visitors on myspace
ABSURDITEITEN VAN DE BIJBEL | POSITIEF ATHEÏSME <>

ABSURDITEITEN VAN DE BIJBEL

image7313

CLARENCE DARROWWaarom ik een agnosticus ben? Omdat ik sommige dingen niet geloof waarvan anderen zeggen dat ze die wel geloven. Vanwaar kreeg u uw religie eigenlijk? Ik ga hier niet bespreken wat religie precies inhoudt, maar ik denk wel dat een redelijke definitie van religie rekening zou moeten houden met ten minste twee dingen, namelijk met onsterfelijkheid en met een God. Daar beide aannamen gebaseerd zijn op een boek, is dus bijna alle religie gebaseerd op een boek.

   Daar ik de tijd noch de kennis bezit om ieder religieus boek op aarde te bespreken, en aangezien ik in Chicago woon, ben ik geïnteresseerd in de christelijke religie. Dus ga ik het boek bespreken dat de christelijke religie behandelt. Is de bijbel het werk van iets anders dan de mens? Een boek als de bijbel bestaat natuurlijk niet. De bijbel is gemaakt uit zesenzestig boeken, waarvan sommigen zijn geschreven door verschillende auteurs in verschillende tijden die een periode van ongeveer duizend jaar omvatten, het bevat al de literatuur die men kon vinden over een tijdsperiode die langer is dan de tijd die verstreken is tussen de ontdekking van Amerika en de huidige tijd.

   Is de bijbel iets anders dan een menselijk boek? Degenen die gelovig zijn houden natuurlijk een slag om de arm. Als er iets is dat ze verwart, zeggen ze dat ze dat niet geloven. Alles wat ze niet verwart, geloven ze wel.

   Wat moeten we denken van zijn beschrijving van de oorsprong van de wereld? Wat te denken van zijn verslag over de eerste man en de eerste vrouw? Adam was de eerste mens die ongeveer 6.000 jaar geleden gemaakt werd. Wel, nu weet natuurlijk iedere wetenschapper dat de mens op zijn minst een half miljoen jaren op deze aarde is geweest, en waarschijnlijk nog wel langer. Adam werd eenzaam en men maakte een metgezel voor hem. Dat was een goede dag werk, of in ieder geval een dag werk.


VAN RIB NAAR VROUW

   Men sneed simpelweg een van Adams ribben eruit om daar een vrouw van te maken. Nu, is dat verhaal een feit of een mythe? Hoeveel predikanten zouden zeggen dat het een mythe was? Geen een! Er zijn sommige mensen die het vanaf een christelijk kansel durven zeggen, maar vroeger werden die hiervoor naar de brandstapel gestuurd.

 Als dit niet waar is, wat is dan wel waar?

   Als dit niet waar is, wat is dan wel waar? Hoeveel wist men over wetenschap in die dagen, en hoeveel wist men van hemel en aarde? Dat de aarde plat was, heeft God dat geschreven, of de oude Hebreeër die niet beter wist, omdat toen nog niemand beter wist?

   Waaruit bestond de hemel? De zon was gemaakt om de dag te verlichten, en de maan om de nacht te verlichten. De zon werd tevoorschijn gehaald als het dag was en voor de nacht weer binnen gezet, en de maan werd uit de kast gehaald nadat de zon weggezet was. Wat ze deden in de donkere periode van de maan weet ik niet. Ze moeten iets hebben gedaan. En de sterren, alles wat er over de sterren in staat, is dat die ook gemaakt werden. Die waren er alleen maar ook. Wist de persoon die dat schreef ook maar iets over astronomie? Helemaal niets. Men geloofde dat sterren slechts kleine dingen aan de hemel waren, in het firmament, maar een klein eindje boven de aarde verheven, en van ongeveer de afmetingen van een diamand in een wethouders boordenknoop. Dat geloofden ze, totdat er astronomen kwamen die ze anders vertelden. 


   Adam en Eva werden in een tuin geplaatst waar alles prachtig was en geen onkruid geschoffeld hoefde te worden. Daar mochten ze blijven onder een voorwaarde, en dat was dat zij niet zouden eten van de vruchten van de boom der kennis. Dat is altijd al voorwaarde van de christelijke kerk geweest vanaf toen, tot nu aan toe. En tot nu toe heeft de christen daar niet van gegeten, en als regel zal die dat ook niet gaan doen. Maar die eerste mensen werden verdreven uit die tuin, want Eva werd verleid door de slang, die naar mag worden aangenomen Hebreeuws tot haar sprak. Zij viel er voor, en natuurlijk viel Adam er toen ook voor, en ze werden uitgedreven. Hoeveel mensen geloven dat verhaal nu nog?

   Als de christelijke kerk het niet gelooft, waarom zegt ze dat dan niet? U zult ze het niet horen zeggen. Als men het hier en daar niet gelooft, zegt iemand dat. Dat wil zeggen, die persoon zegt dan dat het een groot gevaar voor zijn onsterfelijke ziel is, om nog maar niets te zeggen over zijn goede reputatie in de kerk.

   De slang werd vervloekt om voortaan op zijn buik verder te gaan. Hoe hij dat voor die tijd deed, vertelt het verhaal niet. En Adam werd vervloekt om te werken. Dat is waarom wij moeten werken. Nou ja, sommigen van ons vinden dat een vervloeking, ik niet. En Eva en al haar dochters tot het einde der tijden werden veroordeeld om in ondraaglijke pijn kinderen te krijgen. Wat een lieflijke God, niet? Heerlijk, toch?


ONGELOOFLIJK VERHAAL

   Als dat verhaal nodig zou zijn om mij uit de hel te houden en me in de hemel te brengen, zelfs als het nodig zou zijn voor mijn leven, zou ik het nog niet geloven, omdat ik het niet zou kunnen geloven. Ik geloof niet dat enige god dat gedaan zou hebben, en ik zou een god die het wel gedaan had niet kunnen vereren. Het is tegenstrijdig met ieder gevoel van rechtvaardigheid.


   God heeft veel problemen met de aarde gehad nadat hij die gemaakt had. Mensen begonnen een toren te bouwen, de toren van Babel, zodat ze naar boven konden gaan om over de rand te gluren. God wilde niet dat zij dit deden, dus verwarde hij hun spraak. Een man kon roepen om een bak specie en dan stuurden ze hem een teil zeepsop, of zoiets. Ze konden elkaar niet verstaan. Is dat waar? Hoe hebben ze dat weer recht kunnen zetten? Ze vonden uit dat er verschillende talen bestonden; dat zou de oorsprong van de talen zijn. Vandaag weet iedereen wel beter. Is dat verhaal waar? Heeft God dat geschreven? Hij moet beter geweten hebben; hij moet toen al net zo alwetend zijn geweest als hij nu nog alwetend is.


   Er zijn meer verhalen. Ik hoef ze eigenlijk niet te noemen. U herinnert zich die keer dat Balaäm voor een joyride ging op zijn ezel. Dat was de enige manier van voortbewegen die ze toen hadden, behalve lopen. Het is ook haast de enige die ze nu hebben. Balaäm wilde te snel gaan, en hij sloeg de ezel en de ezel draaide zich om en vroeg hem waarom hij dat deed. In het Hebreeuws natuurlijk. Het moet in het Hebreeuws geweest zijn, want Balaäm was een jood. Is dat waar, of is het maar een verhaal?


EN JOZUA ZEI TEGEN DE ZON: 'STA STIL'

   En Jozua, u herinnert zich Jozua. Hij was een groot generaal. Zeer rechtvaardig, want hij was een heleboel mensen aan het slachten, maar hij was nog niet klaar met zijn werk, dus liep hij naar een bergtop en zei tegen de zon: 'Sta stil totdat ik met mijn werk klaar ben', en die stond stil. Is dat een van de ware verhalen of een van dwaze? Er zijn verscheidene dingen die dit verhaal doet. Het toont aan hoe weinig men wist van de aarde, en van dag en nacht. Natuurlijk dacht men dat als de zon stil stond, die niet verder langs de hemel getrokken zou worden en de nacht niet zou beginnen. Nu weten we dat als hij stil gestaan zou hebben vanaf die dag tot aan deze toe, het geen effect zou hebben gehad op dag of nacht; want die worden bepaald doordat de aarde om zijn as wentelt.


   Is het waar? Ben ik verdorven omdat ik weet dat het onmogelijk waar kan zijn? Moet je al je kennis overboord zetten en afscheid nemen van je gezond verstand om je ziel te redden? Wacht totdat ik een beetje ouder ben; misschien lukt het me dan. Maar mijn vriend zegt dat hij deze verhalen niet gelooft. Ze zijn figuurlijk. Zijn ze figuurlijk? En het Nieuwe Testament dan? Waarom gelooft hij deze verhalen? Hierin wordt een kind geboren uit een maagd. Welk bewijs hebben we daarvoor?


HET WAS DE MODE

   Welk bewijs? Denkt u echt dat men enig positief bewijs kan krijgen die iemand in dat verhaal doet geloven, onverschillig wie het is?

   Een kind, geboren uit een maagd! Er zijn minstens vier miraculeuze geboorten vastgelegd in de bijbel. Er was het kind van Sarah, er was Samsom, er was Johannes de Doper, en er was Jezus. Miraculeuze geboorten waren nogal in de mode in die dagen, vooral in Rome, waar de meeste theologie ontstond. Caesar had ook een miraculeuze geboorte, en Cicero, en Alexander van Macedonië. Niemand kon in stijl of groot zijn tenzij hij een miraculeuze geboorte had gehad. Het was een land van mirakels. 

   Welk bewijs bestaat hiervoor? Hoeveel bewijs zou er voor nodig zijn om intelligente mensen te doen geloven in een dergelijk verhaal? Het zou nu onmogelijk zijn hier ergens bewijs voor te vinden in dit beschaafde land, hier onder onze eigen neus. Niemand zou het trouwens geloven, en toch zeggen sommige mensen dat we dit moeten geloven zonder een flinter van enig soort bewijs.


   Jezus had broers en zusters ouder dan hijzelf. Zijn stamboom wordt door Mattheüs opgesomd tot aan zijn vader Jozef, in het eerste hoofdstuk van Mattheüs. Lees het maar. Wat deed hij allemaal? Wel, waarschijnlijk waren sommige van zijn preken goed. We hebben allen gehoord van de Bergrede. Maar er staat geen enkel woord in de Bergrede dat niet al lang voorkwam in het zo genoemde Heilige Boek van de joden, geschreven lang voordat Jezus leefde, niet een enkel woord. Jezus was een excellente student van de joodse theologie, zoals iedereen zal weten die de Evangeliën leest; ieder woord was uit hun gezaghebbende boeken overgenomen, en hij zei gewoon wat hij al jarenlang gehoord had.


   Maar laten we eens kijken naar verdere dingen die aan hem toegeschreven worden. Hij liep op water. Nu, wat denkt u daarvan? Veronderstelt u dat Jezus op water liep? Joe Smith probeerde het toen hij de Mormoonse religie oprichtte. Welk bewijs heeft u daarvoor? Jezus trof een aantal van zijn discipelen aan het vissen, en zij hadden de hele dag nog niets gevangen. Jezus zei hen waar hun netten uit te zetten, en ze raakten vol vis. De Oost-Indiërs konden het niet beter hebben gedaan. Welk bewijs is hiervoor?


   Hij was ook op een bijeenkomst van 5.000 mensen en er was onvoldoende voedsel voor hen. Hij vroeg hoeveel ze nog hadden; vijf broden en drie vissen, of drie vissen en vijf broden, of zoiets. Hij maakte de vijf broden en drie vissen genoeg om de hele menigte te voeden, en na afloop was er nog meer dan genoeg over voor ze om mee naar huis te nemen. Stel je dat eens voor. Hoe komt dit over op intelligente mensen, een dergelijk verhaal komende uit een land van mythen en fabels zoals heel Azië toen was, een land van mythen en fabels en wijd verspreide onwetendheid, en voordat iemand ook maar iets over wetenschap wist? En toch moet dat geloofd worden, en het wordt geloofd, om ons van onze zonden te redden.


   Maar wat zijn deze zonden? Wat heeft het menselijk ras ooit gedaan dat zo slecht is, behalve het eten uit de boom van kennis? Is het nodig dat iemand de mensheid op miraculeuze wijze van zijn zonden verlost? Het is een absurd stuk theologie waarvan theologen zelf zeggen dat je het in vertrouwen moet aanvaarden, omdat je rede daar geen aanleiding toe ziet. Maar op die manier kun je niemand overtuigen.


WE MOETEN DE REDE ONTWIKKELEN

   Ik ken de zwakheid van menselijke rede, en in de rede van andere mensen. Ik ken de zwakte ervan, maar het is alles wat we hebben, en de enige redding voor de mens is die rede te cultiveren en zijn kennis uit te breiden zodat hij kan proberen het leven te begrijpen, en zoveel mogelijk van de mysteries van het heelal op kan lossen.


   Jezus beoefende geneeskunde zonder geneesmiddelen. Denk hier eens over na. Hij trok langs de weg en er kwam iemand die hem vertelde dat er een zieke in huis was, en die hem vroeg die zieke te genezen. Hoe deed hij dat? Wel, er liepen veel zwijnen in de voorhof en hij verdreef de duivels uit de zieke en genas hem, en dreef de duivels vervolgens in de zwijnen en die sprongen toen in de zee. Is dat een mythe of is het waar? Als dat verhaal waar is, als je dat verhaal moet geloven om je ziel te redden, ben je verplicht om je intelligentie kwijt te raken om de ziel te redden die misschien helemaal niet eens bestaat. Je kunt iets niet geloven alleen omdat je het wilt geloven, en je kan het niet geloven op grond van zeer armzalig bewijs. Je kunt het misschien geloven omdat je grootvader je vertelde dat het waar was, maar dan moeten er toch wel wat meer details ingevuld worden.


   Liet hij een dode opstaan? Was dit het enige geval? Wel, tienduizenden dode mannen en vrouwen zijn uit de dood verrezen volgens alle verhalen en overleveringen. Geheel Europa was vervuld van soortgelijke wonderen, omdat de katholieke kerk wonderen verrichtte tot aan haast deze tijd toe. Is er iemand die het gelooft, als hij zijn verstand gebruikt? Ik zeg, nee. Het is onmogelijk te geloven als men zijn verstand gebruikt.


   Neem nu de ziel. De mensen in deze wereld willen instinctief blijven leven. Ze willen hun vrienden weer ontmoeten, en zo. Ze klampen zich aan het leven vast. Schopenhauer noemde het de wil tot leven. Ik noem het de inertie van een lopende machine. Alles wat in beweging is, blijft voor zekere tijd in beweging. Het is allemaal inertie. Welk bewijs is er voor dat we leven na de dood? Maar dat was niet de theorie van theologie. De theorie van theologie, en dit is deel van de geloofsbelijdenis van praktisch iedere christelijke kerk vandaag, is dat men sterft en begraven wordt en dood is, en wanneer Gabriel terugkomt om op zijn hoorn te blazen, dat dan het stof weer samengevoegd wordt, en kijk en aanschouw! Je verschijnt weer in je oude vorm en leeft weer hier op aarde. Hoeveel mensen geloven dit? En toch is dit het enige idee van onsterfelijkheid dat er is, en ik geloof dat het nu in iedere geloofsbelijdenis voorkomt.


ONVERWOESTBARE MATERIE

   En alles wat in een lichaam en in een mens zit gaat over in iets anders, het gaat in de smeltkroes van de natuur, het wordt gebruikt om bomen en gras en onkruid en vruchten te maken, het wordt gegeten door alle vormen van leven, en op die manier gaat het door en door. Natuurlijk, in die zin, gaat niemand dood. De materie die in mij is zal in een andere vorm voortbestaan wanneer ik dood ben. Maar ik zal er niet meer zijn.

 Dat is niet de soort onsterfelijkheid die mensen willen. Zij willen weten dat zij straks Mary Jane herkennen in de hemel. Of niet soms? Zij willen hun broers en zusters en vrienden weer zien in de hemel. Dat is niet mogelijk. We weten waar ons leven begon; we weten waar het eindigt. We weten waar ieder individueel leven op aarde begon. Het begon in een enkele cel, in het lichaam van onze moeder, die wel 10.000 van deze cellen had. Die cel werd bevrucht door een spermatozoön uit het lichaam van onze vader, die daar een miljoen van had, en waarvan iedere spermatozoön onder bepaalde omstandigheden een cel zou kunnen bevruchten. Die cel vermenigvuldigde en deelde zich totdat een kind geboren werd. En op hoge leeftijd, of door ziekte of ongeluk, vallen ze weer uiteen en is het gedaan met die mens.


AGNOSTISCH OMDAT IK DE REDE MOET VOLGEN

   Kunt u zich een eeuwigheid voorstellen met een eind daarvan afgesneden? Iets dat begon maar nooit eindigde? Wij begonnen onze onsterfelijkheid op een bepaalde tijd, toen de cel en de spermatozoön samenspanden om een menselijk wezen te vormen. Toen begonnen we. Als ik niet het product ben van een cel en een spermatozoön, en als die cellen die niet bevrucht zijn leven voortbrengen, dan moet ik 10.000 broers en zusters hebben aan mijn moeders kant, en een miljoen aan mijn vaders kant. Het is uiterst absurd.


   Nu ben ik niet een wedergeboren christen. In feite ben ik niet geïnteresseerd. Er wordt mij gevraagd te vertellen waarom ik een agnosticus ben. Ik ben een agnosticus omdat ik op mijn rede vertrouw. Het zal wel niet de grootste rede zijn die ooit bestond. Ik ben zelfs geneigd dat toe te geven. Maar het is de beste die ik heb. En als het erop aan komt, is die is een heel stuk beter dan die van sommige andere mensen.

   Ik ben een agnosticus omdat geen levend mens zich enig beeld kan vormen van enige God, en je kunt niet in een object geloven tenzij je daar een beeld van kunt vormen. Je kunt in de macht geloven, maar niet in het object. Als er een God bestaat in het universum, weet ik dat niet. Sommige mensen zeggen dat ze dat instinctief geloven. Nu, van de vergissingen en dwaze dingen waarin mensen instinctief geloofd hebben zijn er teveel om op te noemen.

    Het is een regel dat hoe minder iemand ergens van weet, hoe zekerder hij daar van is, en als hij iets instinctief weet, kan dat niet weerlegd worden, want ik weet niet wat er in zijn geest gaande is. Ik heb een dergelijk instinct niet.


   Laat me nog slechts een voorbeeld geven van een wonder in dit Jezus verhaal, dat door de eeuwen heen stand gehouden heeft en trouwens niet het exclusief eigendom is van de christen.

   U zult zich herinneren dat toen Jezus in een kribbe geboren werd, er volgens het verhaal wijze mannen uit het oosten naar Jeruzalem kwamen. En zij werden daarbij geleid door een ster. Nu is de dichtst bij de aarde staande ster meer dan twee miljard kilometer weg. En denk nu eens aan de ster die drie door de motten aangevreten kamelen naar een kribbe ergens op deze nietige aarde geleid heeft! Kunt u zich een ster voorstellen die boven een huis staat?

   Kunt u zich zelfs een ster voorstellen die boven de aarde staat? Wat zullen theologen hierover zeggen, als ze tijd hebben? Dat het een wonder was! Dat die ster neer kwam naar de aarde. Wel, als een ster ooit zo dicht bij de aarde zou komen, of zelfs maar in de buurt van de aarde, zou dat onmiddellijk ons hele zonnestelsel in de war sturen. Iemand die in deze oude fabels en mythen kan geloven, wordt niet door rede geleid.

_____


Bron:  http://www.positiveatheism.org/tochdrow.htm


twitter-icon-64

OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort