visitors on myspace
Raymond D. Bradley | POSITIEF ATHEÏSME <>

Raymond D. Bradley

Emeritus Professor in de Filosofie Raymond D. Bradley werd in Nieuw-Zeeland geboren als kind van streng Baptistische ouders. Zijn aanleg voor kritisch denken ontwikkelde zich al vroeg in zijn kinderjaren, waarin hij  geconfronteerd werd met alle religieuze inconsistenties, onwaarschijnlijkheden en vaagheden die werden uitgedragen in het fundamentalistische milieu waarin hij opgroeide, en die zijn kritische geest al vroeg verwarden. Geen genoegen nemend met de vage en ontwijkende antwoorden die zijn ouders en overige opvoeders gaven op zijn eerst nog kinderlijke, maar allengs meer kritische wordende vragen, bleef de jonge Ray onderzoekend en zelfstandig verder denken.

   Het is dus niet verrassend dat Ray Bradley tijdens zijn deeltijdstudie aan Auckland University College besloot tot verdere studie in de filosofie. In 1955 begon hij te werken aan zijn doctoraal these "Free Will and Logic", hiermee terugkerend naar een dilemma uit zijn jeugd. In 1960 werd aan hem aan de universiteit van Auckland de doctoraal graad Ph. D. toegekend. Na college te hebben gegeven aan diverse Australische universiteiten, werd Dr. Bradley in 1964 benoemd tot professor en hoofd van de afdeling Filosofie aan de University of Auckland.

   In 1970 verhuisde Dr. Bradley naar de Simon Fraser University in Britisch Columbia, Canada. Hij publiceerde drie boeken en meer dan 40 journaal artikelen over zijn onderzoeksgebieden en, sinds zijn emeritaat, veel  online artikelen over zijn inzichten betreffende religie. Behalve een filosofisch denker en leraar, is Dr. Bradley ook een actief sportman, die diverse skikampioenschappen op zijn naam heeft staan, inclusief wereldkampioenschappen.

   De afsluitende filosofische gedachte in Dr. Bradley's autobiografisch overzicht op: http://www.sfu.ca/philosophy/bradley/bradley.htm  geeft stof ter overdenking, vooral voor diegenen die menen hun leven te moeten inrichten volgens bijbelse principes:

   'Ik ben er heilig van overtuigd dat de zin van het leven ligt in de rijkdom van zijn huidige inhoud, niet in de inhoud van een verondersteld vervolg daarop. Waarin, zo vraag ik mijzelf af, zou tenslotte de zin van een toekomstig leven moeten liggen? In zijn "vervolg"?'

_____


Artikelen door deze auteur:

De zin van het leven

Debat "Is God de bron van moraal?"

Een moreel argument voor atheïsme

Gods grafdelvers: Moraal en wetenschap

Het begon allemaal met Santa Claus

Intelligent Design of natuurlijk ontwerp

Ontwerp, door God of evolutie?Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort