visitors on myspace
Marlene Winell | POSITIEF ATHEÏSME <>

Marlene Winell

Dr. Marlene Winell, Ph.D. behaalde haar doctoraat in Menselijke Ontwikkeling en Gezinsstudies op de Penn State University, en doceerde vervolgens aan Colorado State University, Boulder Graduate School en University of California, Santa Cruz. Ze doceerde onder andere communicatieve vaardigheden voor persoonlijke relaties en vaardigheden voor het leven in een andersoortige gemeenschap. Marlene heeft ook een B.A. en een Masters graad in Sociale Ecologie van U.C. Irvine, hetgeen haar voorbereidde op verscheidene jaren werk met adolescenten, groepstehuizen, pleegouder werving, en cursussen voor ouders.

   Marlene had een privé therapie-praktijk van 1987-1994, die ook het toezicht en de training inhield van therapeuten in Colorado, nadat haar daar een praktijk-erkenning als psycholoog was verleend. Voordat ze naar California kwam, werkte ze zeven jaar als psycholoog in Australië.     Momenteel is ze gevestigd in Berkeley waar ze een consultancy praktijk heeft.

   Dr. Winell werd in het buitenland geboren en opgevoed door ouders die beiden missionaris waren. Ze raakte als tiener doordrongen van haar eigen geloof, maar brak daarmee tijdens haar college-jaren. Ze ontdekte dat het proces van wegbreken erg moeilijk was, dus volgde ze dit op met professioneel onderzoek op dit terrein. De resultaten daarvan leidden tot haar boek 'Leaving the Fold: a Guide for Former Fundamentalists and Others Leaving their Religion' (De kudde verlaten: een gids voor voormalige fundamentalisten en anderen die hun religie verlaten), en de ontwikkeling van educatieve behandelings-strategiën voor het herstel van de nadelige gevolgen van religieuze indoctrinatie.

   Dr. Winell heeft zich gebonden aan het voorlichten van publiek en geestelijke gezondheidszorg over het Religieus Trauma Syndroom.

   Dr. Winell heeft toegestemd in samenwerking met deze site, en toestemming verleend hierop vertalingen van haar artikelen te publiceren. Deze zullen in de nabije toekomst hier dan ook hun plaats vinden, ten behoeve van de medemens die worstelt met de ongerijmdheden en beperkingen die religie aan een gezonde geest oplegt, en de geestelijke verwarring die daaruit ontstaan kan.


_____

Artikelen door deze auteur:

•   Een korte persoonlijke geschiedenis

•   Stappen in het herstel van schadelijke religie

•   Religieus Trauma Syndroom (deel 1)

•   RTS begrijpen - Trauma door religie (deel 2)

•   Waarom RTS zo onzichtbaar is (deel 3)

•   De kudde verlaten - inleiding

•   De kudde verlaten - hoofdstuk 1

•   De kudde verlaten - hoofdstuk 2

  De kudde verlaten - hoofdstuk 3

•   De kudde verlaten - hoofdstuk 4

•   De kudde verlaten - hoofdstuk 5

•   De kudde verlaten - hoofdstuk 6

•   De kudde verlaten - hoofdstuk 7

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort