAP niet zeggen. Wel heeft de organisatie aan de hand van een vergelijking tussen een lijst die door de Mexicaanse rooms-katholieke kerk was samengesteld en een overzicht van in de Verenigde Staten beschuldigde priesters kunnen vaststellen dat zeker zestien priesters in diverse bisdommen in Mexico werkzaam zijn. (.....) 

   Enkele senatoren lieten gisteren weten bij gebrek aan wetgeving desnoods de met naam en toenaam bekende pedofiele priesters, die ondermeer werkzaam zijn in de staten Jalisco, Guerrero, Veracruz en Mexico-Stad, uit te zetten naar de VS.

   Correctie: De Mexicaanse ambassadeur laat weten dat seksueel misbruik van minderjarigen wel degelijk strafbaar is in Mexico. Het is een delict in de federale strafwet en ook in de wetten van de 32 staten van de Verenigde Mexicaanse Staten.

21 april, 2010

  Ook de VPRO Gids gebruikt de nieuwe aanduiding voor het gewijde ritueel van de Heilige Moederkerk dat voorheen  nog slechts als het "Heilig Sacrament van de Priesterlijke Penetratie" publiek geheim was. Een aankondiging voor de uitzending: 'Sündenfall Misbrauch' vanavond om 23.30 uur op ARD:

Pedopapisme
  'Het is betrekkelijk eenvoudig: Iedereen, dus ook r.k.-geestelijken, moet met zijn tengels van kinderen afblijven. Niet eens zo zeer het celibaat werkt seksueel misbruik en voorafgaande stadia in de hand, maar wel een verwrongen kijk op seksualiteit, het verschijnsel internaat en een hiërarchische doofpotcultuur die zulke praktijken weliswaar afwijst, maar de overtreders in bescherming neemt. Met de beladen woorden 'Wir haben es nicht gewusst' demonstreert ook de hoogste Nederlandse prelaat, kardinaal Simonis, gebrekkig zindelijk denken en het gemis aan zelfreinigend vermogen binnen de hoogste geledingen van de katholieke Kerk. Gezien haar slinkende geloofwaardigheid is het wel weer verstandig geweest om de protestant Deetman het misbruikverleden in kaart te laten brengen. Hoe de moederkerk in Duitsland de crisis te boven denkt te komen is te zien in een ARD reportage."

 En in "De Volkskrant" vandaag:

Kapelaan Piet A. en de meisjes   Niet alleen jongens, maar ook meisjes werden seksueel misbruikt door katholieke geestelijken. Kapelaan A. was jarenlang de 'speeloom' van Treesje Bannenberg. Door verslaggever Peter de Graaf.

   Amsterdam 'Ook meisjes waren de lul', is de korte maar krachtige boodschap van Treesje Bannenberg (1953) naar aanleiding van alle verhalen van seksueel misbruik in katholieke instellingen. De kunstenares uit Amsterdam wil maar zeggen dat priesters en religieuzen zich vijftig jaar geleden niet alleen aan jongens vergrepen. Ze heeft het aan den lijve ondervonden.
    'Kapelaan Piet A. begon 53 jaar geleden een geheime verhouding met mijn moeder', vertelt Bannenberg. 'Zo kwam hij vaak als 'speeloom' bij ons over de vloer. Hij at mee, ging in bad, verleidde mij met zijn spelletjes en bracht me naar bed. Jarenlang ben ik door hem seksueel misbruikt.'
    Het begon toen ze vier jaar was en heeft tot haar tiende geduurd. 'Ik vond het vreselijk vies. De spelletjes begonnen zo leuk, maar eindigden zo naar. We woonden aan de Prinsengracht. Zo zie je maar, in de Grachtengordel gebeurde het ook.' Volgens haar heeft de kapelaan in die tijd ook andere kinderen misbruikt.
    Kapelaan Piet A., onderpastoor van de Posthoornkerk, intimideerde het meisje 'met hel en verdoemenis' als ze het aan anderen zou vertellen. Hij gaf ook godsdienstles op de lagere meisjesschool. 'Ik was doodsbenauwd en voelde me intens schuldig. Ik kon geen kant op, hij was er altijd en overal. Op school, in de kerk en thuis, het was overal onveilig.'
    Het seksueel misbruik heeft een enorme invloed gehad op Bannenberg. Haar moeder was idolaat van kapelaan en later pastoor Piet A. 'Ze is nu 87 en heeft nog steeds een relatie met hem', aldus Bannenberg. Als meisje hield ze haar mond. Ook haar vader leed onder de 'geheime' relatie tussen zijn vrouw en de pastoor, die in het gezin al lang niet meer geheim was.
    Ze bleef zitten op school, verwondde zichzelf en 'wilde dood'. Ze liep meerdere malen van huis weg en raakte aan de heroïne. Op zestienjarige leeftijd ging ze definitief het huis uit. Ze raakte verzeild in communes in Amsterdam en Berlijn. Ze was vaak zwaar depressief, maar krabbelde ook steeds weer op.
 'Jarenlang droeg ik de geheimen van het seksueel misbruik met me mee. Ik werkte hard voor de kost, maar kreeg niks écht op de rails. Trouwen, kinderen krijgen, een carrière opbouwen, het was voor mij niet weggelegd', zegt Bannenberg. (...........................)
   Bannenberg wilde zich aanvankelijk niet als slachtoffer melden bij Hulp&Recht, het katholieke instituut dat seksueel misbruik door priesters en religieuzen onderzoekt. Vorige maand heeft ze zich alsnog gemeld bij Hulp&Recht en bij oud-minister Wim Deetman die op verzoek van de bisschoppen een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de r.k. kerk voorbereidt. Bannenberg: 'Wettelijk gezien is het seksueel misbruik helaas al lang verjaard. Maar het gezag, de dwang, de intimidatie, het stiekeme, het lichamelijk en geestelijk misbruik van de kapelaan ervaar ik nog dag en nacht.'

En dan dit nog ....

Vassenaren willen straatnaam veranderen na belastende verhalen over Pastoor Visser

In het Twentse dorp Vasse is commotie ontstaan over de Pastoor Visserstraat. Diverse bewoners willen de naam veranderen, omdat de in 1977 overleden pastoor zich in de jaren zestig en zeventig aan jonge misdienaren zou hebben vergrepen.
    Ook Frans Velers (54) is destijds door de pastoor onzedelijk betast. 'Dat deed hij met meerdere misdienaars. Daar praatte je toen niet over. De pastoor en het hoofd van de school waren heilig. (......)


20 april, 2010

   De wereldwijde golf van publiciteit die de RK kerk over zichzelf heeft afgeroepen, leeft uiteraard ook op het internet. Daar blijkt dat een originele geest (wie?) een nieuwe naam heeft bedacht voor een eeuwenoude en geheiligde traditie binnen dat door en door verdorven machtsinstituut. Op Google discussiegroep nl.politiek vinden we o.a. een bericht van H. Houthakker:

   "In de rotte kern aanpakken. Alleen dat werkt. Papa Rat aanklagen als daadstelling, bijvoorbeeld bij het Internationale Strafhof in Den Haag. Want het kennis hebben van het structureel verkrachten van talloze kinderen en het jarenlang verzwijgen en doen verzwijgen van deze vergrijpen voor justitie en het tot zwijgen dwingen van de slachtoffers door het chanteren met de eeuwige hel en verdoemenis door excommunicatie zijn zware misdrijven, zelfs tegen de menselijkheid". 

   Ik ben niet de enige die vindt dat het Ratzistische pedopapisme zo moet worden aangepakt en dat Papa Rat de zinger persoonlijk voor het strafhof in Den Haag moet worden gebracht en aangeklaagd: 

BRITSE AUTEUR WIL ARRESTATIE PAUS 

   De paus moet worden gearresteerd vanwege de misbruikschandalen in de katholieke kerk. Dat vindt de Britse auteur en wetenschapper Richard Dawkins, die bekend is van zijn publicaties over de evolutietheorie. Dawkins wil dat de paus wordt opgepakt in Groot-Brittanië. Hij is daar in september op bezoek. Critici verwijten de paus dat hij het misbruik heeft toegedekt en verzwegen. 

   Dawkins laat uitzoeken hoe en door wie de paus kan worden aangepakt. Hij denkt daarbij aan het Internationale Strafhof in Den Haag. © ANP  

16 april, 2010

  "... en vergeef ons onze schulden zoals wij ook anderen hun schuld vergeven ....

i20forgive20you.jpg


12 april, 2010

Na de New York Times, Der Spiegel, Die Welt, Süddeutsche Zeitung, en onze eigen Volkskrant, nu ook de Washington Post and the Telegraph. Een bericht in de Washington Post van zondag 28 maart jl.:

Ratzinger is de perfecte paus

Door Richard Dawkins

   “Moet Paus Benedictus XVI verantwoordelijk worden gehouden voor de groeiende schandalen over seksueel misbruik door geestelijken in Europa?”

   Ja zeker, en het gaat zich nog veel verder uitbreiden, als meer en meer slachtoffers de schuldgevoelens doorbreken van de indoctrinatie in hun jeugd. 

   “Moet hij worden vervolgd voor de wijze waarop gevallen van misbruik werden behandeld onder zijn toezicht als aartsbisschop van München, of als belangrijkste doctrinaire authoriteit van het Vaticaan?” 

   Ja, natuurlijk moet hij dat. Dit voormalige hoofd van de Inquisitie hoort te worden gearresteerd op het moment dat hij het waagt een voet buiten zijn prullige leengoed van het Vaticaan te zetten, en hij moet berecht worden voor een toepasselijk – niet klerikaal – gerechtshof. Dat is wat hoort te gebeuren. Ongelukkigerwijs weten we allen dat onze door geloof verwarde regeringen te lafhartig zijn om dit te doen.

   “Moet de paus aftreden?”

   Nee. Zoals het College van Kardinalen moet hebben ingezien toen zij hem verkozen, is hij perfect – ideëel – gekwalificeerd om de Rooms-katholieke Kerk te leiden. Een sluw grijnzende oude schurk in een jurk, die tientallen jaren achter de schermen complotteerde voor de baan die hij nu bekleedt; een man die denkt dat hij onfeilbaar is en dat laat merken; een man wiens verkondiging van wetenschappelijke onwaarheden verantwoordelijk is voor de dood van talloze aids-slachtoffers in Afrika; een man wiens eerste aandrang wanneer zijn priesters met de broek omlaag worden betrapt is deze schandalen in de doofpot te stoppen en de jonge slachtoffers tot zwijgen te doemen: in het kort, precies de juiste man op de juiste plaats. Bovendien moet hij ook niet aftreden, want hij is perfect gepositioneerd om de neergang van de kwaadaardige, corrupte organisatie waarvan de aard zo precies bij hem past te versnellen, en waarvan hij de absolute en historisch toepasselijke heerser is.

   Nee, paus Ratzinger hoort niet af te treden. Hij moet de baas blijven van het hele verrotte bouwsel – het hele profiterende, vrouwvijandige, schuldzwelgende, waarheid hatende, kinderverkrachtende instituut – terwijl het hem om de oren instort, temidden van de stank van wierook en een stortbui van toeristische kitsch van heilige harten en ongerijmd gekroonde maagden.

Red.: Als een respectabele wetenschapper met de onberispelijke “good manners” van de “Britsh upper-class” zich zo laat gaan, is hij duidelijk tot het uiterste bewogen. En terecht. Richard, thank you!

10 april, 2010

Huidige paus 'fout' in misbruikzaak '85

   Als kardinaal Joseph Ratzinger weigerde de huidige paus een Californische priester die kinderen misbruikte, uit het ambt te zetten. Dat blijkt uit kerkdocumenten uit 1985, die in bezit zijn van persbureau AP. Ratzinger was bezorgd over het effect dat ontzetting vaan de priester kon hebben op 'het heil van de universele kerk'. Volgens AP lijkt de onthulling 'een van de grootste tegenslagen tot nog toe' te zijn voor het Vaticaan.

1 april, 2010, maar verre van een grap.

Schandalen zijn een beproeving

   'Paus Benedictus XVI ziet de schandalen rond seksueel misbruik door katholieke geestelijken als een 'beproeving voor hemzelf en de kerk'. Dat heeft een woordvoerder van het Vaticaan woensdag gezegd'. Aldus het AP vandaag.

Red.: En wij ongelovigen maar denken dat het de aangerande en verkrachte kinderen zijn die nog steeds die beproevingen ondergaan. Gelukkig heeft het Vaticaan in haar alomvattende wijsheid de heidenen onder ons nu onderricht wie de ware slachtoffers zijn. Let vooral ook op de volgorde: "hemzelf en de kerk". Gedenk dus vooral 'hemzelf' in uw dagelijkse gebeden.

27 maart, 2010

Kinderporno in huis Franse priester

   Parijs Tegen een Franse priester in het dorpje Marcilly-le-Hayer, ten zuidoosten van Parijs, is een aanklacht ingediend  wegens aanranding en het bezit van kinderporno nadat een 22-jarige man hem had beschuldigd van seksueel misbruik. Dit heeft de aanklager van Troyes vrijdag gezegd. De politie zei in het huis van de priester twee of drie als pornografisch te beschouwen foto's te hebben gevonden van een minderjarig parochielid. De priester vecht de beschuldiging aan, maar ontkent niet het bezit van de foto's.   AP

   En een citaat uit de column van Bert Wagendorp in de Volkskrant van 27 maart, 2010:

   "(.....) En Van Luyns baas de paus wist het dus ook. Hij wist hoe de Amerikaanse priester Lawrence C. Murphy zich tussen 1950 en 1974 vergreep aan 200 dove kinderen. En dat een Duitse priester-pedofiel gewoon kon doorgaan met zijn praktijken. Maar de bisschop en latere curiekardinaal Ratzinger was blind, stom en doof - dover dan tweehonderd dove kinderen bij elkaar, ter meerdere eer en glorie van de Moederkerk.

   Dat is afkeurenswaardig, maar niet zo vreemd. De kerk is een religieuze multinational. Als er een schande dreigt los te breken denkt een multinational in de eerste plaats aan de bescherming van de eigen handel en doet ze aan 'damage control'. De doofpot dus, want dat transparantie een betere verdediging is, is nog niet tot Rome doorgedrongen.

   Volgens Gianfranco Girotti van het Vaticaanse 'gerechtshof voor de vergeving van zonden' was het 'nooit, ik herhaal, nooit' beleid geweest van het Vaticaan om zaken te verbergen. Alleen een instituut dat zo'n gerechtshof verzint, kan gezagsdragers voortbrengen die zo magistraal en overtuigend kunnen liegen. ........."

Redactie: En waar blijven de aangiften van recente en huidige slachtoffers in Nederland, van jongeren die wel moedig genoeg zijn om naar voren te treden? Bestaat er nog iemand die gelooft dat deze misdrijven alleen maar in het verleden werden gepleegd? Geef het Openbaar Ministerie nu een kans om tot vervolging van huidige pedofiele priesters over te kunnen gaan, voor misdrijven die nog niet verjaard zijn! Want de scheiding van kerk en staat mag nooit zo ver gaan dat ze een criminele organisatie toestaat misdrijven van haar personeel in eigen doofpot te stoppen. Overheid, waar blijft een officieel meldpunt voor dergelijke zaken, waar aangiften deskundig beoordeeld kunnen worden?

20 maart, 2010

Damage control en imagoherstel

   In de Volkskrantrubriek Q&A gaat Rob Vreeken vandaag in op de verdere imagoproblemen van de "H. Moederkerk"

   "Voor de Nederlanfse kerkprovincie heeft aartsbisschop Wim Eijk Charles Schwietert ingehuurd, de katholieke oud-journalist die met een vals cv staatssecretaris van Defensie werd en na drie dagen moest opstappen. Hij schreef daarna een proefschrift over imagobeschadiging en later het boek "De marketing van God". De auteur: 'De kerk verliest jaar na jaar marktaandeel. Als bedrijven niet meer in staat zijn klanten voor hun product te interesseren, hebben ze een marketingprobleem. Bij de kerk is dat niet anders.' Schwietert is bij uitstek deskundig. Een eerste suggestie van hem is al door de kerkleiding overgenomen.

   De supermarkten verkopen vanaf maandag zakken hosties (naturel, paprika en kaas-uien). In elke zak zit een pakje met vier plaatjes van bisschoppen en kardinalen. Er komen tv-spots en in Roermond wordt half mei een ruilbeurs gehouden voor kinderen met dubbele bisschoppenplaatjes. Zo moet de jeugd weer belangstelling krijgen voor de kerk, en liefst ook voor het priesterambt. Kinderen die hun plakboek vol hebben, kunnen bij de supermarkt een cadeautje ophalen: een gigaposter van paus Benedictus XVI of een cd met een rap in het Latijn - Cum tacent, clamant! - van Antoine Bodar.

8 maart, 2010

Religieus geweld in Nigeria eist 200 levens

   Jos - Bij geweld tussen moslims en christenen in Nigeria zijn zondag minstens tweehonderd mensen, onder wie veel vrouwen en kinderen, om het leven gekomen. Met kapmessen bewapende mannen trokken door de straten van drie voornamelijk door christenen bewoonde dorpen in het midden van het land. Honderden mensen zijn op de vlucht geslagen.

   Waarschijnlijk ging het om een vergeldingsactie van islamitische veehouders. Bij religieus geweld in januari waren in het gebied meer dan driehonderd mensen omgekomen, van wie de meesten moslims. Sindsdien geldt in het gebied een door het leger uitgevaardigd uitgaansverbod.

   De lichamen van de slachtoffers lagen zondag in de stoffige straten van de dorpen ten zuiden van de regionale hoofdstad Jos. Journalisten telden zeker tweehonderd lijken. De restanten van de in brand gestoken huizen smeulden nog na. De strooppartij had rond drie uur in de ochtend plaatsgevonden. (.....) AP, Reuters, AFP

7 maart, 2010

Vaticaan wil schoon schip maken na seksschandalen

   Rome - 'Daar gaat het Nederlands episcopaat over.' De woordvoerder van het Vaticaan heeft geen zin om te reageren op wat er in de Nederlandse kerkprovincie momenteel naar buiten komt. Het is voor de kerkelijke leiding in Rome de zoveelste zaak en, voorlopig, van geringe omvang.

   Dat neemt niet weg dat alle alarmbellen rinkelen. Seksschandalen teisteren de Rooms-Katholieke Kerk sinds het begin van dit millennium. De Verenigde Staten zetten de toon in wat snel een nachtmerrie zou worden: 4400 priesters aangeklaagd wegens pedofilie. De Amerikaanse kerk heeft tot nu toe 2,5 miljard dollar (€1,9 miljard) uitbetaald aan slachtoffers.

   Het Vaticaan redeneerde klagend dat de Rooms-Katholieke Kerk letterlijk de rekening gepresenteerd kreeg van een nieuwe openheid rond seksueel misbruik door priesters.

   Het thema was volstrekt taboe, totdat de toenmalige kardinaal Joseph Ratzinger, de huidige paus Benedictus XVI, in 2001 met nieuwe richtlijnen kwam. De voorloper van wat vandaag de Congregatie voor de Geloofsleer heet en waarvan Ratzinger van 1981 tot zijn pausbenoeming prefect was, verordonneerde in 1962 nog absolute geheimhouding in geval van seksueel misbruik door een priester, op straffe van excommunicatie. Ook nadat de priester schuldig was bevonden, gold de 'eeuwige reserve', ofwel mond houden.

   Ratzinger is vaak verweten dat hij als 'hoeder van de zuiverheid van de leer' te dogmatisch was en de beerput, waarvan iedereen het bestaan wel vermoedde, te lang gesloten heeft gehouden. In 2001 ging de toekomstige paus toch overstag. Hij pleitte voor de verwijdering van priesters die verdacht werden van seksueel misbruik, rekte de verjaringsperiode op en vroeg meer aandacht voor de slachtoffers.

   Al dan niet gedwongen door de omstandigheden heeft Ratzinger ook als paus meteen voor de harde lijn gekozen. In de VS en Australië - 107 veroordelingen wegens seksueel misbruik - heeft hij zijn excuses aangeboden, gezegd 'zich te schamen'  en betoogd dat 'er geen plek is binnen de kerk voor pedofiele priesters'.

   Aan dat laatste gegeven is op verschillende manieren gehoor gegeven. In de VS zijn de bewuste priesters uit hun functie ontheven, al dan niet door justitie, maar een man die jarenlang het schandaal in Boston had toegedekt, kardinaal Bernard Law, mocht in Rome aartspriester van een basiliek worden. In Italië, waar officieel tachtig gevallen van seksueel misbruik zijn vastgesteld, gaan geregeld parochianen de straat op ter verdediging van hun pastoor.

   De schandalen in het katholieke Ierland (2500 slachtoffers), Duitsland (120 slachtoffers) en Nederland hebben echter alles weer op losse schroeven gezet. De paus wordt ingehaald door de feiten, maar, zo zoemt het in het Vaticaan, hij zal adequaat reageren.

   Deze maand krijgen de Ierse bisschoppen een brandbrief, die gelijkelijk gericht zal zijn aan de hele rooms-katholieke wereld. De inhoud is nog geheim, maar het gaat zeker over nieuwe, strengere regels en meer openheid rond het thema seksueel misbruik. Het betekent een revolutie voor het Vaticaan, maar de vraag is of dat ook zal gelden voor de rest van de wereld. (Bron: Leeuwarder Courant, correspondent Eelco van der Linden).

28 februari, 2010

Misbruik paters in internaat

   's-Heerenberg - Paters in een rooms-katholiek internaat in het Gelderse 's-Heerenberg hebben in de jaren zestig en zeventig kinderen misbruikt. In het betreffende Don Rua klooster zijn zeker drie, maar mogelijk meer slachtoffers gemaakt. Destijds woonden er ongeveer honderd jongens tussen de twaalf en achttien jaar. Volgens de beheerder van een boerderij bij het internaat was het seksueel misbruik door de paters van de salesiaanse orde bekend binnen de orde en werd het ook door de leiding besproken. De hoogste baas van de salesianen in Nederland in de jaren zeventig was Ad Luyn, nu bisschop van Rotterdam. Hij wil niet op het misbruik reageren.

27 februari, 2010

   In de rubriek 'U' van de Volkskrant vandaag een treffende uitspraak naar aanleiding van de Belgische priester die aan een homo de hostie weigerde:

   'Zou al die kindermisbruikende priesters eigenlijk ook de hostie worden geweigerd, of is die maatregel alleen bedoeld om mensen buiten te sluiten die de liefde wel begrijpen?' Mark de Rooi, Almere.

16 februari, 2010

'CU geniepig over twintig-wekenecho' schrijft Kirsten van Santen, krantenredacteur.
   Dat de standpunten van de ChristenUnie archaïsch zijn bleek (....) ook uit het standpunt over de twintig-wekenecho dat Kamerlid Wiegman vorige week uitdroeg. Behalve archaïsch is het idee van Esmé Wiegman ook ronduit geniepig. Wiegman denkt een slinkse manier gevonden te hebben om een medische verworvenheid die indruist tegen de christelijke moraal - de abortus - via een omweg te verhinderen. Wie net een kind heeft gekregen weet veel, zo niet alles, af van de twintig-weken echo; de medische check van de foetus, precies op de helft van de zwangerschap, op ernstige aangeboren afwijkingen. (....) Mijn partner en ik prezen ons dus gelukkig dat we in november 2008 zwanger raakten en ergens in het voorjaar naar het ziekenhuis mochten voor de echo. Wat een beschaafd, ontwikkeld land, vonden we. 

   Het was spannend, oh ja, want stel dat onze baby een open ruggetje bleek te hebben, een waterhoofd of een hartkamer te weinig. Zulke afwijkingen zijn pas met twintig weken zichtbaar. We hadden er natuurlijk over gesproken wat we in zo'n geval zouden doen. Het was ons duidelijk dat het belang van ons kind voorop stond. Ondraaglijk en uitzichtloos lijden zouden we proberen te voorkomen. Dat leek ons, simpelweg, een recht van het kind, zoals het ook het recht van een ongeneeslijk zieke oudere is. 

   Daar denkt de ChristenUnie heel anders over. Die vindt dat elk kind, hoe ernstig gehandicapt ook, er een van God is en hoe dan ook de wereld op moet. Daarom deed Wiegman het voorstel om de twintig-wekenecho uit te stellen tot een 24-wekenecho. Want, slim hoor, na die tijd kan er geen abortus meer worden gepleegd. Dan is er geen weg meer terug. Of het kind daarmee een dienst wordt bewezen, daar hebben ze het bij de ChristenUnie voor het gemak niet over. 

   (....) Wie, zoals wij, een baby heeft, merkt hoezeer de politiek het privé domein kan binnendringen. Die voelt de dreiging van de moraal van orthodoxe christenen die ons hun archaïsche waarden willen opleggen. Dat doen ze niet in mijn belang en al helemaal niet in het belang van het ongeboren kind. Ze handelen uitsluitend in het belang van hun eigen overtuiging. Dat maakt een moeder niet alleen bang, maar ook woedend en heel, heel bezorgd.

Redactie: Deze lieden, mevrouw van Santen, ontlenen hun zelfgenoegzame eigenwaan aan het blindelings opvolgen van de verdorven moraal die een primitieve woestijnstam ca. veertig eeuwen (!) geleden aan de door hen in het leven geroepen godheid toedacht. Een moraal die door de eeuwen heen nog door talloze mensen en groeperingen telkens weer opnieuw gedefinieerd zou worden, en aangepast aan persoonlijke en groepsbelangen. Tengevolge van de corrumperende invloed die religie op de rede heeft, menen huidige - in ontwikkeling dus achtergebleven - geesten dat ze hun primitieve ideeën ook dwingend aan redelijk denkende mensen moeten opleggen. Hun (verborgen) motief daarvoor is de vermeende beloning van eeuwige gelukzaligheid in een denkbeeldig hiernamaals. Puur eigenbelang dus!  Inderdaad zorgwekkend, iets waarvoor we helaas nog lang op onze hoede moeten blijven. En er krachtig tegen moeten optreden! Uw woede wordt door velen gedeeld.

11 februari, 2010

'Gebeden moeten Venezuela uit de brand helpen' meldt Reuters.
   Caracas - Omdat rantsoenering eerder niet hielp om de 'elektriciteitscrisis' in Venezuela het hoofd te bieden, zoeken werknemers van het staatsoliebedrijf Edelca nu hun toevlucht tot een nieuw middel: bidden. Het bedrijf heeft alle werknemers opgedragen vrijdag mee te doen aan een uur lang gebed onder de titel 'Schreeuw tot God voor de elektriciteitssector'. Venezuela heeft een ernstig tekort aan elektriciteit omdat het enorme hydro-elektrisch complex Guri al maandenlang kampt met een lage waterstand vanwege de droogte. Guri levert in goede tijden de helft van de elektriciteit van het land.

   'Laat ons deze oproep aan God ondersteunen met onze aanwezigheid', schrijft president Igor Gavidia Leon van Edelca, dat Guri runt, in een bericht aan zijn staf. Het bericht is voorzien van een citaat uit de Bijbel dat meldt dat God luistert naar de gebeden van gewone mensen. President Hugo Chávez heeft deze week een 'elektriciteits-noodtoestand' afgekondigd.

4 februari, 2010

'Seksschandaal Duitse paters breidt zich uit', meldt de correspondent van een regionaal dagblad.
   Berlijn - Het schandaal over seksueel misbruik van kinderen op rooms-katholieke instituten in Duitsland neemt steeds groter proporties aan. Na de twintig gevallen in Berlijn meldden zich in Hamburg drie oud-leerlingen die misbruikt zouden zijn door de paters. Twee andere gevallen deden zich voor in Sankt Blasien, in het Zwarte Woud.

   Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in de jaren zeventig en tachtig. In vrijwel alle gevallen gaat het om minderjarige jongens. De verwachting is dat er nog meer slachtoffers naar voren zullen komen. ..............

   Gevallen van seksueel misbruik zouden al jaren bij de leiding van het Canisiuscollege bekend zijn geweest, maar zowel de school als de slachtoffers deden er het zwijgen toe, de laatsten veelal uit schaamte. ..................

   Veel Duitsers vragen zich af hoe de kerkelijke instanties zo lang hebben kunnen zwijgen. Alom heerst ontsteltenis dat wederom in roomse kring een misbruikschandaal is opgedoken waarvan de kerk dacht het intern te kunnen oplossen. In verschillende media worden het celibaat en de ouderwetse seksuele moraal van de kerk gehekeld. ....

(Redactie: En zou er in Nederland nooit zoiets gebeuren, of gebeurd zijn?)

30 januari, 2010

'Meer misbruik op Duitse elite school'  meldt ANP vandaag. 
   Een schandaal over seksueel misbruik op een rooms-katholieke eliteschool in Berlijn breidt zich uit. Gisteren meldde zich circa vijftien slachtoffers, nadat een dag eerder de namen van zeven slachtoffers, allen oud-leerlingen, bekend waren geworden. Twee docenten van het particuliere Canisiusgymnasium zouden zich in de jaren zeventig en tachtig systematisch aan leerlingen hebben vergrepen. .............. De politie onderzoekt de zaak, die aan het licht kwam nadat zeven ex-scholieren met elkaar hadden gesproken over het misbruik. De scholieren besloten contact op te nemen met de school.

   Afgelopen maand werd er door een adviseur van de orde, die zich bezighoudt met slachtoffers van seksueel misbruik, contact met de schuldige docenten opgenomen. Zij verlieten de school aan het einde van de jaren tachtig. Ze zijn niet langer lid van de jezuïetenorde.

30 januari, 2010

   Wie zou dit nu verwacht hebben... Onder de kop 'Staphorst: moeite met archeologie' brengt de krant vandaag een GPD bericht van de volgende inhoud:

   Archeologen moeten ook het verleden van Staphorst in kaart brengen. Dat gaat volgens hen miljoenen jaren terug. Maar die bevindingen zijn in strijd met het Scheppingsverhaal, waarin veel inwoners van Staphorst geloven. ChristenUnie en SGP willen daarom dat een rapport wordt aangepast Raadslid Klaas Harke (ChristenUnie) legt uit. 

Wat is er aan de hand?
   "Gemeenten zijn verplicht een 'archeologische waardenkaart' op te stellen. Daar staat op waar mogelijke archeologische vondsten te verwachten zijn. In het rapport, opgesteld in opdracht van de gemeente, staat een inleidend hoofdstuk waarin geschreven wordt over het ontstaan van zandruggen, miljoenen jaren geleden. Maar een groot deel van de bevolking van deze gemeente gaat uit van een jongere aarde. Waarom zou dat niet in een gemeentelijk rapport verwoord worden?"

Redactie: Inderdaad, waarom niet? Hoe anders moeten toekomstige archeologen die later mogelijk de fossielen van Klaas Harke en stamgenoten ontdekken, de bijzonder geringe herseninhoud van Homo staphorstiënsis verklaren?

14 januari, 2010

   In de Nieuwsbrief van Human.nl wordt de aandacht gevestigd op een betoog van De Vlaamse filosoof Johan Braeckman: 'Onderwijs: Presenteer creationisme niet als een feit'  De Vlaamse filosoof Johan Braeckman was vrijdag 8 januari te gast in OBA Live. 'Creationistische ideeën mogen in het onderwijs niet als gelijkwaardig aan de evolutietheorie worden behandeld.'

   "Soms lijkt het of de ideeën over het ontstaan van de schepping zoals ze beschreven staan in het boek Genesis steeds meer op de voorgrond treden", zegt Johan Braeckman in het radioprogramma OBA Live van HUMAN tegen presentator Theodor Holman. Braeckman is hoofddocent aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek spitst zich toe op de wijsgerige problemen verbonden aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Ook was hij van 2003 tot 2008 bijzonder hoogleraar via de  aan de Universiteit van Amsterdam.  Zie: http://www.human.nl/index.php?pg=nws&nwsid=5402

7 januari, 2010

   Het zal velen ontgaan zijn, maar vanaf 1 januari is Ierland, toch al nooit een voorbeeld van progressiviteit,  weer naar de Duistere Middeleeuwen teruggekeerd. Met ingang van die datum kan blasfemie beboet worden met 25.000 euro. En als dat niet helpt, zal ongetwijfeld de brandstapel wel weer in ere worden hersteld. Uit de berichten is nog niet duidelijk op te maken of kritiek op het Heilig Sacrament van de Priesterlijke Pedofilie ook binnen de omschrijving van dit misdrijf valt. Zie: http://www.human.nl/index.php?pg=nws&nwsid=5339

5 januari, 2010

   Het redactioneel commentaar van De Volkskrant van vandaag op de jongste aanslag op de Deense cartoonist Kurt Westergaard besluit met:

   "Even voorspelbaar als terecht waren dit weekeinde de reacties van de Deense politieke partijen, premier Rasmussen voorop. Iedereen veroordeelde de aanslag als een ontoelaatbare inbreuk op de democratie. Maar dat neemt niet weg dat politiek geweld van moslimextremisten wel degelijk effect heeft. Zo wijst de "The Times" van 4 januari op preventieve zelfcensuur door uitgever Yale University Press. Die verbood de Deense hoogleraar Jytte Klausen reproducties van de tekeningen van Westergaard op te nemen in haar studie over de Deense cartoonaffaire. Klausen mocht in haar boek zelfs geen antieke afbeeldingen van Mohammed opnemen.

Buigen voor intolerantie, of terugdeinzen voor mogelijke belediging van gelovigen, past niet in een vrije samenleving. Zonder onbevangen kritiek, botsing van ideeën, tegenspraak en satire, gedijt geen democratie. Geen enkele opvatting, ook geen religieuze, is bij voorbaat boven kritiek, onderzoek of spot verheven."

23 december, 2009

Jozef_en_Maria

   Op Human.nl wordt verwezen naar de blog van Max Pam: "Onbevlekt krijgt niemand hem omhoog".                    Voor voorbeelden van theologische drogredenen om het onbestaanbare te bewijzen, zie:

http://www.human.nl/index.php?pg=blog&blogid=558

5 december, 2009

   In de Volkskrant schrijft Yvonne Doorduyn: "De aanval van minister André Rouvoet (ChristenUnie) op het liberalisme, woensdag in een speech in Brussel, is de liberale fracties in de Tweede Kamer in het verkeerde keelgat geschoten. Vooral de passage dat vrijheid leidt tot seksueel misbruik, wekt weerzin.

   'Dit deugt absoluut niet', zegt VVD-Kamerlid Atzo Nicholaï. 'De minister creëert een spookbeeld. Alsof vrijheid in directe lijn staat met verkrachtingen. Ook D66 en GroenLinks zijn ontstemd. D66-leider Alexander Pechtold noemt de uitlatingen zorgelijk. Pechtold: 'De zedenmeesters zijn terug. Hier worden mensen heel ongelukkig van.' GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi: 'Belachelijk. De minister schermt met religieuze superioriteit. Met de Bijbel in de hand leest hij anderen de les.'

   VVD'er Nicolaï vindt dat de minister onzin verkoopt. "Juist in heel religieuze omgevingen, waar seksuele vrijheden worden onderdrukt, gaat het fout. Kijk wat er gebeurt in de katholieke kerk in Ierland.'

3 december, 2009

   In mijn lijfblad, het 'Reformatorisch Dagblad" lees ik: "De Amerikaanse humanistische beweging AHA voert deze Kerst in vijf grote Amerikaanse steden de advertentiecampagne 'Godless Holiday', een pleidooi voor een vakantie zonder God en godsdienst. Het is de eerste keer dat een dergelijke campagne zich afspeelt op nationaal niveau, meldt het Amerikaanse persbureau CNS. 

nieuws_4621.gif

   De advertentietekst luidt: ”Geen God – geen probleem! Wees goed vanwege het goede. Humanisme is het idee dat je goed kunt zijn zonder geloof in God”. De hierbij afgebeelde mensen dragen een rood met witte muts, zoals de kerstman.
   De advertenties volgen kort op de vorige AHA-campagne die het bestaan van God ontkende. Deze uiting bleef beperkt tot de hoofdstad Washington. De kerstcampagne is te zien in New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco en Washington.

3 december, 2009

In zijn column 'Wat onder de mijter had moeten blijven' schrijft Max Pam in de Volkskrant over zijn verzameling knipsels over "paters die niet van kindertjes kunnen afblijven of die anderszins opvallen door onacceptabel gedrag".

   Enige citaten daaruit: "Helmen op. God sta ons bij. In Italië werd Alessandro Vantini op een katholiek instituut voor doven zo vaak door priesters misbruikt dat het voelde 'alsof hij dood was.' Volgens het laatste onderzoek zijn, over een periode van tien jaar, 73 gevallen bekend geworden van priesters die minderjarigen hebben misbruikt, daarbij waren 235 slachtoffers betrokken. In de Verenigde Staten gaat het inmiddels om honderden gevallen. Recordhouder is de gepensioneerde priester Charles Henry Silvestre, die heeft toegegeven 61 meisjes te hebben misbruikt in 34 jaar. In Baltimore is een priester neergeschoten door een man die zei in de kerk misbruikt te zijn en in Australië hebben zich talloze gevallen voorgedaan van priesters die opgewonden werden door jonge jongetjes. In België is de pastoor van Overpelt aangehouden op verdenking van kindermisbruik. De 44-jarige pastoor zou zich vergrepen hebben aan twee meisjes van 19. De pastoor werd al overgeplaatst, toen bleek dat hij gokschulden had en 400 duizend euro uit de kerkkas waren verdwenen.....  Een 37-jarige priester en godsdienstleraar in Canada liet zijn leerlingen lid worden van een geheim bijbelgenootschap en misbruikte ze dan."

   Ook noemt Max Pam een aantal gevallen van priesters die betrapt werden op drugshandel. 

   "In Freiburg staat een priester terecht voor 101 misdrijven, waaronder oplichting ter grootte van 137 duizend euro. En in Portugal is vader Fernando Guerra (74) opgepakt voor illegaal wapenbezit.....  Nu kun je zeggen dat ook een priester maar een gewoon mens is, maar ik zou toch graag willen dat God wat beter zou communiceren met zijn hitmen"

28 november, 2009

NRC Handelsblad bericht:

  De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) mag vrouwen niet langer discrimineren. De overheid moet daartoe „alle passende maatregelen” treffen. Dat adviseert de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

   Vrouwen mogen wel lid worden van de SGP, maar worden niet op kieslijsten geplaatst en mogen geen bestuursfuncties bekleden. Zowel de rechtbank als het gerechtshof in Den Haag oordeelde eerder dat de overheid in strijd met het Vrouwenverdrag handelt door deze opstelling van de SGP te gedogen. Volgens artikel 7 van het Vrouwenverdrag is de Staat verplicht alle passende maatregelen te nemen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven uit te bannen.

   De SGP wacht de definitieve uitspraak af. „Het is verstandig het juridische kruit droog te houden.”

27 november, 2009

   Onder de kop 'Ieren walgen van hun priesters' bericht de Volkskrant:

   ❏ Honderden aanrandingen stelselmatig achtergehouden.
   ❏ Bisdom sloot verzekering af tegen eventuele claims.
   ❏ Politie hield zich bewust stil.

   "De toch al beschadigde reputatie van de rooms-katholieke kerk is in Ierland verder aangetast door een schandaal dat het land sinds donderdag vervult met gevoelens van walging, schaamte en woede.

   De kerk in het in overgrote meerderheid katholieke Ierland blijkt kindermisbruik door priesters jaren in de doofpot te hebben gestopt. Bisschoppen vonden het kerkelijk imago belangrijker dan de bescherming van kinderen.

   (....) In het onderzoek, waaraan jaren is gewerkt, is bekeken hoe de kerk beschuldigingen heeft afgehandeld tegen 46 priesters in Dublin. Zij waren door de commissie geselecteerd uit een grotere groep geestelijken in de hoofdstad die in verband zijn gebracht met aanranding en verkrachting. Het betreft 320 jongens en meisjes; de commissie beperkte zich tot de jaren 1975-2004. (....) Als de politie al onderzoek deed, betoonde ze veel respect voor de machtige kerk, waardoor deze in feite boven de wet stond. (....) Eén priester gaf toe meer dan honderd kinderen te hebben misbruikt. Van de 46 priesters zijn er tot dusver elf veroordeeld.

26 november, 2009

   In de Volkskrant schrijft Max Pam een column naar aanleiding van een bezoek aan jodenvernietigingskamp Sobibor, waar hij aan een kerkje een herdenkingsbord aantrof waarop de schijn gewekt werd dat daar uitsluitend christenen vermoord werden, hetgeen beslist niet het geval was. 

Citaat:
   "De twee panelen doen mij onvermijdelijk denken aan de discussie over 'de joods-christelijke tradities', die het fundament zouden zijn van onze westerse beschaving. Van mevrouw Vogelaar tot Geert Wilders, allemaal zwaaien zij met die tradities als iets hoogstaands, maar in feite hebben zij voor de Joden nooit veel anders betekend dan vervolging, pogroms en vernietiging.

   Maar tradities, zo betoogt historicus Eric Hobsbawm, duren zelden langer dan honderd jaar. Ik denk dat de joods-christelijke tradities als een zelfstandig fenomeen pas na de Tweede Wereloorlog zijn uitgevonden als een christelijk zoenoffer aan de Joodse slachtoffers.

   De commandant van Sobibor was christelijk opgevoed. Hetzelfde gold voor veel SS'ers en hun bewakingspersoneel. Evangelisch, luthers of nog vaker katholiek. Daarom wisten zij precies hoe ze het pad naar de gaskamers moesten noemen: Himmelfahrtstrasse.

   En daar loop ik nu over, 66 jaar na dato.OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort