visitors on myspace
Albert Einstein | POSITIEF ATHEÏSME <>

Albert Einstein


Albert Einstein (Ulm 14 maart 1879 - Princeton 18 april 1955) was een Duits/Zwitsers/Amerikaanse theoretisch natuurkundige, met aanzienlijke talenten in de toegepaste wiskunde. Hij wordt algemeen gezien als één van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis. Hij werd vooral bekend vanwege de twee relativiteitstheoriën: de speciale relativiteitstheorie in 1905, en de formulering van de algemene relativiteitstheorie in 1915.

 Andere onderwerpen waarmee hij zich bezighield waren de kwantummechanica, de statistische mechanica en de kosmologie.

 Albert Einstein werd in een joodse familie in Duitsland geboren. Einstein ontving in 1921 de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor zijn werk aan het foto-elektrisch effect en "andere bijdragen aan de theoretische natuurkunde". In 1933, toen Adolf Hitler in Duitsland dictator werd, verhuisde hij naar de Verenigde Staten waar hij later de Amerikaanse nationaliteit aannam en afstand deed van zijn Duitse nationaliteit (hij behield wel de Zwitserse).

 In het dagelijks leven is de naam Einstein synoniem met grote intelligentie, en het gezicht van Einstein is een van de best herkende gezichten in de wereld.

 Einsteins ouders waren liberale joden en zodoende religieus tamelijk tolerant, maar Einstein kreeg in zijn jeugd toch elementair onderricht in de joodse religie.   

 Einstein had een zeer bepaalde opvatting over wat religie hoort te zijn:

 'Ik kan mij geen God voorstellen die de objecten van zijn schepping beloont en bestraft, wiens plannen naar de onze gemodelleerd zijn — een God, kortweg, die alleen maar een weergave van de menselijke zwakheid is. Evenmin kan ik geloven dat het individu de dood van zijn lichaam overleeft, hoewel simpele zielen deze gedachte koesteren uit vrees of bespottelijk egocentrisme.'     Bron: Wikipedia

_____

Artikelen door deze auteur:


Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort