visitors on myspace
BREIVIK EN ANDERE FUNDAMENTALISTEN | POSITIEF ATHEÏSME <>

BREIVIK EN ANDERE FUNDAMENTALISTEN

Peterimage7313

PETER VAN MONTFOORT


In het hem gegunde laatste woord na zijn veroordeling door een Noorse rechtbank, ontkende massamoordenaar Breivik de bevoegdheid van de rechtbank om hem te veroordelen, hoewel hij zijn misdaden volledig bekend had, en zelfs nog had laten blijken zich daartoe gerechtigd te voelen en trots op die ‘prestatie’ te zijn. Bovendien zag hij kennelijk in de beslissing van de rechters om hem volledig toerekeningsvatbaar te achten ook nog eens de bevestiging van zijn moreel gelijk, hoewel dit voor hem een waarschijnlijk levenslange opsluiting betekent. Voelt hij zich nu – net zoals zoveel religieuze fundamentalisten - een martelaar voor de ‘goede’ zaak? Misschien kan de heer Wilders de gevoelens van één van zijn bewonderaars beter verklaren. Want hoewel dit punt nu totaal van diens agenda verdwenen blijkt te zijn, kan hij zich ongetwijfeld zijn eerdere ‘principiële’ standpunt nog wel herinneren, en mogelijk deelt hij sommige van Breiviks conclusies uit dat verwerpelijke standpunt.

   Wat van Breivik’s verziekte geest wordt blootgelegd vervult ons met afschuw. Daarbij zullen ook velen zich met ontzetting de treffende overeenkomst realiseren met datgene wat veel religieuze fundamentalisten ook nog steeds beweegt. Tot moordend rondtrekken krijgen ze meestal niet meer de gelegenheid, omdat sinds de Verlichting het seculier gezag daar een stokje voor tracht te steken, maar ook zij stellen “Gods” gezag - en dus hun eigen gelijk - boven dat van hun aardse rechters. 

 “I’m afraid of what you’ll do in the name of your god.”

   Neem nu de 9/11-ramp, die het leven kostte aan 2752 slachtoffers. Vele malen meer dan de 77 doden die Breivik op zijn geweten heeft, maar dat heeft niets te maken met de intenties. Het aantal dodelijke slachtoffers van dergelijke waanbeelden wordt slechts gelimiteerd door aard en omvang van de beschikbare middelen. Zie enerzijds de honderdduizenden slachtoffers die Inquisitie, heksenvervolging en Kruistochten destijds hebben geëist, of anderzijds de schuldenlast van "erfzonde" waarmee christenen nog dagelijks het geweten van hun ontvankelijke kinderen belasten.

  Deze verontrustende gedachte wordt treffend verwoord in het ‘Atheist Anthem’ elders op deze site: “I’m afraid of what you’ll do in the name of your god.” En ook hier zien we weer – net zoals dit het geval is bij de ethiek van Breivik - dat de ethiek van de God van de hedendaagse religie-aanhangers sterk afwijkt van die van de moderne zelfdenkende mens.

   Die goddelijke ethiek wordt namelijk betrouwbaar verwoord in de Bijbel. Dit voor wie de moeite wil nemen werkelijk te lezen wat daarin staat, want we mogen natuurlijk nooit aan ‘Gods Woord’ twijfelen. Het eerste kenmerkende voorbeeld in dit boek betreft de collectieve veroordeling en bestraffing van de gehele mensheid voor zolang die zal bestaan, als ‘passende’ represaille voor het stelen van een appel. Nog steeds wordt kinderen van christelijke ouders liefdevol voorgehouden dat ook zij als gevolg daarvan na hun leven onafwendbaar tot eeuwige foltering in een verzonnen hiernamaals zijn veroordeeld. Deze vroege indoctrinatie vindt vaak plaats – ter verheffing van de kinderziel – in het zicht van een opgehangen beeld van een aan het kruis dood gefolterd mens. In dat gruwelijke hiernamaals zullen zij voor eeuwig branden, lijden, krijsen en om genade smeken. Er is slechts één perspectief op ontsnapping. Om aan deze gruwelen te kunnen ontkomen, zullen zij zich gedurende de rest van hun leven volledig en voortdurend moeten onderwerpen aan alles wat “Gods dienaren” maar mogen verzinnen en aan hen opleggen. Een al evenmin opwekkend vooruitzicht. De enige uitweg is dat ze zelf gaan nadenken. Maar dat zelf denken wordt dan ook weer door God gehoord, zo wordt ze voorgehouden, en bestraft met het eerder vermelde goddelijke correctiemiddel. Het systeem is waterdicht, je moet het de religieuze machthebbers nageven. George Orwell had het niet beter kunnen bedenken. Wellicht heeft hij het idee van de ‘gedachtenpolitie’ in zijn huiveringwekkende roman ‘1984’ zelfs wel aan deze geniale doch immorele christelijke vondst ontleend.

   Over collectieve bestraffingen door de god van de christenen gesproken: alle vrouwen kregen een extra bonus. Als voortdurende herinnering aan Eva’s eerste hap uit de appel zullen zij door alle tijden heen hun kinderen in grote pijnen blijven baren. Hoe barmhartig en vergevingsgezind een god wel niet kan zijn! En hier bleef het natuurlijk niet bij. Want toen volgens dezelfde mythologie deze door primitieve woestijnbewoners vormgegeven god de smaak eenmaal te pakken had, besloot hij het grootschaliger aan te pakken. Hoe kon je nu nog meer voldoening bereiken dan door met één goddelijke en almachtige meesterzet alles wat op deze aarde leefde uit te roeien? En dan niet op een ‘genadige’ en pijnloze snelle manier, maar door langzame verdrinking gedurende veertig dagen. Zo heb je er als god wat langer plezier van. En aldus geschiedde, en God zag dat het goed was... 

   Zo zijn er nog talloze blijken van Gods liefde voor de mens te vinden in dit boek dat – machtiger en nog meer mensonterend dan ‘Mein Kampf’ – al eeuwenlang de mensheid teistert. Verbijsterend genoeg eren en bewonderen vele miljoenen goedgelovige mensen, tegen alle logica in, zelfs vandaag de dag nog dat drieduizend jaar geleden door primitieve geitenhoeders gecreëerde monster. 

   En dan waren er nog de beruchte Kruistochten. In tegenstelling helaas tot de fictieve moordpartijen die de Israëlieten volgens het  bijbelboek Exodus gepleegd zouden hebben, hebben deze in de Donkere Middeleeuwen wel degelijk aan tienduizenden onschuldigen, waaronder vele mede-christenen (!), het leven gekost. 

   Wist u trouwens dat de ‘wedergeboren christen’ George Bush jr. van plan is geweest - toen zijn ondergeschikten er eindelijk in waren geslaagd hem de implicaties van ‘9/11’ aan het verstand te brengen - op te roepen tot een kruistocht tegen Irak? Gelukkig konden verstandiger adviseurs hem daar tijdig van weerhouden, want de herinnering aan die ongelukkige periode in de westerse ‘beschaving’ raakt terecht nog steeds een gevoelige snaar bij de Arabische medemens.

   Nu hebben we het nog niet eens over de Inquisitie gehad, die onder toezicht van veel misdadige pausen ontelbare andersdenkenden op gruwelijke wijze doodmartelde. Zoals bekend was de huidige paus in een vorige functie nog hoofd van dit pronkjuweel van de Heilige Moederkerk.

   Ziet u nog veel verschil tussen de mentaliteit van Breivik en die van de fictieve Abrahamitische goden en hun volgelingen?  

_____


twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort