visitors on myspace
RELIGIE EN NEUROLOGISCHE STOORNISSEN | POSITIEF ATHEÏSME <>

RELIGIE EN NEUROLOGISCHE STOORNISSEN

ROSA RUBICONDIOR

image7313Neurotheologie is een tak van psychiatrie die de wisselwerking onderzoekt tussen neurale fenomenen en ‘spiritualiteit’ of religieuze ervaringen.

Deze ‘ervaringen’ kunnen zijn:

De gewaarwording dat tijd, angst of zelfbewustzijn zijn opgelost

Spiritueel ontzag

Eén zijn met het universum

Extatische trance

Plotselinge verlichting

Gewijzigde staten van bewustzijn


   De Amerikaanse gedragsneuroloog Norman Geschwind identificeerde een verzameling tekens en symptomen geassocieerd met temporale kwab epilepsie, en in het bijzonder die geassocieerd met de linker hersenhelft, nu bekend als Geschwinds Syndroom, inclusief hyper-religiositeit en hyper-moraliteit, of meer precies hyper-moralisering, flauwvallen en betweterij.

   In de tachtiger jaren beweerde neurowetenschapper Michael Persinger in staat te zijn een religieuze staat op te wekken door elektromagnetische stimulatie van de temporale kwabben, hoewel de geldigheid van deze resultaten in twijfel wordt getrokken.

   De negentiende-eeuwse Russische romancier Fyodor Dostoyevsky, die zelf epileptisch was, gaf een levendige beschrijving van een epileptische attaque in ‘De Idioot’.

   'De karakteristieken van attaques die in de temporale kwabben beginnen kunnen extreem gevarieerd zijn, maar hebben bepaalde patronen gemeen. Er kan zich een mengsel van verschillende gevoelens, emoties, gedachten en ervaringen voordoen, die bekend kunnen zijn of volslagen vreemd. In sommige gevallen komt een serie oude herinneringen terug naar de oppervlakte. In andere gevallen, kan de persoon voelen dat alles – inclusief thuis en gezin – als vreemd voorkomen. Hallucinaties van stemmen, muziek, mensen, geuren of smaken kunnen voorkomen. Deze karakteristieken worden “aura’s” of “waarschuwingen” genoemd. Ze kunnen maar een paar seconden duren, of wel twee minuten aanhouden.' 

Bron: Epilepsy.com

   'Hij herinnerde zich dat tijdens zijn epileptische aanvallen, of liever onmiddellijk hieraan voorafgaand, hij altijd een moment of twee had ervaren dat zijn hele hart, en geest, en lichaam met energie en licht  schenen te ontwaken; dat hij van vreugde en hoop vervuld werd, en al zijn angsten voor altijd weggevaagd schenen; deze momenten waren slechts voorgevoelens, als het ware, van die laatste seconde...waarin hij door de aanval getroffen werd. Die seconde kon natuurlijk niet tot uitdrukking worden gebracht.

 Het volgende moment scheen iets voor hem open te breken: een prachtig innerlijk licht verlichtte zijn ziel. Dit duurde misschien een halve seconde, maar hij herinnerde zich duidelijk het begin van een gil te horen, die vreemde, verschrikkelijke gil, die geheel onwillekeurig vanaf zijn lippen losbarstte, en die hij met geen enkele inspanning kon bedwingen. Het volgende moment had hij alle bewustzijn verloren; ondoordringbare duisternis verdrong alles. Hij had een epileptische attaque gekregen.'


    Vergelijk dit nu eens met het verslag, toegeschreven aan Saulus van Tarsus, hoewel hij waarschijnlijk niet ‘Handelingen’ in het christelijke Nieuwe Testament schreef:

 'Maar onderweg, niet ver van Damascus, gebeurde er tegen het middaguur iets onverwachts: opeens werd ik omstraald door een fel licht uit de hemel. Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij?” Ik vroeg: “Wie bent u, Heer?” En de Heer antwoordde: “Ik ben Jezus van Nazaret, die jij vervolgt.” De mensen die bij me waren, zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die tegen me sprak. Ik vroeg: “Wat moet ik doen, Heer?” De Heer zei tegen mij: “Sta op en ga naar Damascus, daar krijg je precies te horen wat je opdracht is.” Omdat het stralende licht me blind gemaakt had, namen mijn reisgenoten me bij de hand en brachten me zo naar Damascus.'

Handelingen 22:6-11


   Dus hier hebben we een buitensporig religieuze, moraliserende joodse betweter, Geschwinds Syndroom vertonend, die plotseling hallucineert, heldere lichten ziet, net als Dostoyevskys “Idioot” stemmen hoort, en daaruit te voorschijn komt als een buitensporig religieus moraliserende christelijke betweter, compleet met een Griekse versie van zijn Hebreeuwse naam.

   En zo kan ongeveer alle daarop volgende aanwas in het vroege christendom worden toegeschreven aan de buitensporige religiositeit en moraliserende betweterij van Paulus.

 Ik denk niet dat we ver hoeven te zoeken om de neuro-pathologische oorzaak van het christendom in te zien.  Ik vraag me af hoeveel temporale kwab epilepsie en andere neuro-pathologische verschijnselen als schizofrenie hebben bijgedragen aan andere religies, en welke rol ze nu nog spelen bij de buitensporig religieuze, moraliserende betweters die ons proberen te vertellen hoe ons te gedragen, voor wie we moeten stemmen, wie en wat te haten en wanneer we die moeten doden.


   "Als je je eenmaal dingen begint af te vragen als, ‘Hoe weet ik werkelijk dat er een God is?’ ben je al op weg naar ongeloof. Tijdens mijn documentaire over Paulus, opperden sommige experts de mogelijkheid dat zijn spectaculaire bekering wel eens door een epileptische attaque zou kunnen zijn veroorzaakt. Dit deed me realiseren dat ik dingen die me als kind geleerd werden voor vanzelfsprekend had aangenomen, zonder ze aan kritisch onderzoek te onderwerpen. Als je er rationeel over begint te denken, lijkt het onvoorstelbaar onwaarschijnlijk dat er een God bestaat."

 Jonathan Edwards, winnaar Olympisch goud, atheïst.
 Voormalig Evangelisch fundamentalistisch christen en presentator van BBC TV religieuze programma's.


_____


Bron:

http://rosarubicondior.blogspot.co.uk/2012/04/religion-and-neurological-disorders.html


twitter-icon-64

OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP


Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort