visitors on myspace
HEB MEDELIJDEN MET DIE ARME APOLOGETEN | POSITIEF ATHEÏSME <>

HEB MEDELIJDEN MET DIE ARME APOLOGETEN

ROSA RUBICONDIOR

image7313Denk ook eens aan de christelijke apologeten. Het moet vreselijk voor ze zijn – apart van al het geld dat de meer geslepen exemplaren los weten te praten van hun goedgelovige klanten, in ruil voor cognitieve dissonantie trauma-therapie in de vorm van boeken, lezingen, TV gesprekken en optredens in televangelistische shows. Probeer u eens voor te stellen hoe het moet zijn om voor de kost drogbeelden te moeten verkopen als een, om Christopher Hitchens te citeren, ... “glibberige handelaar in een bazaar die met een beminnelijk grijns en uitgespreide handen op ons af komt, die ons troost, medeleven en verheffing aanbiedt, concurrerend als op de marktplaats.”

   Maar wat het voor hen nog erger maakt is dat de Bijbel zelf ze zo vaak regelrecht tegenspreekt en de mat onder de voeten weg trekt, zodat ze hoe dan ook moeten door ploeteren in de hoop dat het niemand opvalt. Neem bijvoorbeeld de routinematige smoes waarop ze moeten terugvallen wanneer alle logica tekortschiet en ieder argument weer de grond in is geboord – dat hun god eeuwig is en buiten tijd en ruimte bestaat, zodat hij niet verklaard hoeft te worden omdat het bewijs voor hem vanzelfsprekend is. Van de wetenschap daarentegen eist men torenhoge bewijzen, die moet de oorsprong van alles verklaren, inclusief – zo schijnt het – de oorsprong van het niets voordat er iets was, tegelijkertijd toegevend dat er tijd en ruimte was voordat er een ruimtetijdcontinuüm was.

   Deze tactiek wordt toegepast om diverse apologetische “argumenten” voor de ongeschoolde zowel logisch als vanzelfsprekend te laten lijken, vooral de volgende:


1- Het kosmologisch argument, waarbij apologetische verkopers het recht opeisen aan te nemen dat alles een uitleg vereist in termen van oorzaak en gevolg, behalve hun god, die daarvan vrijgesteld wordt om aan hun logica te voldoen. In het kort luidt dit:


        1) Wat begint te bestaan heeft een oorzaak;

         2) Het universum begon te bestaan;

         3) Daarom heeft het universum een oorzaak.


   Dit argument werd oorspronkelijk door Al-Ghazali ontworpen om het bestaan van Allah te “bewijzen” (en dat daarom de Koran letterlijk het woord van Allah is). Sindsdien werd het gejat door William Lane Craig, die zijn boterham verdient met het bestaan van de christelijke god te “bewijzen” (en dat daarom de Bijbel letterlijk het woord van God is).


2- Het ontologisch argument, bedacht door Anselm, aartsbisschop van Canterbury onder William II van Engeland. In het kort beweert dit dat aangezien bestaan een noodzakelijk  aspect van perfectie is, en men zich een perfecte god kan voorstellen, er daarom zo’n god moet bestaan. (Echt waar!) Geloof het of niet, dit wordt nog steeds van stal gehaald ondanks dat het wordt tegengesproken door onder anderen Thomas van Aquino, David Hume en Immanuel Kant. Dit is zo duidelijk een absurde poging om God tot bestaan te definiëren, dat als dit argument geldig zou zijn, het toegepast zou kunnen worden om alles wat men maar wenst tot een bestaan te definiëren. Helaas is overduidelijk dat dit alleen gebruikt kan worden voor denkbeeldige, onzichtbare zaken, maar nooit voor werkelijke dingen. Het is natuurlijk niets meer dan het antropocentrische, arrogante standpunt dat een god moet bestaan omdat de gelovige die nodig heeft en een rechtvaardiging voor het idee dat de mens goden creëert naar zijn eigen beeld.


3- Het teleologisch argument, ook wel bekend als ‘Paley’s Horloge”. Dit beweert dat de schijn van ontwerp duidt op een ontwerper, en aangezien alle levende dingen er uit zien alsof ze zijn ontworpen, moet er een ontwerper zijn. (Voor christenen is dit natuurlijk de christelijke god, voor moslims Allah, en voor degenen die ouders hadden met een ander ‘geloof’, hun favoriete scheppende god.)

   Dit werd weerlegd door Darwin en Wallace in 1859, maar wordt niettemin nog steeds van stal gehaald door en voor mensen die er in geslaagd zijn onwetend te blijven over hoe afkomst met modificatie en de kracht van natuurlijke selectie er door een natuurlijk proces in slaagt een schijn van ontwerp te produceren. Sommige religieuze apologeten verdienen hun brood door hun klanten van redenen te voorzien om zo onnozel te blijven, en ze er van te overtuigen dat deze onnozelheid alles wat de wetenschap bedenkt ver te boven gaat. Ze gaan voorbij aan de verplichting om het argument toe te passen op hun eigen god die vanzelfsprekend vrijstelling kreeg van de noodzaak om zijn ontwerp te verklaren. “Maar [gewenste god invullen] heeft altijd al bestaan, dus bestaat er geen noodzaak om zijn oorsprong te verklaren!”

   Het probleem met al deze standaard argumenten is echter, dat wie de Bijbel ook maar geschreven mogen hebben niet voorzagen dat toekomstige apologeten deze als steun nodig zouden hebben om het feit te omzeilen dat er geen bewijs of logische steun bestond voor de notie waarover ze schreven. Prompt brachten ze het hele idee tot zinken met de volgende tekst over wat een van de profeten beweerde dat God tegen hem gezegd had:


“ Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –, mijn dienaar, die ik uitgekozen heb opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben. Vóór mij is er geen god gevormd, en na mij zal er geen zijn.”    (Jesaja 43:10)


   Oei! Dus, hier zegt Jesaja dat God zelf zegt dat hij een begin had en een einde zal hebben, dat er voor hem geen goden waren en dat er na hem geen goden zullen komen. God zegt ook dat goden ‘gevormd’ zijn. Om het allemaal nog erger te maken, dit is dezelfde profeet waarvan de christenen zo graag beweren dat hij de geboorte van Jezus voorspelde, zodat Jezus degene is die zij beweren dat hij was. Het is duidelijk wat hier aan de hand was. De schrijver nam aan dat alles dat toen bekend was, alles was dat ooit bekend zou worden. Dus kon hij nooit voorzien dat apologeten de argumenten zouden ontmoeten waarvoor de moderne wetenschap ze tegenwoordig plaatst, en kon hij zich niet voorstellen dat er zoveel van af zou hangen dat ze de mensen als uitvlucht moesten kunnen overtuigen dat God eeuwig was.


   Dus, christelijke apologeten, gezien het feit dat God zegt dat hij niet eeuwig is en niet altijd heeft bestaan, maar eens werd ‘gevormd’, hoe beantwoorden jullie het volgende:

1. Wat veroorzaakte God?

2. Hoe kan een volmaakte god onvolmaakt zijn, daar hij op een dag zal ophouden te bestaan, en vroeger niet bestond?

3. Wie of wat ontwierp God, of welk natuurlijk proces verleende hem de noodzakelijke complexiteit om in staat te zijn het universum te scheppen en alle menselijke gedachten en acties te overzien?

   Alternatief, zou u kunnen verklaren waarom u het niet eens bent met wat God in de Bijbel zei, en door welk proces u het beter kwam te weten dan de god waarvan u beweert dat hij alles schiep en alles weet? 

   Er zou wel eens lange tijd voor nodig kunnen zijn hierop de antwoorden te bedenken, maar misschien kunt u de vragen opsturen naar William Lane Craig, of wie uw favoriete “vooraanstaande” apologeet ook maar is, en hem om een antwoord te vragen. Het moet vreselijk voor u zijn om uw kostje bij elkaar te moeten scharrelen door juist dat te ontkennen waarvoor u betaald wordt om het te promoten, en moet worstelen om met argumenten te komen waarvan zelfs uw alwetend veronderstelde god zegt dat ze onwaar zijn.

   Ik durf te wedden dat u wel eens wenst dat u een eerlijker manier om de kost te verdienen had uitgekozen, of niet soms?

_____


Bron: http://rosarubicondior.blogspot.nl/  


twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP


Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort