visitors on myspace
RELIGIE'S KIND | POSITIEF ATHEÏSME <>

RELIGIE'S KIND


SHERRY MATULIS

image7313


 

Redactie: Het vertalen van poëzie blijft altijd een hachelijke onderneming, vooral als die wordt ondernomen door een niet-literair geschoolde. Poëzie geeft uitdrukking aan onze diepste gevoelens. Een gedicht dat oorspronkelijk nog woordloos ontstond in de geest van zijn schepper, moet daarna binnen de beperkingen van de vocabulaire worden vormgegeven, om die gevoelens voor anderen verstaanbaar te maken. Het eindproduct wordt dan weergegeven in het idioom van de moedertaal, omdat we daarmee onze gevoelens het zuiverst kunnen overbrengen. Iedere vertaling doet dus afbreuk aan de kwaliteit van het origineel.

   Waarom dan toch vertalen? Omdat de vertaler zo diep getroffen werd door de kracht van dit gedicht, waarin de dichteres uiting geeft aan haar eerbied voor het wonder van de zich ontwikkelende geest van de beginnende mens, en haar verdriet om de schade die door een antiek bijgeloof daaraan wordt toegebracht. Om in de laatste regel haar verontwaardiging en ontsteltenis als een serie mokerslagen te verwoorden. 

   En omdat de vertaler daarom die gevoelens ook wil overbrengen op diegenen die het Engels niet als moedertaal hebben meegekregen.

 Er is bewust naar gestreefd niet een nieuw gedicht te maken, maar alleen die gevoelens zo zuiver mogelijk over te brengen. Hieronder volgt eerst het origineel, daarna onze povere vertaling daarvan.


Religion's Child

Aware of light and yet condemned to grope

Through dark regression's cave, told she must find

Life's purpose in that blackness, without hope,

Denied the luminescence of her mind

Until, at last, she finds the darkness kind,

Religions child — a babe once bright and fair,

Curls up, tucks in her tail, and says her prayer. 


Sherry Matulis 

_____   

                                

Religies kind

Bewust van 't licht en toch veroordeeld tot het tasten

Door regressies duistere grot, gezegd dat zij moet zoeken

't Doel van leven in die duisternis, zonder hoop

Het helder schijnsel van haar geest ontzegd

Totdat ten slot ze het duister vriendelijk vindt

Religies kind — een kind eens hoopvol en oprecht

Rolt op, staart tussen benen, en zegt haar gebed.


twitter-icon-64

OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP


Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort