visitors on myspace
OVER ALWETENDHEID EN VRIJE WIL | POSITIEF ATHEÏSME <>

OVER ALWETENDHEID EN VRIJE WIL

ROSA RUBICONDIOR

image7313Ondanks mijn blog die de logische denkfout over een onfeilbare alwetende god onthult, schijnt het dat de volledige implicatie hiervan aan velen is voorbij gegaan.

   Laten we eens recapituleren:

   We hebben het hier over de god van de Bijbel die door alle christenen, joden en moslims als alwetend wordt beschouwd, en waarvan ze geloven dat die het mensdom een vrije wil toestond.

   Uit dit idee volgt dat bij het  uitoefenen van die vrije wil de mensheid de ultieme zonde van ongehoorzaamheid aan God zou hebben begaan, en nu Gods vergiffenis daarvoor moet afsmeken. God heeft zou onze beslissingen niet hebben voorbestemd, dus dragen we zelf de volle verantwoordelijkheid  voor onze acties, en zijn we aan God hierover verantwoording schuldig.

   Tegelijkertijd is God alwetend en onfeilbaar en weet dus alles met absolute zekerheid. Hij weet alles over het verleden, heden en de toekomst en vergist zich nooit.

   Christenen, joden en moslims en al hun verscheidene sekten geloven allen dat alleen zij de speciale geheimen kennen om de vergeving van deze god te verwerven, voor die veronderstelde ultieme zonde van het aan God ongehoorzaam zijn. De enige manier om dit te bereiken is door je bij hen aan te sluiten, hun dogma’s te accepteren en hun rituelen te volgen.

   Bovendien zou de mensheid bekend zijn met deze zonde, en met Gods onfeilbare alwetendheid, en met de vrije wil van de mens en de noodzaak voor vergeving, omdat dit allemaal beschreven staat in een boek dat geschreven, gedicteerd of geïnspireerd is door deze onfeilbare (en perfecte) god, dus is ook dat boek onfeilbaar en absoluut waar.

   Nu schijnt verrassend genoeg een eenvoudige vraag die met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kan worden bij christenen, joden en moslims paniek te veroorzaken.

   Die eenvoudige vraag is:

   "Als God altijd geweten heeft wat je morgenochtend voor ontbijt gaat nemen, kun je dan in plaats daarvan nog wel iets anders kiezen?      '

   En wat is hier nu eigenlijk  het probleem?

   Laten we de twee mogelijkheden eens onder ogen zien.


Antwoord 1 - Ja

   Aha! Dus er kan iets gebeuren waar God niet van wist, dus God is niet onfeilbaar of alwetend. God vergist zich, en God wist niet van je eventuele keuze. En de Bijbel heeft het dan ook mis met de god die daarin wordt beschreven. Oei!

Antwoord 2 - Nee

   Aha! Dus je kunt NIET iets anders kiezen dan wat God wist dat je zou gaan doen, en altijd al geweten had dat je zou gaan doen, zelfs al voordat hij je geschapen had (zo wordt geloofd).

   In dat geval betekent Gods onfeilbare alwetendheid dat je GEEN vrije wil hebt, en dat al je daden door God voor je zijn voorbestemd wegens Gods voorkennis van al je acties. In feite verschil je dus niet van een robot. En natuurlijk, als niets meer dan een robot zijnde, kun je niet voor je daden aansprakelijk worden gesteld. Die verantwoordelijkheid ligt dan bij de persoon die je bestuurt – en dat is dus uh... God.

   En dat betekent dan weer dat al dat gedoe over menselijke ongehoorzaamheid, over zonde en over de noodzaak God om vergeving te smeken niet klopt. Oei!

 Dus, hoe lossen we deze paradox op? Wel, we zouden natuurlijk kunnen stellen dat God niet werkelijk onfeilbaar alwetend is. Dat geeft ons onze vrije wil terug, en de aansprakelijkheid voor onze acties, maar waar laat dat God?

   Dat laat God over als iemand die minder dan perfect is, die vergissingen maakt en ook niet alles kan weten. Het maakt God in feite ongeschikt om ons mensen te beoordelen en te veroordelen voor onze vergissingen, daar hij niet perfect is en niet alles weet. In feite plaatst dit God op gelijke voet met de mensheid. Misschien bestaan er wel christenen, moslims of joden die dit kunnen accepteren, maar waar laat dit de Bijbel?

   Dan is de Bijbel niet meer het onfeilbare woord van een alwetende god. Die moet het dan bij verkeerde eind hebben over tenminste één, zo niet beide, van de belangrijkste leerstukken van christendom, islam en judaïsme. Dit boek heeft het dan verkeerd of over de aard van God, of over de menselijke vrije wil, of over beide. Bovendien staat nu de morele beoordeling door de beschreven god ter discussie. Deze god heeft blijkbaar mensen als zondig veroordeeld terwijl hij zelf ook niet perfect, dus tot zonde in staat is. Laat hem die zonder zonde is de eerste steen werpen.

   Deze bijbel is dan als gids voor waarheid en moraal niet beter betrouwbaar dan als die door mensen geschreven zou zijn, (die het natuurlijk ook geschreven hebben, en daarom dan ook gerust als gids voor waarheid en moraal afgewezen kan worden).

   Het is duidelijk dat er geen bevredigende manier bestaat om dit dilemma op te lossen. En de totale fundering onder de drie wereldreligies is dus gewoon bezweken onder het gewicht van haar eigen innerlijke tegenspraak. De draad waaraan het hele bouwsel bungelde is gewoon verdwenen, als je een gemengde beeldspraak wilt vergeven.

   En, als men een christen, jood of moslim vraagt om dit eenvoudige vraagje te beantwoorden met een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’, ontdekt men al spoedig dat ze nog nooit hebben nagedacht over de centrale leerstellingen van hun “geloof”, of dat ze zich wel degelijk bewust zijn van de leugen die daaraan ten grondslag ligt. Of ze blunderen dan in hun antwoord, om zich dan in allerlei bochten te wringen als je ze wijst op de implicaties daarvan, of, veel waarschijnlijker, worden ze hierdoor zo in verlegenheid gebracht dat ze geen zinnig antwoord meer op die vraag kunnen geven.

   Een heel leuk voorbeeld hiervan kan men zien op Chirpstory – Christian Dishonesty waar een christelijke fundamentalist begint met het zelfverzekerd beantwoorden van een vraag totdat hij inziet waar die heen leidt. Daarna kan niets meer hem ertoe aanzetten om de vraag met een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Het is duidelijk dat hij ziet dat welk antwoord hij ook geeft, dit de leugen onthult waarvan hij weet dat die aan het hart van zijn ‘geloof’ ligt.

   Deze laatsten zijn degenen die zich er goed van bewust zijn dat het door hen uitgedragen ‘geloof’ een leugen is. Zij zijn gewoonlijk degenen die actief proberen anderen te overreden om in iets te geloven waarvan ze zelf weten dat het niet waar is. Zij zijn de hooghartig vrome lieden die zelfgenoegzaam neerbuigend commentaar leveren over de tekortkomingen van anderen en trots zijn op hun speciale relatie met God, en hoe dit hun toegang tot een kennis verleent die onbetwistbaar superieur is aan de door nijvere studie verworven wetenschap en ratio. Het kunnen ook priesters, dominees, geestelijken, rabbijnen, imams en andere glibberige kwakzalvers zijn die er belang bij hebben macht over je uit te oefenen door vrees en bijgeloof waarvan ze zelf weten dat het niet waar is.

   Zij zijn degenen die beweren dat ze de magische bezweringen kennen, de rituelen en toverspreuken die u helpen gods vergeving te verwerven; een vergeving waarvan ze weten dat die onnodig is voor een schuld waarvan ze weten dat die ongegrond is aan een god waarvan ze weten dat die niet bestaat.

   Deze centrale logische contradictie in het hart van alle Abrahamitische, op zonde gebaseerde religies verraad zijn menselijke oorsprong, en de wens om macht over anderen uit te oefenen waardoor ze gemotiveerd worden.

   En er is slechts een eenvoudig klein vraagje voor nodig om de vele charlatans te ontmaskeren die profiteren van de gelegenheid die het heersen over anderen ze biedt, en de vele valselijk vrome christenen, moslims en joden die weten dat hun geloof een leugen is, maar er niettemin mee doorgaan dit vroom uit te dragen omdat het ze in staat stelt zich als superieur voor te doen tegenover de rest van ons.

   Deze moreel corrupte atheïsten (want dat is wat ze zijn) zijn een schande voor de mensheid. Als een mede-atheïst schaam ik mij voor hen en hun morele ontaarding. Als menselijk wezen ben ik verontwaardigd over de schade die ze hebben aangericht bij mensen, aan de menselijke cultuur en aan de gemeenschappen die ze geperverteerd hebben voor hun eigen snode doeleinden.

   Wij kunnen beter dan dit zijn. Voor het heil van de mensheid HOREN  we beter te zijn dan dat!

_____


Bron:

http://rosarubicondior.blogspot.co.uk/2010/11/on-omniscience-and-free-will.html


twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort