visitors on myspace
Peter van Montfoort | POSITIEF ATHEÏSME <>

Peter van Montfoort

     

God gelooft niet in mij 


Peter

Peter van Montfoort (1931) is webmaster van 'Positief Atheïsme', een website die in 2005 uit ideële motieven werd opgezet. Hoewel hij zelf op prille leeftijd onschuldig veroordeeld werd tot zeven jaar op een "School met den Bijbel", heeft dit niet tot recidive geleid en is hij volgens zijn omgeving later toch nog goed terecht gekomen. 

   Het was pas op latere leeftijd dat een telefoongesprek met een familielid hem het noodlottig effect van religie op het gezond verstand in al zijn verwoesting openbaarde. Zijn gesprekspartner was hem al zijn hele leven bekend. Zijn intellect had hij kennelijk altijd te hoog ingeschat. 

   Door dat gesprek drong de omvang van het kwaad dat religie heet pas ten volle tot hem door. 
Het zette hem aan tot onderzoek en bijbelstudie, en de  "godslasterlijke" geschriften op deze site zijn daar het gevolg van. 


Heb geduld met mij, vrienden. God heeft mij nog niet helemaal af.God does not believe in me


Peter van Montfoort (1931) is webmaster of 'Positief Atheïsme", a website in 2005 established on idealistic grounds. Although at an early age innocently convicted to serve a seven years sentence to be spent at a fundamentalist Christian school, this has not led to recidivism, and according to his peers has not prevented him from leading a complete and honest life later on. 

It was only much later in life that a conversation with a relative confronted him with the disastrous effects this ancient superstition can have on human intelligence. This prompted him into a study of the Bible and further research. The "blasphemous" writings on this site are the result of it, as a warning to others.


Have patience with me, friends. God hasn't quite finished me yet.

____


Artikelen door deze auteur:


Articles in English:

◼︎    The synergy between Vatican and fellow dictatorships

◼︎    The prayer of a blasphemist


Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort